Overraskende store mengder hormonforstyrrende stoffer er funnet i danske menns urin

0

Effekten av mange forskjellige hormonforstyrrende stoffer til sammen utgjør en risiko for både testikkelkreft og minsket sædkvalitet, sier dansk forsker.

Av Romy Rohmann

Hormonforstyrrende stoffer som Bisfenol A og ftalater finnes i blant annet plastikk.  (Foto: Shutterstock )

Sædkvaliteten hos menn i den vestlige verden har vært fallende de seneste 40 år, og forskere har spurt seg om hvorfor dette har skjedd. Samtidig har tilfellende av penismisdannelser og bryst- og testikkelkreft steget.

Selv om man ikke kan si med sikkerhet hvorfor har man vært bekymret for at hormonforstyrrende stoffer har vært en medvirkende faktor, legger nå en gruppe av hovedsakelig danske forskere fram forskning som kan styrke den antakelsen.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/forbloeffende-maengder-hormonforstyrrende-stoffer-fundet-i-danske-maends-urin

I en studie av danske menn i alderen 18 -30år, fant de mengder av hormonforstyrrende stoffer i samtlige prøver. Mengden av hormonforstyrrende stoffer oversteg det akseptable nivået som har vært satt. Det var ikke bare oversteget litt.

Den minst eksponerende lå 2,7 ganger over, mens den mest eksponerende lå 103 ganger over kan vi lese av undersøkelsen som er gjengitt i tidsskriftet Environment International.

Vi har tidligere skrevet på Steigan.no om Danske forskere som «Slår sæd-alarm om Paracet».

Her vises det til en pressemelding fra Danske Rigshospitalet som varsler om urovekkende funn, og Forskningsleder David Møbjerg Kristensen ber menn bør tenke seg godt om og bruke Paracetamol med måte, da store mengder påvirker sædcellene.

Denne Danske studien kommer rett i etterkant av tidligere britisk forskning og støtter opp om resultatene i den. I den fant britiske forskere etter å ha teste forskjellige hormonforstyrrende stoffer i urinen at disse påviselig har effekt på sædkvaliteten.

Det nye med den danske undersøkelsen er at man ikke bare ser på hvert enkelt stoff, og vurderer hvorvidt dette var under en grenseverdi, men ser på risikovurderingen av summen av alle de hormonforstyrrende stoffene. På denne måten fant de fram til en samlet risikovurdering.

Dette mener forskerne at kan være en del av forklaringen på både hvorfor vi ser en økning i sykdommer relatert til hormonforstyrrelser blant befolkningen i tillegg til synkende fertilitet.

Dersom vi som samfunn opplever en nedgang i sædkvaliteten på 5% grunnet disse hormonforstyrrende stoffene, vi antakelig resultatet på sikt i en hel befolkning, med også andre grunner til dårligere sædkvalitet bli at behovet for fertilitetsbehandling vil øke.

Det er særlig stoffet Bisphenol A ( BPA) som blir sett på som utgjorde den største faren i denne undersøkelsen.

I Norge har vi regler for bruk av BPA, det er for eksempel forbudt i tåteflasker og tutekopper for barn. I Norge er Grenseverdien for Bisfenol A i plast brukt i matemballasje 0,6 mg/kg (tilsvarer 600 µg/kg).

De danske forskerne mener at det bør gjøres undersøkelser av hormonforstyrrende stoffer hos gravide kvinner for så å kunne undersøke hvorvidt disse stoffene overføres til barnet, for så å følge opp disse barna videre framover med undersøkelser.

Det er svært vanskelig å unngå hormonforstyrrende stoffer i dagens samfunn de brukes i alt fra plastikk, smertestillende tabletter og vanlige matvarer. De finnes også i byggematerialer, UV-filter B3 finnes i solkrem, maling og andre ting som skal motstå sollys så vi er hele tiden i kontakt med dem.

Shutterstock

Det er vanskelig å si noe om langtidseffekten av dette, men forskere på Rigshospitalets Klinik for Reproduktion og Vækst i Dannmark ønsker å gjøre dette. Professor Anders Juul som er klinikksjef forteller at han og hans kollegaer mistenker at det er en klar sammenheng mellom forekomst av hormonforstyrrende stoffer og utviklingen av ulike misdannelser av kjønnsdeler hos guttebarn, for tidlig pubertet hos jenter i tillegg til dårlig sædkvalitet og lavt testosteronnivå hos menn.

Danmarks ledende vitenskapsnettsted; Vitenskap.dk har samlet mange artikler under temaet Hormonforstyrrende stoffer som du kan lese mer om her, dersom du er interessert.

https://videnskab.dk/topic/hormonforstyrrende-stoffer

Forrige artikkelHvordan er det mulig? – Mistilliten til politikere og myndighetspersoner
Neste artikkelSkolestengninger førte til utdanningskrise