17 land som til sammen huser en firedel av menneskeheten har ekstrem fare for vannmangel. Dette skriver World Resources Institute i en ny rapport om statusen for vannsituasjonen i verden. I hovedsak er det landene i Nord-Afrika og Midtøsten som markerer seg på lista over land med ekstrem vannmangel....
Etter to års forsinkelser har regjeringa endelig kommet med sin klimamelding. Ikke uventet roser regjeringspartiene sitt eget produkt. SV kaller den naturligvis offensiv, for den gir dem et påskudd til å klore seg fast til taburettene. Men meldinga er svært lite konkret, og det er få eksperter som tror...
Av Odd Handegård. Kraftbransjen og kraftpolitikerne på Stortinget innrømmer at de høye strømprisene i Norge er «en utfordring». Men bortsett fra en generell tilslutning til regjeringens kortsiktige strømtiltak, fortsetter bransjen å fortelle eventyr om årsakene til strømkrisen. Det er ingenting galt med energiloven. Energimarkedet bør ikke kontrolleres av Stortinget. Bedre...
På tross av formelt demokrati og valg hvert annet år er vårt samfunn en hierarkisk organisasjon der de på toppen hersker og de på bunnen er avmektige. Enda verre er dette blitt med kombinasjonen av at store deler av norsk politikk avgjøres i EU gjennom EØS og et stadig...
Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen. Miljømyndighetene og deres faste oppdragsforskere har stått bak grov miljøkriminalitet gjennom giftdumping og sprengninger i Indre Oslofjord. De ansvarlige må stilles til ansvar! Professor Knut Rudi ved NMBU føyer seg inn i rekken av uavhengige forskere og fagfolk som har sett galskapen i de prosjektene myndighetene...
– til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv. Rapport fra Motvind Norge. Motvind Norge har siden etableringen i november 2019 sett behov for en full gjennomgang av norsk energipolitikk. Regjeringens stortingsmelding om vindkraft i juni 2020 ga dårlige svar på utfordringene, og høsten 2020 foreslo Motvind Norge derfor at det...
Helsemagasinet vitenskap og fornuft publiserer bladet og nettmagasinet Helsemagasinet. Det utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. De skriver om sitt verdigrunnlag at de vil: ... bidra til at flere mennesker får tilgang til tverrfaglig kunnskap av betydning for egen helse og folkehelsa generelt, og for enkeltindividets behov for velferd, frihet, sikkerhet...
Av Erik Plahte. – Natural capital: what we don't value, we destroy. Dette er budskapet fra fire britiske økonomer og tilhengere av naturkapital, publisert på nettsida til Green Economy Coalition som svar på et svært kritisk (og lesverdig!) innlegg av George Monbiot i Guardian med tittel «Den britiske regjeringa vil...

Kina og landgrabbing

0
En rekke land som har mer kapital enn jordbruksland har begynt å grabbe til seg land der de måtte finne en villig kjøper. En ny type kolonialisme har vokst fram. Kina, som bare kan bruke 7% av arealet sitt til å dyrke mat, og som har 1300 millioner munner...
Norge må jobbe på mange områder for å øke sjølforsyninga Av Romy Rohmann. Sjølforsyning handler ikke bare om å ha mat nok til egen befolkning, det handler vel så mye om å dyrke fôr og fø husdyra med egne ressurser.  Fornuften i å satse på kortreist og bærekraftig mat gjelder ikke...