Klimaaktivister blokkerte jernbane med biltransport i Tyskland

2
Fra en miljøprotest i Tyskland. Foto: Shutterstock

Klimaaktivister i Tyskland har lansert en ny aksjonsform. De har blokkert togtransport med nye biler fra Volkswagen Werke i Wolfsburg. Morgenpost i Berlin kaller det en spektakulær aksjon. Gruppa kaller seg H-Block VW. De blokkerte også ei jernbanebru der de hadde hengt opp et banner med teksten «I want you to panic … and take action! Abolish capitalism.» Første ledd er som kjent et sitat fra den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som er blitt et ikon for klimabevegelsen.

Det var bare et 30-talls aktivister som blokkerte togene, men det er jo en effektiv aksjonsform. Et annet spørsmål er hva slags forankring denne «anti-kapitalismen» har i arbeiderklassen. Tysk bilindustri er inne i ei alvorlig krise og arbeidsplassene i industrien er truet. I bransjen sies det at man står overfor «enorme problemer». Det er fattet politiske vedtak om en rask overgang til elbiler som bransjen neppe har noen forutsetninger til å makte. En annen sak er at energiforsyninga heller ikke vil klare det. Tyskland har vært på randen av blackout tre ganger i 2019 og det er med under tre prosent elektriske biler.

Bilbransjen snakker om at den vil miste 15 til 20 prosent av arbeidsplassene innen 2030. I verste fall kan det være snakk om hundretusener av arbeidsplasser. For å eventuelt få til en del av den teknologiske revolusjonen som overgangen til elbiler vil kreve trengs det enorme mengder kapital, men hvem vil investere i en bransje som er så usikker?

Volkswagen solgte 2,8 prosent færre biler første halvår 2019 sammenliknet med 2018. For Daimler var nedgangen 4,7 prosent.

For anarkister er det sikkert greit å bidra til å få en industrisektor i kne. De behøver jo ikke å bry seg om produksjon, teknologi, energiforsyning eller arbeidsplasser. Men for arbeiderklassen skal helst politikken være basert på virkeligheten og på praktisk gjennomførbare løsninger og ikke bare ønsketenkning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

    Klima-aktivisme er en dårlig vits. Og det vet de som styrer. Men så lenge ikke vi vet det, så kan de bruke det som kontroll-redskap.

  2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

    Klimaendringene krever radikale omstillinger for industrien som er forankret i forbrenning og forbruk av fossile råstoff. Derfor er det en effektiv aksjonsform å demonstrere mot bilindustrien. Den er et symbol for industri som må tenke nytt og omstilles. Å holde fast ved fossil produksjon, kun fordi de representerer arbeidsplasser, er ikke et bærekraftig argument. Det er et argument som de røde stadig biter seg selv i halen med.

    Grønn produksjon innebærer flere arbeidsplasser enn den fossile automatiserte storindustrien. Problemet er ikke tap av arbeidsplasser. Problemet er å snarest å få avviklet de fossile arbeidsplasser og erstatte dem med grønt arbeid.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere