En energidebatt uten hode og hale

12
Kraftlinjer i Skedsmo, Akershus. Strømmen i Norge kommer fra vannkraft som primærkilde. De fleste andre land bruker olje, kull eller gass. Foto: Victor Jiang, Shutterstock
Jan Herdal

Av Jan Herdal

Mediedekningen av energispørsmål i Norge mangler ofte både hode og hale. Grunnleggende premisser utelates, eller de misforstås. Det kan være nyttig å minne om et par av de viktigste.

Den ene gjelder forholdet mellom elektrisitet og total energibruk i et utviklet samfunn. Siden så mye av dagens politikk kretser om elektrifisering, er det lett å tro at det er strøm som driver verden.

Norge er et unntak. Vanligvis distribueres bare 15-20 prosent av total energibruk i et samfunn ved hjelp av energibæreren elektrisitet. Derfor kan f. eks. vindkraftlobbyen melde om at vindkraft leverer en betydelig del av strømmen – mens det totale energibidraget forblir beskjedent.

Energikilder i Tysklands totale energiforbruk. Som man ser er ikke den fornybare delen særlig stor.

Et prakteksempel er Tyskland, som er teppebombet med nesten 30.000 vindturbiner, til de grader at videre utbygging praktisk talt har stoppet opp. I 2018 besørget vindkraft 17-18 prosent av landets strømproduksjon. Den dekket likevel bare 3,2 prosent av landets totale energiforbruk.

Dette sier oss noe om vindkraftens begrensninger som global energikilde.

De mange andre ulempene – pris, natur- og miljøødeleggelser, helsefare, støy, fugledrap, visuell forurensing m.v. lar jeg ligge her. Vind er spredt energi. Selv med moderne teknologi krever den høye kostnader, omfattende infrastruktur og naturinngrep for å kunne samles og utnyttes.

Den andre grunnleggende premissen som ofte svikter i offentlig energidebatt er å se forskjell på energibærer og energikilde (primærenergi). For eksempel er elektrisitet en energibærer som må genereres ved hjelp av en energikilde. I Norge er dette stort sett vannkraft. Globalt er kull og naturgass fortsatt kraftverkenes viktigste energikilder.

Steigan omtale nylig en artikkel i avisa Klassekampen der hydrogen feilaktig omtales som energikilde. Hydrogen er i likhet med elektrisitet en energibærer som må produseres. Produksjonen av hydrogen krever råstoff, som i dag stort sett er naturgass, og den krever strøm. Mye strøm.

Les: Klassekampen, husk at hydrogen ikke er en energikilde

Som Steigan påpeker er hydrogen en vanvittig energikrevende energibærer. Ifølge brenselcelleeksperten Ulf Bossel går en vanlig elbil ca. tre ganger så langt på en kilowattime som en hydrogenbil. Bare en femdel av den energien som brukes på å produsere hydrogen, kommer ut igjen i «den andre enden» i form av nytteenergi.

Fokuset på energibærere er i beste fall en avsporing. En verden uten fossil energi blir en meget energifattig verden. Mye som vi i dag tar som en selvfølge, vil være umulig å oppnå. At bare overskuddsenergien fra vindkraft skal kunne gi bildrivstoff i vesentlige mengder, er ren utopi.

Netto energiavkastning er den energien som er igjen til nyttige formål, når all energi som er gått med til utvinning, prosessering og distribusjon av en energikilde er trukket fra.

Min oppfatning er at et samfunn basert på «fornybar» energi ikke har høy nok energiavkastning til å kunne opprettholde seg selv. Det vil måtte regrediere til tidligere produksjonsformer. De menneskelige omkostningene av dette kan vanskelig overdrives.

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for gar gar says:

  Ein svært god artikkel av Herdal!

  En verden uten fossil energi blir en meget energifattig verden.

  Min oppfatning er at et samfunn basert på «fornybar» energi ikke har høy nok energiavkastning til å kunne opprettholde seg selv. Det vil måtte regrediere til tidligere produksjonsformer. De menneskelige omkostningene av dette kan vanskelig overdrives.

  Heilt korrekt!

  Men: Overskrifta til artikkelen er:

  En energidebatt uten hode og hale

  Her møter artikkelen seg sjølv i døra: Han manglar hale…

  For dei fossile energikjeldene er ikkje fornybare, dei har si tid.
  Og problema oppstår når vi ikkje lenger kan auke uttaka av fossile energi.
  Då kan kapitalismen sitt vekstkrav ikkje lenger oppfyllast.

  Kapitalismen vil bli blottlagt som det han er: Eit pyramidespel, som kun fungerar så lenge det er vekst.
  Eit pyramidespel let seg ikkje trappe ned, det kan kun kollapse.

  Og vel så viktig å ta inn over seg for oss på “venstresida”: Det vil heller ikkje bli råd å auke den globale produksjonen av varer og tenester. Ein materiell velstand som liknar på det vi reknar som det “normale” vil aldri kome det store fleirtalet av jordas befolkning til gode.

  VI er akkurat på “Peak Oil” ( om enn litt forsinka i forhold til det mange av oss trudde… ), og vi er også heilt på kanten av “Peak Coal”.

  Derfor er vi også på kanten av:

  Vi vil måtte regrediere til tidligere produksjonsformer. De menneskelige omkostningene av dette kan vanskelig overdrives.

  Her er halen artikkelen til Herdal manglar:

  Og det er dit vi er på veg, enten vi vil eller ei!

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Atomkraft. Norge burde tatt kostnaden ved å lage Thorium-reaktorer, da vi har nok thorium.

 3. Det er en teori at olje stammer fra gammel vegitasjon. Det er ikke bekreftet. Det har neppe vært vegitasjon 1000vis av meter under overflaten. Russerne oppdaget at deres dypeste oljebrønner ikke ble tomme, de fyltes opp.
  Olje, liksom diamanter, får mere verdi dersom man kan overbevise verden om at det begrensede ressurser.

 4. En teori som har noe for seg er at jordens kjerne produserer hydrogen når vann siger ned til kjernen, og under ekstremt høyt trykk og temperaturer blir vannet spaltet til hydrogen. Når hydrogenet stiger til overflaten, vil det reagere med forskjellige mineraler i jordskorpen og danne blant annet olje. Det kan være grunnen til at dype oljebrønner fylles opp igjen.

  “A new study led by an international research group revealed that when water meets the iron core of the Earth, the extremely high pressures and temperatures existing at the core-mantle boundary can naturally cause water to split into hydrogen and a super oxidized iron dioxide”. Kilde.

  Svenske forskere har funnet ut at olje ikke nødvendigvis må komme fra fossile planter og dyr.

  “There is no doubt that our research proves that crude oil and natural gas are generated without the involvement of fossils. All types of bedrock can serve as reservoirs of oil,” says Vladimir Kutcherov, who adds that this is true of land areas that have not yet been prospected for these energy sources". Kilde.

 5. Ein svært god artikkel av Herdal!

  Enig. Her er svakhetene med (vestlig) energipolitikk glimrende oppsummert på svært liten plass.

  VI er akkurat på “Peak Oil” ( om enn litt forsinka i forhold til det mange av oss trudde… ), og vi er også heilt på kanten av “Peak Coal”.

  Det er litt tidlig å fastslå om vi er på oljetoppen. Det gir kanskje mer mening å snakke om “peak consumption” og “peak oil price” fordi olje vil bli stadig dyrere å utvinne.
  Jeg tror avgjort vi ikke er på kanten av kulltoppen. For Kinas del ja, men ikke for verdens del. For Vestens del er det bare spørsmål om vi vil bruke kull eller ikke. Resten av verden bryr seg stort sett ikke om det.

  Rettelse: Med “for Kinas del” angående kull så mener jeg kinesisk kullproduksjon som antagelig ikke lengre kan økes, i alle fall innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Men Kina kan selvsagt kjøpe kull utenlands, noe de også gjør i økende grad.

 6. Det er en teori at olje stammer fra gammel vegitasjon. Det er ikke bekreftet. Det har neppe vært vegitasjon 1000vis av meter under overflaten. Russerne oppdaget at deres dypeste oljebrønner ikke ble tomme, de fyltes opp.

  Ja, teorien om “abiotic oil” er verdt å ha i bakhodet. Tenk om det i virkeligheten er en naturlig prosess hvor olje fra Jordas mantel strømmer oppover og her og der samler seg opp hvor de geologiske forholdene tilsier det? En syklus av karbon/CO2 hvor f.eks kalkfjell (som er dannet av CO2 i havene) gjennom kontinentalforskyvning til slutt havner nede i mantelen, varmes opp og karbonet blir frigjort fra kalsiumet osv. og sirkulerer rundt?

 7. Avatar for Slangen Slangen says:

  Fin artikkel. Å mangle hovud er verre enn å mangle hale.
  Elektrisiteten som skal forsyne norske oljeplattformer og elbilar er i stor grad importert og laga av kol, atom, olje og gass. Oljen og gassen er gjerne frå Norge. Slik er ringen slutta til tap for norske straumkundar og til tap for politisk truverde.

 8. Avatar for gar gar says:

  Thorium:
  Kan det vere ein grunn til at land som tek mål av seg til langsiktig strategisk planlegging som Kina, og eit høgteknologisk og energifattig land som Japan ikkje allereie har denne teknologien oppe og går?
  Begge desse er på veg mot store problem med energiforsyninga.

  Minkande utbytte og aukande kompleksitet kjenneteiknar uttømminga av alle ressursar, vi må lenger ut og djupare ned for å hente olje & gass, eller knuse formasjonar der olje og gass normalt ikkje ville strøyme ut, “fracking”.

  Dette gjeld også mineralar og metall.

  Her er ein god artikkel frå TheOildrum om “skvisen” vi er på veg mot med omsyn til tilgangen på mineralar og metall:
  Metal minerals scarcity and the Elements of Hope.

  Forøvrig:Thorium gir kun elektrisitet. Mange funksjonar i samfunnet let seg ikkje lett elektrifisere, kostnaden ved elektrifisering vil også bli mangedobla uttak av mineralar og metall. Der møter vi oss sjølve i døra, nok ein gong…
  Ei total elektrifisering av den globale transportsektoren vil kreve større uttak av ei rad kritiske metall enn det som vil la seg hente ut til prisar som let seg betale.

  Opphavet til jordolje er for så vidt temmeleg uinteressant. Alle oljeprovinsar går mot ein topp og deretter minkane uttak.
  Om dei så i løpet av eit antal millionar år skulle kome til å fylle seg opp att blir for vår sivilisasjon temmeleg uvesentleg.

  Den som vil vente på at reservoara i Nordsjøen skal fylle seg opp med olje på nytt ventar forgjeves.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

12 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.