Hvert år taper innlandsisen på Grønland 270 milliarder tonn is  og 2017 har satt ny rekord. Forskere mener at mye av smeltevannet fra denne isen fortsatt er fanget i isen. Dette betyr at det i så fall finnes et potensial for en rask avrenning av smeltevann når disse isbarrierene revner. Det...
Menneskeheten har overlevd ALT, i flere millioner år, det aller meste av denne tiden i det vi kjenner som stammesamfunn, små grupper hvor alle kjenner alle og hvor alle er avhengige av hverandre for å overleve. Intet menneske kan bli født og leve gjennom hele livet alene. Det er...
Klimaforskeren James Hansen intervjuet for Mot Dag AS - steigan.no Lyd: Eero Kujala - Foto: Mathias Toven Gautun - Lyd: Youssef Nasri Lauvdal. Intervju og regi: Sindre Mørk. Takk til Anders Ekeland og Hallvard Birkeland.
En håndfull forskere som har fremstått som såkalte klimafornektere har fått mye publisitet og blitt trykket til sitt bryst av likesinnede politikere. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette: Nå er imidlertid en av de fremste avslørt som juksemaker. Wei-Hock Soon, kjent som Willie, og forsker på Harvard-Smithsonian Center for...
I den epokegjørende boka Sjokkdoktrinen viste Naomi Klein hvordan storfinansen og nyliberale politiske krefter har klart å utnytte kriser, katastrofer og kriger til å ta over naturresursene innføre drakoniske økonomiske «reformer» som det aldri hadde vært mulig å få gjennom under normale politiske forhold. Global finanskapital simpelthen elsker frykt,...
Det biologiske mangfoldet på planeten er i fare, utryddelsen av arter øker og en million arter står i fare for å bli utryddet. Det er kjernen i en ny rapport fra Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Rapporten er utarbeidet av 145 eksperter fra 50 land gjennom...
President Barack Obama har lansert en politikk for å gjøre USA uavhengig av olje- og gassimport. gjennom den såkalte energirevolusjonen i USA og dermed skape ny vekst i økonomien. Han har gått så langt som til å love Europa at den amerikanske skifergassrevolusjonen kan gjøre EU uavhengig av gassimport...
Av Odd Handegård. Klassekampen har pyntet forsida si med en beskrivelse av seg selv: «Venstresidas dagsavis». Dessverre passer beskrivelsen stadig dårligere på KK - det er det lite i dag som plasserer avisa på venstresida. Det jeg forbinder med begrepet «venstreside», er evnen til å skjære gjennom tullprat og myter,...
Av Romy Rohmann Da den nederlandske regjeringa ved statsminister Mark Rutte kunngjorde sine «grønne planer» om utslippskutt av nitrogenoksyd og ammoniakk juni 2022, ble det protester. I dag er Nederland Europas største eksportør av kjøtt og den nest største landbrukseksportøren i verden, rett bak USA. I 2019 kom en rettskjennelse fra Nederlands...
Det tredje internasjonale toppmøtet om redigering av humant genom fant sted 6.–8. mars 2023 ved Francis Crick Institute, London UK. Arrangører denne gang var UK Royal Society, UK Academy of Medical Sciences, US National Academies of Sciences and Medicine og The World Academy of Sciences. Her ble det delt...