Seks av Belgias sju atomreaktorer er stengt foran vinteren. En kriseplan omfatter tre timers rullerende utkoplinger av strømforsyningen til landets husstander, redusert industriproduksjon og å slå av lyset på motorveiene. Dette skriver Jan Herdal på Oljekrisa.no. Han fortsetter: "Deler av landets to atomkraftverk er i dårlig forfatning. Det...
Infralyd reduserer hjertemuskelens styrke med inntil 20 prosent. Politikere, medier og industri forsøker å opprettholde euforien omkring vindkraft som klimafrelser, men de mange skadevirkningene blir stadig tydeligere. Visuell forurensing, nedbygging av store områder urørt natur, og drap på utsatte fuglearter er de mest kjente. Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no....
Den tyske riksrevisjonen slakter i en rapport Die Wende, Angela Merkels grønne energipolitikk. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har myndighetene i stor grad mislykkes i å styre omleggingen av landets energisystemer. Dette skriver Jan Herdal på Oljekrisa.no. Han fortsetter: "- Kostnadene står i skrikende kontrast til de hittil...
USA har okkupert den nordøstlige delen av Syria der mesteparten av landets oljefelter befinner seg. Brigadegeneral Leah Lauderback, som inntil nylig var etterretningssjef for Operation Inherent Resolve, forklarer hvorfor det er viktig for USA å hindre Syria i å ta tilbake kontrollen over sine egne energiressurser. De kan nemlig...
USAs regjering har truet med å innføre sanksjoner mot olje- og gasseksport fra Russland. Det hvite hus har også truet med å straffe arbeidet med å bygge gassrørledningen Nord Stream 2, som skal forsyne Tyskland med gass fra Russland via havbunnen i Østersjøen. På konferansen Oil & Money i...
Av Odd Handegård. Kyrre Nordhagen, som åpenbart er engasjert av det selskapet som ønsker å bygge en ny kabel til Skottland (Northconnect), men som er ansatt i konsulentfirmaene NordPro AS og Xrgia AS, har i dag en artikkel i Klassekampen om kabler og vindkraft der absolutt alt er galt. Det...
Av Odd Handegård. Statkraft eier en betydelig del av de norske kraftverkene, og har nylig publisert sine synspunkter på utviklingen av norsk energisektor i et notat som kalles «Globale energitrender – Statkrafts Lavutslippsscenario 2018». Det er som ventet ikke mye her som avviker fra det politikere og media vanligvis sier om...
Av Odd Handegård. Espen Barth Eide (Ap) har en helside i Dagens Næringsliv 27. august 2018, der han lager en slags overordnet argumentasjon for EUs tredje energipakke, uten å få det til. Jeg vet ikke om mange orker å lese det han skriver, men her er i alle fall min...
Av Odd Handegård. Dagsnytt 18 behandlet i igjen kraftsituasjonen i Norge 16. august 2018. Programlederen Espen Aas refererte innledningsvis en melding fra NVE om at strømprisen i Norge angivelig ville ha vært 2-3 ganger høyere (om vinteren) uten eksportkabler. Påstanden var at Norge sparer penger på eksporten. NVEs representant, Gudmund Bjartnes,...
Av Bjørn Nistad. Den 12. august på et toppmøte i Aktau i Kasakhstan inngikk Russland, Kasakhstan, Iran, Aserbajdsjan og Turkmenistan, som alle var representert ved sine statsoverhoder, en avtale om grenser og rettigheter i Kaspihavet. Forhandlingene om en slik avtale hadde da pågått siden 1996. Avtalen gir partene et territorialfarvann på...