Når mennesker får redusert sin verdi

0

Det norske demokratiet og rettssamfunnet settes på prøve med vindkraftutbyggingen som tvinges gjennom.

Dette skriver Eivind Salen fra Motvind Norge på Facebook.

Salen, som er en av dem i Norge som vet mest om vindkraftindustriens ødeleggelser av norsk natur, skriver videre:


Når mennesker får redusert sin verdi

Grunnleggende i moderne samfunn er menneskeverdet. I en sekulær verden er det fremdeles hellig, og en del grunnleggende rettigheter blir ansett som en selvfølge. Vi liker her i vårt land helst å gå enda lenger, og ikke bare garantere frihet og trygghet, men også retten til selvrealisering og muligheten til å kunne blomstre i vårt felles samfunn, der vi helst skal gjøre hverandre bedre.

Vindkraftutbyggingen rokker noe helt fundamentalt med dette. Det er overgrep mot enkeltmennesker, som ingen rettsstat og ingen demokratisk stat skal kunne være bekjent av. Det er ikke til å holde ut, å kjenne til disse historiene, og se vår egen stat og vår egen forvaltning være så komplett uinteressert i dem. Det er liksom viktigere å bygge vindkraft.

Her kan dere høre en nabo til Tysvær Vindkraft fortelle om plagene hun er utsatt for. De bygde vindkraftverk i fjellene hennes, tvang det gjennom med statlig arealplan, og den norske stat og norske helsemyndigheter gjør ingenting for henne, og hennes like. I stedet vil de ha «Mer av alt – raskere».

https://radio.nrk.no/…/sesong/202403/DKRO01005624…

Det er mange som henne. Noen når frem i radioen, de fleste ikke. Da vindkraftverket Vardafjell i Sandnes skulle bygges ut, var hele kommunen med 80 000 innbyggere rasende i mot, da de skjønte hva det ville innebære for helsen til våre medmennesker. På folkemøte ble det sagt, til representanten fra Norges Vassdrag og Energidirektorat: Dere kan stoppe dette her nå, når det er utbygd vil det være klager og plager og umulig å gjøre noe.

Nå er det utbygd. Det er omtrent hundre naboer berørt. Sandnes kommune forsøker fremdeles å gjøre alt de kan, men den norske stat ved helsedepartementet prioriterer utbyggers lønnsomhet, og overkjører kommunen. Den franske eieren, Mirova, rasler med søksmål mot staten, for manglende produksjon.

Menneskene rundt Vardafjell og i Tysvær blir forsøkskaniner, i et forsøk de ikke har bedt om å være med i, og ikke har fått ordentlig klagerett i. Da klagemulighetene liksom var der, var ikke konsekvensene egentlig kjent, og det var også et atskillig mindre vindkraftverk som ble konsekvensutredet, og fikk konsesjon.

Nå er det menneskene i Sløvåg, Gulen, som blir redusert til ubetydelige forsøkskaniner, i det både kommunepolitikerne og rikspolitikerne ruller videre med monsterturbinen (det er virkelig en monsterturbin, større enn alle andre, bygget for å være langt til havs, skal kun i Norge og på Sløvåg plasseres blant folk).

I Slovakia forlater de nå ideen med vindturbiner. Dere kan se de har 3 MW så langt, i 2022. Sveits har 87 MW (men de eier veldig mye, også i Norge). De som sier «Norge er sinke», lyver, og snakker ned sitt eget land og oss som bor her.

https://stopthesethings.com/…/europes-wind-industry…/…

Tap av helse og nattesøvn kommer i tillegg til tap av landskap og identitet. Dette er beskyttet av den europeiske landskapskonvensjonen, men ikke av moderne norsk energipolitikk under mottoet «Mer av alt – raskere».

Det finnes dem som er i stand til å skru på en ufølsomhet som gjør at menneskeskjebner ikke berører dem. Så lenge de selv ikke er plaget av støy, naturtap, så betyr det ingenting at andre er sterkt plaget.

Noen av disse er opptatt av penger. Det er verdifall på eiendommene også. Det henger sammen med redusert bolyst, det er ikke så mange som foretrekker et område med vindkraft når de har alternativ uten. Det gjelder for eksempel de ivrigste utbyggerne, til og med de ivrigste grunneierne bor gjerne selv et godt stykke unna stedet som blir ødelagt og naboene som blir plaget.

Det er nå kommet en studie. Den er fra Sverige, og viser entydig at det er verdifall på eiendom, og det henger sammen med avstand.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4446410

Innenfor 2 km kan verdifallet være så mye som 30 %, og enda mer, om turbinene er spesielt høye, slik den for eksempel skal være i Sløvåg. Dette er ran av andre folks eiendom. Det kommer i tillegg til ranet av andre folks helse.

I Östra Göinge i Sverige har de regnet det ut. 190 boliger innenfor 2 kilometer har fått redusert verdi med til sammen 24 millioner svenske kroner, i følge undersøkelsen, og for hele vindkraftprosjektet og hus opp til 10 kilometers avstand, er verdifallet til sammen 308 millioner svenske kroner. Foreningen Villaägerna anser at det kan ligge til grunn erstatningskrav, noe som er mer enn rimelig, når rettigheter er brutt og penger tapt som følge av det.

https://www.villaagarna.se/…/vindkraft-sanker…/

I Norge er det kun kommuner og grunneiere som skal smøres med penger for at de forhatte vindkraftprosjektene skal tvinges gjennom, bygda splittes og familier gå fra hverandre. Vindkraftprosjektene blir vanligvis solgt, og den nye eieren er null interessert i å oppfylle forpliktelser som kan føre til de taper penger. Mirova fra Frankrike, er stjerneeksempel, men vi kan gjøre samme øvelse omtrent for hvert eneste vindkraftverk i Norge.

Det er derfor vi kjemper så fortvilet i mot, og bønnfaller alle med kontakter og innflytelse å formidle innover systemet hva dette her er for noe. Her er en film fra naturfilmkanalen, der berørte mennesker forteller hvordan de opplevde vindkraften som kom og tok livene deres som de kjente det.

YouTube player

I et demokrati og en rettsstat ville det kommet et oppgjør, og forsøk på rettferdighet. I Norge kom «Mer av alt – raskere». Det skjer nå, og det er hvordan vår fremtid vil bli, hva vi gjør med det.


Støtt Motvind Norge.

Forrige artikkelNorge ligger fremst i støtten til krigen i Ukraina
Neste artikkel500 år med vestlig dominans: Går det mot slutten og hva kommer etterpå?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.