Hans Ebbing

Hans Ebbing

Grønn privatbilisme

Av Hans Ebbing Klimapolitikk har stor moralsk appell. Politisk avmakt overfor klimatrusselen øker den moralske verdien av riktig miljøretorikk. Særlig har retorikken omkring el-bilen appell til forbedring av den enkelte bilistens dårlige samvittighet. Alle partier, også Frp, går derfor inn for å favorisere el-biler med avgiftslette, kjøring i kollektivfelt, gratis parkering, fritak fra bompenger, lavere…

Brexit, den liberale eliten og klassekompromissets oppløsning

Vardøger 36 om Det liberale hegemoni og arbeiderbevegelsens defensiv var ferdig fra redaksjonens side  – unntatt denne innledningen – før Brexit 23. juni i fjor. Brexit er derfor ikke et tema for en egen artikkel. Til gjengjeld illustrerer Brexit (og seinere Trumps seier i USA) konsekvenser av det tema som heftet behandler: liberalismens hegemoni i…