Grønn privatbilisme

0
Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.
Hans Ebbing

Av Hans Ebbing

Klimapolitikk har stor moralsk appell. Politisk avmakt overfor klimatrusselen øker den moralske verdien av riktig miljøretorikk. Særlig har retorikken omkring el-bilen appell til forbedring av den enkelte bilistens dårlige samvittighet. Alle partier, også Frp, går derfor inn for å favorisere el-biler med avgiftslette, kjøring i kollektivfelt, gratis parkering, fritak fra bompenger, lavere fergesatser osv. Bedre moralsk selvfølelse går hånd i hånd med privatøkonomiske insitament og vi får en økende, statssubsidiert privatbilisme. Stadig flere får råd til å kjøpe bil nr. 2 eller 3.

Frederic Hauge og Bellona har betydd mye for statusen til elbilen i Norge. Her Hauge med en Tesla sport.

Men erstatning av fossile biler med el-biler gir klimagevinst bare når vi har et overskudd av grønn elektrisitet. I så måte er Norge et absolutt annerledesland med sitt overskudd av vannkraft, men bare så lenge dettet ikke blir eksportert gjennom flere el-kabler til utlandet, der grønn elektrisitet blander seg med «svart» for deretter å bli importert tilbake gjennom de samme kablene for å drive den økende el-bilismen innenlands.

I en kapitalistisk økonomi vil tvangen til økonomisk vekst føre til økende bruk av energi. Dynamikken er slik: Teknologiske framskritt gir i utgangspunktet mer effektiv bruk av energi per produktenhet. For å hevde seg i konkurransen i markedet må produsentene investere i den nye, mer produktive teknologien. Konkurransen tvinger dem til det, jakten på profitt stimulerer til det. Dermed øker energibruken i økonomien som helhet. Når bruken av ressurser til produksjon av el-biler går ned, blir hver enkelt el-bil billigere. Det øker etterspørselen etter el-biler og produksjon og bruk av disse øker. Dermed øker den samlete energibruken i produksjon og forbruk av el-biler. Det er kapitalismens ressursparadoks: Økende produktivitet gir økende ressursbruk i økonomien som helhet.

El-biler har bare bidradd til å øke privatbilismen. Fra 2019 skal alle biler fra det nå kinesisk eide Volvo produseres med el-motor eller som hybrid. Fossilbiler fases ut innen 2035 slik at alle kinesere kan kjøre ”klimavennlig” innen 2040, helst Volvo. Tilsvarende i India med andre, konkurrerende bilmerker. Takket være el-bilen står vi endelig ved begynnelsen av en virkelig global privatbilisme. I land hvor grønn energi er i framvekst, vil denne i større grad gå til å drive denne nye, ”miljøvennlige” bilismen. Teknologifikserte miljøaktivister med gode forbindelser til kapitalinteressene som ZERO og Bellona kan juble.

El-bilentusiaster peker riktig på at raffinering av råolje til drivstoff krever mye energi. For å raffinere 1 liter bensin trengs ca 2 kWh energi med elektrisitet som energibærer. En Tesla kan kjøre ca 10 km på denne energien, mens en bensinbil som bruker f.eks. 1 liter på milen, har ved kjørestart allerede «brukt» 2 kWh energi til raffinering av drivstoffet. Overgang til el-biler gir altså innsparing av energi per kilometer kjøring når raffinering faller bort. Denne energien kan da ”i teorien” – det vil si når vi ser bort fra ressursparadokset – frigjøres for samfunnsmessig nødvendig infrastruktur, oppvarming, kollektivtransport osv. uten å øke energibruken samlet.

For at den energimengden som «frigjøres» når raffineringsleddet faller bort, skal brukes på en samfunns- og miljømessig forsvarlig måte, må også elbilismen reduseres kraftig. Omdisponering av frigjort energi kan da bli et bidrag til først å redusere veksten i fossil energibruk, deretter til å redusere denne samlet sett. Kapitalismens nedbrytende ressursparadoks må da settes ut av kraft gjennom et annet energiregime – kombinert med en ny økonomisk dynamikk.

Hans Ebbing

 


 

Andre artikler om elbil på steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.