140 search results for "jemen krig saudi"

USA:s och Storbritanniens aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning

Av Roland Hedayat I denna artikel från tionde oktober går Glenn Greenwald hårt ut mot USA/UK:s agerande mot Jemen. Nedan följer ett sammandrag av artikeln och en påminnelse om att man i Sverige och Norge har goda skäl att kräva oberoende utredningar om respektive lands medansvar i begågna krigsförbrytelser mot Jemen, givet dessa länders oförtrutna…

Jemen – från inbördeskrig till saudi-arabiskt angreppskrig

  Kriget i Jemen var ursprungligen ett inbördeskrig med långa och djupa historiska rötter. Då den politiska och militära situationen utvecklade sig i disfavör av Saudi-Arabiens skyddsling, president Hadi, som tvingades fly till Saudi-arabien, så intervenerade saudierna och deras regionala bundsförvanter i GCC (Gulf Cooperation Council) på Hadis sida. GCC-medlemmen Oman avstod dock från att…

Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen!?

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.” ”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1…