USA:s och Storbritanniens aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning

0
Etter bombeangrepet i Sana'a

Av Roland Hedayat

I denna artikel från tionde oktober går Glenn Greenwald hårt ut mot USA/UK:s agerande mot Jemen. Nedan följer ett sammandrag av artikeln och en påminnelse om att man i Sverige och Norge har goda skäl att kräva oberoende utredningar om respektive lands medansvar i begågna krigsförbrytelser mot Jemen, givet dessa länders oförtrutna export av vapen till Saudiarabien.

Glenn Greenwald rapporterar:

Från starten av den avskyvärda saudiska bombkampanjen mot Jemen för 18 månader sedan har USA och UK spelat aktiva och vitala roller för att kunna bistå i slakten. De saudiska grymheterna vore ogenomförbara utan deras ständiga och aggressiva stöd.

President Obama har under sin tid som president erbjudit Saudiarabien astronomiska vapenleveranser och under sina första fem år som president sålde han vapen för trettio miljarder dollar mer än vad President Bush gjorde under hela sin åtta-åriga presidentperiod. Enligt den saudiske utrikesministern närvarar officerare från USA och Storbritannien i sauidernas kommando- och kontrollcentral för luftangreppen mot Jemen och har full tillgång till listan över mål. Sålunda är båda dessa länder med-ansvarliga till slakten och lidandet enligt ledarartiklar i New York Times och The Guardian. Tidningen The Intercept har från starten av denna kampanjen rapporterat om hur den USA/UK-stödda kampanjen har bombat civila urskiljningslöst eller rent utav med avsikt. Vid enstaka, speciellt vidriga attacker händer det att Vita Huset kommer med ett ytligt, obligatoriskt utlåtande där man uttrycker «bekymmer», för att sedan direkt återgå till att bistå med attackerna.

Etter bombeangrepet i Sana'a
Etter bombeangrepet i Sana’a

Lördagen den åttonde oktober ägde en av de mest avskyvärda massakrerna rum, då krigsflyg upprepade gånger angrep en begravningsceremoni i Sanaa. Hundratals skadades och dödades (se bild ovan). Saudiska talesmän försökte först ljuga bort ansvaret genom att skylla på «andra orsaker», men fick backa på detta. Följande video visar omfånget av slakten och destruktionen:

Obama/Vita Huset fördömde genom sin talesman «den oroväckande serien angrepp mot Jemens civilbefolkning» — utan att nämna sitt upprepade praktiska stöd för dessa attacker — och varnade tafatt om att «Säkerhetssamarbete mellan USA och Saudiarabien är inte en blank check». Men det är just vad det är! De 18 månaderna av bombande, stött av USA och UK har, som New York Times uttryckte det «till stor del misslyckats, medan rapporter om civila döda har blivit vardagliga alltmedan stora delar av landet är på randen av hungersnöd».

Det är ett känt faktum att den saudiske bombkampanjen från första början har varit urskiljningslös och brutal. Trots detta har Obama och den brittiska regeringen fortsatt att spela centrala roller. The Guardian tog i januari del av en FN-rapport som fann att “koalitionen hade utfört flygangrepp riktade mot civila och civila föremål i strid med internationell humanitär lag, inkluderande flyktingläger för internflyktingar, civila ansamlingar, såsom bröllop, civila fordon, bussar, bostadsområden, medicinska faciliteter, skolor, moskéer, marknadsplatser, fabriker och matlager och annan civil infrastruktur.»

Vad som däremot inte har varit känt förrän en anmärkningsvärd Reuters rapport nyligen publicerades, är att Obama uttryckligen blev varnad om att det inte bara var saudierna som begick krigsbrott, utan att USA också skulle kunna betraktas som medskyldiga till dessa:

Obama administrationen framhärdade i fjol med en vapenförsäljning till Saudiarabien värd 1,3 miljarder dollar, trots varningar från egna tjänstemän om att detta kunde implicera USA i krigsförbrytelser.

Med andra ord, 2009 års vinnare av Nobels Fredspris blev uttryckligen varnad om att han skulle kunna bli medskyldig till krigsförbrytelser genom att agera vapenleverantör till en bombkampanj som avsiktligen angriper civila, och genom att fortsätta att förse förövarna med rekordleveranser av vapen under kampanjens genomförande. Inget av detta torde vara förvånande: Det vore svårt för Obama att fördöma “double-tap”-attacker av den sorten saudierna just genomförde — eftersom han själv är ansvarig för att ha använt samma taktik, ofta beskriven som ett «terrorismens kännemärke».

Britterna har för sin del blockerat utredningar om huruvida krigsförbrytelser har begåtts i Jemen, medan nyckelmedlemmar i Parlamentet har blockerat rapporter som bevisar att brittiska vapen har använts vid begångna krigsförbrytelser och medvetna angrepp mot civila.

USA och UK är de två ledande länderna när det gäller att cyniskt exploatera omtanke för mänskliga rättigheter och för krigets lagar i syfte att angripa sina motståndare. Dessa länder och deras stjärnskribenter älskar att sprida vackra, självförhärligande tal om hur andra nationer — dessa primitiva, onda «over there» — angriper civila och begår krigsförbrytelser. Men dessa båda står orubbligt till stöd för en av planetens mest brutala förtryckarregimer, och beväpnar denne till tänderna, allt detta med full och ovedersäglig vetskap om att de bidrar till massakrer som som hänsynslöst, och i flera fall avsiktligt är riktade mot civila.

Efter detta angreppet på hyckleriet ger sig Glenn Greenwald på tystnaden som har omgivit det vidriga angreppet mot Jemens redan hårt prövade befolkning. Han avslutar sin artikel såhär:

Det finns några nationer på planeten som har trovärdigheten som krävs för att fördöma krigsförbrytelser och angrepp mot civila. De två länder som under nästan två år har beväpnat Saudiarabien under sin pågående slakt av Jemens civila är definitivt inte bland dessa.

Med denna slutkläm från Glenn Greenwald är det naturligt att ställa frågan om Sverige och Norge kvalificerar till ovan nämnda trovärdighet.

Både Sverige och Norge har sålt vapen till Saudiarabien allt medan detta land ostört har fått mala sönder Jemen och begå ett kallblodigt och systematiskt massmord på dess befolkning i form av an grym och rättsvidrig bombkampanj kombinerat med en effektiv utsvältning av befolkningen i form av en sjöblockad. Det senare drabbar i speciellt grym grad Jemens barn där många kommer att svälta ihjäl eller skadas för livet av den saudi-genererade svältkatastofen.

För att tillfredsställa den egna vapenexportlobbyn och inte störa handelsrelationerna så har båda länder underlåtit att kritisera Saudiarabiens krigsförbrytelser. Inte ens den såkallade «vänstern» har krävt omprövning av denna politik som bryter mot allt man kunde förbinda med de skandinaviska länder som «fredsnationer». Detta tillhör tydligen en svunnen tid.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.