Regjeringas distriktspolitikk står til stryk

0
Regjeringas politikk er fortsatt nedbygging av distriktene.

Det har gått 10 måneder siden regjeringa la fram distriksmeldinga. Sigbjørn Gjeldsvik sa den gangen den blei lagt fram at regjeringas mål med denne meldinga var at folketallet i distriktene skal øke. Nå er det antakelig på tide med en underveisvurdering og så langt er det ikke bestått.

Av Romy Rohmann.

Vi skreiv den 22.6 2023 dette: Fine ord og papirplaner:

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la tirsdag 20.6 fram stortingsmeldingen om distriktspolitikk.  Folketallet i distriktet skal øke, det er regjeringens målsetting i distriktsmeldingen som ble lagt fram.

Målet er at folketallet skal øke i distriktskommunene. Alle lokalsamfunn skal kunne utvikle seg og skape verdier, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Tidligere har målet vært å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret, nå går regjeringa ut med en offensiv distriktspolitikk, i hvert fall på papiret.

For å opprettholde eller øke folketallet i distriktene må det arbeidsplasser til, bare de siste ukene har regjeringa tatt to store avgjørelser som vil svekke distriktene, legge ned viktige næringer og avfolke distriktene.

Går man inn i SSB sine tall og ser på netto tilflytting kan man søke på år, fylke og kommune. Der vil du se at det ikke har skjedd noe særlig nettotilflytting til distriktskommunene i det siste. https://www.ssb.no/statbank/table/05471/

Landbruket og da spesielt familielandbruket er i sterk nedgang, at når staten ikke klarte å komme med et rett tallgrunnlag for næringa betyr det fortsatt nedleggelser, fortsatt avfolking av distriktene og mindre matproduksjon og lavere sjølforsyning.

Sjøl om nå jordbruksforhandlingene skulle resultere i at faglaga fikk hele sitt krav igjennom, et krav som mange mente var svært nøkternt, vil det dessverre bety kroken på døra for svært mange bønder.

De neste tre åra vil bli definerende for en hel generasjon bønder som skal gjøre den viktigste jobben, produsere mat. Her kan dere høre leder av NBS sin tale da NBS og BL la fram sitt krav til årets Jordbruksforhandlinger.

Kystfiskerne føler seg også svikta. Regjeringa ga folket i distriktene lovnader og sa de skulle snu utviklinga, snu sentraliseringa og snu at retten til å fiske skal havne på færre hender. Så lander de en avtale med høyresida om kvotemeldinga som vil føre til ytterligere svekkelse av kystfiskernes rett til en levevei.

I tillegg er det krise i kommune-Norge, kommunene sliter og klarer ikke å gi befolkninga de lovpålagte tjenester de har rett på. Kommunene får også ulike pålegg fra EU som de må følge opp noe som sjølsagt også svekker kommuneøkonomien.

Velferdsstaten som vi i Norge har skryti så mye av her i landet er langt på vei forsvunnet.

De eneste som tjener på denne politikken regjeringa fører er de rikeste av de rike. Regjeringa påstår til og med at de, for å sikre sysselsettinga og skatteinngangen, må heve pensjonsalderen. Det er 1. mai i morra, arbeidsfolk har mye å kjempe for – det er bare å ta til gatene.

Denne regjeringa går høyresida en høy gang, det kan jo se ut som AP og SP driver med frieri til høyresida for ei felles regjering i neste sving, for regjeringsmakta vil de ikke kunne beholde.  

Forrige artikkelEr en bindende WHO-avtale positivt for Norge?
Neste artikkelDrømmen om det tapte imperiet