Krafta vår selges ikke bare til utlandet – den har også utenlandsk eierskap

0
Solbergfoss kraftverk / illustrasjonsfoto
Av Romy Rohmann.

Utenlandsk eierskap i småkraft har økt med 50 prosent på fire år, dette skriver Europower 27. mars og de skriver videre:

Dårlige kår for småkraftbøndene gjorde det fristende å selge. Trenden startet i 2015 – nå er 27 prosent av småkraften på utenlandske hender.

I november 2022 skreiv vi her på steigan.no dette: 250 vannkraftverk i Norge eies fra skatteparadiser, Omlag 100.000 husholdninger mottar i dag strøm fra norske vannkraftverk med hemmelige eiere, ifølge en ny kartlegging.

Dagens Næringsliv publiserte 25. november 2022 en omfattende oversikt over nesten 10.000 eiendommer som har hemmelige eiere i skatteparadiser.

Blant disse er rundt 250 vannkraftverk. Nesten 18 prosent av de små vannkraftverkene har ukjente eiere, ifølge DN.

– Konsesjonen gis til et selskap, men det stilles ikke krav til å dokumentere eierskap, skriver Carl Andreas Veie, i Energi- og konsesjonsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til avisen.

Han sier at det ikke stilles krav om opplysninger når aksjeposter får ny eier. Det stilles heller ingen krav om å dokumentere eierskapet bakover i flere ledd. Det samme gjelder vindkraftverk.

Når det kommer til vindkraft, veit vi jo at Zephyr er et navn som går igjen, vi kan lese at Zephyr er et norsk fornybarselskap med nordiske ambisjoner.

På hjemmesida deres står dette:

Zephyr er i dag et fullintegrert vindkraftselskap, som dekker hele verdikjeden. Fra den første dialogen med grunneiere og lokalsamfunn til prosjektutvikling, finansiering, bygging og kommersiell drift av vindkraftverk.

Vi tror på fornybare energiløsninger som spiller godt sammen – derfor er også solkraft et nytt satsingsområde for oss. Vi har lokal tilstedeværelse i Norge, Sverige og Island, med hovedkontor i Sarpsborg i Østfold. Energiprodusentene Østfold Energi og Vardar eier Zephyr. Begge selskapene er offentlig eid og verdiene vi skaper i Zephyr går dermed tilbake til samfunnet, i form av utbytte, skatter og avgifter.

Litt lenger ned står også dette:

Vi har sterke partnerskap. Zephyr har ledet prosjekter og bygget sterke partnerskap med ledende miljøer som Vestas, Siemens og BlackRock.

I forbindelse med den store vindkraft utbygginga på Guleslettene, i Bremanger og Kinn med 47 turbiner, skriver de så flott om samarbeidet med kommunen og hvilke bidrag dette vil gi til lokalsamfunnet.

Det er bare å lese her:

https://zephyr.no/portfolio/guleslettene/

Ser vi litt nærmere på dette prosjektet kan vi også lese:

Prosjektkostnadene er i størrelsesorden 2 milliarder kroner, som finansieres med egenkapital fra BlackRock og et langsiktig lån fra DekaBank. Guleslettene er det andre vindparkprosjektet BlackRock kjøper av Zephyr og hvor DekaBank stiller med lånekapital.

Vi samarbeidet godt rundt finansieringen og byggingen av Tellenes vindpark i 2016-2017, og er svært fornøyde med å kunne bygge Guleslettene sammen med både BlackRock og DekaBank, sier Rommetveit.

https://zephyr.no/guleslettene-vindpark-solgt-til-blackrock/

Les mer på steigan.no om BlackRock

Les også: Et kraftaktig mareritt

Telemark, Terje Aasland og tidens dom

Sosialdemokratiets grunnfortelling

Forrige artikkelAnalyse: Over 4.500 bedrifter i fare for konkurs
Neste artikkelTysk økonomi på kanten av stupet