Russisk soft power?

0
Vladimir Putin har utviklet et tett og sterkt forhold til den ortodokse kirken.
Av George Chabert.

I sin nye bok, La Défaite de l’Occident, gir den franske sosiologen og historikeren Emmanuel Todd tre hovedgrunner til Vestens undergang. De to første er svekkelsen av industrien og svekkelsen av den amerikanske protestantismen. Den siste årsaken er verdt å se nærmere på, nemlig at resten av verden foretrekker den russiske «soft power».

Todd henviser til to stadier i den moderne vestlige kristendommen: «zombietilstand» og «nulltilstand». I zombietilstand, nådd med glans i det tjuende århundret, har troen forsvunnet, men religionens sedvaner og verdier består, ofte overført til et nasjonalt eller sosialdemokratisk tankesett. I religions zombietilstand går ikke folk lenger til messe, men ønsker likevel å døpe barna. De døde begraves fortsatt, i lydighet mot den katolske kirkens forbud mot kremering. Det borgerlige ekteskapet beholder alle kjennetegnene ved det religiøse ekteskapet: én mann, én kvinne, og barn.

Todd plasserer overgangen til religionens «nulltilstand» i lovendringene som muliggjorde homofilt ekteskap: «Med likekjønnet ekteskap, som ikke gir noen mening for religionen, er vi ute av zombietilstanden; takket være lovene om likekjønnet ekteskap kan vi datere overgangen til religionens nulltilstand.»

I nulltilstand, «er den massive spredningen av kremeringen den mest utbredte, praktiske og rimelige metoden». Alt er nå mulig. «Den vestlige middelklassens fiksering» på transspørsmålet «reiser et sosiologisk og historisk spørsmål», understreke Todd. «Å etablere som sosial virkelighet at en mann kan bli en kvinne og en kvinne en mann, er å hevde noe som er biologisk umulig. Det er å fornekte verdens virkelighet, det er å bekrefte det falske.» Todd konkluderer med at transideologien er selve kjennemerke på Vestens nihilisme, Vestens «impuls til å ødelegge, ikke bare ting og mennesker, men også virkeligheten.»

Religionens «nulltilstand» er nå Vatikanets doktrine. Erklæringen «Fiducia supplicans» fra den 18. desember 2023 åpner for velsignelsen av likekjønnede par. Den guineansk kardinal Robert Sarah, som innehadde ledende verv i den romerske kurie og ble regnet som kandidat til å bli den neste paven, var den første til å reagere. Nå, mente han, har den afrikanske kirken et «providentielt oppdrag» i å minne Vesten om at «mannen er ingenting uten kvinnen, kvinnen er ingenting uten mannen, og de to er ingenting uten det tredje elementet, barnet.» Kardinal Sarah uttrykker det som er en utbredt oppfatning på det afrikanske kontinentet når han sier dette: «Enkelte biskoper sår tvil og skandale i troende sjeler ved å hevde at de velsigner homoseksuelle parforhold som om de var legitime, i samsvar med Guds natur, som om de kunne føre til hellighet og menneskelig lykke; de skaper bare feil, skandale, tvil og skuffelse.»

Avgrunnen som skiller Vesten fra resten av verden er nå uoverstigelig. Likevel, Vestens verdier påtvinges aktivt med hjelp av økonomisk og finansiell utpressing. «Ugandas president Yoweri Museveni har undertegnet en av verdens strengeste anti-LGBTQ-lover, som blant annet innebærer dødsstraff for «grov homofili», noe som har ført til vestlig fordømmelse og risiko for sanksjoner fra bistandsgivere», melder REUTERS. Slik har det ortodokse Russland, der biologiske menn er menn og biologiske kvinner er kvinner, der familie og religion hedres, blitt den nye «soft power» verden kan identifisere seg med. Ite missa est.

(Ite missa est. De avsluttende ordene i den latinske messen med betydningen: Dere kan og, messen er over, red.)


Forrige artikkelTrump Derangement Syndrome på NRKs morgensending
Neste artikkelVestens nederlag