Finnmarkseiendommen sier nei til Davvi vindkraftverk

0
Fra nettsidene til Davvi

Finnmarkseiendommen (FeFo) sier nei til vindkraftutbygging på fjellpartiet Vuonjalrášša i Lebesby kommune i Finnmark. Folkeaksjonen mot Davvin, reinbeitedistriktene, NRL, flere samiske organisasjoner, Naturvernforbundet og Motvind Finnmark trapper opp kampen mot Davvi-prosjektet i tiden som kommer.

Det er Tore-Jan Gjerpe, Motvind Finnmark som skriver dette. Han fortsetter:

Det er vindkraftselskapet Grenselandet DA som står bak Davvi-prosjektet. Selskapet vil legge beslag på et enormt villmarksområde med inntil 170 turbiner. Grunneier FeFo har avslått vindkraftselskapets søknad og begrunner dette med hensynet til reindrift, friluftsliv og naturvern. «Vi mener det er viktig at Dávvin vindpark ikke blir etablert. Området de ønsker å legge bånd på er enormt», forklarer Kurt Wikan, som er styreleder i FeFo, til NRK. Davvi-prosjektet inngår i regjeringens planer om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya med kraft fra land.


Denne uka sa styret i FeFo nei til forhandlinger om å avgi areal til ST1. Vedtaket har fått mye oppmerksomhet, og vi i Motvind Finnmark er sjølsagt glad for det, men vi kan altså ikke anse det som oppsiktsvekkende. Vår begeistring er dempet fordi vi vet at dette ikke betyr stopp. Fortsatt er det mulig å gjennomføre utbygginga ved ekspropriasjon. Både staten og kommunen har som utgangspunkt en mulighet til det, selv om åpningen for det er trang. Lebesby kommune sier de fortsetter planprosessen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil konsesjonsbehandle prosjektet. Både folkeaksjonen mot Davvin, reinbeitedistriktene, NRL, flere samiske organisasjoner, Naturvernforbundet og  Motvind Finnmark har ambisjoner om å trappe opp kampen mot dette anlegget i tida som kommer. Det gleder oss at Rødt på Stortinget nå har bedt regjeringa om å fatte vedtak om å stoppe prosjektet.

Regjeringa har lagt atskillig prestisje ned i planene om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya med kraft fra land. Det er derfor nødvendig å innse at slaget ikke er vunnet. FeFos nei til Davvi-prosjektet kan likevel regnes som en viktig delseier. Det er et sterkt signal som både regjeringen og Lebesby kommune bør lytte til. Davvi-saken må åpenbart vurderes i lys av Fosen-dommen, noe som burde få alle varsellamper til å blinke.


I 2021 skrev NRK:

Hevder vindkraftutbygger tilbyr hver enkelt reineier millionbeløp for beiteområder – igjen

Og som vi nylig har pekt på er konkursene ikke langt unna for slike prosjekter. Og går de konkurs kan det bli grunneierne som sitter med de gigantiske regningene for å rydde opp etter dem:

Grenselandet DA gir ikke noe tilforlatelig inntrykk på Proff.no. Det ser ut til å være et tomt selskap designet for å bli oppkjøpskandidat når alle tillatelser er på plass. Når et slik selskap selges kan det fort bli snakk om et par hundre millioner kroner fra en utenlands oppkjøper.

Forrige artikkelHolder USA tilbake støtte til Ukraina for å tvinge landet til å forhandle?
Neste artikkelIsrael godkjenner ny bosetting i Øst-Jerusalem
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).