Ekspertene enige: «Klimautvalgets rapport frakoplet virkeligheten»

0

Regjeringen fikk 261-siders klimarapport basert på helt ville premisser. Ekspertene beskriver sine egne beregninger som «ikke realistiske». Analyser fullstendig frikoblet virkeligheten. Slik gjengir Nettavisen ekspertenes kommentarer til Klimautvalgets rapport som de sjøl har vært med på å utforme.

Her er noen andre korte utdrag av Nettavisens artikkel:

Klimautvalget fikk jobben med å finne ut hvordan Norge skal klare å kutte 90–95 prosent av alle klimagassutslippene vi har innen 2050 – uten at det går på bekostning av verken natur, næringsliv eller et bærekraftig velferdssamfunn.

Utvalget er svært EU-vennlig, og nevner EU rundt 230 ganger, noe som gjør vondt i Senterpartiet.

«Vanskelig» er nevnt nesten 100 ganger.

– Klimadebatten har ofte dreid seg om hvilke utslipp som skal kuttes, men i et 2050-perspektiv er spørsmålet heller hvilke små utslipp som fortsatt skal være igjen, skriver utvalget som i sin rapport nevner forbud 40 ganger.

2050 er 26 år unna. På 32 år har Norge klart å kutte klimagassutslippene med 4,6 prosent.

I sine analyser har de ikke vurdert kostnader, de har tatt utgangspunkt i at det er uendelig med menneskelige og materielle ressurser tilgjengelig og de har «ikke tatt høyde for at en del av tiltakene vil være teknisk krevende å gjennomføre før 2050». De har heller ikke vurdert hvordan endringene vil påvirke folk.

Kjør rapporten fortest mulig i makulatoren

Dette bekrefter det vi har skrevet og sagt i tre artikler og en video:

Dette er det råeste, mest offensive og mest djuptgripende angrepet på hele det norske samfunnet som noen gang er blitt foreslått av noe regjeringsutvalgt utvalg i Norges historie.

Og det bygger på totalt feilaktige forutsetninger og stiller totalt urealistiske mål.

Det er et endetidsdokument som tar sikte på å gjøre Norge til et «nullutslippssamfunn» innen 2050.

Det er denne enorme veksten i energibruken som har skapt det moderne velferdssamfunnet, som har gjort det mulig å mette 8 milliarder mennesker, skape moderne byer, transportsystemer, boliger, oppvarming, helsevesen, teknologi osv. Internett og telekommunikasjon er enormt energikrevende og er en del av dette.

De siste 25 år har primærenergiforbruket økt med ca. 33%.

Og hold dere fast:

På 25 år vil EU og Klimautvalget bringe oss ned til «Net Zero».

Dette er apokalyptisk, det er det glade vanvidd.

Det lar seg ikke gjøre, og skulle man på en eller annen måte klare å ta olje, kull og gass ut av ligningen, vil det moderne samfunnet opphøre, mer enn 80 prosent av menneskeheten ville sulte ihjel og det vi kjenner som sivilisasjon være en saga blott.

Net Zero er hungersnødens samfunn, det er sivilisasjonens sammenbrudd, det er barbari. Hvis du synes Pol Pot var ekstrem, noe det er god grunn til, så vær klar over at Net Zero er tusen ganger mer ekstremt. Milliarder vil dø av sult og underernæring hvis denne politikken gjennomføres.

Og det er dette ekstreme målet som driver den ekstremistiske politikken med ødeleggelse av landbruket, tvangsfôring av folkemassene med insekter og syntetisk mat, urbane fengsler, og så videre. Hvis man forsøker å tvinge urealistiske, det vil si umulige, mål ned over samfunnet, så må resultatet bli katastrofe, diktatur og terror.

Har partiene, fagforeningene og kommentatorene vært tause?

Vi tar høyde for at vi ikke har klart å fange det opp. Men vi har ikke klart å se at noen av de mediekåte politikerne, snakkene hodene eller seriøse fagforeningsledere har klart å se at Klimautvalgets rapport er akkurat så totalt «frakoplet virkeligheten» som ekspertens sjøl og vi si sier.

Hvis det er tilfelle sier det alt om dem.

Les og se våre kommentarer her:

Forrige artikkelIsraels endelige løsning for palestinerne
Neste artikkelMener regjeringen åpner for å ta eiendommer med tvang for å huse flyktninger
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).