Mener regjeringen åpner for å ta eiendommer med tvang for å huse flyktninger

0

– En forberedende krigserklæring fra regjeringen, mener advokat. Dette skriver NRK om regjeringas lovforslag som nå er ute på høring.

Regjeringa vil gjøre midlertidige endringer i utlendingsloven og skriverHøring – forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.)

I høringsnotatet foreslås en midlertidig beredskapsbestemmelse i utlendingsloven § 95 a, som innebærer at statsforvalteren i en krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster av personer som søker beskyttelse (asyl), kan pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere. 

NRK skriver:

Ifølge UDI kan det i ytterste konsekvens komme 120.000 flyktninger fra Ukraina i 2024.

Det frykter regjeringen at Norge i dag ikke kan håndtere. Derfor vil de ta grep.

Ett av grepene er å gi åpning for å tvinge kommunene til å ta imot flyktninger.

Et annet grep de ønsker å ta er å åpne for at eiendommer midlertidig kan overtas med tvang.

Det går frem av et notat til lovforslaget, som nå er ute på høring.

Utdrag fra regjeringens høringsnotat til nytt lovforslag:

«Når forskriftshjemmelen er tatt i bruk, kan statsforvalteren etter lovforslagets tredje ledd utøve rekvireringsrett for fast eiendom etter bestemmelsene i sivilbeskyttelsesloven kapittel VII og forskrift 14. februar 2022 om sivilforsvaret kapittel 8 (sivilforsvarsforskriften).

Disse bestemmelsene gir bl.a. staten rett til å kreve avstått eiendomsrett, bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom og regulerer nærmere hvilke prosedyrer som skal følges ved rekvirering, inkludert bestemmelser for økonomisk kompensasjon. Slik rekvireringsrett skal bidra til at nødvendige fasiliteter raskt kan fremskaffes i situasjoner der frivillige ordninger ikke fører frem.»

Kilde: Regjeringen

– Krigserklæring fra regjeringen

Advokat Thomas Benson har også lest høringsnotatet. Han reagerer sterkt på det som regjeringen har foreslått.

– Dette er en forberedende krigserklæring fra regjeringen hvor man forbereder seg på det verst tenkelige scenarioet, sier han til NRK.

Selvoppfyllende profeti

Hvis regjeringa lager svært rause regler for økonomiske støttetiltak for et massivt innrykk av flyktninger fra Ukraina og i tillegg gjennom loven viser at man kan garantere boliger til i verste fall 120.000 av dem, så kan det lett bli en selvoppfyllende profeti.

Krigen mellom Russland og NATO i Ukraina har ødelagt landet og rasert framtida for millioner av mennesker. Svært mange har ingenting å vende tilbake til. Så når regjeringa roper: Kom hit. Vi skal betale alt dere trenger og gi dere bolig på toppen, hvorfor skulle de ikke slå til.

120.000, det er et nytt Fredrikstad/Sarpsborg stampet opp av jorda på kort tid, og fordelt ut over landet naturligvis. Dette kommer i tillegg til de 65.000 ukrainerne vi har tatt imot til nå.

Norge har ikke råd til dette. Det er totalt urealistisk og sosialt uønskelig.

Og det kan bli politisk veldig kostbart.

Ukrainas nederlag nærmer seg. Det vil finnes titusener av krigsvante nazikrigere av Azov-typen som vil være sinte som veps over at «Vesten har sviktet dem». Og så sier regjeringa til dem: Bare kom! Vi betaler!

Norges uforsvarlige støtte til Ukrainakrigen har allerede kostet titall milliarder kroner. Alle stortingspartiene, med SV og Rødt som de mest entusiastiske, har garantert å bruke opp mot 100 milliarder til på krigen. Og så kommer de sosiale kostnadene knyttet til flyktningene fra den krigen som kunne ha vært unngått.

Dette har ikke det norske samfunnet råd tid. Det vil bli sosialt fullstendig ødeleggende, og de som kommer til å merke det aller verst er de som har det vanskeligst fra før.

Regjeringa vakler allerede.

Forslaget har møtt kritikk fra FRP og justisministeren varsler allerede at det kan komme til å bli endringer i lovforslaget.

Det betyr at de er på gyngende grunn og at det kan være lurt å sende inn høringssvar.

Høringsfristen er 5. desember og du kan sende inn høringssvar her.

Hvorfor kunne ikke heller regjeringa arbeide for fred i stedet for å videreføre en krigspolitikk som bare vil gjøre enda flere ukrainere til flyktninger?

Forrige artikkelEkspertene enige: «Klimautvalgets rapport frakoplet virkeligheten»
Neste artikkelJeg skal spise Vær Varsom-plakaten