Klimautvalgets innstilling må forkastes

0

Klimautvalget 2050 la fram sin enstemmige innstilling 27. oktober 2023. Det er et dokument på 388 sider med en uhyre mengder detaljer. Det er så mange ord og forslag og tiltak og føringer at det kan ta pusten fra de fleste. Vi skal etter hvert gi leserne mer detaljert innsikt i hva dette dokumentet handler om, slik vi har begynt med i artiklene:

Klimautvalget vil ødelegge norsk landbruk

Klimautvalgets rapport: Du tror det ikke før du har lest det

Men før du fordyper deg i dokumentet skal du få vår syntese av hva dette handler om:

Dette er det råeste, mest offensive og mest djuptgripende angrepet på hele det norske samfunnet som noen gang er blitt foreslått av noe regjeringsutvalgt utvalg i Norges historie.

Og det bygger på totalt feilaktige forutsetninger og stiller totalt urealistiske mål.

Det er et endetidsdokument som tar sikte på å gjøre Norge til et «nullutslippssamfunn» innen 2050.

Og hvorfor det?

Naturligvis «fordi klima». Og ikke minst fordi EU har vedtatt det, og da er det Norges oppgave å gjøre som EU sier. Utvalget gjør ikke noe forsøk på å gjøre noen kritisk vurdering av premissene eller av realismen i det de kommer med.

Dette skal gjøres og derfor må Norge forandres totalt i løpet av 25 år og det må gjøres ovenfra med teknokratisk sikkerhet.

(Teknokrati (ekspertvelde) er en styreform som generelt betyr at eksperter fatter beslutninger eller har spesielt stor innflytelse. I sin mest rene form kan dette innebære et samfunn der yrkespolitikere ikke spiller en sentral rolle.)

Sjefredaktør Pål Steigan forklarer her hvorfor hele Klimautvalgets innstilling må forkastes:

I videoen viser han til utvilinga av verdens primærenergiforbruk og denne grafen:

Denne grafen viser at verdens primærenergiforbruk begynte å vokse med den industrielle revolusjonen og at den til å begynne med baserte seg på kull, så olje og etter hvert naturgass. Den viser også at primærenergiforbruket for alvor eksploderte etter annen verdenskrig og at det omtrent femdoblet siden da. Den viser også at etter førti år med klimadiskusjoner og diskusjoner om alternativ energi så er fortsatt olje, kull og gass kilde til over 82% av verdens primære energiforbruk. Det er ingen tegn til at de «alternative energikildene», som forresten er totalt avhengig av olje, kull og gass for å produsere sin egen infrastruktur – olje og kull til gruver, smelting av mineraler, tungindustri, sement osv.

Det er denne enorme veksten i energibruken som har skapt det moderne velferdssamfunnet, som har gjort det muli å mette 8 milliarder mennesker, skape moderne byer, transportsystemer, boliger, oppvarming, helsevesen, teknologi osv. Internett og telekommunikasjon er enormt energikrevende og er en del av dette.

De siste 25 år har primærenergiforbruket økt med ca. 33%.

Og hold dere fast:

På 25 år vil EU og Klimautvalget bringe oss ned til «Net Zero».

Dette er apokalyptisk, det er det glade vanvidd.

Det lar seg ikke gjøre, og skulle man på en eller annen måte klare å ta olje, kull og gass ut av ligningen, vil det moderne samfunnet opphøre, mer enn 80 prosent av menneskeheten ville sulte ihjel og det vi kjenner som sivilisasjon være en saga blott.

Det er 27 år til 2050. På denne tida vil fanatikerne ha oss tilbake til det energiforbruket jordas befolkning hadde rundt 1900. Noe mer vil ikke de «utslippsfrie» energikildene kunne skaffe. Men da var det bare 1,6 milliarder mennesker på jorda og flertallet av dem levde i fattigdom. I 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda. Hvordan skal de få mat, strøm, varme, lys, transport? Internett og mobiltelefoni er ekstremt energikrevende og det er ingen sjanse for at de kan opprettholdes ved hjelp av vind og sol.

Energiforbruket vil øke kraftig fram mot 2050:

Net Zero er hungersnødens samfunn, det er sivilisasjonens sammenbrudd, det er barbari. Hvis du synes Pol Pot var ekstrem, noe det er god grunn til, så vær klar over at Net Zero er tusen ganger mer ekstremt. Milliarder vil dø av sult og underernæring hvis denne politikken gjennomføres.

Og det er dette ekstreme målet som driver den ekstremistiske politikken med ødeleggelse av landbruket, tvangsfôring av massene med insekter og syntetisk mat, urbane fengsler, og så videre. Hvis man forsøker å tvinge urealistiske, det vil si umulige, mål ned over samfunnet, så må resultatet bli katastrofe, diktatur og terror.

Les: Climate scientists: concept of net zero is a dangerous trap

Betyr det at vi ikke skal gjøre noe?

Nei tvert om. Det finnes ikke uendelige mengder olje, kull og gass, og det finnes heller ikke nok kopper, litium eller andre mineraler til å mate en eksponentiell vekst.

Så ja, det trengs i høyeste grad omstilling. Men den må ta utgangspunkt i virkeligheten, ikke i opiumsdrømmene til vanvittige teknokrater. Og denne omstillinga må ha menneskehetens velstand og utvikling som mål. Teknokratene ser på flertallet av oss som «useless eaters». De vil bli kvitt oss, og da kan jo Net Zero være et hendig virkemiddel.

Vi må snu det på hodet. Skal vi løse de reelle problemene knyttet til matforsyning, et sivilisert samfunn og velstand for alle på kloden kan ikke parolen være Net Zero, men Zero Capitalism.

Les: The human cost of Net Zero – The war on fossil fuels is far more dangerous than climate change.

Vi spør:

Hva mener fagbevegelsen om dette?

Hva mener bondeorganisasjonene?

Hva mener de demokratiske og folkelige bevegelsene?

Hva mener partier som sier de er for velferdssamfunnet, arbeiderklassen og det arbeidende folket?

Forrige artikkelUvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn
Neste artikkelHelvete på jord
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).