Bedragerienes nødvendighet for en bedre verden med gode mennesker

0
Av psykologspesialist Tom Green.

Det ubehagelige gode

Kjenner du på et psykisk ubehag når du leser eller hører om faktisk.no, PST, eller politi, så er det et godt tegn.

Reagerer du på dagens politikere og myndighetspersoner med tilsvarende ubehag, er du sannsynligvis i en sunn bevissthetsutvidelse.

Desto sterkere ubehag du kjenner, desto større potensial kan du ha for å bli et moderne bevisst menneske med en indre autoritet og individualitet, som fungerer på et høyt intellektuelt humant nivå.

I denne artikkelen redegjøres det for hvorfor psykisk ubehag i møte med samfunnets institusjoner er helt nødvendig, ja nærmest en ´velsignelse´, for alles bevissthetsutvidelse og dermed for utviklingen av en bedre verden med gode mennesker.

Frihet og ansvar

Det er tidligere redegjort for hvorfor dagens politikere og myndighetspersoner ofte er mer opptatt av å si de ´riktige´ tingene, og å trygge seg selv, enn av noe annet høyere moralsk formål for deres virke. (1)

De viser tydeligere og tydeligere tegn på en svekkelse av individualitet, frihet og ansvar, når de fremmer sine ofte veldig godt bemidlede formål. (2)

Som legger elegant til rette for det allerede nevnte ubehaget, for alle oss andre.

Men, du kan bare gjøre noe med et ubehag du tolererer å kjenne på.

Det er derfor det er sunt å kjenne på det.

Fordi da gir du deg selv muligheten til bevisst å håndtere ubehaget aktivt og motvirke en svekkelse av din egen individualitet. (3)

Der, hvor der ingen frihed gives mennesket, kan der heller aldrig opstå nogen “ansvarsfølelse”. Og der, hvor der ingen “ansvarsfølelse” er, kan der kun opstå svækkelse av “individualitets-følelsen.

Martinus Thomsen (4)

Martinus Thomsen

Bevisstheten som evolusjonens overordnete faktor

Så, kan vi egentlig tenke oss noe mer nødvendig og bedre utgangspunkt for en bedre verden med bevisste og gode mennesker, enn erkjennelsen av det nevnte psykiske ubehaget?

Finnes det noe bedre måte å lære kunsten å bevisst velge og bruke dine gode sider, enn å bli konfrontert med den ubehagelige virkningen av dine mindre gode sider?

Så, når får vi se en ny og bedre Bjørnar Moxnes? (5)

Og når får vi se en ny og bedre Anette Trettebergstuen?

I en tid av universelt bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonær handling.

tilskrevet George Orwell

Så vi får kanskje aldri se en ny og bedre Jonas? (6)

Og vi får kanskje heller aldri se en ny og bedre Erna? (7)

Og hva med Ursula og Jens? (8) (9)

Og hva med de over dem igjen?

Får vi noen gang se en ny og bedre versjon av de superrike? (10)

Det, der derimod er sket, er kun dette, at menneskene i overvejende grad har udløst årsager, hvis virkningers yderste konsekvenser de ikke kendte, men som nu efter deres udløsning som realistiske kendsgerninger i verden danner en glimrende baggrund for individets erkendelse af sin egen åndelige uvidenhed og ubehjælpsomhed og således bliver en overordentlig kraftig stimulerende basis for de samme individers modtagelighed for en helt ny åndelig oplysning eller visdom …”.

Martinus Thomsen (11)

En bedre verden med gode mennesker

Åndelig opplysning og visdom, som vi kan beskrive som et resultat av bevissthetsutvidelse, finnes det bare midlertidig beskyttelse mot.

Så lenge vi blir konfrontert med den ubehagelige virkningen av våre mindre gode sider, utvider vi hele tiden vår humane bevissthet.

Politikere og myndighetspersoner, og de superrike, som utsetter denne konfrontasjonen, må nødvendigvis ende opp med en politikk og livsstil basert på en optisk vrangforestilling av bevissthetens kapasitet. (12)

Det er da vi blir robot, tall og materie.

Men, på et tidspunkt vil de ubehagelige virkningene av vrangforestillingene komme dem i møte.

Hvordan ellers skulle de ha noe som helst håp om å få styrket sin indre autoritet og individualitet?

En velsignelse.

Fordi, da vil vi alle bli distribusjons-sentre for en bedre verden med gode mennesker, og ikke for frykt, bedrageri og krig.

Referanser

 1. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret
 2. https://steigan.no/2023/06/nato-vil-styre-tankene-vare/?utm_source=substack&utm_medium=email
 3. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
 4. Martinus Thomsen. Livets Bog 4, stk. 1337
 5. https://steigan.no/2023/07/briller-revejakt-og-politisk-feighet/?utm_source=substack&utm_medium=email
 6. https://steigan.no/2023/06/store-er-ansvarlig-for-den-kameraderikulturen-som-trettebergstuen-er-en-del-av/
 7. https://steigan.no/2020/07/om-100-ar-er-allting-glemt-regjeringa-onsker-ekstremt-hemmelighold/
 8. https://steigan.no/2023/02/new-york-times-saksoker-eu-for-a-fa-frigitt-von-der-leyens-pfizer-tekster/
 9. https://steigan.no/2023/04/hvorfor-jens-stoltenberg-far-nobels-fredspris/
 10. https://steigan.no/2023/01/de-rikeste-1-soper-inn-nesten-dobbelt-sa-mye-rikdom-som-resten-av-verden-til-sammen/
 11. Martinus Thomsen. Livets Bog 1, stk.31
 12. https://steigan.no/2023/06/hykleriets-nodvendighet-for-oppdagelsen-av-naturens-overflod/?utm_source=substack&utm_medium=email
Forrige artikkelKinas silkeveibelte utvides til Afghanistan
Neste artikkelEt lite håp for seterdrifta framover