Hvorfor Jens Stoltenberg får Nobels fredspris

0

En kort logisk psykologisk forklaring.

Jens Stoltenberg har uttalt at «våpen er veien til fred» og han er nominert til Nobels fredspris. Så lenge at mange av oss har liten eller ingen immunitet mot skinnhellighet, er det ikke utelukket at han får den, skriver psykologspesialist Tom Green.


Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green.

Sannferdighet

Det er tidligere redegjort for synspunktet at vårt nivå av skapende human virkelighetsforståelse, er et utviklingsspørsmål. (1)

Høyere intellektuelle egenskaper, som sannferdighet og nestekjærlighet, viser ingen signifikant korrelasjon med akademisk utdanning og høyere grader, høye offentlige stillinger, eller suksesskarriere i politikken.

Det er en kjensgjerning.

Samfunnets læringsplattformer, myndigheter og politikere, formidler ikke en virkelighetsforståelse som er basert på likeverdighet, sannhet og demokrati.

De har gitt seg ut for å gjøre det. (2)

Og de har gjort det så lenge at mange av oss har liten eller ingen immunitet mot skinnhellighet.

Skinnhellighetens dypeste årsak

I likhet med sannferdighet så kan skinnhellighet læres.

Men det er også den eneste likheten.

For, i motsetning til sannferdighet, krever ikke skinnhellighet psykisk mot, men vokser frem av ønske om å møte minst mulig motstand.

Du utvikler skinnhellighet når du snakker deg rundt kritikk og motstand, og løser uenigheter og konflikter med angrep og forsvar. (3)

Den dype psykologiske årsaken til en slik utvikling er at du ikke bevisst vektlegger å bygge opp en holdning til motstand, byrder og ubehag, som noe meningsfullt.

Psykisk kraft

Når motstand, byrder og ubehag har en mening for deg, vil uenigheter og konflikter vekke et eksistensielt behov for sannferdighet som du vil ha nok psykisk kraft til å tilfredsstille. (4)

Du blir oppkvikket av å være sannferdig.

Du vil til og med mestre å gå styrket ut av møter med medmennesker som du opplever går til angrep på deg og mener det aller verste om deg.

Det vil ´plusse´ deg enormt.

En nødvendig feiltagelse

Det er åpenbart enormt mye vi skal lære om sannferdighet og nestekjærlighet, før et humant demokrati langsomt og famlende overvinner de dyriske tendenser i oss som krig tilfredsstiller.

Nomineringen av Jens Stoltenberg til Nobels fredspris er et eksempel på at vi ikke enda besitter den psykiske kraften som hjelper oss å vise sannferdighet og nestekjærlighet, i møte med medmennesker vi opplever skal ´ta oss´.

Selvfølgelig hjelper ikke våpen oss med å vise sannferdighet og nestekjærlighet i en slik situasjon, Jens. (5)

På den annen side, på vei mot et hvert mål, er det helt nødvendig med feiltagelser.

Hvordan skulle vi ellers lære.

På vei mot et mer sannferdig og demokratisk samfunn, er det derfor nødvendig at fredsprisen går til Jens Stoltenberg.

Det er en nødvendig feiltagelse.

Referanser

  1. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  2. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret/
  3. https://steigan.no/2022/12/krigens-ekkokammer-angrep-og-forsvar/
  4. Viktor E. Frankl. Man´s Search for Meaning (1946).
  5. https://steigan.no/2023/01/absurditetenes-plusslogikk/
Forrige artikkelIsrael bomber Gaza, Syria og Sør-Libanon – hvor er fordømmelsene og sanksjonene?
Neste artikkelGenredigering: den fraværende etiske debatten