Familiedrevne gårdsbruk over hele landet, lys i alle husa – det er svaret

0
Illustrasjonen er hentet fra Rekonorge på Instagram. Vi anbefaler at leserne tar en titt på disse sidene. www.rekonorge.no

Totalberedskapskommisjonens rapport blei lagt fram mandag den 5. juni, og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpna med å snakke om at statens viktigste oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere, og at dette betyr trygghet hvor du bor i hele Norge.

Av Romy Rohmann.

Hun understreket betydninga av arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar, og at vi må bruke våre ressurser på en slik måte at vi er rigget for, på best mulig måte å møte de utfordringer som kommer nå og i framtida.

Sendinga kan ses her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mehl-mottar-totalberedskapskommisjonens-rapport/id2982224/

Totalberedskapskommisjonen er opptatt av at beredskapssystemet må tilpasses vår tids utfordringer for å kunne håndtere kriser i hele krisespekteret. I rapporten beskrives et robust beredskapssystem slik: «Motstandsdyktighet mot alle former for fare, i hele krisespekteret og så lenge situasjonen varer.».

Totalberedskapskommisjonens anbefalinger:

  • en motstandsdyktig og utholdende befolkning
  • styrke lokalt og regionalt nivå i beredskapen
  • styrke tverrsektorielt samarbeid
  • tettere integrering av næringslivet i den nasjonale beredskapsstrukturen
  • utvikle nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og enhetlig rådsstruktur
  • utvide nordisk beredskapssamarbeid
  • videreutvikle grunnberedskapen
  • styrke beredskapsrollen til frivillige organisasjoner
  • forsterke arbeidet med infrastruktur og digital sikkerhet
  • styrke forsyningssikkerheten

«Beredskapen må bygges nedenfra. Vi må alle ha våre egne beredskapslagre, sier Sunde.»

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har ledet Kommisjonens arbeid. Sunde sier på pressekonferansen at nordmenn må bli bedre forberedt på kriser.

Han anbefaler myndighetene om å gi krystallklare råd om hvor mange dager folk må klare seg selv ved en eventuell forsyningssvikt i en krisesituasjon, og anbefaler videre at alle bør ha egne beredskapslagre hjemme.

Han viste til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) allerede har gitt en rekke gode råd om dette, og at det er viktig at du og jeg har egenberedskap. For dersom krisen inntreffer, er det de svake i samfunnet som trenger fellesressursene våre.

Vi må ha mat sånn at vi klarer oss i noen dager, ikke minst vann. Når vi ser på spekteret av situasjoner som kan oppstå, som for eksempel ved atomhendelser, så kan også drikkevannet vårt bli forurenset. Derfor er det viktig at vi har vann i kjelleren, sier Sunde.

DSB har kommet med helt konkrete eksempler på hva et beredskapslager bør inneholde. Her står det fortsatt at vi skal ha så vi kan klare oss i tre døgn.

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original.pdf

Vi har tidligere skrevet om hvor dårlig våre myndigheter er på å ta sitt ansvar for befolkningens matsikkerhet dersom det skulle komme ei krise, og jeg mener fortsatt at et lager for 3 døgn er altfor kort tid.

Vi har også skrevet om hvor mye bedre rustet våre naboland er:

Det er viktig at vi ser vi denne «tafattheten» som våre politikere som uttrykker. Statens viktigste oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere, og at dette betyr trygghet hvor du bor i hele Norge, i sammenheng med hva de faktisk gjør. Og det de faktisk har gjort helt nylig er å gå inn for et jordbruksoppgjør som legger opp til mer av den samme jordbrukspolitikken, bare enda raskere.

Nedleggelse og avvikling av gårdsbruk har vært og vil bli det videre resultatet av dagens politikk, med det resultat at Norsk sjølforsyninga vi gå ytterligere ned. Raseringa av Norsk matproduksjon fortsetter med rask fart. NBS ville lagt fram et krav om de hadde fått lov, som ville stoppe denne utviklinga, legge om jordbruket og som Tor Jacob Solberg, leder av NBS sier, vi vil produsere mat i et evighetsperspektiv. Det er på tide å endre matproduksjonen slik at ord og begreper som bærekraftig og produksjon på lag med naturen får en reell betydning og ikke blir tomme fraser basert på et «grønt skifte» som absolutt ikke har noe med grønt å gjøre.

Det er tydelig at det bare er «fine ord og innlærte fraser» våre politikere kommer med. Regjeringa lovte i sin regjeringserklæring å jamstille bøndene med andre yrkesgrupper, de skulle øke sjølforsyninga til 50%. Det er ingenting i dette jordbruksoppgjøret som gjør at vi går den veien. Det blir fortsatt nedlegging og de mindre brukene blir «slukt» av de større slik at de lettere kan overleve.

Det blir ikke lys i husa av det, dersom alle små bruk i en dal legges ned og det bare sitter en bonde igjen, vil det ikke ta lang tid før også denne gir opp. Det er få steder i Norge som egner seg for de store landbruksgigantene, og som vi har sett i bla Nederland er ikke store enheter heller ønskelig. De er bare mye lettere å «ta over av kapitalkrefter» som har alt annet i tankene enn matproduksjon på bærekraftig tradisjonelt vis.

Vi trenger mange, også de små brukene i Norge, vi trenger familiebruk og en sterk odelsrett, vi trenger produksjon av mat på alle egna områder. Det er bar 3% av Norges landareal som egner seg til å dyrke mat på. Vi trenger beitedyr, seterdrift og matforedling overalt. Det er slik vi sikrer beredskapen. Dette påpekes av de som veit noe om de utfordringene som kan oppstå, dersom det oppstår vansker med import og transport. Vi trenger verksteder og maskindeler nær oss, vi trenger veterinærer, slakterier og meierier, og vi trenger lagringsplass til poteter og grønnsaker og kornlagre over hele landet.

Mandag den 5. juni kom det klare krav om bedre kapasitet for matlager i Norge og den 8.juni ble beredskapssiloen i Gudbrandsdalen sprengt.

https://www.nrk.no/innlandet/totalberedskapskommisjonen-etterlyser-lager_-men-kornsiloen-pa-frya-sprenges-torsdag-1.16436686.

Hordaland Bonde og Småbrukarlag hadde et seminar på Voss den 8. juni med tittel Hvem er landbruket til for, her var det mange gode innledninger, som jeg kunne sagt mye om, men på slutten av dagen snakket tidligere general løytnant Robert Mood om Matproduksjon og beredskap.

Konferansen ligger her og R.Mood kommer inn ca 4.23 

YouTube player

Tidligere har bla Mood uttalt: Ei framtid for norske bønder er mer verdt for den lokale beredskapen enn stridsvogner til 20 milliarder kroner.

https://www.nationen.no/robert-mood-pa-tolga-investeringer-i-landbruket-gir-bedre-beredskap-enn-stridsvogner/s/5-148-347937

Nå er det ikke slik at fagfolk er uenige om at noe må gjøres, det er faktisk slik at svært mange også peker på hva regjeringa må gjøre for å sikre trygghet for sine innbyggere. Det er heller ikke slik at våre politikere er uvitende til dette, de sier det faktisk av og til også i festtaler og andre taler.

Mattrygghet og sjølforsyning er bare ikke en slik ting en kan skru på når det er gjelder, det veit bonden og de som har dyrka noe – de som har bondevett. Når landbruket i Norge er lagt ned, dyrka marka er gjengrodd, gårdene fraflytta og dyra borte tar det tid å bygge det opp igjen.

Så til dere alle: vær forberedt, gjør det du kan sjøl for å sikre deg og dine, og stå sammen med bønder i Norge. Matsikkerhet gjelder oss alle.


Illustrasjonen til denne artikkelen er hentet fra Rekonorge.no

Lokalmat – helt uten mellomledd

Forrige artikkelTillitsvalgt ved Freia knallhardt ut mot norske bedrifter
Neste artikkelBrasília-toppmøtet: Lula og Maduro gjenopptar regional integrasjon