Storm om havvind i Rødt

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

På landsmøtet i april kan Rødt gjøre en helomvending og si ja til havvind. Det liker en av partiets stortingsrepresentanter dårlig. Dette skriver Aftenposten.

Avisa skriver videre:

Så sent som i 2021, da et nytt arbeidsprogram ble vedtatt, sa Rødt et tydelig nei til alle former for vindkraft – på land, i fjæren og til havs.

«Rødt setter foten ned for å ofre mer av naturens produksjonsevne til utbyggerkapital og spekulanter. Det er nok nå. For fiskeriavhengige samfunn langs kysten er havvind-vedtaket godt nytt,» heter det på partiets nettsider.

Det kan endre seg på landsmøtet 21.–23. april.

På bordet ligger nemlig et forslag fra uttalelseskomiteen, der et flertall av komiteens medlemmer sier ja til havvind.

«Norge vil ha behov for havvindkraft for å sikre utslippskutt og industribygging på vei mot nullutslippssamfunnet», heter det i forslaget.

– Helt unødvendig

– Det er et helt unødvendig forslag og burde ikke bli behandlet, mener stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Nordland.

– Arbeidsprogrammet er kontrakten som ble inngått med velgerne. Det å forandre politikken midt i perioden er uheldig. Vi har gått til valg på å si nei til havvind, slår han fast.

Lite har skjedd siden programmet ble vedtatt i 2021, mener Jørgensen. Da vedtok partiet å si nei til havvind, riktignok med et knepent flertall.

– Argumentene mot havvind har styrket seg. Arealkonfliktene er store, og havvind løser ikke de store problemene vi har i dag med strømpriser og slike ting. I tillegg er jo havvind den absolutt dyreste strømmen man kan tenkes å produsere, fremholder han.

Rød Ungdom er pådriver

Blant dem som er for havvind, er Rød Ungdom. Leder Alberte Tennøe Bekkhus lover kamp for saken på landsmøtet.

Bak dem kan man ane Magnus Marsdal og Manifest Tankesmie.

Det er de som har drevet fram kampanjen for havvind i Rødt. For dem er dette et hovedelement i det de kaller Grønn Industri 21, et prosjekt som er finansiert av blant annet Kjell Inge Røkke gjennom selskapene Kværner og Aker Solutions. Det vakte en smule oppsikt da Røkke ga en million kroner til det som kaller seg «venstresidens tankesmie», men Magnus Marsdal sa til Aftenposten at «– Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeide med storkapitalen.»

Andre vil si at for Røkke må en million være som lommerusk å regne når han kunne få venstresida til å støtte et av sine industrielle hovedprosjekter.

Så Rød Ungdom er på parti med en av de rikeste milliardærene i Norge (eller var det Sveits?) når det gjelder å drive fram storsatsing på havvind.

På samme parti står naturligvis også regjeringa Støre som sier på sine nettsider:

Havvind har potensial til å bli en sentral kilde til fornybar energi på verdensbasis og i Europa, noe som illustreres blant annet av de høye ambisjonene EU har satt seg på området. Utbygging av vindkraft på norsk sokkel ventes å være viktig for å møte den økende etterspørselen etter fornybar kraft som forventes i Norge og Europa i årene fremover. Regjeringens ambisjon om å innen 2040 tildele arealer med potensial for installasjon av 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel vil tilsvare om lag 75 pst. av kapasiteten i det norske kraftsystemet i dag.

Havvindskuta omfatter altså nesten halvparten av Rødt, Rød Ungdom, Manifest, Kjell Inge Røkke, regjeringa Støre og EU. Ja, også naturligvis Bjørgulv Braanen i Klassekampen. Nå prøver de også å få flertallet i Rødt om bord.

Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Les også: Enormt naturinngrep: MDG vil bygge 2.000 havvindturbiner innen 2030

Norsk industri trenger ikke vindkraft

Odd Handegård skriver på steigan.no:

Media fylles nå med fantasifulle innlegg av direktører og professorer om et antatt økende behov for utbygging av mer fornybar energi i Norge. Sist lørdag hadde ledelsen ved Sparebanken i Nord-Norge et innlegg hinsides all virkelighet: Norsk industri skal angivelig ha et så kolossalt behov for ny kraft at Norge vil få et kraftunderskudd allerede i 2026 dersom ny vindkraftutbygging droppes. Selv om eventyret opprinnelig kommer fra Statnett, er påstanden om at Norge trenger 60 TWh mer kraft oppdiktet. Industriens angivelig økte energibehov, er i stor grad knyttet til hypotetiske/tvilsomme prosjekter som i hovedsak befinner seg på tegnebrettet, og som i alle fall vil sløse bort enormt med norsk energi – til ingen nytte, og med beklagelige konsekvenser for strømprisen.

Og videre:

Offisielt skal sløseriet bidra til å realisere det «det grønne skiftet» og til å få strømprisen vesentlig ned. I realiteten skjer det motsatte: Ny fornybar energi (ustabil vindkraft bare 30-40 % av tiden), fører til mer eksport, ikke av ustabil vindkraft som EU har nok av, men til eksport av stabil vannkraft. Energibehovet i EU er ubegrenset: Jo mer vindkraft som bygges i Norge, jo større blir eksporten av vannkraft fordi regjeringen og Høyre ikke ønsker å regulere omsetningen av kraft i Norge. Krafta skal «flyte fritt» og overlates til et marked der krafta selges der strømprisen er høyest. Kraftprisen i EU smitter over på prisen til norske husstander. Blir det mer vindkraft i Norge, risikerer husstandene på sikt utkoplinger og rasjonering, noe bransjen har begynt å kalle «fleksibel» energibruk.

Mer miljøødeleggelser, mer ustabil kraft, mer eksport til EU og høyere strømpris i Norge. Det er hva Rød Ungdom og Manifest ønsker å få landsmøtet i Rødt med på å vedta.

Og det er altså tvingende nødvendig «på grunn av klimaet» i landet med verdens grønneste energiproduksjon.

Norges utslipp av klimagasser var i 2021 på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 2,4 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 4,7 prosent.

La det være helt klart:

Det finnes ingen miljømessige eller industrielle argumenter fra norsk side for at man skulle satse på havvind. Vindkraftbransjen er en bløff. Den er ikke bærekraftig. Den er ikke miljøvennlig. Den løser ingen kiimaproblemer. Men derimot er den uhyre velegnet for finanskapitalen til å omdanne hittil uberørte naturområder til finansiell profitt. Den store gjelda som blir tatt opp for å bygge disse kostbare prosjektene gjør at bankene kan skape enda mer fiatpenger av tynn luft og holde spekulasjonskarusellen i gang enda litt til.

Hvis Rød Ungdom får det som de vil skal det altså bli en oppgave også for Rødt å holde dette sirkuset i gang.

Forrige artikkelUSA støttet et mislykket ukrainsk angrep på atomkraftverket Zaporizhzhia
Neste artikkelDekkhistorien for Nord Stream-sabotasjen smuldrer opp