Bjørgulv Braanen i Klassekampen drømmer om havvind

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

I en lederartikkel i avisa Klassekampen forteller tidligere redaktør Bjørgulv Braanen om sine havvind-drømmer. Han avslutter artikkelen slik:

«Havvind er en fantastisk mulighet for Norge, men forutsetningen er at satsingen ikke fører til varige, høye strømpriser. Skal Statnett ha noen troverdighet i disse spørsmålene, kreves det en helt annen ydmykhet overfor politikernes og forbrukernes bekymringer for høy strømpris.»

Det hadde vært en fordel om Braanens drømmer forble akkurat det, drømmer og ikke virkelighet. Alternativt vil de fort kunne bli et mareritt.

Miljømessig vanvidd

Stortingskandidat Geir Oldeide (Rødt) skriver på Facebook om det «utrulege vedtaket som vart gjort på MDG sitt landsmøte i helga om at dei vil bygge 2000 vindturbinar i sjøen utanfor Norge dei næraste 9 åra. Vil dei øydelegge norsk fiskerinæring fullstendig?»

Odd Handegård har gang på gang påvist at i tillegg til å være et miljømessig vanvidd, er vindturbiner til havs noe Norge ikke trenger. Vi har den fornybare vannkrafta vi trenger til norske formål. Vindturbinsatsninga er noe som bare tjener storkapitalen, og ikke minst finansgiganter i skatteparadiser, og ikke noen som er i det norske folkets interesser. Som Oldeide peker på, vil det være helt ødeleggende for fisket, og vi kan føye til at det vil drepe fugl i hundretusenvis. Dessuten er turbinene framtidig miljøavfall.

Forskning.no: Vindmøller på havet kan knekke som fyrstikker

Mellomstore bølger kan knekke vindturbinene  på havet som fyrstikker. Slike bølger oppstår allerede i vanlig storm, og det er som kjent mange slike stormer i Norskehavet.

– Problemet er at vi ikke vet nok om når vindturbinene kan knekke, forteller professor John Grue på Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han oppdaget allerede i 1989 et uforklarlig fenomen i bølger, som kalles for ringing. Ringing er betegnelsen på en spesiell type vibrasjon som oppstår når krappe bølger treffer installasjoner til havs.

Forskere har frem til i dag studert ringing i små og store bølger, men det viser seg at ringing først og fremst oppstår i mellomstore bølger.

For vindturbiner til havs, med en sylinderdiameter på åtte meter, er de verste bølgene over 13 meter høye og der avstanden mellom hver bølge er 11 sekunder.

Økonomisk ruin

Problemet med ringing kan bli langt større i årene som kommer. Det skal bygges titusenvis av vindturbiner på havet.

– Tar man ikke hensyn til ringing, kan vindturbinparker bli en økonomisk ruin, advarer Grue.

Det grønne sviket

Helga Gilberg, Motvind Norge peker på noen av de alvorlige miljøkonsekvensene av vindmølleindustrien til havs:

Flytende vindkraftanlegg vil ha innvirkning på livet under vannskorpa. Turbinene må forankres. Kabler skal føre strøm til land. Også til havs vil fugler bli skamfert og drept av rotorbladene. Virkningen på livet under havoverflata vet vi lite om. Ved Rhode Island i USA er det påvist at elektromagnetiske felt rundt strømkablene påvirker krabbe, hummer, andre bunndyr og fiskeslag. De mister retningssansen. I følge Forsvarets Forskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet skader støy i havet hørselen til hval, niser og delfiner.  Beiting og reproduksjon hos fiskestammene blir dårligere. Mikroplast fra rotorblad som slites og olje fra gearkasser utgjør også stor fare for livet i sjøen.

Våkn opp, Braanen

Vi foreslår for Bjørgulv Braanen at han snarest våkner opp fra vindmølledrømmene sine. Braanen på sitt beste evner å trekke fornuftige slutninger fra fakta. Her virker det som om han har latt urealistiske drømmer, stimulert av industriens fantasivisjoner ta fullstendig overhånd. Våkn opp, Braanen!

Forrige artikkelParlamentsmedlem i Italia nektet adgang da parlamentet skulle velge president, vil annullere valget
Neste artikkelCorona-dømt frifunnet