Jonas Gahr Støre stiller Norges energi til disposisjon for EU

0
Støre og von der Leyen / Foto: Statsministerens kontor

Det pågår en intensiv kampanje for å bygge ut havvind i Norge til tross for at Norge ikke har behov for denne energien og til tross for at vindturbiner både til lands og til vanns har svært store og negative miljømessige konsekvenser. Nå er denne kampanjen også kommet til Rødt der partiets ungdomsorganisasjon krever at landsmøtet i april skal gjøre en helomvending og si ja til havvind: Storm om havvind i Rødt. Hva er grunnlaget for denne kampanjen og hvor kommer den fra?

Jonas Gahr Støre har lovt EU bortimot 30 Gigawatt

20. mai 2022 sendte statsminister Jonas Gahr Støre et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen der han lovte at Norge skal bygge ut vindkraft til havs i en størrelsesorden av 30 Gigawatt, og at mesteparten av dette vil være tilgjengelig for eksport til EU.

På vegne av Norge har altså Jonas Gahr Støre lovt EU å bygge ut vindkraft som nesten er like stor som den samlede kraftproduksjonen i Norge. Dermed gjør han med et pennestrøk Norge til en energikoloni under EU med vindtrekkende og uoverskuelige konsekvenser for Norge og framtidige generasjoner her til lands.

Se hele brevet fra Støre her.

Dette er en del av den «grønne energialliansen» som Norge er i ferd med å danne sammen med EU:

Norway announces new green energy alliance with the EU

Innholdet i denne «alliansen» er uttrykt i ei pressemelding mellom EU og Norge fra 23. februar 2022 EU-Norway Press Statement on Climate – European Commission der det blant annet heter (i vår oversettelse):

Norge er forpliktet til å forbli en pålitelig partner under overgangen til en avkarbonisert økonomi og utover, noe som gjør Europa grønnere, mer robust og bidrar til energisikkerhet.

EU og Norge vil utforske måter å konsolidere denne kollektive visjonen og sette sitt klimaengasjement på et enda fastere grunnlag, med sikte på å etablere en Grønn Allianse mellom EU og Norge. Et slikt økt engasjement vil utnytte grønn industri, fornybar energi, grønn og lavkarbonhydrogen og CCS, inkludert gjennom eksisterende og nye relevante rammeverk for politikk utveksling, regulatorisk aktivitet og interessentnettverk, på en inkluderende og gjensidig fordelaktig måte.

EU klarer ikke å gjennomføre sin «Green New Deal» på eget ressursgrunnlag så derfor vil de gjøre Norge til en energikoloni der unionen skal få full adgang til å plyndre våre naturressurser. Dette kalles «allianse», men det er ingen allianse. En allianse går to veier, og det er ingenting i dokumentene om hva Norge kan forsyne seg av i EU.

Støre og hans regjering opptrer som det man i kolonitida kalte kompradorer, eller lokalt borgerskap som går kolonimaktenes ærend.

Og det slutter ikke med vindkraft. Alt Norge har av energiressurser skal stilles til rådighet for EU.

I brevet fra Støre lover han også å bygge ut karbonfangst og lagring (uten at det har vist seg å være noen suksess), hydrogenproduksjon (omdanne høyeffektiv norsk vannkraft til hydrogen med et enormt energitap), bygge batterifabrikker (med uante konsekvenser for energibehovet) samt «mineraler og råvarer som er nødvendige for den grønne overgangen».

Det er ikke mange kolonier i verden som har gått så langt i å love bort interessene til land og folk som det Støre & co gjør.

Og man bør også merke seg hvordan Støre i underskriften kryper for EUs ikke-valgte og svært korrupte president:

Dette minner til forveksling om hans famøse brev til USAs utenriksminister Condoleezza Rice der han kalte henne «Dear Condi», et brev som er karakterisert som «et av norsk utenrikspolitikks ynkeligste dokumenter på lang tid». Les: Hvis Støre er venstre, hva er da høyre? Støre var heller ikke sein om å øse norske skattemillioner over i den korrupte Clinton Foundation da Hillary C. sjøl ba ham om det.

Og nå ønsker altså en fraksjon i Rødt å kuppe partiet til å bli en del av EUs og Støres «Grønne Allianse». Vi overlater til leserne å reflektere over dette.


Registrér deg for abonnement i dag:

Da vi først gikk ut med denne oppfordringa 8. april passerte vi 7000 abonnenter. Tre dager etterpå passerte vi 7050. Takk til engasjerte lesere.

Forrige artikkelVesten har i veldig lang tid planlagt å knuse Kina
Neste artikkelAavitsland: – En god løsning å brenne Putin langsomt
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).