Aavitsland: – En god løsning å brenne Putin langsomt

0

Av Jarle Aarstad, 11. april 2023

Jarle Aarstad.

Det er nok nå. Jeg sier ikke dette til Folkehelseinstituttets fagdirektør, Preben Aavitsland, men til hans arbeidsgiver og overordnede. Aavitsland selv mangler tilsynelatende innsikt til å forstå rekkevidden av egne utsagn.

Det var 31. mars Preben Aavitsland kom med uttalelsen i en Twittermedling, og for å sitere ham ordrett lød den som følger på engelsk: «A much better solution would be to burn Putin himself. Slowly.»[1] Uansett hva som var foranledningen for uttalelsen har Aavitsland etter min mening krysset en grense for hvordan man omtaler medmennesker offentlig. Spesielt er uttalelsen alvorlig i lys av at Aavitsland er praktiserende lege og som fagdirektør i Folkehelseinstituttet innehar et av landets tyngste helseverv. «Do no harm»[2] er et av løftene mange nyutdannede leger gir før de begynner sin praksis, og det gjelder selvsagt alle mennesker de måtte møte, inkludert ens verste fiender. Med uttalelsen om at det hadde vært en god løsning å la Putin brenne langsomt er det imidlertid åpenbart at Aavitsland ikke har hatt «do no harm» løftet i tankene.

For å praktisere som lege og samtidig inneha vervet som Folkehelseinstituttets fagdirektør er det videre viktig å ha høy tillit, både i allmennheten og blant helsearbeidere. Nylig deltok Aavitsland på et arrangement i regi av Universitetet i Oslo som handlet om hvor viktig nettopp tillit er for «å komme i posisjon før neste pandemi.»[3] Et viktig skritt på veien for å oppnå dette er å fremstå som en person andre kan ha tillit til, både blant meningsfeller og -motstandere, men jeg kan ikke se at Aavitsland med sin siste uttalelse har bidratt i særlig grad til dette. Aavitsland er selvsagt i sin fulle rett til å kritisere Russlands president, Vladimir Putin, men veien derfra til å uttale at han skal brenne langsomt er ganske lang.

Aavitslands ønske om at president Putin skal brenne langsomt er «ond galskap»

Uttalelsen fra Aavitsland jeg har omtalt her føyer seg inn i rekken av andre hvor han sammenligner «anti-vaksere» med «putinister»[4] og hevder at «mange bruker overdødelighet til støtte for sine yndlingsteorier om at vaksinene er farlige».[5] Jeg har tidligere kommentert de to sistnevnte,[6] og trodde at bunnpunktet i usaklighet var nådd med disse. Men tok jeg feil. Nå håper jeg det ikke kommer flere uttalelser med lignende eller verre innhold, hvis det da er mulig. Jeg er vant til faglig diskusjon, men Aavitslands uttalelse er utfordrende å håndtere. Ja, jeg forstår hva han skriver og kan kommentere det, men å forklare hvorfor han gjør det er for meg en gåte. Den vise kong Salomo tror jeg imidlertid er den som best kaster lys over handlemåten når han sier «De første ordene fra dårens munn er dårskap, og slutten på hans tale er ond galskap.»[7] Ja, Aavitslands ønske om at president Putin skal brenne langsomt er «ond galskap», men Salomos trøst er at slike ord har en slutt.


[1]

[2] https://www.health.harvard.edu/blog/first-do-no-harm-201510138421#:~:text=As%20an%20important%20step%20in,translation%20from%20the%20original%20Greek.)

[3] https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/domus-bibliotheca/arrangementer/2023/komme-i-posisjon-for-neste-pandemi.html

[4]

[5] https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

[6]

Jarle’s Substack

Nakstad og Folkehelseinstituttets slakt

Nei. En forklaring er at covid-assosierte dødsfall økte under den norske gjenåpningen i 2022.[1] Men verden er større enn Norge, og i EU økte overdødeligheten utover i 2022[2] tross fall i covid-assosierte dødsfall på vårparten.[3] Økning i overdødelighet mot slutten av 2022 kan derfor vanskelig tilskrives covid-assosierte dødsfall…

[7] https://www.bible.com/no/bible/102/ECC.10.NB


Denne artikkelen ble først publisert på Jarle Aarstads Substack

Forrige artikkelJonas Gahr Støre stiller Norges energi til disposisjon for EU
Neste artikkelHar Raudt mista perspektivet?