Myndighetene i Storbritannia skal slå ned på vedfyring – folket skal fryse

0
Vedfyring blir straffbart i Storbritannia

Nå har den britiske regjeringen gått ut og bedt lokale myndigheter om å slå ned på folk som bruker vedovner for å holde varmen. De gir folk bøter på 300 pund eller straffeforfølgelse dersom de ikke etterkommer statens klimadiktater.

Av Romy Rohmann.

Storbritannia som står midt i ei energikrise som i stor grad skyldes at regjeringene de siste ti årene har implementert den grønne politikken og samtidig latt være å utnytte landets mer pålitelige naturressurser som naturgass. Dette har resultert i at bruken av vedovner har skutt i været.

Lokale myndigheter har blitt bedt om å håndheve en miljølov fra 2021 til å ilegge bøter på 175 til 300 pund for de som bruker vedovner som ikke oppfyller statlige standarder for luftforurensning.

De som kontinuerlig bryter reglene, kan myndighetene også straffeforfølge med bøter på £5.000 og ytterligere £2.500 for hver ekstra dag de bruker ved til å varme opp hjemmene sine.

Britiske husholdninger har i løpet av det siste året hatt et en økning på 65,4 prosent i strømprisene og en økning på 128,9 prosent i prisen på naturgass, det er ikke det minste rart om folk installerer ovner av ulik kvalitet for å holde varmen.

The Times: Your wood-burning stove could land you with a £300 fine and a criminal record

Den 2.oktober 2021 skrev vi på Steigan.no om EUs planer som den gang var et utkast: New EU Forest Strategy post-2020

EU-kommisjonen vil begrense vedfyring innendørs i hele EU, de ønsker heller at folk fyrer med pellets. Dette er en del av EU-programmet «Green Deal».

Det står i EU-rapporten (side 15): Bruken av hele trær for energiproduksjon bør minimeres, noe som betyr at planting av trær med den hensikt å skape bioenergi bør unngås, og bioenergi bør heller fokusere på treavfall og rester.

Det fremgår ikke hva slags straff EU tenker seg for brudd på disse reglene, siden det foreløpig dreier seg om et utkast. Det er heller ikke klart om EU ønsker et totalforbud eller om det vil bli gitt muligheter for unntak. Men det står at det i fremtiden ikke skal være tillatt med skogdrift i den hensikt å selge ved. Man skal ikke plante skog for å produsere ved.

EU ønsker også å lage et felles overvåkningssystem av satellitter slik at myndighetene kan kontrollere at regelverket følges.

Alt dette kalles naturligvis «klimanøytralt» og «klimavennlig». Men EUs «grønne» politikk evner ikke å skaffe folk tilstrekkelig energi til å opprettholde dagens velferdsnivå. Det går mot stadig høyere priser på energi med påfølgende energifattigdom. Det betyr at stadig flere vanlige folk vil fryse, og i verste fall fryse i hjel.

Den 17.september skrev vi at EU gjorde et vedtak den 14. september at medlemslandene skal trappe ned bruken av vedfyring som energikilde.

Vedtaket fikk flertall med 418 mot 109 stemmer og 111 avholdne, i EU parlamentet. At dette ble vedtatt i ei tid hvor europeere må belage seg på å fryse når kulda kommer til vinteren er helt uforståelig.

I Norge kom det krav om at alle ovner som installeres, skal være rentbrennende. Dette kom 1.7. 1998.  Det er byggereglene som stiller krav om rentbrennende ildsteder. Norge har egne utslippskrav, det er derfor ikke tilstrekkelig at et ildsted er CE merket. Produktet skal være testet for utslipp etter Norsk standard.

Kravene stilles av Direktoratet for byggkvalitet i byggereglenes paragraf 9-10, hvor det henvises til Norsk Standard NS 3059.

Unntaket kan være dersom du skal installere en antikk ovn. Dette er ovner fra før 1940.

I kommunen der jeg bor, Indre Østfold har det nylig vært inspeksjon fra Brann og redning på fyringsanlegg mm. De viste til lov av 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon mm.

Dette har aldri skjedd før på alle de årene jeg har bodd i kommunen. Nå er Indre Østfold blitt en stor sammenslått kommune, men jeg har bodd i en av disse 5 som er sammenslått siden 2006 og jeg har aldri hatt noen inspeksjon fra Brann og Redning innafor mine dører før.  

Men det er jo ikke langt til Halden. Der blei det innført elektronisk måler i pipa. Vi har jo erfaring med innføring av elektroniske måler både på strøm og vann, det lover ikke godt.

Vi skreiv om dette den 22. september 2022

«Alle husstander i Halden som fyrer med ved, skal få en egen sensor i pipa, en liten elektronisk dings som skal gi kunnskap som kan bidra til mer effektiv brannforebygging og et bedre miljø, skriver Halden kommune på hjemmesida si.

Dette er et skikkelig «grønt tiltak» må vite. Riktig fyring vil bidra til redusert utslipp, renere luft og bedre utnyttelse av energien i brenslet, skriver produsenten airmont.no på sin hjemmeside.

Forrige artikkel1993: Barry R. Posen-planen for krig mot Russland via Ukraina
Neste artikkelJordskjelvet – vil Norge gi hjelp til Syria eller holde fast på sanksjonene?