Pipesensorer i Halden

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt fra Airmont og Halden kommune

Elektronisk måler i pipa innføres i Halden, har du hørt det før sier du?

Av Romy Rohmann

«Alle husstander i Halden som fyrer med ved, skal få en egen sensor i pipa, en liten elektronisk dings som skal gi kunnskap som kan bidra til mer effektiv brannforebygging og et bedre miljø, skriver Halden kommune på hjemmesida si.

Dette er et skikkelig «grønt tiltak» må vite. Riktig fyring vil bidra til redusert utslipp, renere luft og bedre utnyttelse av energien i brenslet, skriver produsenten airmont.no på sin hjemmeside.

En slik pipesensor fra Airmont skal monteres i skorsteiner i Halden. Foto: Airmont

Krav om installering av Vannmåler, AMS måler ja, vi har vært gjennom det før og har det hjulpet oss forbrukere? Nei, viktig infrastruktur som vann og strøm har blitt dyrere og samtidig har vi opplevd at elektrisk strøm har blitt en vare på et internasjonalt marked gjennom EØS avtalen og tilknyttinga til ACER, og prisen har blitt deretter. Rent vann er det nok det neste.

EU vedtok den 14. september at medlemslandene skal trappe ned bruken av vedfyring som energikilde, og Norge som ikke er medlem, men likevel som oftest den flinkeste i klassen til å følge opp EU vedtak, kommer nok etter ganske snart.

Halden kommune skriver videre:

Halden kommune har inngått en avtale med teknologiselskapet airMont AS om å montere pipesensor i 12.000 hus i Halden. Sensorene skal monteres samtidig med feiing. Montering starter i 2022 og det vil ta noen få år før alle piper har fått sin sensor. Når sensorene er på plass, vil de ha en levetid på over 8 år. Halden er første kommune som tar i bruk denne løsningen på alle hus.»

Offentlige tjenester har vært utsatt for privatisering lenge og ulike leverandører har lenge blitt gitt adgang til dette markedet for der er det penger å hente. Helt siden Hjelmengutvalget kom med sin rapport: Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i 2018 har det offentlige vært mer og mer utsatt for og underlagt EØS/EU tilpassingen og konkurranseutsetting. Noe som sjølsagt har ført til mer privatisering og en sterk økning privates inntog i denne offentlige sektoren hvor inntektene er trygge og betalt av over skatteseddelen og via offentlige gebyrer.

Dette er godt dokumentert av Bjarne Jensen, Stein Antonsen, Alexander Berg Erichsen,  Fanny Voldnes, Sidsel M. Schade og Geir Høin i Rapporten: Kommersialisering av fellesgodene, hvor de skriver i sammendraget:

«Konsekvensen av å overføre fellesgodene til kommersielle aktører innenlands og utenlands har virkninger på en rekke andre samfunnsforhold. I all hovedsak er disse konsekvensene negative for de samfunnsmålene vi har i Norge. Det er heller ikke dokumentert at kommersielle aktører i dekningen av fellesgoder gir mer og bedre innovasjon.»

Firmaet airMont AS som brannsjefen i kommunen var deleier i hadde utviklet denne sensoren noe som resulterte i at kommunen her måtte gå noen runder både med det juridiske, det etiske og sjølsagt vurdert brannsjefens habilitet. Dette resulterte i at brannsjefen trakk seg ut av firmaet.

Det man kan spørre seg er jo om denne elektroniske sensoren er sikkerhetstiltak som vi virkelig trenger eller et nytt overvåkingsverktøy som vil bli brukt til å gjennomføre nedtrapping av vedfyringen her som i EU.

Dersom vi får rasjonering av elektrisitet, vil det med de nye AMS målerne vær enkelt å gjennomføre et hvert tiltak regjeringa bestemmer seg for. En slik sensor i pipa vil gjøre overvåking og reduksjonstiltak på vedfyring mulig.

Halden kommune skriver videre at du kan ikke nekte at denne sensoren blir installert: 

«Vi håper du er enig med oss i at det er lurt å gjøre alt vi kan for å redusere faren for brann. Denne pipesensoren er et nytt tiltak for å redusere brannfare.

Med mål om å redusere brann i boliger, har Halden kommune vedtatt en lokal forskrift som slår fast at brannvesenet har rett til å bruke sensorteknologi på alle hus med skorstein i Halden.  En slik forskrift er juridisk bindende, og bruk av skorsteinsmonitorering med sensor er dermed ikke valgfritt. Du kan ikke nekte.»

Leverandøren bruker en skybasert løsning på overvåkninga av pipa di, de skriver sjøl: «Vår pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår skybaserte plattform og gir feiervesenet mulighet til å innhente faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer.»

Og dersom du lurer på hvordan opplysningene om fyringen din og personvernet blir ivaretatt forteller de videre:

«Vi forvalter innsamlede data varsomt. Tjenesten skal ivareta alle sider av personvern og retningslinjer i personvernforordningen (GDPR).

Halden kommune er ansvarlig for at innsamlede data behandles riktig og etter gjeldende regelverk. airMont AS drifter den tekniske løsningen og må følge det samme regelverket.»

Fra leverandørens hjemmeside airmont.no

Halden kommune har også et svar å gi oss dersom vi lurer på hvem som står bak dette: 

«Det er Halden kommune som har bestemt å kjøpe inn sensor til 12.000 husstander i Halden.

Innkjøpet er vedtatt av kommunestyret som også har vedtatt forskriften som gir brannvesenet rett til å montere ut sensorene.»

Vi kan jo bare lure hvordan kommunepolitikerne har latt seg lure av dette, men det er antakelig lansert som et grønt miljøvennlig sikkerhetstiltak.

Forrige artikkelSannhetens øyeblikk
Neste artikkelJernbanesjefer fikk utbetalt over 200 millioner dollar mens arbeiderne led