Den farligste vaksinen i historien 2 

0
Shutterstock

mRNA sprøyten og fakta som faktasjekkere ikke liker

Av Glenn Richard Bergstø.

Vaksinekatastrofer vi har glemt eller aldri hørt om

Til kanskje manges overraskelse publiserte vaksine vennlige og pfizer finansiert CNN en artikkel i september 2020 som het: “Past vaccine disasters show why rushing a coronavirus vaccine now would be colossally stupid”.

Eller på norsk: “Tidligere vaksinekatastrofer viser hvorfor det å forhaste en koronavirusvaksine nå ville være kolossalt dumt”. 

Artikkelen sier vaksineeksperter advarer den føderale regjeringen mot å forhaste en vaksine mot koronavirus før testing har vist at den er både trygg og effektiv. At tiår med historie viser hvorfor ekspertene har rett, for å deretter fortelle kort om tre vaksinekatastrofer. 

Cutter-hendelsen

Den 12. april 1955 kunngjorde regjeringen den første vaksinen for å beskytte barn mot polio. I løpet av dager hadde laboratorier laget tusenvis av lodd av vaksinen. Partier med vaksinen laget av ett selskap, Cutter Labs, inneholdt ved et uhell levende poliovirus og det forårsaket et utbrudd. Mer enn 200 000 barn fikk poliovaksinen, men i løpet av dager måtte regjeringen forlate programmet.

Førti tusen barn fikk polio. Noen hadde lave nivåer, et par hundre satt igjen med lammelser, og rundt 10 døde,» sa Dr. Howard Markel, en barnelege, fremstående professor og direktør for Center for the History of Medicine ved University of Michigan. Regjeringen suspenderte vaksinasjonsprogrammet til det kunne fastslå hva som gikk galt.”

Apetrøbbel

Økt tilsyn klarte imidlertid ikke å oppdage et annet problem med poliovaksinen.

Fra 1955 til 1963 var mellom 10 % og 30 % av poliovaksinene kontaminert med simian virus 40 (SV40).

«Måten de ville dyrke viruset på var på apevev. Disse rhesus-makakene ble importert fra India, titusenvis av dem,» sa medisinsk antropolog S. Lochlann Jain. «De var mange i hvert bur og under disse forholdene, av de som ikke døde på reisen, ble mange syke, og virusene spredte seg raskt”… Forskere trodde feilaktig at formaldehydet de brukte ville drepe viruset. «Det ble overført til millioner av amerikanere,” Mange mener at dette problemet ikke ble forfulgt tilstrekkelig,» sa Jain. Noen studier viste en mulig sammenheng mellom viruset og kreft

Epidemien som aldri var

I 1976 forutså forskere en pandemi av en ny influensastamme kalt svineinfluensa. Mer enn 40 år senere kaller noen historikere det «influensaepidemien som aldri var.” «President Ford ble i utgangspunktet fortalt av sine rådgivere, at se, vi har en pandemisk influensa som kommer kalt svineinfluensa som kan være like ille som spanskesyken,» sa Michael Kinch, professor i strålingsonkologi ved skolen for medisin ved Washington University i St. Louis. Hans siste bok, «Between Hope and Fear,» utforsker vaksinenes historie.» Ford ble oppfordret til å presentere en vaksine som raskt ble satt sammen. Når du har en helt ny belastningssituasjon som den, måtte de gjøre det på flua,» sa Kinch.

Ford tok beslutningen om å gjøre immuniseringen obligatorisk.

Regjeringen lanserte programmet på omtrent syv måneder og 40 millioner mennesker ble vaksinert mot svineinfluensa, ifølge CDC. Denne vaksinasjonskampanjen ble senere knyttet til tilfeller av en nevrologisk lidelse kalt Guillain-Barre syndrom, som kan utvikle seg etter en infeksjon eller, sjelden, etter vaksinasjon med en levende vaksine.

«Dessverre, på grunn av den vaksinen, og det faktum at det ble gjort så raskt, var det noen hundre tilfeller av Guillain-Barre, selv om det ikke er definitivt at de var knyttet sammen,» sa Kinch

CDC sa at den økte risikoen var omtrent 1 ekstra tilfelle av Gullain-Barre for hver 100 000 personer som fikk svineinfluensavaksinen. På grunn av denne lille bivirkningen stoppet regjeringen programmet for å undersøke.

«Det var en slags fiasko,» sa Markel. «Den gode nyheten er at det aldri har vært en epidemi av svineinfluensa. Så vi var trygge, men det viser deg hva som kan skje

CNN artikkelen illustrerer bra hvordan vår definisjon av “vaksinekatarofe” har forandret seg til det ugjenkjennelige. 

Og den glemmer Pandemrix katastrofen i 2009. Som smittevernekspert Preben Aavitsland kalte “den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid”. Samme smittevernekspert som sier at det er de som er vaksinert med covidvaksinen som blir oftest smittet og smitter oftest andre.

Vi forhastet oss

USA startet vaksinering med eksperimentell mRNA teknologi vaksiner 104! dager etter denne CNN artikkelen, 14 desember 2020.

Covid-19 pandemien ble erklært 13. mars 2020. Operation Warp Speed ble aktiv 15. mai 2020.

Så vaksineringen startet 276 dager etter pandemien ble erklært, og 213 dager etter Operation Warp Speed ble aktivert!!!

2. Juni 2020 legger World Economic Forum ut på sin nettside en artikkel som heter: “5 charts that tell the story of vaccines today” som sier noen svært interessante ting. Som at det tar normalt 10 til 20 år å utvikle en vaksine og at vaksineutvikling er preget av høy feilrate, ofte 93 % mellom dyrestudier og registrering av et produkt.

Men i 2020 klarer legemiddelselskaper å utvikle, teste og produsere en “vaksine” på under 276 dager, på tross av en feilrate på 93%. Hele 4 selskaper hadde en vaksine klar på ett år, med Johnson & Johnson vaksinen i mars 2021.  

Problemet var bare at myndighetene var villige til å akseptere et hvilket som helt produkt, så lenge de kunne kalle det en vaksine. Tid var viktigere enn både penger og menneskeliv. Når de allikevel fikk et produkt som ikke var en vaksine forandret de bare definisjonen av ordet “vaksine”. 

Databaser

Det viste seg raskt at alt ikke var som det skulle være. Og til tross for skade- og bivirkningstall som langt overstiger alle andre medisiner og vaksiner i historien ble ikke covid-19 vaksinene tilbaketrukket eller kalt en katastrofe. Det er ingen medisin eller vaksine i historien som ikke har blitt trukket tilbake etter det ble kjent bare en brøkdel av bivirkningene til covidvaksinene.  

100% av alle andre legemidler med samme antall bivirkninger har blitt trukket fra markedet. Covid-19-“vaksinene” har en helt spesiell immunitet.

Det skrives og postes mange tall og statistikker over alvorlige skader, bivirkninger og dødsfall. Og uansett hvilken kilde som blir brukt er tallene omstridt; “Fake news” “utroverdig kilde” “den avisen lyver alltid” “jeg vet bedre enn alle andre” “for noe tull”“konspirasjonsteorier”.

I mitt arbeid bruker jeg hovedsakelig EU sin egen database: EudraVigilance, WHO sin egen database: Vigiaccess, Storbritannia sin egen database: YELLOWCARD og USA sin egen database: VEARS. Noen av dem har bratt læringskurve og alle fire fungerer forskjellig. For de som er interessert har jeg laget en kort guide til hvordan man finner informasjon om vaksinene i disse databaser her.

Den farligste vaksine av dem alle

Hvis man bruker WHO sin database, kan man finne registrerte bivirkninger av svært mange medisiner og vaksiner som har vært i bruk siden 1968. I 2022 fjernet de muligheten til å se dødsfall av medikamenter fra “public access”. Med medlemskap i Vigibase vil man antagelig få tilgang til de tallene og en bedre søkefunksjon. I public access kan man med litt egeninnsats finne ut av hvor mange registrere bivirkninger covid-19 vaksinene har, og sammenligne det med andre medisiner.

Vigiaccess samler alle covid-19 vaksiner i en kategori, som gjør at man ikke kan skille mellom f.eks Moderna eller Pfizer. Dette gjelder også alle andre typer vaksiner. Så når man søker f.eks stivkrampevaksine får man samlet resultat av alle typer stivkrampevaksine tatt i bruk siden 1968.

Når man søker på en medisin så får man totalen av registrerte potensielle bivirkninger siden 1968. Hvis et medikament var tatt i bruk før 1968 får man ikke de tallene. Hvis et medikament var tatt i bruk først i 2020 vil man få totalen siden 2020.

Covid-19 vaksiner har 4.160.622 rapporterte bivirkninger på 19 måneder, som er 2.627.761 i året.

Influensa vaksiner har 286.799 siden 1968.

Pneumokokker vaksiner har 250.814 siden 1980.

Vannkopper vaksiner har 201.402 siden 1968.

MMR vaksiner har 164.955 siden1971.

Meningitt A vaksiner har 140.301 siden 1976.

Polio vaksiner har 126.247 siden 1968.

HPV vaksiner har 119.011 siden 2006.

HIB vaksiner har 90.365 siden 1986.

Rotavirus vaksiner har 74.680 siden 1998.

BCG (tuberkulose) vaksiner har 37.663 siden 1968.

Gulfeber vaksiner har 26.903 siden 1969.

Stivkrampe vaksiner har 15.507 siden 1968.

Kopper vaksiner har 7038 siden 1968.

Mesling vaksiner har 6255 siden 1968.

DTP HEP B vaksiner har 1286 siden 1996. 

Hvis man tar de top 100 injiserte vaksiner på jorden og legger sammen deres rapporterte potensielle bivirkninger vil det ikke være like mye som covid-19-vaksinen. Med andre ord så har mRNA-sprøytene flere potensielle bivirkninger hvert år enn hva alle andre vaksiner har hatt til sammen siden 1968!!!!

Og man ser det samme hvis man sammenligner alle andre typer medisiner. De fem mest solgte medisiner i historien kommer ikke i nærheten av tallene til covid vaksinen. Den medisinen med mest rapporterte bivirkninger er Humira, med 625.263 siden 2001, som blir ca. 32.000 i året. Sammenlignet med covidvaksinens 2,6 millioner i året.

De 5 mest solgte medisiner i historien, pluss Paracet.

Lipitor har 135.225 siden 1997

Humira har 625.574 siden 2001

Advair har 64.263 siden 1999

Remicade har 178.091 siden 1999

Plavix har 74.306 siden 1999

Paracetamol har 179.552 siden 1968

Alt dette ifølge WHO sitt eget rapporterings system. Og hva som gjelder bivirkninger gjelder også dødsfall. Det er flere som har dødd av covid vaksinen enn alle andre vaksiner til sammen i historien.

Og det er ikke bare media som prøver å bortforklare dette. Vanlig folk vil ikke tro det er sant for de vil ikke tro de har blitt lurt, eller ikke blitt tilstrekkelig informert.

Når man sammenligner antall døde av covid (ikke med) og antall døde av covid vaksinen vil man få et sjokk.

Covid-19-vaksinen Vs influensavaksinen

Hva ser vi hvis vi sammenligner covidvaksinen med influensavaksinen? Forskjellige typer influensavaksiner var i bruk før 1968, men vi skal bare bruke tall fra 1968. Når man søker opp både covid og influensa vaksinen i Vigiaccess får man opp totalen av innrapporterte saker, og en liste over 27 kategorier med bivirkninger.

En kan enkelt sammenligne mellom de to vaksinen, og tallene er dramatisk forskjellige. Som eksempel er det rapportert om covid vaksinen 1,6 millioner nevrologiske bivirkninger på 19 måneder, mens det er rapportert om influensavaksinen 77.00 siden 1968, (655 måneder). Som blir at covidvaksinen har 85.000 saker i måneden, og influensavaksinen har 117 i måneden. 

Man kan i tillegg trykke på hver av de 27 katagorier og spesifikke bivirkninger.

Og også her kan man sammenligne covid og influensavaksinene.

Trykker man på katagorien for hjerte sykdommer vil man f.eks se at det er rapportert om 25.000 myokarditt tilfeller ved covid vaksinen, mens 206 tilfeller ved influensa vaksinen.  

Man kan gjøre dette med kategori etter kategori, og spesifikk bivirkning etter bivirkning. Og man kan gjøre det samme i de andre databasene og se de samme ekstreme forskjellene.

Hva som er en interessant tilleggsdata er antall influensasaker de siste årene. På samme måte som ingen vet hvor flokkimmunitet forsvant er det ingen som vet hvor influensa forsvant. Fra 2012 var det ett gjennomsnitt på over 25 millioner influensa saker hvert år i USA. I 2020-2021 var det bare 1822. 

VAERS -The Vaccine Adverse Event Reporting System

Den amerikanske databasen er den med mest tilgjengelige opplysninger for offentligheten, og den søkemotor med flest variabler. Men det betyr ikke at den er feilfri. Tvertimot så er det stor debatt rundt effektiviteten og påliteligheten av dataen. Noen mener den blir misbrukt, mens andre mener den blir for lite brukt. En undersøkelse viste at det var få helsearbeidere som visste at databasen eksisterte, og hvordan de skulle bruke rapporterings systemet.

Siden det er 330 millioner amerikanere så gir databasen en bred demografisk data.

Er man kun interessert i covid relaterte tall kan man bruke en side som kloner covid data fra VAERS til en egen dedikert side: OpenVAERS.com

Covid-19 vaksiner nøkkeltall fra VAERS pr 12 august 2022:

1.385.398 rapporterte bivirkninger.

30.347 dødsfall

56.734 Permanent funksjonshemmet

173.449 sykehusinnleggelser

133.938 trengte akutt hjelp

203.191 besøkte lege

9915 Anafylaksi (allergisk sjokk)

44.417 Alvorlig allergisk reaksjon

51.556 Myokarditt og perikarditt

16.278 Hjerteinfarkt

15.853 Bell Palsy (ansiktslammelse)

4941 Spontanaborter 

Men det mest bekymringsfulle man finner hvis man søker VAERS er rapporterte dødsfall. Fra 1990 til 2020 var det innrapportert under 600 dødsfall hvert år. 2019 topper statistikken med 602 dødsfall. VAERS er et rapporteringssystem for alle vaksiner, ikke bare covid vaksinene.

Men I 2021 ble det rapportert 21.886 dødsfall og hittil i 2022 er det rapportert 9333 dødsfall. Og hvilken vaksine ble introdusert i 2021? Representert i en graf ser man hvor bemerkelsesverdig dette er.

Eduravigilance

EU sin database er ikke brukervennlig, og summerer ikke opp tallene slik som vigiaccess. Her må man selv regne seg frem til forskjellige tall.

De har fem typer covidvaksiner, og man får opp totalen av “identifiserte saker”.

For å finne f.eks dødsfall må man gå gjennom hver bivirkning og legge dem sammen. Det finner man i “outcome” i individuelle reaksjoner. Det som er spesielt med eduravigilance er at “utfall” kategorien i tillegg til dødsfall (fatal) også følger ting som “not recovered/not resolved from vacciantion” og Unknown, som er store kategorier i seg selv.

I samtlige katagorier er gruppen med “not recovered/not resolved” større enn gruppen “recovered/resolved”. Så det er flere som ikke blir bedre etter bivirkningene enn de som blir bedre.

Også i denne database kan man med egeninnsats gå i detaljer og sammenligne med andre vaksiner eller medikamenter. 

Linker til hver vaksine:

Disse fire vaksiner viser tilsammen 2.003.930 identifiserte saker og 48.038 dødsfall  per 20.08.2022.

Moderna – 328,720 saker, med 12.210 dødsfall.

Pfizer -1.088.652 saker, med 23.232 dødsfall.

AstraZeneca- 517.710 saker, med 9462 dødsfall.

Janssen – 67.623 saker, med 3134 dødsfall.

Novavax – 1225 saker, med 0 dødsfall.

Andre land

Storbritannia er det registrert 460.593 mistenkte bivirkninger per 27. juli 2022.

Canada er det registrert 49.921 mistenkte bivirkninger, 10.047 alvorlige, Per 5 august 2022

Australia er det registrert 135.249 mistenkte bivirkninger per 7. august 2022.

Filipinene er det registrert 101.984 mistenkte bivirkninger, 8412 alvorlige, per 5. juni 2022.

New Zealand er det registrert 62.937 mistenkte bivirkninger, 3452 alvorlige, per 30. juni 2022.

EU er det registrert 1.432.214 mistenkte bivirkninger per 26. juni 2022.

Norge er det registrert 59.630 mistenkte bivirkninger, 6.418 alvorlige, per 14. juni 2022.

Rapport fra The World Council for Health

The World Council for Health er en internasjonal organisasjon av leger,  helsefokuserte organisasjoner og samfunnsgrupper som søker å beskytte menneskerettighetene og utvide folkehelse kunnskap og fornuft gjennom vitenskap og delt visdom. 22. juni 2022 lagde de en rapport på 17 sider kalt: “WCH Covid-19 Vaccine Pharmacovigilance Report”, som tar sikte på å finne ut om det er tilstrekkelige data på eksisterende legemiddel overvåkingsdatabaser til å indikere tilbakekalling av Covid-19-vaksiner. Tilfeldigvis så bruker de også databasene: Vigiaccess, Eduravigilance og VAERS, UK Yellowcard.

Rapporten summerer funnene slik:

Massevaksinasjonskampanjen for svineinfluensa fra 1967 ble stoppet etter en rekke rapporter om uønskede hendelser inkludert 53 dødsfall. Poliovaksinen ble tilbakekalt på mindre enn 1 år etter 10 rapporterte dødsfall. Covid-19-vaksinen, med over 28 000 tilhørende dødsrapporter på VAERS alene, har ikke blitt tilbakekalt.

Det er tilstrekkelig bevis til å foreslå en tilbakekalling av Covid-19-vaksiner.

1-10%

Sammenligner man databasene ser man at tallene ikke helt stemmer. Det er f.eks flere tilfeller med myokarditt i USA, (VAERS) enn i hele verden, (WHO).

Man må se tallene som indikasjoner og trender, ikke faktiske tall.

Rapporteringssystemet fanger ikke opp alle tilfeller. Faktisk langt ifra alle tilfeller. Det er stor forskjell på medisiner og type bivirkning, samt stor forskjell på rutiner i forskjellige land. Alle er enige om at det er underrapportering men ikke om hvor mye. All sannsynlighet sier at det gjennomsnittlig bare rapporteres 1-10% av de faktiske bivirkninger, men at de alvorligste bivirkninger har noe høyere prosent.

Før 2020 og epidemien var det problemer med innrapporterings rutinene. Og det er spesielt to studier som blir brukt til å belyse dette problemet. 

Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) Fra 2010

Advanced Clinical Decision Support for Vaccine Adverse Event Detection and Reporting. Fra 2015

Begge rapporter viser store mangler i rapporterings rutinene. Av noen bivirkninger er det så lavt som 0,3% som blir rapportert. Tallene er for sprikende til en definitiv konklusjon. Men det er klart at det er mye opp til de individuelle legene. Så hvis legen ikke tror du har bivirkninger av covid-19 vil han selvsagt ikke rapportere det.

Det er også sannsynlig at spesielt covid vaksine tall er ekstremt underrapportert siden det har vært en global propaganda kampanje om “TRYGG OG EFFEKTIV” som har påvirket både pasienter og helsepersonell. Men verst av alt så har leger som har stilt spørsmål, våget å være skeptiske eller bare være ærlige om vaksinen mistet jobben sin, uthengt og forfulgt. Det har vært en global jakt på leger som ikke viser 150% religiøs beundring av vaksinen og tiltak. De mister ofte kontoene sine i sosial media og blir hengt ut av media.

Dette har ført til den største frykt for å rapportere bivirkninger i historien. Og på tross av dette har covid vaksinene flere bivirkninger i året enn alle andre vaksiner til sammen siden 1968.

(I Norge kan man rapportere bivirkninger direkte til legemiddelverket med det finnes ikke et eget rapporteringssystem for de som ikke er medlem av helsenorge.no)

Vanskelig å oppdage

Ser man på tallene fra WHO sin database ser vi at nevrologiske bivirkninger utgjør 16% og er den soleklare største gruppen av spesifikke bivirkninger.

Men den er også de bivirkninger som er vanskeligst å oppdage. 

Personer med nevrologiske vaksineskader blir vanligvis avvist som psykiske tilfeller av legene fordi det ikke kommer opp noe på standardtestene eller MR.

Dere har sikkert sett og hørt historiene om nevrologiske problemer som nummenhet, prikking, smerte, anfall osv. og at de blir fortalt av legen sin at «det er ingenting galt med deg. Det er alt i hodet ditt.”

I følge Dr. Ryan Cole er skader forårsaket av vaksinene er ofte for små til å se på de fleste tester fordi “vaksinene” skaper midlertidig åpning av blod-hjernebarrieren og en penetrering av LNP som inneholder piggproteinet inn i hjernen, (noe som resulterer i betennelse og blodpropp inne i hjernen samt skade på cellens mitokondrier), skader myelinskjedensom beskytter nervene, skader endotelceller og forårsaker mikro-blodpropper i hjernen og resten av kroppen.

Studier

Det er mange studier som sier noe annet enn det man hører gjennom massemedia.

15. November 2021kom det en rapport fra Department of Political Science

University of Alberta, Canada: “Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries”.

Denne studien viser at det blir flere saker (smitte, infeksjon, dødsfall) jo flere vaksiner. Det er 195 land på jorden, og i 145 av de så øker vaksineringen smitte, sykdom og dødsfall.

Brownstone Institute sammenligner resultater fra en ny svensk studie og offisielle svenske tall og konkluderer med at covid-19-vaksinasjon sannsynligvis bare vil være til fordel for en enkelt gruppe; menn over 90 år. For alle andre grupper oversteg forekomsten av alvorlige bivirkninger, risikoen for sykehusinnleggelse og død hvis man er vaksinert.

Den svenske studien sier: “vaksiner har resultert i en tydelig økning i rapporterte bivirkninger, inkludert mistenkte alvorlige bivirkninger og dødsfall.”

En liten studie, med 66 deltagere fra Botson antyder at vaksinerte er 5 ganger mer smittsomt enn uvaksinerte 10 dager etter infeksjon. Noe som stemmer med data vi ser over hele verden.

En annen studie viser at det er lik eller større sjanse å dø av covid vaksinen enn covid for alle under 80 år.

I diktaturet New Zealand rapporterer nyhetene om at New Zealandere er sykere enn før. “Vårt immunforsvar mot alt mulig er litt mindre…” De henviser til en artikkel i stuff.nz som sier at innbyggerne er dobbelt så ofte syke med luftveissykdommer, og at når man sammenligner med tall fra før 2020 er innbyggerne i New Zealand gjennomsnittlig 7 ganger sykere. Og i Norge kan vi skryte med «Flere ble coronasmittet i januar enn i hele 2020 og 2021 til sammen«.  

De vaksinerte blir oftere smittet og syke og smitter andre oftere enn uvaksinerte.

Ser man på Pfizer sine egne studier ser man det samme. Det er mange leger og epidemiologier som har lest studien og konkluderer med at sjansen for å bli smittet og smitte andre øker med hver dose. Trippel vaksinerte dominerer spesielt gruppen som får covid flere ganger. 

Vaksinene øker og forlenger pandemien. Akkurat slik tusenvis av leger advarte om i 2020. Og vi ser det kommer studier som viser at siden nesten alle bruker munnbind feil, så øker munnbind bruk smitte og forverrer helsen. Og det er ikke bevis for munnbind stopper smitte av covid. Det er også studier som viser at lockdowns tar flere liv enn covidEn studiesier kanskje 20 ganger flere liv?

Og det forsetter og forsetter. CDC sier at de ikke håndterte pandemien bra. Og alle regler de påla befolkningen virket ikke. 

Dette er ikke bare den største helseskandalen i historien, men også den største økonomiske skandalen, byråkratiske skandalen og politiske skandalen i historien.

Nesten alt de har sagt siden pandemien kom har vært en løgn. Og Del 1 av denne artikkel forklarer hvordan dette kunne skje. 

Hva er fakta

Jeg kommer med flere stikk til faktasjekkere. Men hva er egentlig fakta og faktasjekk? Jeg personlig har ikke vært regnskapsfører for noen av legemiddelselskapene, men skriver om deres inntekter som fakta. Og jeg gjør det selvom jeg tror tallene antageligvis ikke stemmer, men er presentert på den best mulig måte for selskapet, av verdens best betalte regnskapsførere. Jeg skriver det som “fakta” fordi det virker ikke som hverken de selv eller de som får skattemeldingen bestrider tallene nevneverdig. Det samme gjelder antall dødsfall av vaksiner. Jeg har ikke personlig gått gjennom alle dødssertifikatene eller deltatt i begravelsene. Det er bare tall fra flere forskjellige offentlige kilder.

Historien er full av etablerte sannheter som senere viste seg å ikke være sannhet allikevel. Ofte er et legemiddel trygt og effektivt helt frem til det ikke er det lengre, og det skjer minst 4500 ganger i året. Så når noen påstår at de sitter med absolutt fakta viser de stort hovmod. Fakta er veldig ofte bare påstander, ikke 2+2=4. Selvom i dagens samfunn blir 2+2=5 oftere og oftere fakta.

De fleste faktasjekk er økonomisk, politisk og ideologisk ladet. Og ikke minst sponset. Noen ganger er det politisk korrekte fremstilt som fakta, selvom om det politisk korrekte per definisjon er ukorrekt. Og meninger er ikke fakta, men kan inneholde fakta.

Og det at staten eller et mektig legemiddelselskap kan bestemme gjennom sine egne faktasjekk om hva de gjør er ulovlig, bryter menneskerettigheter eller er kriminelt er mye farligere en mine synspunkter, analyser eller fremstillinger av fakta.

Det er farligere at media har så stor kontroll over folks hjerter og sinn.

Poenget

Medisinsk historie har både triumfer og nederlag. Den er fylt av fantastisk brilliante personer og svært onde personer. Faktisk så har denne pandemien tydelig vist hvilke leger som faktisk bryr seg om menneskelig og den hippokratiske ed, og hvem som har andre prioriteringer. Den har vist hvilke leger som er redde og hvem som er modige. Poenget med artikkelen er ikke å si at det negative representerer hele historien, alle leger eller hele industrien. Men å påpeke at det negative faktisk eksisterer. At blind tillit er katastrofalt. At å stille spørsmål til etablert vitenskap er essensielt. At det finnes selskaper og personer i industrien som overhodet ikke bryr seg om mennesker eller helse. At det finnes korrupsjon og konspirasjoner. 

Og at vi trenger en seriøs og grundig skade/nytte analyse av mRNA sprøytene.

Gjennom stolthet bedrar vi oss selv. Men dypt nede under overflaten av den gjennomsnittlige samvittigheten sier en stille, liten stemme til oss, noe ikke stemmer – Carl Jung

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper


Den første delen av denne artikkelen leser du her: Den farligste vaksinen i historien 1 

Forrige artikkelVi trenger fortsatt seterdrift i Norge
Neste artikkelÅ gjøre forretninger med Taliban