Trenger barn under 5 år en mRNA sprøyte? (3)

0

Av Glenn Richard Bergstø.

Oppsummering 

Jeg har tidligere skrevet om nødgodkjenningen av mRNA sprøyter til barn under 5 år i to artikler:

Trenger barn under 5 år en mRNA sprøyte? 

Trenger barn under 5 år en mRNA sprøyte? Oppdatering

Disse artikler har bakgrunn og fakta rundt nødgodkjenningen og studien som var grunnlaget. Jeg anbefaler å lese de to andre artikler først for en bedre forståelse av saken. Fordi dette er potensielt den største medisinske skandalen i historien.

Første artikkel tar for seg analysen til Dr. Clare Craig og Hart Group. (Video) Oppdateringen tar for seg en artikkel til professor Marty Makary og epidemiolog Dr. Tracy Beth Høeg

Alle tre er svært kritisk til studien og kaller den en katastrofe. De sier den er så sjokkerende at de er overrasket over at den i det hele tatt eksisterer, for å ikke snakke om å bli brukt til å godkjenne “vaksinering” av barn.

Og alle leger, professorer, forskere og epidemiologer som er kritiske og skeptiske til studien og godkjenningen blir angrepet. Kritikken er: “de vet ikke hva de snakker om og de klarer ikke lese eller forstå studier”. Og når noen ikke er 100% enig blir de gale konspirasjonsteoretikere og farlige for fellesskapet. 

David og Goliat

Men det er ikke slik at disse to amerikanske legene sammen med de rundt 30 leger og forskere i Hart Group er alene om sine synspunkter. Det er hundrevis og kanskje tusenvis av leger, forskere, epidemiologier, eksperter og spesialister som også er kritiske til studien, godkjenningen og å gi mRNA sprøytene til barn. Og flere og flere står frem på tross av truslene, hetsen og mulighet for å miste jobben og levebrød. De står i en nesten umulig David og Goliat situasjon hvor de prøver å bekjempe giganten som eier både media og legemiddelindustrien, og finansierer faktasjekkerne. 

mRNA sprøytene er milliard industri. Vi snakker om hundrevis av milliarder, hvor en milliard er tusen millioner og skrives med ni nuller. Og jeg er overrasket over hvor naive folk er om hva enkelte er villig til å gjøre for slike astronomiske summer. På samme måte som jeg er overrasket over hvor mange privatpersoner som med nebb og klør beskytter disse mega mektige selskapene og milliardærene. Mange bruker timer hver dag på å faktasjekke, hetse, mobbe, plage og latterliggjøre de av oss som kritiske, skeptiske eller sier de stikk motsatte av narrativet. 

Flere og flere

Det er som sagt mange leger som er kristiske, skeptiske eller motstandere av å gi barn mRNA sprøytene enn de jeg har skrevet om til nå, men jeg kan ikke skrive om dem alle. I denne del 3, eller andre oppdatering, vil jeg presentere Proffesor Zvika Granot og PECC. 

Israelske eksperter

Dr. Zvika Granot er professor i immunologi ved Det medisinske fakultet ved det hebraiske universitetet, en internasjonal ekspert innen nøytrofilforskning og utvikler nye tilnærminger til immunterapi. Han er også medlem av PECC, The Public Emergency Council for the Covid19 Crisis, som er en israelsk organisasjon av 30 ledende leger, forskere og forskjellige fagpersoner som er uenige i måten pandemien blir håndtert på og føler de ikke lengre kan være stille.

Eksempler på andre medlemmer : 

Dr. Yifat Abdi-Kork; Molekylærbiologi, Epidemiologi.

Prof. Shoshy Altuvia; Genetikk.

Prof. Zvi Bentwich; Indremedisin, immunologi.

Prof. Emerita Rivka Carmi; Pediatri, Neonatologi.

Prof. Gilad Haran; Biofysikk.

Prof. Asa Kasher; Etikk.

Prof. Udi Qimron; Immunologi, Mikrobiologi.

Dr. Dotan Rousso; Lov.

Prof. Eyal Shahar; Epidemiologi, folkehelse.

*Komplett liste over medlemmer finner du her: https://pecc-il.org/council/

PECC sier de følger fem hoved-prinsipper og har fem hoved-standpunkter.

Prinsipper:

1. Ansvarlig, etisk og balansert medisin.

2. Opprettholde autonomien til både pasient og behandler.

3. Umiddelbar forsterkning av helsesystemet.

4. Fokus på individets helse i en bredere sammenheng.

5. Medisinsk ledelse som tar hensyn til samfunnet og samfunnsspørsmål.

Standpunkter:

1. Fra et vitenskapelig synspunkt er lockdowns et ineffektivt verktøy for å håndtere Covid-19 krisen.

2. Det må bygges differensielle forsvarssystemer med fokus på beskyttelse av svake, sårbare og hjelpeløse.

3. Det må lages et nytt informasjonssystem som vil endre diskursen og virkemidlene for å håndtere epidemien.

4. Vaksinen er viktig – men den må ikke tvinges frem, verken direkte eller indirekte.

5. Skoler må åpnes umiddelbart.

(Det er bare min mening, men det virker ikke utifra dette som PECC består av tullete konspirasjonsteoretikere, kvakksalvere eller antivaksere. Slik faktasjekkerne garantert vil fremstille dem.)

PECC om mRNA sprøyter til barn

Grunnen til jeg lister jeg titler, fagfelt, prinsipper og standpunkter er at jeg må understreke hvem som kommer med uttalelsene som følger! 

Når en skal vaksinere alle barn på jorden burde det være en selvfølge å lytte til et bredt spekter av eksperter, ikke bare stole på rapporten fra de som selger vaksinen. Og det hele blir blir en parodi når rapporten fra selgerne sier at produktet deres vil øke sjansen for infeksjon. 

På twittersiden til PECC legger de 8 august ut en offisiell video med Prof. Zvika Granot hvor han går gjennom PECCs synspunkter på studien til Pfizer. Studien som var grunnlag til nødgodkjenning. De legger til og med en link til studien. Samme link som jeg brukte i begge de forrige artiklene: https://www.fda.gov/media/159195/download

I Tweeten skriver de:

FDA og det israelske helsedepartementet godkjente vaksinen i alderen 6 måneder til 5 år til tross for grunnleggende feil i Pfizers studie. Her forklarer prof. Zvika Granot, et PECC-medlem og en immunolog, hvorfor studien og dens resultater er urovekkende

-De fleste av de «alvorlig» syke små barna (i henhold til forsøkets definisjon) var faktisk vaksinert.

 -Det eneste barnet i forsøket som ble innlagt på sykehus på grunn av covid var vaksinert.

-Den endelige analysen viser til kun 10 saker av 375 verifiserte saker”.

Video 

videoen er det er Prof. Granot som taler direkte til kameraet. Den varer i 4 minutter og innholder noen grafer og statistikker. Selvom den ikke er på norsk så er det, etter min mening, den beste fremstilling og forklaring på denne skandalen til nå. 

Høydepunkter fra video:

-Vi har allerede sett mange forvrengninger av vitenskap, løgn og halvsannheter under covid-krisen. Mer enn en gang har vi sett aggressiv politikk basert på håp som mangler vitenskapelig grunnlag, presentert for offentligheten som vitenskapelige fakta.

-Vi har sett hvordan økonomiske og politiske enheter presenterer forvrengt vitenskap og kneblet mange forskere som tenker annerledes til taushet.

-Godkjennelse av vaksinasjon for babyer og småbarn av FDA i USA og av helsedepartementet i Israel slår alle rekorder fra absurditetens teateret og reiser dyp tvil om oppførselen til regulatorene i USA og i Israel.

-Det vi ser i dataene som ble presentert for FDA angående vaksinering av små barn i alderen 6 måneder til 5 år forskrekket og dypt sjokkerte oss i PECC.

-Studien med babyer og små barn opp til 5 år inkluderte 4526 barn, 3500 av disse barna er ikke inkludert i den endelige dataanalysen. Over 75 % av det totale antallet barn vises ikke i det hele tatt i den endelige analysen uten en tilfredsstillende forklaring.

-Forskerne sto overfor et problem da de skulle gjennomføre studien. Korona er en ubetydelig sykdom hos små barn, med ubetydelig alvorlig sykdomsforløp og dødelighet. Så hvordan vil de bevise effektivitet i å forhindre alvorlig sykdom hvis den sykdommen knapt eksisterer? De omdefinerte derfor alvorlig sykdom til økning i hjertefrekvensen eller pustefrekvensen.

-Totalt var det seks vaksinerte barn med det som ble definert som alvorlig sykdom, men kun to i kontrollgruppen som ikke fikk vaksinen.

Gitt størrelsen på gruppene er dette 50 % mer alvorlig sykdom blant de vaksinerte.

-Fra Pfizer studien ser det ut til at vaksinen er mer sannsynlig å øke hyppigheten av alvorlig sykdom.

-Det var kun et barn i hele studien som var innlagt på sykehus på grunn av feber og kramper, og det barnet var vaksinert.

-De ventet tre uker mellom første og andre dose. Og så ventet ytterligere åtte uker til den tredje dosen. Dataene i disse fasene så ikke bra ut. Etter den første fasen i den vaksinerte gruppen var overføringshastigheten enda høyere enn i kontrollgruppen. Derfor valgte de å ignorere den fasen.

-Alt i alt ignorerte de 365 tilfeller av infeksjon, som utgjorde 97 % av de totale covid-tilfellene som oppsto under studien.

-4 barn var for dem tilstrekkelig bevis for vaksinens effekt. (4 av 4526 = 0,088 %)

-Det var 12 barn som ble smittet to ganger i løpet av studien, hvorav de fleste vaksinerte med tre doser. De ble også ignorert.

-De små barna som ble vaksinert hadde det dårligere på tvers av alle parametere sammenlignet med kontrollgruppen.

-Hvor fikk Pfizer frekkheten til å sende inn en søknad om godkjenning til FDA? Og hvordan våget FDA å forråde sin rolle og gi denne godkjenningen?

-Ingen av komiteens medlemmer nevnte i sitt møte at vaksinens effekt kun var basert på 10 tilfeller av ca. 400, og kun basert på en liten del av de som var inkludert i studien. For ikke å nevne det faktum at alvorlig covid-sykdom og flere infeksjoner forekom mer blant de vaksinerte. Ingen nevnte den negative effekten mellom første og andre dose, eller de andre problemene i studien.

Hvem sier dette?

Jeg vil igjen poengtere hvem som faktisk sier dette. Se gjennom listen til PECC medlemmer en gang til, og husk at dette er det offisielle standpunkt til organisasjonen. Dette er svært alvorlige påstander som kommer fra epidemiologer og immunologer fra tre forskjell land, Storbritannia, USA og Israel. Fra leger og forskere som uten tvil ville blitt klassifisert som eksperter før 2020.

PECC forstår og tolker studien akkurat slik legene i tidligere artikler beskriver.

PECC har også offisielt standpunkt på mRNA sprøyter til barn 5-11 år, 12-15 år og 16-18 år, som heter Position Paper – COVID-19 Vaccine for Children.

Dokumentet er 19 sider og går gjennom data og analyser, men konkluderer med: 

Basert på data som er kjent i dag, rettferdiggjør ikke nytte-risiko-analysen en omfattende vaksinering av hele populasjonen av barn. Dette er ikke tilfellet for barn i faresonen, som er mer sårbare for en alvorlig sykdom, og for hvem vaksinasjon anbefales. Ingen tvangsmidler eller press, direkte eller indirekte, bør brukes til å motivere en forelder til å ta en medisinsk avgjørelse om å vaksinere sine barn på en måte som ikke er basert utelukkende på helsemessige hensyn”.

Flere standpunkter

PECC har standpunkter på mange andre ting relatert til covid håndteringen enn vaksiner, og jeg anbefaler å lese dem. Det er interessant lesning med nok innhold for mange flere artikler. Her er noen få eksempler:

Position Paper – Facemasks

I lys av mangelen på klare bevis for effektiviteten av maskering i allmennheten, og vitnesbyrd om mulig helse- og miljøskade, er vi av den oppfatning at bruken av masker bør begrenses til dens opprinnelige omriss – medisinsk personell som bærer masker i spesifikke soner . I andre soner kan bruk av maske være en anbefaling, siden det ikke støttes av bevis”.

Position Paper – The Science And The Ethics Regarding The Risk Posed By Non-Vaccinated Individuals

I lys av bevis som indikerer fravær av høyere risiko forårsaket av ikke-vaksinerte individer. Valget om å bli vaksinert bør forbli i hendene på hver person, i henhold til deres forståelse og verdier”.

Information Page: The Coronavirus Vaccine Approval

Vi vil gjerne understreke at til tross for alt det ovennevnte – betyr det ikke at en vaksine som er gitt nødautorisasjon ikke er trygg. Betydningen av ovenstående er at per definisjon er alle nødvendige sikkerhetstester ennå ikke er fullført, og derfor er det ikke mulig å vitne om sikkerheten til vaksinen i henhold til de aksepterte og nødvendige standardene som kreves av FDA for å gi godkjenning”.

Green Passport – Misuse Of The Vaccination Certificate

Eksisterende kunnskap tilsier at det grønne passet er unødvendig, utgjør en epidemiologisk risiko og utgjør en «slipery slope» for aspekter knyttet til medisinsk etikk og sosiale perspektiver”.

Ny gjennomgang av avgjørelsen

Jeg håper at flere vil stå frem, og at det kreves en ny studie uten juks og en gjennomgang av nødgodkjenningen. Videre må personer bak denne farlige og skadelige korrupsjonen tiltales.

Barns sikkerhet og fremtid må komme foran stolthet, ego, propaganda og personlig gevinst.

History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children – Nelson Mandela

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper

Forrige artikkelDen skjulte sannheten om krigen i Ukraina
Neste artikkelKraftdiskusjonen: Tyskland er nettoeksportør av elektrisk kraft