Bak CDCs snuoperasjon

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Løgner, lovbrudd, skader, hat og segregering

Av Glenn Richard Bergstø

Snuoperasjonen 

Det er få som har fått med seg at CDC, Centers for Disease Control and Prevention, har forandret sine covid-19 retningslinjer. Og derfor har de heller ikke fått med seg at forandringene er store. Så store at man kan kalle det en reversering eller snuoperasjon. Så store at de nå etter to år nesten respekterer Nürnbergkodeksenmenneskerettighetene og generell legevitenskap før 2020.

Men i motsetning til når CDC innførte retningslinjer i 2020, og media verden over gjentok budskapet døgnet rundt slik at alle skulle få det med seg, har media totalt ignorert de nye retningslinjene. Noe som indikerer at norsk og internasjonal massemedia er ubrukelig til folkeopplysning, og at de er kjøpt og betalt fiksere og talerør for myndighetene og deres (ikke folkevalgte) sjefer i legemiddelindustrien, World Economic Forum, Blackrock og Vanguard.

Selv blant ny og uavhengig media i Norge er det få som bryr seg om dette. Med unntak av steigan.noderimot.no og politikeren.com.

At dette ikke får mer oppmerksomhet er en gigantisk skandale. 

Covid-tyranniet og fryktporno

Det er ikke slik at epidemien plutselig er over. Det er faktisk større trykk på helsevesenet i land over hele verden nå enn da epidemien startet. Men av en eller annen grunn er ikke de oppdaterte retningslinjene viktige. Men hvis smitten er stor, eller større, vil det da ikke de nye retningslinjene være like viktige, eller viktigere?

Hvis Nakstad tror på nye bølger og økt smitte, burde ikke vi da innføre en strengere versjon av de retningslinjer og tiltak som “virket så bra” de to siste år? Disse retningslinjene som kun gale konspirasjonsteoretikere kritiserte fordi de ikke virket og ofte var ulovlige, eller som de påpekte ikke var basert på solid medisinsk data?

Forklaringsproblemene hoper seg nå opp. Fordi det har aldri vært vitenskap eller logikk bak de tiltakene Norge og mange andre land har innført de to siste årene. De har brutt menneskerettighetene, og sine egne nasjonale lover, i et covidtyranni av selvmotsigende, ulogiske, inkonsekvente, helseskadelige og ulovlige tiltak. Og dette prøver de nå bortforklare eller fraskrive seg ansvaret for. 

Et av problemene de møter er å forklare hvordan de mest vaksinerte land har mest smitte og mest press på helsesystemet sitt. Hvordan smitte, alvorlig sykdom og press på helsevesenet øker etter! tiltak og “vaksinering”. Eller hvordan mange etter fire mRNA sprøyter, munnbind, isolasjon og paxlovid stadig blir smittet, om igjen og om igjen og om igjen. For å ikke snakke om å rettferdiggjøre milliardene brukt på tiltak som ikke virket. Milliarder som ikke eksisterte til å beholde sykehus eller sengeplasser. Eller skikkelig lønne hardtarbeidende sykepleiere og hjelpepleiere. Milliarder som ikke eksisterte til å gi anstendig behandling av eldre eller gi syke de medisinene de trenger. Og vil de noen gang kunne forklare om hvilket sort hull “flokkimmunitet” forsvant?

Ingen liker å innrømme de tok feil, og det gjelder spesielt media. Udødelige journalister som overbevist om sin egen moralske og intellektuelle overlegenhet er det ikke mangel på. De to siste år har vært faktasjekkernes “Gold Rush”. Og jo mer legemiddelindustrien tjener jo mer er de villig til å bruke på partisk faktasjekk. For å stoppe desinformasjonselvsagt.

De ny retningslinje er ikke basert på frykt og totalitarisme slik de har vært de to siste årene, men basert på noe som nærmer seg rasjonalitet. Dessverre selger frykt bedre en rasjonalitet. Og det virker ikke som media har tenkt å slutte med å selge frykt med det første. 

Rapporten 

Steigan rapporterte søndag om CDCs kursendring og de nye retningslinjene som kom 11. august. Som er basert på rapporten: “Summary of Guidance for Minimizing the Impact of COVID-19 on Individual Persons, Communities, and Health Care Systems”. Kort summert så sier rapporten at alle kan gå tilbake til å leve som normalt, at covid-19 tiltak er som sesonginfluensa tiltak ved at de anbefaler  testing, munnbind og “vaksinering” med påvist sykdom (med symptomer), men lar individet selv ta avgjørelsene.

Massetesting = nei.

Karantene = nei.

Sporing = nei.

Stengte skoler = nei.

Asymptomatisk sykdom = nei. 

Holde avstand = nei.

De nye retningslinjene sier det er viktig å ta nye “vaksiner” fordi de eksisterende “vaksiner” beskytter dårlig mot symptomatisk infeksjon, spesielt mot de variantene som for tiden sirkulerer. (Som å be oss kjøpe de dårligste sommerdekkene fordi vinteren kommer). De anbefaler 10 dager med munnbind istedenfor karantene hvis du har vært utsatt for covid-19. Men 5 dagers karantene hvis man tester positiv eller føler seg syk, 10 dager hvis man var moderat eller alvorlig syk. De anbefaler å gjenåpne skoler og å gi større bestemmelsesrett lokalt og individuelt.

Men alle disse anbefalingene er nøyaktig de samme for vaksinerte som for uvaksinerte!!! Det vil si at når smitte oppdages og bekreftes er det ikke forskjell på retningslinjen til vaksinerte og uvaksinerte. Noe som mange har kjempet for i over to år. Det har vært leger som har tydelig sagt ifra og ønsket en mer etisk, rasjonell og vitenskapelig basert pandemihåndtering. Som president i Brownstone Institute sier så innfører USA nå the Great Barrington Declaration to år på etterskudd. 

«Men det er jo i USA”

Det er noen gode grunner til at vi skal bry oss om hva de gjør USA. Fordi det er ikke slik at hva CDC anbefaler eller FDA godkjenner er separert fra Norge. Spesielt de to siste årene har vi sett hvor internasjonalt koordinerte de forskjellige ikke-folkevalgte overnasjonale helseorganisasjoner er. Og at hodet til blekkspruten er i USA. Bill Gates og Bill and Melinda Gates foundation er amerikanske og finansierer mye av denne “vaksine” virksomheten direkte eller indirekte. Og både WHO og GAVI er tradisjonelt finansiert av amerikanske interesser. Pfizer og Moderna, som produserer de “vaksinene” folk flest “velger”, er amerikanske selskaper, og underlagt amerikansk lov på linje med CDC og FDA.

I tillegg er USA et av de få land hvor den vanlige mann i gata har mulighet til å stille et mega-selskap til ansvar for sin kriminell aktivitet. Selvom om også i USA får du “diplomatisk immunitet» hvis du er stor nok eller rik nok. (Too big to fail) 

Selve pandemi håndteringen og “vaksinasjons” programmet hadde en generalprøve noen måneder før covid-19 pandemien startet med Event 201 som demonstrerte hvordan The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation skulle håndtere den kommende pandemien gjennom GAVI, WHO, CDC, Pfizer/Moderna/Johnsons og media. Noen måneder senere så vi hvordan showet ble i virkeligheten. 

Pandemi håndteringen og vaksinasjons programmet ble i brede strøk styrt fra USA.

I starten var det enkelte nasjoner som med glede innførte et covid tyranni, men det var også de land med integritet. Men eliten var uten nåde og bøllet de fleste land til å adlyde. Så når noen sier at hva de gjør og bestemmer i USA ikke er relevant i Norge så lyver de eller prøver å manipulere deg.

«Antivaksere«

Men hva betyr de nye retningslinjene og hvorfor skal vi bry oss?

De nye retningslinjene gjør ikke forskjell på vaksinert og uvaksinert. Og dette har konsekvenser og ringvirkninger av astronomiske proporsjoner.

I to år har vi ulovlig segregert mennesker basert på vaksinestatus, om de er vaksinert eller ikke! I tillegg har de som ikke vil ta flere enn en dose blitt klassifisert som uvaksinert og «antivaksere».

De som var skeptisk til en “vaksine” som var utviklet, testet og produsert på under seks måneder ble stemplet som farlige antivaksere.

Og de som helt korrekt påpekte at de umulig kunne vitne om sikkerheten eller effektivitet på under seks måneder ble blokkert, sensurert, latterliggjort og hetset.

Selvom det normalt tar 10-20 år å utvikle en vaksine latet “alle” som at en vaksine som er utviklet, testet og produsert på under seks måneder var den tryggeste og beste vaksine i historien. Og de som klaget når den gav null beskyttelse ble også farlige høyreekstreme YouTube avhengige antivaksere.

Godkjenning fra statsminister Solberg 

Mennesker jorden rundt ble presset eller tvunget til å ta sprøytene med eksperimentell mRNA teknologi. I Norge ble det kalt en “dugnad”, og statsministeren kalte det å vaksinere seg en borgerplikt. Og dermed gav hun tillatelse og godkjenning av hets, hat, segregering, forskjellsbehandling og fordømmelse av de uvaksinerte. Hun rettet spesiell kritikk mot de med minoritetsbakgrunn. Og det var mange som ble mobbet, hetset, utskjelt, forfulgt og uthengt på grunn av deres vaksinasjons status. Det var til og med vanlig og godtatt å uttrykke hat og drapstrusler til uvaksinerte i avisene. Og PFU mente dette var helt innenfor. De ville selvsagt ikke offisielt anerkjenne at norske aviser drev med systematisk diskriminering og hat av en minoritet, selv med soleklare konkrete eksempler, men sa mellom linjene at hat ytringer mot uvaksinerte var berettiget og forståelig. Aviser og sosial media florerte av innlegg og meninger som hadde resultert i besøk av politiet hvis ordet “uvaksinert” var byttet ut med f.eks “utlendinger”, “samer”, “svarte” eller “muslimer”.

VG stod det at uvaksinerte “fortjente å stå i gapestokk på alle offentlige torg rundt omkring i landet i hele januar, påfulgt av lett, men likevel passe smertefull, juling”. Og at det var feigt av de nordmenn som ikke våget å si det samme.

Nå forestill deg at “uvaksinert” blir byttet ut med hvilken som helst annen minoritet og hvilken skandale dette ville ha vært. 

Hatet og intoleransen ble akseptert, fordi det var det “gode hatet» og den “riktige intoleranse”. Godkjent av selveste statsministeren og hele den norske presse.

(Og dette aksepterte hatet inkluderer nå også russere)

Diskriminering av uvaksinerte

Folk mistet jobben sin eller ble presset til å slutte. Mange mistet familie og venner. Andre ble nektet å delta i julemiddag til familien sin eller fikk ikke treffe sine kjære på sykehus eller pleiehjem. Noen ble nektet medisinsk behandling og transplantasjoner. Utrolig mange ble satt i ulovlige karantener og ble tvungen til å teste seg, under trussel om straff. Uvaksinerte var fritt vilt. De var “usolidariske gratispassasjerer som holdt hele Norge som gissel«. Når man sier at uvaksinerte er som gisseltakere og dermed terrorister så eskalerer man hat, intoleranse og forfølgelse til et nytt nivå. Det er en oppfordring til vold.

LIKHET FOR LOVEN  

Grunnlovens paragraf 98 :

Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig behandling.

Bevis på norsk diskriminering

Selv om helsedirektoratet visste at vaksinerte ikke var immune og smittet andre, krevde de bare bruk av uforholdsmessig testing, bruk av munnbind og smittesporing av de uvaksinerte. Et soleklart lovbrudd.

Arbeidsplasser og arrangementer fikk lov til å skille mellom vaksinert og uvaksinert selvom de viste at vaksinerte kunne smitte like mye eller mer enn uvaksinerte. Igjen, et soleklart lovbrudd.

I et brev fra helsedirektoratet til landets kommuner 21.10.21. står det følgenede:

Mange utbrudd i helsetjenesten er nå i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder som uvaksinerte, og mange pasientgrupper har stor kontaktflate også ut over helsepersonell. I slike situasjoner vil det ofte ikke kunne forventes stor risikoreduserende effekt av tiltak rettet kun mot enkelte uvaksinerte helsepersonell………Forsterkede tiltak overfor uvaksinerte ansatte kan være mest aktuelt i tjenester som berører sårbare pasientgruppe………I mange tilfeller kan det være grunnlag for generelle forsterkede tiltak for alle ansatte, heller enn å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Da faller grunnlaget bort for å forskjellsbehandle”.

Her sier Helsedirektoratets direktør J. G. Røstad Torgersen rett ut at helsedirektoratet anbefaler forskjellsbehandling og samtidig at forskjellsbehandlingen er meningsløs siden utbruddene er i like stor grad knyttet til vaksinerte kilder.

Brevet representerer dobbeltmoralen, fordommene, lovbruddene og mangelen på solid medisinsk begrunnelse som preget koronahåndteringen de to siste årene.

Sosiale konsekvenser

Det var mange konsekvenser av å dele opp mennesker i vaksinert – uvaksinert.

Spesielt når “vaksinen” ikke gir immunitet eller stopper smitte, og mest sannsynlig gjør folk sykere. Fra ødelagte vennskap og ekteskap til sykemelding pga press fra arbeidsgiver. Fra pcr test før julemiddag til splittede familier. Fra hat til et segregert samfunn. Vi delte oss opp i vaksinert og uvaksinert og rettferdiggjorde dette med folkehelse og smittevern selv om det ikke var forskjell på smitte i de to gruppene.

Det var også konsekvenser av tiltakene som munnbind, stengte skoler, testing, karantene og nedstengning av landet. Aller verst gikk det for de fattige landene på jorden som allerede slet før covid-19 kom. Og de sliter fremdeles ettersom langtids virkningene av tiltakene langt ifra er over.

Det var (er) en enorm økning i global fattigdom og overføring av verdier fra arbeids og middelklassen til de aller rikeste. En global redistribusjon av verdier vi aldri har sett maken til. Lærevansker, sosialiserings vansker, alkoholisme, selvskading og mindre tilgang til helsetjenester. Innføring av vaksinepass og sosial kreditt.

Den sakte kokte frosken

Den verste konsekvensen er at vi har blitt tilvendt meningsløse tiltak og retningslinjer, og at vi “må” ofre frihet, demokrati og menneskerettighetene for å bekjempe sykdom. Vi har fått et helt fordreid bilde av hva helse er og hva som er bra for helsen. Vi har blitt tilvendt at reglene bare gjelder skattebetalere, ikke de mektige og rike. Vi har blitt opplært til å spørre: “hvor høyt” når autoriteten forlanger at vi hopper. Vi blir sakte vant til frykt-basert politikk og avgjørelser. Vi blir programmert til å akseptere “det gode hat” og total overvåking og digitalisering av samfunnet.

Krise etter krise lærer oss hvor dumme vi er og at det kun er våre guddommelige ledere som kan redde oss fra oss selv og vår tro på feilinformasjon.

Hvem er vi?

Vår reaksjon til denne pandemien og vår reaksjon på hva myndighetene fortalte oss avslørte hvem vi er og hvilke verdier vi er villige til å kjempe for. I møte med en pandemikrise viste vi vårt sanne ansikt. Og det var ikke pent.

Det var altfor få som var villige til å kjempe for toleranse, frihet, likestilling, medfølelse og menneskerettighetene. Det var altfor mange som var villig til å bytte ut frihet med “trygghet” og konformitet. 

Det var altfor mange som godkjente og aksepterte hatet til uvaksinerte.

Men vi har muligheten til å lære av dette. Vi kan lære av våre feil og ikke bli autoritære fascister hver gang en ny pandemi kommer. Vi kan lære å ikke være evige barn som trenger staten (mor) til å veilede oss gjennom livet.

Og vi kan lære å følge med på hva de som bestemmer over oss gjør, og ikke bare hva de sier. For da ville ingen av oss gått med på noen tiltak eller vaksinering. 

Hvorfor “vaksinerte” vi oss?

For mange var det innlysende at et produkt som krevde trusler, tvang, løgner, utpressing, mobbing, overtalelse og straff ikke var et produkt som var bra for oss.

Hvis man blir kriminell fordi man ikke vil injisere høyst eksperimentell teknologi inn i kroppen er det myndighetene det er noe galt med, ikke de som nekter. Men de aller fleste valgte å injiseres av ren tillit til hva som ble mest gjentatt på tvn. Og når det ble tydelig at “vaksinene” ikke gav immunitet skiftet de fokus til: “ellers hadde jeg blitt enda sykere”. Noe som ikke er i nærheten av å være sant. Det var ikke vaksinasjon som avgjorde alvorlig sykdom og dødsfall, men personens helse. Det var ting som overvekt, d-vitamin nivå, alder og underliggende sykdommer som avgjorde forløpet. Og en vaksine skal ikke gi deg mindre symptomer, med gi deg immunitet. Paracetamol eller d-vitamin vil gi deg mindre symptomer uten at vi kaller det vaksine. Ivermektin vil gjøre deg betydelig mindre syk, men det er en medisin, ikke vaksine. 

To år og tre-fire doser senere har de vaksinerte ikke bedre immunitet enn uvaksinerte og må følge samme retningslinjer. Hva var poenget?

Vel, vaksinen gir betydelig større profitt enn naturlig immunitet. Man selger ikke like mange produkter hvis man oppfordrer til sollys, mosjon, sunn kosthold og hyggelig sosialt selskap. Hvis man oppfordrer til mindre sollys, mindre mosjon, mindre oksygen og isolasjon derimot….

FHI om vaksinering, smitte, sykehusinnleggelser og dødelighet

Fysiske konsekvenser

Denne såkalte vaksinen og tilhørende tiltak har ikke bare hatt sosiale konsekvenser men forårsaket skader og dødsfall. Om de er større enn av selve epidemien er ikke avgjort enda. Men så lenge noen er villige til å kjempe for sannheten er det en mulighet at vi en dag får svaret.

VAERS-data utgitt av CDC viser 1 379 438 rapporter om bivirkninger fra alle aldersgrupper etter covid-19-vaksiner, inkludert 30 162 dødsfall og 251 075 alvorlige skader mellom 14. desember 2020 og 5. august 2022.

Kun 1-10% rapporteres, og det betyr 13 794 380 – 137 943 800 bivirkninger og 301 620 – 3 016 200 dødsfall. Og selv i dag er det vanlig at helsepersonell ikke engang vet om VAERS eller hvordan de skal rapportere.

I Norge rapporterer legemiddelverket om 59.630 mottatte meldinger om mistenkte bivirkninger og 38.579 som er ferdig behandlet. 17% (6.418) av de ferdig behandlet meldinger er alvorlige bivirkninger. 

Hvor mange prosent av bivirkningene som normalt fanges opp i Norge klarer jeg ikke finne, men i en undersøkelse med selvrapportering var det så mange som 33-75% som meldte om uønskede bivirkninger av “vaksinen”. Og det stemmer overhodet ikke med tallene til legemiddelverket.

Det er anekdotisk, men det er mange som sier at leger og helsepersonell nekter å rapportere til legemiddelverket og til og med nekte å i det hele tatt vurdere om deres plager er bivirkning av “vaksinen”. Og jeg vet konkret at sykehus sletter informasjon om alvorlige bivirkninger.

Hva annet driver CDC med for tiden?

politikeren.com har to saker om CDC den siste uke.

CDC fjerner faktapåstander: Påstanden om at piggprotein brytes ned er slettet.

Utdrag: “At piggproteinet er giftig, bestrides heller ikke av den andre leiren, som gjerne kaller kritikerne sine for konspirasjonsteoretikere. Men fra CDC ble det nettopp hevdet at piggproteinet ville bli brutt ned av kroppen i løpet av få dager. Vaksine influensere og eksperter fortsatte å gjenta dette punktet. Det var et spesielt viktig «faktum» for dem da vaksinepresset stod på som mest….I nesten år har CDC, det øverste sykdomsorganet i USA, hevdet at kroppen ville bryte ned piggproteinet til mRNA-vaksinasjonen etter noen dager.Påstanden er nå i hemmelighet slettet fra nettstedet.”

CDC innrømmer feilinformasjon om C19-vaksineovervåking.

Utdrag: “I januar 2021 vil CDC gjennomføres med en spesiell type datautvinning på VAERS-rapport som proporsjonelle rapporteringsforhold. Nå innrømmer CDC at de ga falsk informasjon om covid-19-vaksineovervåking….Den falske informasjonen ble gitt som svar på Freedom of Information Act (FOIA) forespørsler om overvåkingsresultatene etter at CDC sa at COVID-19-vaksinasjonene gjennomgikk ” de mest intensive sikkerhetsovervåkingstiltakene i USAs historie .”…” CDC har gjennomgått flere FOIA-forespørsler, og som et resultat av gjennomgangene utsteder CDC korrigeringer for følgende informasjon, ” sa en talskvinne for CDC. Ingen av de falske svarene ble gitt for å omgå FOIA-rapporteringskravene, la talskvinnen til, og ingen CDC-ansatte ga med viten falsk informasjon.

Orkan

En litt morsom oppdatering fra CDC er rådgivning for orkanforberedelser hvor de anbefaler covid-19 vaksiner som andre punkt på listen! 

Videre lyver de om at mRNA sprøytene hjelper med å beskytte deg mot sykdom eller alvorlig sykdom og sykehus innleggelse.

Punkt tre er å følge de lokale covid tiltakene…i en orkan.

Så covidvaksiner og covidretningslinjer er nest viktigste og tredje viktigste ting når man skal forberede seg til orkansesongen. (Sakte kokt frosk)

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper

Forrige artikkelStår det GMO-frie Norge for fall?
Neste artikkelFleire og fleire gjennomskodar løgnene