Etter to år: Klarer ikke å påvise at munnbind har noen effekt

0
Maskerte barn i California. Maskene kan ifølge myndighetene være kreftframkallende og føre til andre helseskader. / Shutterstock

Etter to år med pandemi og nylig oppheving av munnbind-plikten, vet vi fortsatt ikke om det egentlig har hatt noe for seg, skriver avisa Dagbladet.

«- Det vi har av dokumentasjon tyder på at munnbind har en viss effekt, men om den er stor og viktig, eller beskjeden, det vet vi ikke, sier Atle Fretheim, leder av Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI.

Gjennomgangen til FHI ble gjort høsten 2020 og oppdatert noen måneder seinere. Siden er det ikke gjort norske studier eller gjennomganger.

– Vi er rett og slett usikre på om munnbind har stor effekt, eller om det har ingen effekt, sier professor Fretheim.«

«- Det er dumt at vi ikke har lært noe mer i løpet av de to åra som har gått. Vi ville ha lært mye, mye mer om vi kunne gjort slike sammenliknende studier, sier Fretheim.

Fretheim sier han gjerne skulle hatt svar på om munnbind faktisk virker.

– Det samme gjelder skolestengning, skjenkestopp, hjemmekontor – svaret er at vi vet ikke om det virker fordi vi ikke har kunnet gjøre noen kontrollerte studier, sier han.«

Les også: FHI: – Det gjør ingen forskjell på spredning av virus om man bærer maske eller ikke

Heller ikke fagdirektør for smittevern Frode Forland kan gi noe sikkert svar på om munnbind hindrer smitte.

Han hevder at «de samlede tiltakspakkene har effekt», men han legger ikke fram noen henvisning til kilder eller forskning for å dokumentere dette.

Dette er altså nivået. Man har gjennomført de mest ødeleggende, traumatiserende og skadelige tiltakene mot det norske samfunnet noensinne, og man aner ikke om det har hatt noen hensikt for å hindre smitte!

Men det finnes forskning: Lockdown har liten eller ingen positiv helseeffekt!

En systematisk studie som er gjennomført av forskerne Jonas Herby, Lars Jonung og Steve H. Hanke ved Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise påviser det vi har pekt på mange ganger på steigan.no, nemlig at lockdowns har liten eller ingen positiv helseeffekt, men påfører samfunnet enorme økonomiske og sosiale kostnader.

Studien har tittelen A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality, og kan lastes ned her. Steve H. Hanke er grunnlegger og meddirektør for instituttet.

Analyse av 18.590 studier – Forskerne skriver i sammendraget av studien:

«…denne metaanalysen konkluderer med at nedstengninger har hatt liten eller ingen folkehelseeffekter, de har påført samfunnet enorme økonomiske og sosiale kostnader der de har blitt anvendt. I konsekvens er lockdown-politikk dårlig fundert og bør avvises som en pandemipolitikk instrument.«

Vi vet mye om bruk av masker – og det er negativt

Det er dessuten ikke sant at vi ikke kjenner til effekten av maskebruk. Det finnes masse forskning på det, og de konkluderer negativt.

Forskning: Bruk av masker gir barn uakseptable nivåer av CO2

Forskning: Ansiktsmasker er fysisk og psykologisk helseskadelige

Analyse av barns ansiktsmasker: Mange inneholdt farlige bakterier

Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

Denne studien fra 2018 viser at problemer med åndenød oppstår fort ved bruk av de mest vanlige maskene.

Denne studien fra Taiwan i 2004 viser at bruk av de vanlige N95-maskene senker oksygenopptaket markant og 19 prosent av pasientene som deltok i forsøket fikk merkar oksygenmangel.

Denne studien fra 2015 viser at maskene svekker den normalegassutvekslinga fra lungene, reduserer oksygenopptaket og reduserer utskifting av CO2.

Denne studien fra 2019 viser at maskene over tid kan samle opp virus og bli en smittekilde i seg sjøl.

Denne studien fra USAs Centers for Disease Control (CDC) viser at det overveldende flertallet av dem som fikk påvist koronasmitte hadde brukt masker.

Mange bruker tøymasker i stedet for medisinske masker, men denne studien viser at tøymasker er enda verre for helsa. Denne studien fra 2015 viser at med tøymaskene øker faren for å få influensaliknende sjukdommer markant i forhold til de medisinske maskene, og filtreringa av skadelige partikler viste seg også å være mye dårligere.

Og denne studien er en blant mange som viser at både medisinske masker og tøymasker er lite effektive når det gjelder å hindre spredning av SARS–CoV-2.

Redusert oksygenopptak er skadelig for kroppen på mange forskjellige måter. Det svekker cellenes funksjoner, reduserer oksygenopptaket i blodet og kan også skade hjernen.

Ingen av de landa som har hatt maskepåbud lenge har kunnet påvise noen nedgang i smitten på grunn av maskene. Så seint som i mai 2020 viste CDC til 10 ulike studier som slo fast at det ikke var noen påviselig reduksjon i smittespreninga ved generell bruk av masker.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til luftkvalitet på arbeidsplassen, og det er grunn til å anta at langvarig bruk av masker gir en så dårlige pustekvalitet at den bryter med grenseverdiene i loven, men verken helsemyndighetene eller LO har sett noen grunn til å påpeke dette.

Skulle man ha brukt maskene korrekt, så skulle man ha skiftet dem etter en gangs bruk og man skulle ikke ha tatt på selve overflaten, men de færreste bruker maskene korrekt.

Det er all mulig grunn til å anta at maskepåbudene ikke først og fremst er helsefaglig begrunnet, men at de tvert om blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt.

Forøvrig er det ikke sant at masker ikke har noen effekt.

Et samfunn uten ansikt, uten fortid og uten fysisk kontakt er et samfunn av spøkelser, som sådan dømt til en mer eller mindre rask ruin, skriver den italienske filosofen Giorgio Agamben.

Forrige artikkel– Maktkamp i sykehusene kan ha stengt utelivet og permittert tusenvis unødig
Neste artikkelMohawken Candice Sero trampet ned av politihester under fredelig demonstrasjon i Ottawa