Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

6
Foto: Shutterstock

Myndighetene i mange land har i praksis tvunget barn og unge til å bruke masker store deler av dagen. Men de har ikke en gang reflektert over hvilke plager, vanskeligheter – og skader dette påfører barn. Nå foreligger det imidlertid forskningsresultater fra Tyskland gjennomført av forskere ved universitetet i Witten/Herdecke som viser at barns opplevde plager med maskebruken er svært omfattende.

Forskerne bygger på svar fra 20.353 mennesker, hvorav 17.854 (87.7%) var foreldre, 736 (3,6%) var lærere, 352 (1,7%) var leger, og 1.411 (6.9%) var «andre». Barna derapporterte om var i alderen 0 – 18 år. Den største gruppa var 7 – 12 år. Den gjennomsnittlige tida for maskebruk per dag var 4,5 timer, mens den for dem fra 13–18 år var hele 6 timer. 67.7 prosent av barna hadde sjøl klagd til foreldrene over de plagene de opplevde.

Her bør en merke seg at et flertall av barna opplever hodepine på grunn av maskebruken, de opplever konsentrasjonsvansker, ubehag og nedsatt læringsevne. Vi har til nå ikke hørt en eneste politiker bekymre seg over dette.

Angst, frykt og mareritt

Forskerne påviser også atferdsproblemer hos barna, framfor alt med 60,4% en økt irritabilitet, 49,3% mindre lykkelige barn, 44% barn som ikke ønsker å gå på skole lenger, i hvert tilfelle er barn i alderskategorien 7-12 år er mest berørt. Hos 25,3% av barna ble det oppgitt at de har utviklet nye bekymringer. Mange rapporterer også om angst og frykt. I tillegg til en generell frykt for fremtiden, er frykten for kvelning, selv med en maske, så vel som frykten for pårørendes død gjennom korona, ofte representert. I tillegg er det frykten for stigmatisering både ved bruk og ikke bruk av maske i det sosiale miljøet. Mange foreldre rapporterer også om mareritt og angstlidelser som er knyttet til maskerte mennesker hvis ansiktsuttrykk og identitet ikke er gjenkjennelig for barna.

Kommentar: Et uhyggelig masseeksperiment på bekostning av barna

Det myndighetene gjennomfører er ikke noe annet enn historiens mest gigantiske masseeksperiment rettet mot barn og unge. Barn påføres plager, lidelser og traumer i emn skala vi ikke kjenner til fra før, i hvert fall ikke i vårt land og land vi kan sammenlikne oss med. Hvor stor pris barna betaler for denne lockdown- og maskepolitikken vil vi ikke få vite før om mange år, men at vi snakker om en svært høy pris kan det ikke være tvil om.

Men svært få av dem som har i oppgave å beskytte barn og barns rettigheter rykker ut til deres forsvar. Men forskere vet at dette skjer:

Forskere advarer: – Ungdom rammes hardt av lockdown

I FNs konvensjon om barnets rettigheter, barnekonvensjonen, heter det i artikkel 3:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» (Vår uth. red.)

Når regjeringa Solberg helt vilkårlig, og uten vitenskapelig grunnlag eller konsekvensutredninger stenger skoler og tvinger barn inn i «hjemmeskole» og ensomhet fordi det er funnet virus på et sjukehjem på Langhus er det vanskelig å se for seg at den har «lagt barnets beste til grunn». Forskninga taler i hvert fall sitt tydelige språk: Barna betaler en høy pris for denne vanvittige politikken.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for thomask thomask says:

  Det er et godt eksempel på Orwelsk dobbeltenking å tro at de samme menneskene som terroriserer, traumatiserer og ødelegger barn er opptatt av folkets ve og vel.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Søppelplukking:
  Husk at det finnes en viss fare for at søppelet man finner under koronapandemien også kan ha virus på seg. Ønsker du å plukke søppel i naturen mens du er ute og går, må du vise stor forsiktighet (unngå direkte kontakt med søppelet, ikke gå mange sammen). Ikke plukk mer enn det du klarer å kaste i husholdningsavfallet hjemme for ikke å overbelaste avfalls- og gjenvinningsstasjoner.

 3. Hva skjedde forresten med den gode gamle bølge 2 av Sars Cov-2 ?
  Er den borte allerede? det gikk da veldig så fort. Vi er jo fremdeles i januar og influensasesongen skal jo vare i flere måneder til. Mediene har det festlig om dagen tydeligvis. Nå skal vi bare passe oss slik at vi ikke får det muterte viruset, kun det “mindre farlige gamle viruset”. Da er vi “trygge” og vaksinen hjelper. Den er jo ikke laget for muterte virus kan du skjønne. Fyysj, få bort det muterte da ellers så må Pfiser & Co lage en vaksine upgrade.
  Skjønner ikke folk at denne galskapen fortsetter helt til “de på toppen” er fornøyd med drepingen.
  Se bare litt på denne videoen her, 28 og ett halvt minutt av din tid er vel anvendt tid.


  Minner jo om denne som alle har fått med seg (unntatt trollene da).

  Max Egan lager en del bra for tiden.

  Og Jeff Berwick med sine Walks & Talks:
 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  10 stages of genocide

 5. At man innfører maskepåbud mot en pandemi som ikke eksisterer er bare helt utrolig, her bør psykopatene og konspirasjonsteoretikerne på Stortinget stilles for retten og straffes hardt.

  Denne Norske filmen som river i filler hele konspirasjonsteorien om korona viruset så til de grader at HEF og Skepsis banden tar alle midler i bruk for å få den fjernet… del del del :slight_smile:

  https://www.youtube.com/watch?v=9IvPKWIqqf0

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere