Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

0
Foto: Shutterstock

Myndighetene i mange land har i praksis tvunget barn og unge til å bruke masker store deler av dagen. Men de har ikke en gang reflektert over hvilke plager, vanskeligheter – og skader dette påfører barn. Nå foreligger det imidlertid forskningsresultater fra Tyskland gjennomført av forskere ved universitetet i Witten/Herdecke som viser at barns opplevde plager med maskebruken er svært omfattende.

Forskerne bygger på svar fra 20.353 mennesker, hvorav 17.854 (87.7%) var foreldre, 736 (3,6%) var lærere, 352 (1,7%) var leger, og 1.411 (6.9%) var «andre». Barna derapporterte om var i alderen 0 – 18 år. Den største gruppa var 7 – 12 år. Den gjennomsnittlige tida for maskebruk per dag var 4,5 timer, mens den for dem fra 13–18 år var hele 6 timer. 67.7 prosent av barna hadde sjøl klagd til foreldrene over de plagene de opplevde.

Her bør en merke seg at et flertall av barna opplever hodepine på grunn av maskebruken, de opplever konsentrasjonsvansker, ubehag og nedsatt læringsevne. Vi har til nå ikke hørt en eneste politiker bekymre seg over dette.

Angst, frykt og mareritt

Forskerne påviser også atferdsproblemer hos barna, framfor alt med 60,4% en økt irritabilitet, 49,3% mindre lykkelige barn, 44% barn som ikke ønsker å gå på skole lenger, i hvert tilfelle er barn i alderskategorien 7-12 år er mest berørt. Hos 25,3% av barna ble det oppgitt at de har utviklet nye bekymringer. Mange rapporterer også om angst og frykt. I tillegg til en generell frykt for fremtiden, er frykten for kvelning, selv med en maske, så vel som frykten for pårørendes død gjennom korona, ofte representert. I tillegg er det frykten for stigmatisering både ved bruk og ikke bruk av maske i det sosiale miljøet. Mange foreldre rapporterer også om mareritt og angstlidelser som er knyttet til maskerte mennesker hvis ansiktsuttrykk og identitet ikke er gjenkjennelig for barna.

Kommentar: Et uhyggelig masseeksperiment på bekostning av barna

Det myndighetene gjennomfører er ikke noe annet enn historiens mest gigantiske masseeksperiment rettet mot barn og unge. Barn påføres plager, lidelser og traumer i emn skala vi ikke kjenner til fra før, i hvert fall ikke i vårt land og land vi kan sammenlikne oss med. Hvor stor pris barna betaler for denne lockdown- og maskepolitikken vil vi ikke få vite før om mange år, men at vi snakker om en svært høy pris kan det ikke være tvil om.

Men svært få av dem som har i oppgave å beskytte barn og barns rettigheter rykker ut til deres forsvar. Men forskere vet at dette skjer:

Forskere advarer: – Ungdom rammes hardt av lockdown

I FNs konvensjon om barnets rettigheter, barnekonvensjonen, heter det i artikkel 3:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» (Vår uth. red.)

Når regjeringa Solberg helt vilkårlig, og uten vitenskapelig grunnlag eller konsekvensutredninger stenger skoler og tvinger barn inn i «hjemmeskole» og ensomhet fordi det er funnet virus på et sjukehjem på Langhus er det vanskelig å se for seg at den har «lagt barnets beste til grunn». Forskninga taler i hvert fall sitt tydelige språk: Barna betaler en høy pris for denne vanvittige politikken.

Forrige artikkelEr Fosen Vind fortsatt “et fantastisk kinderegg”, Tina Bru?
Neste artikkelUpresis omtale av begrepet konspirasjonsteori
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).