Forskning: Bruk av masker gir barn uakseptable nivåer av CO2

0
Foto: Shutterstock

En studie gjennomført av forskerne Harald Walach, Ronald Weikl, Juliane Prentice, et al og publisert i JAMA Network 30. juni 2021 viser at barns bruk av ansiktsmasker gjennom en hel skoledag påfører dem et CO2-nivå som er uakseptabelt høyt og som bryter med tyske miljønormer.

Mange regjeringer har gjort tildekking av nese og munn eller ansiktsmasker obligatoriske for skolebarn. Bevisgrunnlaget for dette er svakt. Spørsmålet om nese- og munntildekking øker karbondioksid i inhalert luft er avgjørende. En storstilt undersøkelse i Tyskland av uønskede effekter hos foreldre og barn ved bruk av data fra 25930 barn har vist at 68% av barna som deltok hadde problemer med å ha på nese- og munnmasker.

Det normale innholdet av karbondioksid i det fri er omtrent 0,04 volum% (dvs. 400 ppm). Et nivå på 0,2 volum% eller 2000 ppm er grensen for lukkede rom ifølge det tyske føderale miljøkontoret, og alt utover dette nivået er uakseptabelt.

Vi målte middel (SD) mellom 13120 (384) og 13910 (374) ppm karbondioksid i inhalert luft under kirurgisk og filtrerende ansiktsmasker (FFP2)r, noe som er høyere enn det som allerede er ansett som uakseptabelt av det tyske føderale miljøkontoret med en faktor på 6. Dette var en verdi som ble nådd etter 3 minutters måling. Barn under normale forhold på skolene bruker slike masker i et gjennomsnitt på 270 (interkvartil rekkevidde, 120-390) minutter. Verdien til barnet med det laveste karbondioksidnivået var tre ganger større enn grensen på 0,2 . De yngste barna hadde de høyeste verdiene, med et sju år gammelt barn med karbondioksidnivå målt til 25000 ppm.

Bekrefter annen forskning: maskene er overgrep mot barns helse

Forskning: Barn har store plager ved bruk av masker

Analyse av barns ansiktsmasker: Mange inneholdt farlige bakterier

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel«Kina skal bygge et avansert og velstående samfunn – og ingen utenlandske makter skal kunne undertrykke oss»
Neste artikkelAmbassadør James Jeffrey: «Vi opprettet indirekte kanaler til al-Nusra»