Prissjokkene står i kø

0

Lockdownpolitikken har smadret store deler av økonomien og forsterket ei kapitalistisk krise som alt var i gang. Nå får vi bokstavelig talt betale prisen.

Mens økonomien fortsatt ligger i stabilt sideleie på grunn av lockdownpolitikken, er det nå prissjokk på alt fra råvarer til mat og energi. Verdensøkonomien ser ut til å gå rett inn i stagflasjon, altså inflasjon og stagnasjon samtidig.

Barnaby Martin, som er kredittstrateg hos Merrill Lynch International, sier at «inflasjonen er nå over alt», og han utdyper:

«Hittil i år er tinnprisene opp 74 prosent, bensinprisene er opp 60 prosent, kaffe er opp 52 prosent, aluminium øker 47 prosent, og lista fortsetter. Energikrisa er allerede av historisk proporsjoner, med gasspriser i Italia opp 385% hittil i år. Og over 30 prosent av verden opplever nå inflasjon på over 4 prosent.»

Varsler historisk prissmell

Avisa Børsen skriver at vi nå står overfor en historisk prissmell:

Framover risikerer nordmenn å stå overfor en uvanlig høy sluttsum på kassalappen. Det varsler den globale dagligvaregiganten Unilever – som også har sterkt fotfeste med en rekke produkter i Norge.

Torsdag la selskapet fram sin seineste kvartalsrapport. Der kommer det fram at selskapet allerede har økt prisene med 4,1 prosent på sine varer. Kosmetikk og personlig pleie har økt til 3,9 prosent, mens matvarebykset er på 3,8 prosent.

Høye strømpriser rammer gartneriene

Agurk- salat- og tomatprodusenter vurderer å redusere produksjonen i vinter. Årsaken er høye og ustabile strømpriser. Dette skriver NRK.no.

– Det er ikke samfunnsmessig rasjonelt at energiprisene går helt av skaftet, sier Kristian Solberg, som er tredje generasjons gartner.

I gartneriet dyrkes 3 millioner agurker i året. Som andre gartnerier har de gått fra olje til strøm. Flere investeringer er gjort for å drive mer energieffektivt. Nylig gikk Solberg over til LED-lys. Det var en stor investering som må nedbetales de neste årene.

Nå føler Solberg seg lurt av myndighetene. Han mener myndighetene har lagt opp til et system der prisene er helt uforutsigbare.

– Utviklingen i kraftmarkedet har utelukkende skjedd på kraftprodusentenes premisser. Forbrukernes behov har blitt neglisjert, sier Solberg.

En villet politikk forsterker krisa

Priseksplosjonen på strøm er resultat av en villet politikk. Europa har få og ustabile energikilder, og har med viten og vilje valgt å gjøre situasjonen enda verre ved å stenge stabile, for en stor del nedbetalte kull- og atomkraftverk for å innføre ustabile og kostnadsdrivende såkalte fornybare energisystemer i form av sol- og vindkraft. Dette har gitt knapphet på stabil energi, noe som driver prisene i været. Norge, som har nok vannkraft til å kunne levere strøm til forbrukere og industri til en billig penge har, med Høyre og Arbeiderpartiet i første rekke, valgt å knytte seg til det europeiske kraftmarkedet gjennom Acer og kraftkabler til kontinentet. Dermed kommer vi til å importere europeiske strømpriser, noe som alt rammer forbrukerne hardt, og som vi ser, også for eksempel grønnsakprodusentene.

– Det finnes ingen mirakelkur som raskt kan få ned strømprisene, sier den nybakte Sp-finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Nei – og det verste er at det ikke finnes noen løsning på strømkrisa på lang sikt heller, skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter:

Vi er for godt fanget i et europeisk strømprisbilde vi ikke kommer ut av. Fordelen landet har hatt av lavere strømpriser, vil ikke bli helt borte, men forvitre.

Grunnen er at politikerne våre fra 1991 gjorde om strøm fra nasjonal infrastruktur til en markedsvare. Skritt for skritt har myndighetene deretter koblet Norge til et internasjonalt kraftmarked.

Fattigkasse istedenfor rasjonell kraftpolitikk

Vermes skriver videre:

Gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge lå ifølge NVE på 105 øre per kWh forrige uke, og så satte nye rekorder opp til 1,43 denne uka. Som om ikke det er nok – jo høyere strømprisen er, jo mer øker også nettselskapene sin nettleie.

Da monner ikke Sp-løftet om halvering av elavgiften på 17 øre særlig.

Med nettleie, moms og andre avgifter ender prisen gjerne på 2 kroner per kWh, nesten ti ganger så mye som vi til tider har vært vant til.

Så da gjenstår nødhjelp i form av økt bostøtte til sosialhjelpsmottakere, så de i hvert fall ikke skal fryse i hjel.

Istedenfor å ha en langsiktig og balansert bruk av den billige vannkrafta, har de ansvarlige politikerne gjort strømmen til et spekulasjonsobjekt på europeiske kraftbørser, og nå vil det ramme forbrukerne som ei slegge. Når den nye regjeringa vil fortsette den forrige regjeringas katastrofale energipolitikk, gjenstår det bare å dele ut fattigkassepenger til de aller fattigste.

Alle krisene henger sammen med den store krisa

Alle de krisene som nå kommer som et skrekkens tog mot oss kan se ut som om de er helt uavhengige av hverandre og at de rammer omtrent som naturkatastrofer. Det de færreste har fått med seg er at verden i 2019 var på vei inn i ei finanskrise som kommer til å bli langt større enn finanskrisa i 2008, ja det er ei krise i kapitalismen uten sidestykke.

Les: Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

For finanskapitalen var dette klart lang tid i forveien, og det fikk finansgiganten BlackRock til å legge fram en plan for G7-møtet i august 2019.

I august 2019 var det et møte i G7 i Jackson Hole, Wyoming. Der deltok også sentralbanksjefene i disse landene. På det møtet la BlackRock, som er verdens største investeringsfond, fram en rapport og en plan for den kommende økonomiske og politiske krisa.

Les: I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa

På det tidspunktet var det klart for finanseliten at ei ny finanskrise var under oppseiling, og BlackRock mente at denne krisa ville kreve tiltak man «ikke hadde sett maken til tidligere». De la fram en plan for hvordan dette skulle gjøres.

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to
unprecedented policy coordination
.

I dokumentet ble det pekt på at ti år med «kvantitative lettelser» ikke hadde lykkes med å skape forutsetninger for en ny vekst. Sentralbankene hadde pumpet enorme mengder digitale penger inn i økonomien, men fortsatt var det ikke tegn til at den ville lette. Rentenivået fortsatte å være null eller under null. I den finanskrisa som da var under oppseiling, ville det derfor ikke være tilstrekkelig pengepolitisk rom for å takle den neste nedgangenskrev toppene i BlackRock.

Forfatterne skrev i hvitboka at «i den neste nedgangen er den eneste løsningen for en mer formell – og historisk uvanlig – koordinering av pengepolitikken og finanspolitikken for å gi effektiv stimulans.» De kalte dette «å gå direkte».

Et sammendrag av BlackRocks plan finnes her.

Forfatterne skriver:

«En ekstrem form for «gå direkte» ville være en eksplisitt og permanent monetær finansiering av en finanspolitisk ekspansjon, eller såkalte helikopterpenger.«

I den forrige finanskrisa brukte man sentralbankene til å «trykke penger» gjennom såkalte kvantitative lettelser. Det skulle etter teorien stimulere til vekst i den virkelige økonomien. Det gjorde det ikke. Det bidro stort sett bare til at de store korporasjonene kunne pumpe opp aksjeverdiene sine, og gjennom det også aksjonærenes og toppsjefenes formuer.

Denne gangen ville ikke det være nok, mente BlackRock, nå må man også forsyne seg direkte fra statsbudsjettene, få regjeringene til å pumpe virkelige penger inn i finanssystemet, altså rappe skattebetalernes penger.

Men for å kunne få aksept for noe så ekstremt, måtte det oppstå «uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering», som det heter i rapporten. Og de uvanlige omstendighetene kom.

Da verdens regjeringer i februar-mars 2020 gjorde noe de aldri hadde gjort før, nemlig å stenge ned store deler av økonomien for angivelig å stanse spredninga av et virus, økte de samtidig underskuddene på sine statsbudsjetter, og finansierte dette med lån.

På kort sikt fikk ikke lønnstakerne den fulle byrden av denne vanvittige økonomiske politikken, fordi det ble delt ut trygd og støtte. Men hele bransjer ble rasert og store deler av småborgerskapet ble drevet ut av mange sektorer.

Les: Koronakrisa smadrer middelklassen

Denne politikken har en uhyggelig prislapp, som til nå ikke har vært synlig for forbrukerne og de fagorgansierte, så de har stort sett enten godtatt eller støttet lockdownpolitikken.

Prislappen er uhyggelig

Allerede i november 2020 hadde American Institute for Economic Research en oversikt over de omtrentlige kostnadene ved denne politikken, slik det kommer fram i artikkelen Cost of Lockdowns: A Preliminary Report. (Vi gjengir lista deres nederst i denne artikklen.) Siden da er det gått enda ett år med delvis stengning av økonomien og ytterligere skader i form av de apartheidaktige koronapassene, så det er all grunn til å gå utfra at det vil bli mye verre.

For de rike og finanskapitalen er dette ideelt

Den egentlige grunnen til de økonomiske rystelsene vi ser er ei krise i kapitalismen uten sidestykke, og at finanseliten plyndrer sentralbankene og statsbudsjettene for å sikre profitten sin og holde kapitalismen gående en stund til.

Men fordi denne krisa er kamuflert bak ei helsekrise, vil folk stort sett ikke gi kapitalismen eller finanseliten skylda, men som vi ser skylde på for eksempel «de uvaksinerte». Gammelt triks; splitt og hersk, hekser eller jøder eller uvaksinerte, det fungerer hver gang.

Og selv ikke flertallet av anti-kapitalistene skjønner at krisa skyldes kapitalismen. De tror faktisk at det handler om et virus. Genialt.

Cost of Lockdowns: A Preliminary Report

Mental Health

Mental Health DataSourceRegion
The US had over 81,000 drug overdose deaths in the 12 months ending in May 2020, the highest number ever recorded in a 12-month period.CDC (December 2020)US
During late June 2020, 40% of US adults reported to be struggling with mental health or substance abuse.CDC (June 2020)US
Of adults surveyed, 10.7% had thoughts of suicide compared to 4.3% in 2018.CDC (August 2020)US
Reported symptoms of anxiety were three times higher than they were in Q2 2019 and reported symptoms of depression were four times higher than they were in Q2 2019.CDC (August 2020)US
Of individuals aged 18-24, 25.5% considered suicide.CDC (August 2020)US
In New York alone, Google searches increased for phrases and words: anxiety, panic attack, and insomnia.JAMA (October 2020)New York
Between April and October, the portion of emergency visits related to mental health for children (5-11) increased by 24% and 31% for 12-17 year olds compared to 2019.CDC (November 2020)US
In late June, 13% of survey respondents said they had started or increased substance use to cope with the pandemic.CDC (August 2020)US
Synthetic opioid-related overdose deaths increased 38.4% in the 12-month period leading up to June 2019 compared with the 12-month period leading up to May 2020.CDC (December 2020)US
More than 40 states have reported increases in opioid-related mortality.AMA (October 2020)US
From January 2020 to March 2020, 19,416 people died from drug overdoses, which is 3,000 more than in 2019 of the same quarter.CDC (2020)US
Seven in ten Gen-Z adults (18-23) reported to have experienced symptoms of depression between August 4 to 26.APA (October 2020)US
About one-in-three individuals experienced mild to severe depression symptoms during lockdowns.National Library of MedicineMalaysia
Admissions and referrals to mental health services decreased following the lockdown.BJPsych OpenUK

Hunger & Poverty

Hunger & Food Insecurity DataSourceRegion
Hunger caused by the pandemic is responsible for the deaths of 10,000 children.The Lancet (July 2020)Worldwide
Approximately 20 million more children (67 million total) will suffer from wasting (weakening of the body from emaciation) in the first 12 months of the pandemic.The Lancet (July 2020)Worldwide
Number of undernourished individuals may increase from 690 to 822 million people.WHO (October 2020)Worldwide
Rate of food insecurity from 2018 to mid-2020 has more than doubled (14% to 32%) for households with children.Brookings (September 2020)US
Between 9 and 14 percent of parents report their children did not have enough to eat because they could not afford food.Center on Budget and Policy Priorities (September 2020)US
In March alone, food banks gave out 20 percent more food than in an average month.Feeding America (July 2020)US
“COVID-19-induced disruptions of school feeding services increased households’ experiences of food insecurity, increasing the probability of skipping a meal by 9 percentage points…and the likelihood of going without eating for a whole day by 3 percentage points.”The Journal of NutritionNigeria
The number of child deaths in six Asian countries is expected to have increased by 228,641 in 2020.UNICEFAsia
Poverty DataSourceRegion
Around 88 to 115 million people will fall into extreme poverty this year. The total could rise to 150 million by 2021.World Bank (October 2020)Worldwide
About 86 million children may fall into poverty.UNICEF and Save the Children (May 2020)Worldwide

The Economy

The Economy DataSourceRegion
Between March 25 and April 10, “nearly one-third of adults (31.0 percent) reported that their families could not pay the rent, mortgage, or utility bills, were food insecure, or went without medical care because of the cost.”Urban Institute (April 2020)US
52% of 18 to 29 year-olds are living with their parents as of July 2020 (47% in February), a record number of available data that surpasses the 48% living with parents in 1940 (during the Great Depression).Pew Research (September 2020)US
Q2 2020 GDP decreased at an annual rate of 32.9%, and Q1 2020 GDP decreased at an annual rate of 5%.BEA (July 2020)US
Between March 25 and April 10, 41.5% of nonelderly adults reported having lost jobs, reduced work hours, or less income because of Covid-19.Urban Institute (April 2020)US
From March 2020, there was a significant decline in employment and income in middle and low income countries. Households experienced a drop in income somewhere between 8 and 87%.Science AdvancesAfrica and Asia

Unemployment 

Unemployment StatisticSourceRegion
Unemployment rate increased to 14.7% in April 2020. This is the highest rate of increase (10.3%) and largest month over month increase in history of available data (since 1948).BLS (May 2020)US
In March, 39% of people living with a household income of $40,000 and below reported a job loss.Federal Reserve (April 2020)US
The unemployment rate between February and April increased by 12% for women and 10% for men.Bureau of Labor StatisticsUS
Mothers of children aged 12 and younger lost 2.2 million jobs between February and August (12% drop), while fathers of small children lost 870,000 jobs (4% drop).Stateline (August 2020)US
One out of four women who were surveyed reported their job loss was due to lack of childcare, twice the rate of men surveyed.Washington Post (July 2020)US

Education

Education StatisticSourceRegion
About 24 million children may drop out of school next year as a result of the lockdown’s economic impact.UN (October 2020)Worldwide
A decrease in life expectancy by 5.53 million years of life is found to occur for US children due to the closing of US primary schools.JAMA (November 2020)US
30,806 internships were lost (a decrease of 52%) between March 9 and April 13.Glassdoor (April 2020)US
Between March 9 and April 13 travel & tourism internships fell 92%; IT dropped 76%, architecture & engineering 65% and telecommunications 65%. Accounting & legal internships fell the least, dropping 22%.Glassdoor (April 2020)US
Preschool participation sharply fell from 71% pre-pandemic to 54% during pandemic; the decline was steeper for young children in poverty.National Institute for Early Education Research, Rutgers UniversityUS

Healthcare

Healthcare StatisticSourceRegion
At the 10-week mark of lockdown, 2.1 million people in the UK were waiting for breast, cervical, or bowel cancer screening.Cancer Research UK (June 2020)UK
Diagnosis for 6 cancers (breast, colorectal, lung, pancreatic, gastric, and esophageal) has declined 46.4% compared to 2018.JAMA Research Letter (August 2020)US
Pancreatic cancer diagnosis has dropped 24.7% compared to 2018.JAMA Research Letter (August 2020)US
Breast cancer diagnosis has dropped 51.8% compared to 2018.JAMA Research Letter (August 2020)US
“The Netherlands Cancer Registry has seen as much as a 40% decline in weekly cancer incidence.”JAMA Research Letter (August 2020)Netherlands
Pre-Covid, Medical University of South Carolina dropped from 20 stroke-related calls daily (or 550 per month) to about nine in mid-April.Washington Post (April 2020)US
UK (suspected) cancer referrals have decreased 75% since Covid-19 restrictions were implemented.JAMA Research Letter (August 2020)UK
38% decrease in STEMI treatments in 9 major hospitals across the US.JACC (June 2020)US
In Italy, cardiological diagnostic procedures decreased 56%, PCI 48%, structural interventions 81% and PCI in STEMI 40%.REC Interv. Cardiol. (2020)Italy
Cardiovascular disease is the leading cause of death in the US; Premature cardiovascular disease and stroke mortality costs $137.5 billion in lost future productivity.AHA (2020)US
Admissions for chemotherapy decreased 45-66% while urgent referrals for early cancer diagnosis decreased 70-89%.Lai et al. (2020)UK
During April weekly emergency department (ED) visits declined 42% from the previous year average of 2.1 million to 1.2 million.CDC (October, 2020)US
In 2018 patients visiting the ER for opioid overdoses are 100 times more likely to die by drug overdose in the year after being discharged. They are 18 times more likely to die by suicide relative to the general population.NIMH (May 2020)US
Hospital financial losses will be as high as $323.1 billion for the entire year.AHA (July 2020)US
“Mortality rates for Alzheimer disease/dementia increased twice, between weeks ending March 21 and April 11 and between weeks ending June 6 and July 25.”JAMA (October 2020)US
Tuberculosis case notifications dropped significantly worldwide and by 25-30% in impacted countries (India, Indonesia, the Philippines)WHO (October 2020)Worldwide
Sixty-nine studies find a change in the pattern of cancer screenings, diagnoses, waiting lists, and treatments related to restrictions during the pandemic, fourteen find an increase in the presentation of late-stage cancer.Collateral Global (conglomeration of many sources)Multiple countries
“[A] cohort study of 83.7 million EMS patient encounters, overdose-associated cardiac arrests rose about 40% nationally in 2020, with the largest increases among racial/ethnic minorities, in areas of socioeconomic disadvantage, and in Western states.”JAMAUS
A study of about 500 individuals found a 55% increase in body weight.European Journal of Clinical InvestigationEurope
“Hospital admissions for all major non-covid-19 disease groups decreased during national lockdowns compared with the prepandemic baseline period.”BMJDenmark

Crime

Crime StatisticSourceRegion
During the first six months of 2020 murder and nonnegligent manslaughter offenses increased 14.8%, and aggravated assault offenses were up 4.6%.FBI (September 2020)US
Property crime offenses declined 7.8%; except for motor vehicle thefts, which increased 6.2%.FBI (September 2020)US
Arson increased 19.2% in the first six months of 2020 compared to the same time the previous year; and increased 52.1% in cities with populations of 1,000,000 or more.FBI (September 2020)US
Between June and August 2020 homicides increased 53% and aggravated assaults increased 14% compared to the same period in 2019.NCCJ (September 2020)US
A UK domestic abuse charity (Refuge) reported a 25% increase in calls made to helpline since the start of lockdowns.Refuge (April 2020)UK

Food and Hospitality

Food and Hospitality StatisticSourceRegion
Restaurants have spent an additional $7,400 on PPE and enhanced safety protocols (training, cleaning, Plexiglas, etc.) which will take 66% of businesses 6 months to recoup.QSR (September 2020)US
The restaurant industry is set to lose $240 billion in revenue and 8 million employees in 2020.QSR (September 2020)US
In May, nearly 75% of independent restaurants reported new debts greater than $50,000; 12% reported additional debt at $500,000 and above.FSR (August 2020)US
1 in 3 restaurants are expected to close.FSR (August 2020)US
86% of restaurants reduced staff due to Covid-19; 40% of restaurants expect to be out of business by March 2021.QSR (September 2020)US
Forrige artikkelEU-parlamentet bekjemper helsefascisme – sykepleierforbundet støtter det
Neste artikkelWorld Economic Forum: – Nå kommer «kroppenes internett»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).