World Economic Forum: – Nå kommer «kroppenes internett»

0

Milliardærklubben World Economic Forum legger planer for den såkalte «fjerde teknologisk revolusjonen». I den vidunderlige nye verdenen de forespeiler oss vil vi få «tingenes internett», der alle gjenstander vi omgir oss med er knyttet til nettet, og følgelig kan overvåkes og styres via nettet.

Men de ser også for seg at vi skal få et «kroppenes internett» som den kinesiske stipendiaten Xiao Liu ved Centre for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, beskriver i artikkelen: Tracking how our bodies work could change our lives.

  • Vi går inn i epoken med «Internet of Bodies»: samler inn våre fysiske data via en rekke enheter som kan implanteres, svelges eller bæres.
  • Resultatet er en enorm mengde helserelaterte data som kan forbedre menneskers velvære rundt om i verden, og vise seg avgjørende for å bekjempe COVID-19-pandemien.

Kobler kroppene våre sammen

Så futuristisk som Internet of Bodies enn kan virke, så er mange mennesker allerede koblet til det via bærbare enheter, skriver Xiao.

«Smartwatch-segmentet alene har vokst til et marked på 13 milliarder dollar innen 2018, og anslås å øke ytterligere 32% til 18 milliarder dollar innen 2021. Smarte tannbørster og til og med hårbørster kan også la folk spore mønstre i personlig pleie og oppførsel.

For helsepersonell åpner Internet of Bodies porten til en ny æra med effektiv overvåking og behandling.

I 2017 godkjente U.S.Federal Drug Administration den første bruken av digitale piller i USA. Digitale piller inneholder små, svelgbare sensorer, samt medisin. Når den er svelget, aktiveres sensoren i pasientens mage og overfører data til smarttelefonen eller andre enheter.

I 2018 startet Kaiser Permanente i California et virtuelt rehabiliteringsprogram for pasienter som kom seg etter hjerteinfarkt. Pasientene delte dataene sine med omsorgsleverandørene sine gjennom en smartklokke, noe som gir bedre overvåking og et tettere, mer kontinuerlig forhold mellom pasient og lege. Takket være denne innovasjonen økte gjennomføringsgraden for rehabiliteringsprogrammet fra mindre enn 50% til 87%, ledsaget av et fall i gjenopptakelsesgraden og programkostnadene.

Flommen av data som er samlet inn gjennom slike teknologier øker vår forståelse av hvordan menneskelig atferd, livsstil og miljøforhold påvirker helsen vår. Det har også utvidet forestillingen om helsetjenester utover sykehuset eller operasjonen og inn i hverdagen. Dette kan vise seg å være avgjørende for å bekjempe koronaviruspandemien. Å holde oversikt over symptomer kan hjelpe oss med å stoppe smittespredning, og raskt oppdage nye tilfeller. Forskere undersøker om data samlet fra smartklokker og lignende enheter kan brukes som varsler om virusinfeksjon ved å spore brukerens puls og pust.»

Illustrasjon fra World Economic Forum

Totalovervåking og kontroll

Bernadette Conrads skriver om dette i Wochenblick:

WEF: totalovervåking gjennom «kroppenes internett»

Men først må «hindringer» overvinnes. Slik som for eksempel databeskyttelse, forklarer det kinesiske WEF -medlemmet Xiao Liu ærlig nok.

«WEF streber derfor etter å lempe databeskyttelse. For under de nåværende forholdene er den målrettede, totalt overvåkte personen ikke mulig. Derfor henter Xiao Liu inn to forskere fra Oxford. Sandra Wachter og Brent Mittelstadt som allerede hadde foreslått at databeskyttelse skulle fokusere mer på hvordan og hvorfor data behandles, og ikke bare på rå tilstand. “Du går inn for det som er kjent som‘ retten til rimelige konklusjoner ’, dvs. H. retten til at dataene dine bare vil bli brukt til rimelige, sosialt akseptable konklusjoner. »Det betyr ingenting annet enn: Hvis det er en påstått, samfunnsmessig felles interesse, bør databeskyttelse settes på tilside eller til og med oppheves. Corona-politikken viser oss allerede på en sjokkerende måte hvor raskt individets rettigheter kan undergraves.


WEF-modell: Dystopisk «høyteknologisk» sykehus i Shanghai

I spesialavdelingene ved Shanghai Public Health Clinic Center ville sykepleierne bruke «smarte termometre for å sjekke temperaturen på COVID-19 pasienter» fra VivaLNK (Silicon Valley). Temperaturen til hver person registreres med en sensor for å redusere risikoen for infeksjon ved kontakt. Dataene vil deretter bli sendt til et «observasjonsdashboard». Hvis en kroppstemperatur som avviker fra normen måles på sykehuset i Shanghai, utløser dette en advarsel til det medisinske personalet. Liu skriver veldig entusiastisk om den store datamengden som kan bestemmes på denne måten. Og kunnskapen som legene på det dystopiske høyteknologiske sykehuset kan hente fra det: «Ved å bruke dataene som samles inn, kan legene også analysere trender over tid.»

“Dashboard”: Corona gjorde oss vant til dette begrepet. Covid dashbordene viser oss de daglige tellerne for de påståtte dødsfallene og sykdommene, samt plass til intensivsenger. Hvis det settes spørsmålstegn ved måten disse tallene bestemmes på, er det fare for sensur og sosial utstøting («truede», «villfarne» etc.). Det har lenge vært kjent at sykehus har økonomisk incitament til å erklære så mange pasienter som mulig som «koronapasienter».»

Liu: «Å spore symptomene kan hjelpe oss med å stoppe spredningen av infeksjonen og identifisere nye tilfeller raskt. Forskerne undersøker om dataene som er samlet inn av smartklokker og lignende enheter, kan brukes til å advare om virusinfeksjoner ved å spore brukerens puls og puste.»

Den nye fascismen vil overgå den gamle

Med covid som påskudd ser vi altså at det drives fram sentraliserte kontrollsystemer der eliten gjennom nettet kan kontrollere undersåttene helt ned til hvert hjertelag og hvert skritt vi tar. Ingen totalitær stat i historien har vært i nærheten av å ha en slik kontroll over innbyggerne. Stilt overfor de fascistoide planene som nå rulles ut i Davos, framstår de gamle fascistene som amatører.

Forrige artikkelPrissjokkene står i kø
Neste artikkelNew Zealands statsminister: Vi ønsker å dele samfunnet i to ulike klasser