EU-parlamentet bekjemper helsefascisme – sykepleierforbundet støtter det

0

EU-parlamentet påpeker hvordan helsefacismen i økende grad får feste i Europa. Krevet om vaksinepass og pålagt eksperimentell genterapi er en del av segregeringspolitikken som nå i økende grad iverksettes ovenfor befolkningen. Grunnleggende menneskerettigheter settes til side på irrasjonelt grunnlag. Mye av fokuset rettes mot arbeidstakere som i indirekte forstand tvangsvaksineres og mister sitt inntektsgrunnlag dersom de motsetter seg rollen som forsøksrotter. De Europeiske arbeiderorganisasjonene gjør motstand mot politikken, og man opplever stadig større opprør mot de fascistiske metodene. I opptaket fra EU-parlamentet får man innsikt i den alvorlige situasjonen som går på tvers av demokrati og grunnleggende menneskerettigheter:

«Jeg er ikke redd for covid i det hele tatt – det jeg er bekymret for er den type regjeringer som utnytter denne krisen for å hindre sivile friheter og for å gi visse privilegier eller ikke, alt ettersom. Det vi står for i Europa er frihet , demokrati og rettsstat. Og det kan ikke være noen grunn til at disse rettighetene er knyttet til regjeringer, det er det virkelige problemet her, det er et problem vi må håndtere og gjøre det klart for folket i Europa at de ikke skal tolerere dette et øyeblikk lenger.»

«Vi har en virkelig forferdelig situasjon i Europa i dag, menneskerettighetene respekteres ikke. Vi har det europeiske menneskerettighetscharteret som har samme verdien som en traktat og bør tas i betraktning av alle nasjonale myndigheter når de skriver sine lover. Men faktisk er det obligatorisk i dag fordi grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel menneskerettigheten til individuell frihet, til sysselsetting, likestilling, utdanning, helse, fri tankegang er alvorlig krenket.»

YouTube player

Bløtdyrsforeningen tar grep

I Norge går man i motsatt retning – hvor blant annet Sykepleierforbundet har pådratt seg skoliose og ignorer de opplagte faresignalene segregeringspolitikken bringer med seg. Denne uken mottok norske sykepleiere mail/brev omkring hvordan de kunne forvente å skyves ut i kulden/»omplasseres» dersom de av ulike årsaker skulle velge å bevare sin biologiske integritet.

Sykepleien

Man skal altså la seg vaksinere med en eksperimentell form for genterapi for å beskytte grupper som allerede er vaksinert med den samme uvirksomme eksperimentelle genterapien nettopp fordi heksebrygget ikke virker? Samme uke kunne vi lese at 100% av de innlagte covidpasientene var fullvaksinerte og at Storbritannia nå opplever dramatisk økning smitte som en direkte følge av vaksinering.

Det er opplagt ingen hjemme – hverken i sykepleierforbundet eller blant sykepleierne – ei heller blant den angivelige legestanden eller helsepolitikerne for den saks skyld. Men, hva kan man egentlig forvente seg når alle forsøksrottene danser etter den samme pipa i denne sekteriske sektoren?

Og mens Sykepleierforbundet drikker rna-altervin med begge hendene og et par nyervervede tentakler – har jeg låst meg inne på bedehusdassen, svelget nøkkelen og skrevet de styggeste ordene jeg vet om med sprittusj på veggen – mens jeg spekulerer i muligheten for statsstøtte som trossamfunn ved å starte en pharma-cargo-cult-sekt etter saueholdsmodellen som omskoleringstiltak.

Enigma

Forrige artikkelRegionreformene og fylkene
Neste artikkelPrissjokkene står i kø