Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

99
Illustrasjon: Shutterstock

Krisa 2020–2021 er den største krisa i kapitalismens historie, mye større enn finanskrisa i 2008 og også større enn den krisa som ble utløst i 1929. De som har fulgt med en stund har visst at kapitalismen var overmoden med ei ny krise, slik ikke minst Tollef Hovig har pekt på i en rekke artikler på steigan.no. Men det særegne var at krisa fikk form som ei helsekrise. Vi er midt oppe i den største klassekampen noensinne, og arbeiderklassen har stort sett vært forsvarsløs.

Av Pål Steigan.

Finanskapitalen har veltet krisa over på folk over hele verden

Finanskrisa i 2008 ble aldri løst, krisa ble bare skjøvet framover. Gjennom «kvantitative lettelser», det vil si ved å «trykke penger» har sentralbankene sørget for å pumpe kapital inn i systemet for å holde det gående. Dermed er det bygd opp et gjeldsberg uten sidestykke. Samtidig har renta falt til null. Men når finansrenta faller til null, hva skjer da? Tollef Hovig forklarer det her:

«En betingelse for å kunne øke penge- og kredittforsyningen er at de kan benyttes til «forsvarlige transaksjoner». Dvs. utlån til prosjekter som gir gjennomsnittlig fortjeneste og har en troverdig tilbakebetalingsprofil. Hvert utlån går til en spesifikk «forsvarlig transaksjon», banken skaper en kreditt som settes direkte inn på låntagerens konto, øremerket for transaksjonen låntageren har lånt penger til. Dette er forutsetningen for å unngå inflasjon. Når situasjonen oppstår, som før koronakrisen, at økningen i penge- og kredittforsyningen stanser opp (fordi renten har nådd bunnen) og det er få eller ingen forsvarlige transaksjoner å låne penger til, oppstår et problem. Pyramidespillet i produksjons- og formueskapitalen er, som alle andre pyramidespill, avhengig av å få stadig ny tilførsel av finanskapital. Hvis tilførselen stanser opp vil den stadige etterspørselsøkningen, som fører til stadig økende verdier, avta. Da står man overfor en kapitalkrise, som vil ramme alle kapitalformer på samme tid, eller man kan finne snedigere måter å skape mer finanskapital, som tilføres de andre kapitalformene, så pyramidespillet kan fortsette enda en stund.»

Siden 2007 har The Fed i USA økt pengemengden til ni ganger så mye, Den europeiske sentralbanken har økt pengemengden sju ganger, Bank of England ni ganger og Bank of Canada seks ganger. Selv den konservative sveitsiske sentralbanken har økt pengemengden åtte ganger siden 2007.

Som alle andre pryramidespill måtte også dette spillet kræsje. Situasjonen var overmoden i 2019, spørsmålet var bare hvordan det skulle kræsje slik at finanskapitalen skulle gå skadefri. Hovig forklarer:

«Det er her pandemikrisen løser problemet for kapitalen. Den medfører nedstengning av deler av vare- og tjenesteproduksjonen. Man sager så å si et hull i vare- og tjenesteproduksjonen. Det er et hull som kan fylles ved at sentralbanken og dens nett av privatbanker gjør en veldig økning av penge- og kredittforsyningen. Denne penge- og kredittforsyningen er adressert til å fylle hullet i vare- og tjenesteproduksjonen, og vil dermed ikke skape noe inflasjon. Hadde krisen kommet som en finanskrise hadde den ført til voldsomme politiske konflikter rundt nok en gang å støtte kapitalen. Pandemikrisen derimot gir politikerne anledning til å fremstå som milde givere, som drysser så mye penger de kan ut over bedriftene og det arbeidende folket. De kan framstille seg som barmhjertige samaritaner som slukker massenes tørst etter midler til livets opphold så godt de kan. Som vi så har det blitt skapt 12 trillioner USD, dvs. 12 norske oljefond, så langt. Disse nytrykte pengene tilføres så kapitalen gjennom sirkulasjonen. Bedrifter betaler husleie, folk fortsetter å betale lån, penger pøses inn i aksjemarkedet, osv. I stedet for en finanskrise med tilhørende kalamiteter, har vi en pandemikrise hvor politikerne er helter.»

Den største klassekrigen noensinne

I en tale foran Stortinget 19. desember 2019 karakteriserte jeg det som pågår som «den største klassekrigen i historien». Historikeren Lars Borgersrud har reagert på dette og i et leserinnlegg i Klassekampen i morgen 8. februar kritiserer han denne analysen. Men det er en analyse jeg står fullt og helt inne for. Denne klassekampen kan måles i tall:

Den økonomiske virkninga av koronakrisa så langt kan summeres opp i to enkle tall. Business Insider: Milliardærene tjente 3.900 milliarder dollar under pandemien. The Guardian: Covid-19 har kostet verdens arbeidere 3.700 milliarder dollar.

Men det er slett ikke alt. Hundrevis av millioner arbeidsplasser er gått tapt. Reallønna har falt enormt og vil fortsette å falle. Statskassene er blitt plyndret i stor stil til fordel for finanskapitalen. Dette vil føre til gigantiske nedskjæringer av offentlige budsjetter og tvinge fram en storstilt privatisering i alle sektorer, slik at ytterligere gigantformuer vil bli skyflet over til finanskapitalen.

FNs International Labour Organization (ILO) har regnet ut at antall tapte arbeidstimer for verdens arbeidere i 2020 tilsvarer et tap av 255 millioner fulltidsjobber. Det er fire ganger så mange jobber som det som gikk tapt i finanskrisa, skriver ILO.

Verdensbanken har regnet ut at lockdownpolitikken har økt antallet ekstremt fattige i verden med 150 millioner. Den hungersnøden som vil følge i kjølvannet av nedstengningene vil ramme et par hundre millioner. Verdens matvareprogram beregnet at 270 millioner mennesker ble rammet av sult i 2020, en oppgang på 70 prosent fra året før.

Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover.

Arbeiderklassen ute av stand til å forsvare seg

Den metoden som ble valgt for å kræsje verdensøkonomien, nemlig å skylde på et virus og erklære unntakstilstand, gjorde det nærmest umulig for arbeiderklassen å forsvare seg. Alle vanlige midler for klassekamp, som møter, demonstrasjoner og protester ble forbudt, og folk ble skremt fra til og med å treffe hverandre.

Og de som skulle ha vært arbeiderklassens fortropp har stort sett sviktet sin oppgave katastrofalt. 2020 ble det året da den globale venstresida smeltet bort og stort sett gikk over til å støtte alt som kom av «strenge tiltak» fra overklassens regjeringer.

I Norge er Grunnloven og dens paragrafer om møte-, demonstrasjons- og forsamlingsfrihet satt til side. (Det gjelder i hvert fall Grunnlovens § 16, § 94, § 101 og § 106, samt en rekke artikler i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.) Sentrale menneskerettigheter, som retten til privatliv, er under hardt angrep. Barnekonvensjonen og barns rett til fullverdig utdanning blir brutt regelmessig.

Pandemi eller ei?

Et av de punktene Lars Borgersrud kritiserer meg for når det gjelder talen jeg holdt 19. desember er føgende: «Det kan se ut som at Steigan i det hele tatt benekter at det finnes noen pandemi.»

Pandemi eller ikke pandemi, det er spørsmålet. Men det Borgersrud antakelig ikke har fått med seg at at WHO i 2009 endret definisjonen på hva en pandemi er, fordi man fjernet punktet om graden av farlighet. Fram til da het det at for at det skal kunne kalles en pandemi måtte det dreie seg om «enormt mange døde og sjuke». Men fra 2009 heter det at «En influensapandemi kan inntre når et nytt influensavirus oppstår som menneskeheten ikke har noe immunitet for.»

Etter den gamle definisjonen har vi ikke noen pandemi. Etter den nye definisjonen vil nesten enhver sesonginfluensa være å regne som en pandemi, og da også naturligvis covid-19 epidemien/pandemien.

Dette har også et klassestempel, fordi som Charlotte J. Haug sier vil det at WHO erklærer pandemi gjøre at vaksineprodusentene vil være ansvarsfrie. Haug er tidligere mangeårig redaktør for Tidsskrift for den norske legeforening, internasjonal korrepondent for New England Journal of Medicine og forsker ved SINTEF. Se og hør samtale med henne her.

Det er altså i den farmasøytiske industriens interesse at det erklæres pandemi, og det er etter min mening nærliggende å anta at dette var en av årsakene til at WHOs definisjon ble endret.

Tapt jobber, levebrød og penger, men også friheten

Vi står altså midt oppe i en brutal klassekrig, en krig uten sidestykke, der arbeiderklassen, fattigfolk og til og med store deler av middelklassen har tapt tusenvis av milliarder og kommer til å tape enda mer. Hundrevis av millioner av jobber er gått tapt og de fleste av dem kommer aldri igjen. Samtidig er hevdvunne demokratiske fri- og rettigheter tatt fra oss. Politistaten er innført på en måte vi ikke har sett siden 1945 og personlig frihet og bevegelsesfrihet er tatt fra oss uten at vi vet om noen gang vi vil få dem tilbake. Det vil si: Vi vet alt nå at vi ikke får dem tilbake hvis vi ikke evner å slåss for dem.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Tiltredes.

  Dog mener jeg at Steigan tegner et for optimistisk bilde. Ja, for optimistisk, fordi fokus er naturlig nok på det økonomiske perspektivet. Kapitalismen som vi kjenner den.

  Men hva om bildet er enda større enn det gigantiske skuespillet vi ser nå?

  Hva om kapitalismen skal avvikles av eliten, og istedet for blir “slaveriet” gjeninnført? Hva om eliten er kommet til at kloden ikke har bærekraft til mer enn 1 milliard mennesker? Om alt eies av eliten , kan man bestemme hvem som har tilgang til mat, vann, medisiner, penger. Ja, man får til og med kontroll med naturalier.

  For den som eier alt fysisk, trenger ikke massene som forbrukersamfunnet baserer seg på.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Nettopp. Hva skal man med penger når man eier alt som kan kjøpes?

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Er ikke disse kapitalistiske land?

 4. I det øyeblikket forbrukerne ( massene) ikke lenger er en ressurs for å maksimere profitt, men en belastning og trussel mot systemet med eiendomsrett til alle fellesressurser, trenger man ikke massene lenger…

 5. Oppdaget at noe jeg delte på FB for et år siden fra NRK om dette med at immunforsvar styrkes av å bli utsatt for nye virus er blitt skrevet om (redigert) i etterkant…
  Og ikke bare litt
  Hele innlegget inneholder nå det motsatte - altså den «nye propagandaen» fra regimet.
  Det står riktignok at artikkelen ble redigert i høst, men ikke hva som er endret eller hvorfor…
  Helt sykt
  Man må faktisk ta skjermbilder og kopiere tekst til egne filmområder om man vil ta vare på informasjon. Regimet endrer alle data slik at det passer med pandemi narrativet der man liksom må vaksineres for å ha helse.

  Bullshit fra statskanalen der altså…

 6. Korona-krisen vedvarer så lenge testingen med PCR-testen fortsetter, en test med en stor prosent falske positive, og den skandaløse registreringen av avlidne. I flere land som for eksempel i Irland blir all pasienter uansett registrert som Covid-19 syke, og registrering av Covid-19 døde på antakelse og uten lab-rapport har det vært i mange land fra begynnelsen, som i nord-Italia.

  Det er et fjell av bevis som viser at korona-krisen er en konstruert krise av den globale storkapitalen, og planlagt i lang tid forut, det blir for mye å gå inn på her. Storkapitalens totale kontroll med vestlig MSM spesielt og godtroende vestlige befolkninger, har gjort at folk er uvitende om hva prisen blir for finansieringen av nedstengningene med statsgjeld. Den kan ikke betales tilbake når økonomien er smadret for arbeider- og middelklassen i mange land og skattegrunnlaget fra dem blir kraftig redusert.

  Det er bankkartellene som eier gjelden og kan nå ta landenes aktiva som betaling for gjeld, tilsidesette regjeringene og sette landene under administrasjon med privatisering av all sosiale rettigheter. Noe som er målet for storkapitalen frem til deres NWO som trolig ikke kan stoppes, vi er nå i det første kapittelet.

 7. Avatar for Anki Anki says:

  Selv om de pusher juksedødsfall med begge henda klarer de ikke få til tall som tilsier at dette kovidiotiet er farlig. Det gjelder world wide. Selv med medias totale hjernevask på høytrykk skjønner en del peeps at det faktisk er mulig å klikke seg inn på fakta ved egen hjelp. CDC innrømmer helt åpent at det på kun 6% av de som døde “av kovid” ikke er funnet flere andre underliggende lidelser. Som kreft, hjerteinfarkt og andre greier man ikke dør av før man får “kovid”. Og selvsagt; det å være 96 år og daue av litt luftveistrøbbel er helt unaturlig. (I tillegg må man late som at cov sars 2 er isolert - det er mange mentale gym-øvelser før man får dette regnestykket til å gå opp.)

  Det eneste dette kovidiotiet er farlig for er folkets evne til å resonnere, følge en logisk tankerekke, og at de lar seg totalt hjernevaske av udugelige middelmådigheter som har karra til seg en politisk posisjon fordi de ikke kunne brukes til noe annet nyttig. Ugh.

 8. Problemet ligger jo i ensrettingen.
  3ef1e15993754b054dd7dfb8640df1ab

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

91 flere kommentarer

Deltakere