Mccarthyisme på norsk: TV 2 driver hetskampanje mot professor

6
Øystein Bogen er påvirkningsagent for Atlantic Council og jobber med Russlandhets og ny-mccarthyisme for TV2
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Den 5. februar publiserte TV 2 en artikkel, forfattet av Øystein Bogen, med tittelen ”Professor beskyldes for å drive propaganda fra norsk universitet”. Budskapet er at Glenn Diesen, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og spesialist på Russland, Eurasia og geoøkonomi, benytter sin stilling til å tale Russlands sak, og at han nå får kritikk for dette.

Grunnlaget for anklagene mot professor Diesen og hvorfor TV 2 mener at dette er en sak av journalistisk interesse får vi ikke vite noe om. Det eneste kritikken mot Diesen bygger på, er at han oppgis å ha skrevet minst 15 artikler for den russiske internasjonale tv-kanalen RT (tidligere Russia Today).

”TV 2 har snakket med en rekke akademikere og Russland-kjennere i Norge og Sverige, som er sjokkert over at professoren bidrar med det de mener er en russisk propagandaplattform og over innholdet i artiklene hans.”

RT er selvfølgelig en russisk propagandakanal, på samme måte som Voice of America er en amerikansk propagandakanal, BBCs utenlandssendinger er en britisk propagandakanal og Deutsche Welle er en tysk propagandakanal. Når en stat bruker penger for å drive en internasjonal tv-kanal, er det selvsagt for å stille seg selv i et best mulig lys og for å formidle sine verdier og sitt syn på verden til mennesker i andre land. Et greit ord for dette er propaganda. Men  det er ikke mer propaganda når Russland, Kina eller Iran gjør det enn når vestlige land gjør det.

Hvorfor er det galt at en norsk akademiker og universitetsansatt ytrer seg på RT når ingen ville ha kritisert vedkommende for å ha ytret seg på Voice of Ameriva eller BBC?

Og hva er det Diesen har skrevet eller sagt som er russisk propaganda? Hva konkret er det akademikerne og Russland-kjennerne er sjokkert over og mener er russisk propaganda? Har ikke allmennheten krav på å få vite hva anklagene mot Diesen er basert på? Og har ikke Diesen krav på at anklagene mot ham konkretiseres og fremsettes i en form som gjør det mulig for ham å forsvare seg?

Hvem er det Bogen har snakket med som mener at Diesen bedriver russisk propaganda? De eneste Bogen nevner, er Patrik Oksanen, en svensk redaktør og journalist med tette bånd til det svenske forsvaret tilknyttet Fri Värld, en tenketank som advarer mot russisk undergravingsvirksomhet, Aage Borchgrevink, rådgiver i Den norske Helsingforskomité, en ”attergløyme” fra den kalde krigens tid som prøver å forkle sin undergravende virksomhet rettet mot stater Vesten misliker som menneskerettighetsarbeid, og Sven Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

Hva er det Diesen har gjort eller skrevet som gjør det naturlig at TV 2 engasjerer seg? Har han kommentert behandlingen av Aleksej Navalnyj, den siste utviklingen i Midtøsten eller et annet aktuelt tema? Har han vært nevnt på Dagsrevyen? TV 2 oppgir ingen grunn til hvorfor professor Diesen, hans publisistiske virksomhet og forhold til RT skulle ha interesse for allmennheten.

Og hvem er Øystein Bogen som anklager Diesen for å tale Russlands sak? Svaret er at Bogen i tillegg til å være journalist og forfatter av bøker med et kritisk syn på dagens Russland – for å si det forsiktig – også er delforfatter av rapporten ”The Kremlin’s Trojan Horses 3.0: Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway and Sweden” (2018). Denne rapporten – som er utarbeidet på oppdrag fra den amerikanske tenketanken Atlantic Council – nøyer seg ikke med å kritisere SV og Rødt for manglende begeistring for Nato og å anklage alternative medier som Herland Rapporten og Steigan.no for å formidle russisk propaganda, men fremstiller også to navngitte norske politikere, Christian Tybring-Gjedde og Tor André Johnsen fra Fremskrittspartiet, nærmest som en sikkerhetsrisiko.

Les: Atlantic Council advarer mot steigan.no

TV2-journalist bak grove politiske anklager

Er TV 2 komfortabel med at en av deres journalister bedriver den type virksomhet for en utenlandsk tenketank?

Kan ikke anklagene om tvilsom virksomhet til fremme av utenlandske interesser og et uklart lojalitetsforhold som Bogen retter mot professor Diesen, med minst like stor berettigelse rettes mot Bogen selv?

Og hva skal vi si til at Bogen kontakter Diesens arbeidsgiver, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, og spør om han er kjent med professor Diesens skribentvirksomhet, slik artikkelen viser at han har gjort? Dette er faktisk et forsøk på å presse Diesen ut av hans professorat eller i det minste på å skremme ham til å slutte med sine angivelig russiskvennlige skriverier.

Les: Atlantic Councils liste over femtekolonister og Beredskapslovene av 1950

Er denne type virksomhet noe TV 2 kan stå inne for at en av deres journalister utøver i tv-kanalens navn?

Hvordan ville Bogen og TV 2 ha reagert dersom Diesen hadde opptrådt på samme måte som Bogen, for eksempel ved å henvende seg til den russiske ambassaden og spørre om ambassaden var komfortabel med å utstede visum til en person med russiskfiendtlige holdninger som arbeidet for en russiskfiendtlig tenketank? Ville ikke Bogen og hans arbeidsgiver ha oppfattet det som et forsøk på å straffe TV 2-journalisten for hans meninger ved å gjøre det umulig for ham å arbeide som Russland-korrespondent eller i det minste som et forsøk på å presse ham til å omtale Russland på en mer positiv måte? Kan noen forestille seg hvor mye bråk det hadde blitt dersom professor Diesen hadde opptrådt på samme måte som journalist Bogen!

Knapt noen yrkesgruppe er så avhengig av at folk uten frykt skal kunne ytre seg som journalister og mediefolk. Derfor er det skuffende og korttenkt når en tv-kanal lar seg bruke til en skitten kampanje mot en akademiker som tør å si hva han mener i fora han selv oppfatter som hensiktsmessig.

Les også: Journalister for Forsvaret

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Og dette er det han har skrevet på RT

 2. Å påstå man sprer Russisk propaganda er en vanlig brukt hersketeknikk i likhet mer å påstå man kommer med “konspirasjons teorier” eller påstå man er høyrekstrem. Det brukes får å få folk til ikke å høre på det du sier. Vi lever i en verden som er facsistisk nå hvor ytringsfrihet er i ferd med å forsvinne. Ytringsfrihet og fri og uavhengig presse er helt nødvendig for å ha et fungerende demokrati, vi har ikke noe som minner engang om demokrati lenger i den vestlige verden…

 3. Avatar for Valgeir Valgeir says:

  Problemet er vel at Putin får sagt noe i det hele tatt. Og når man ser og hører ham i aksjon, skjønner man at denne fyren er ekstremt vanskelig å Hitlerifisere. Ikke at de ikke vil prøve det, men Axis of Evil har forlengst vist at No Platforming er deres daglige foretrukne metode.

 4. Avatar for Tellef Tellef says:

  En åpenlys påvirkningsagent. Kanskje med i Integrity Initiative også? https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/01/02/195488180/norske-navn-trukket-inn-i-hemmelig-nettverk-for-informasjonskrig-mot-russland

  Som Nistad sier er det mer enn betenkelig at slikt kan foregå usagt i norske media, men slik er den nye verden vi lever i. Denne perioden kommer sikkert til å stå fram i historien som da demokratiske prinsipper på alvor begynte å forvitre. Slik hemningsløs propaganda og alt hva der skjer med deplatforming og hersketeknikker kommer helt sikkert til å bli verre før det blir bedre, særlig etter Trump hvor media nesten fullstendig mistet besinnelsen og slikt ble dagligdags.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Så de “ekte fascistene” med mediamegafonen beskylder sine kritikere for å være de “ekte fascistene” for å fortelle folket om hvem man ikke skal høre på mao.

  Er det da strategisk lurt å snakke om hvem som egentlig er de ekte fascistene, når flertallet ikke vet hva fascismen gikk ut på?

  Hvorfor ikke bare snakke om dette, da det sikkert er noe flertallet er enige i, selv om de ikke tror at Erna er en fascist?

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ja. Forsøk og spør ham om noe på Twitter, og han svarer ikke, noe noen som tror de forteller sannheten oftest gjør.

  Det samme gjelder forøvrig en del som skriver artikler her, da de også vet at det lønner seg med minst mulig oppmerksomhet om halvsannheter de bevisst kommer med. (Dette avsnittet gjelder ikke deg, om jeg husker riktig)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere