WHO slår hull i tilliten til PCR-testen

11
Den famøse RT-PCR-testen gir svært mange falske positive. Foto: Shutterstock

Nye retningslinjer fra WHO undergraver klokkertroen på PCR-testen. Men det er den nedstengningene, portforbudene og unntakstilstanden hviler på, så hva nå?

Når regjeringa Solberg sier at «smittetrykket øker» eller at det er «mange nye smittede i Trøgstad» og bruker det til å begrunne stenging av arbeidsplasser, tvungen bruk av munnbind, stenging av skoler og forslag om lov om portforbud, så er det positive PCR-tester som ligger til grunn. Den RT-PCR-testen som ble hastegodkjent i tidskriftet Eurosurveillance 22. januar 2020 i form av at de publiserte en artikkel med tittelen “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”, er brukt som gullstandarden som hele det globale koronaregimet hviler på. Artikkelen kalles Corman-Drosten-artikkelen etter to av forfatterne. Den ble ikke fagfellevurdert før den ble publisert. I ettertid er den skutt i senk av 22 forskere som har fagfellevurdert den og funnet ti graverende feil i den, feil som er så alvorlige at hele fundamentet for å bruke den slik den er brukt, raser sammen:

Stengning, karantene og forbud bygger på EN artikkel – og den er antakelig full av feil

Verken WHO eller Eurosurveillance har svart på kritikken, men 20. januar 2021 kommer WHO med nye retningslinjer for «tolkning av PCR-testene». De nye retningslinjene finnes her: WHO Information Notice for IVD Users 2020/05.

«Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.»

Veldig forsiktig formulert ber WHO brukerne av PCR-testene om å følge instruksjonene når de skal tolke resultatene. Dette er en eufemisme, eller som Store norske skriver «et mildnende, omskrivende, smykkende uttrykk for noe som man ikke vil nevne ved sitt rette navn, for eksempel «livlig fantasi» for løgnaktighet eller «hensovnet» for død.»

I den videre teksten skriver WHO helt korrekt at «The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load.» Det vil si at jo flere sykluser man kjører testene gjennom, jo flere falske positive får man. Dette har vi og medisinske eksperter pekt på mange ganger. I Norge brukes opp mot 40 sykluser, og da er man garantert å finne svært mange falske positive. Det betyr i klartekst at svært mange av dem som får en positiv PCR-prøve, sannsynligvis det store flertallet, er friske mennesker, som det verken er grunn til å sette i karantene eller bruke som påskudd for diktatoriske «tiltak». Til og med USAs korona-tsar Anthony Fauci sier at tester med så mange sykluser er verdiløse.

Les: Det er alarm! 44 nye tilfeller i Trondheim!

Derfor sier nå WHO i sine nye retningslinjer at når man får en positiv test på en person uten symptomer, eller som det heter «Where test results do not correspond with the clinical presentation», så må man gjøre grundigere undersøkelser. Som det heter på innfølkt WHO-språk:

«WHO minner IVD-brukere om at sykdomsutbredelse endrer den prediktive verdien av testresultatene; ettersom sykdomsprevalensen avtar, øker risikoen for falske positive (2). Dette betyr at sannsynligheten for at en person som har et positivt resultat (SARS-CoV-2 oppdaget) virkelig er infisert med SARS-CoV-2, avtar etter hvert som prevalensen avtar, uavhengig av den påståtte spesifisiteten.» (Vår uth. red.)

Mens PCR-testen er blitt brukt og fortsatt brukes som det endelige beviset på sjukdom, heter det nå at at det bare «er en hjelp for diagnosen»:

«De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.» (Vår uth. red.)

Dette er fullstendig knusende. Positiv PCR skal bare brukes som et hjelpemiddel i kombinasjon med kliniske observasjoner, vurdering av pasienten osv. Kort sagt: helsepersonell skal vurdere om pasienten er sjuk eller ei, basert på en lang rekke kriterier. Men det er ikke det som skjer. «40 nye positive tester i Trondheim», så innfører man unntakstilstand og stenger byen. Raymond Johansens ødeleggelse av næringsliv og samfunnsliv i Oslo er utelukkende basert på positive PCR-tester som ikke er vurdert på denne måten.

Dr. John Lee: – Fri oss fra denne nytteløse lockdownpolitikken

Den britiske legen og tidligere patologen John Lee er en kjent kritiker av den koronapolitikken som Storbritannia og de fleste andre land fører. Allerede i mai skrev han i The Spectator at «det er en nasjonal skandale hvordan man teller «covid-døde». Nå har dr. Lee kommentert de stadig strengere tiltakene mot covid-19 i Storbritannia i artikkelen: Free us from this futile cycle of Covid contagion and control.

Nå er vi igang igjen. Med enda strengere restriksjoner som sannsynligvis vil bli innført fra nyttår er Storbritannia fanget i en meningsløs syklus av Covid-smitte og kontroll. Siden den såkalte ‘andre bølgen’ begynte i høst, har publikum blitt tvunget til å tåle regionale lockdowns, nok en nasjonal lockdown og stadig mer kompliserte nivåer av restriksjoner. Likevel har ingen av disse autoritære byråkratiske påleggene vist seg å være effektive.

Bærebjelken i lockdownpolitikken har knekt

Når Erna Solberg og hennes regime styrer Norge via dekret, og har satt Grunnloven, arbeidsmiljøloven, barnevernsloven, den europeiske menneskerettskonvensjonen og flere andre lover og konvensjoner til side, er det basert på myten om dette forferdelige «smittetrykket», som igjen ikke er basert på faktiske diagnoser av pasienter, men utelukkende denne famøse RT-PCR-testen.

Og nå sier altså WHO at denne testen gir så mange falske positive at den ikke kan brukes til å slå fast om en pasient faktisk er smittet eller ei. WHO har faktisk advart om dette før: 14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell om at for mange sykluser vil føre til mange falske positive resultater. Men nå gjør de det svært mye klarere.

Dette er ødeleggende for Solberg-regimets koronapolitikk. For å sette Smittevernloven over Grunnloven er det strenge krav som må etterleves. En PCR-prøve som gir så enormt mange falske positive tilfredsstiller ikke kravene i Smittevernloven, og det gjør regjeringas handlinger ulovlige og straffbare.

Vil de andre mediene merke seg denne skjelsettende innrømmelsen fra WHO? Neppe. De er vel i koma etter presidentinnsettelsen i USA. Vil opposisjonspartiene gripe fatt i det og reise en prinsipiell kritikk av regjeringa? Like tvilsomt. De har alle sammen vært med på å legalisere Solberg-regjeringas massive ødeleggelse av norsk økonomi og samfunnsliv, overgrepene mot skolebarn, invasjonen av privatlivet osv. De har neppe det sivile motet som skal til for å innrømme at de har tatt grunnleggende feil.

Internasjonal storkapital jobber også svært konkret med å etablere koronapass og digitale adgangstegn som skal kunne hindre folk i å reise, delta på en konsert eller et idrettsarrangement, ja fra å bevege seg, alt sammen basert på denne famøse testen:

Mot et internasjonalt kovidpass utgitt av Microsoft ?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Bra artikkel, men alt dette har vært kjent siden første halvdel av 2020. Spørsmålet man bør stille seg er hvorfor WHO endrer retningslinjene akkurat nå og ikke for over et halvt år siden - er det avsløringen om feil og manglende fagfellevurdering av «studien» til Corman/Drosten som ikke tåler dagens lys?

 2. Avatar for Enebak Enebak says:

  Regjeringer over hele verden har holdt på snart ett år med sammenhengende menneskerettighetsbrudd, overgrep og rasering av økonomi og velferd. Det er brukt et uant antall milliarder dollar på en vaksine som ikke ser ut til å virke. Osv. Osv.
  Dette har gått alt for langt til at noen politiker, lege eller byråkrat tør å innrømme at føkk, vi har bæsja på leggen.
  Frykten for å miste kontrollen begynner å nærme seg panikk. Og det er IKKE på grunn av viruset!

 3. Avatar for thomask thomask says:

  Det er denne lottoen som brukes på grensene også:

  “Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell”

  I regjeringens univers er det neppe “rimelig grunn” å peke på at testene er lottomaskiner uten vitenskapelig fundament.

  Man skal velge: Underkaste seg galskapen eller betale prisen.

 4. Avatar for Enebak Enebak says:

  “Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.”
  Straff og internering for å si nei til å bli testa. Det er ikke lenge siden DET var en konspirasjonsteori.

 5. WHO står med en fot i hver leir. For å beholde et snev av legitimitet vipper de mellom ja og nei i en evig balansegang. Vi ser den samme dobbeltkomunikasjonen hos FHI som en dag sier at ansiktsmasker er tull, for i neste øyeblikk å omfavne bruken.

  Tvilsom årsaks-registrering av dødsfall og falske smittetall er blitt regelen.
  Det er og bevist at smittetiltakene gjør mer skade enn gavn, og dette burde være fokus hos WHO, FHI og helsedirektoratet med folkefienden Høie i spissen.
  Men hører man noen av dem fronter motstand mot smittetiltakene på denne bakgrunn?

  As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection.

 6. “All makt, men aldri skyld” - slik fungerer den norske stat i praksis. På alle mulige områder der staten har all makt ser vi dette. Ingen har skylda. Alltid. “Jeg har ansvaret” sa Jens Stoltenberg. Men han klarte aldri å føle noen skyld. Hvis han måtte gå på grunn av 22/7 ville det skape en voldsom frykt i hele statsforvaltningen. Det samme ser man i NAV-skandalen: ingen blir stilt personlige til ansvar selv om uskyldige mennesker har måtte vansmekte i fengsel. Det samme vil man garantert se også nå i disse koronatider: mennesker vil dø fordi at myndighetene håndterer ting galt uten at noen noensinne blir straffet for det.

  Kulturen er nemlig slik over alt i staten: All makt, men ingen har skylda, personlig. Når gamle sulter i hjel i eldreomsorgen, når barn blir sviktet av skolen, når syke dør i helsekø, når veiene dreper folk, når sikkerheten svikter. Ingen har skylda. Når staten avdekker egne feil som er alvorlige, så opprettes det i beste fall noen statlige fond som man kan krever erstatning fra. Så får folk noen kroner i erstatning som erkjennelse av offentlig svikt, men ingen får skylda på personnivå. Personer uten evne til å føle skyld eller anger defineres ofte psykopater.

  I så måte har vi skapt en psykopat statsforvaltning med makt til å ødelegge folks liv, uten at noen skal behøve å føle personlig skyld aller ansvar. Derfor aksepterer vi all verdens reguleringer, avgifter og byråkrati som kveler oss, selv om vi burde marsjere i gatene og brenne bilder av våre politikere i sinne og forakt. Ingen tør. Det ville være brudd på en eller annen lov som man kan straffes for med bøter eller fengsel. Straffen blir iverksatt av folk som overhodet ikke tar det personlig engang. De gjør bare jobben sin. Så velger vi heller å være lydige nikkedukker for en psykopat stat med all makt, uten å finne en eneste person som noen gang har skylda.

 7. Hele krorona hysteriet er en eneste stor korrupsjons skandale så ille at de som har medvirket eller bidratt til korona hysteriet må siktes og straffes for lands svik…

  At PCR testene er missbrukt for å gi falsk inntrykk av mange smittede er velkjent. At det har tatt et helt ÅR med total ødeleggelse av økonomien før de inrømmer dette må få følger. Dette har blitt påpekt nå av eksperter i et helt år…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere