Stengning, karantene og forbud bygger på EN artikkel – og den er antakelig full av feil

17
RT-PCR-tester bygger å¨en vitenskapelig artikkel som antakelig er full av feil.

Når myndighetene sier at det er «et høyt smittetrykk» eller mediene rapporterer om hvor mange som er smittet av koronaviruset siste døgn i Oslo eller Lombardia, så hviler det helt og fullt på en eneste vitenskapelig artikkel. Denne artikkelen, som definerer RT-PCR ble innlevert til tidsskriftet Eurosurveillance 21. januar 2020, besluttet utgitt 22. januar og publisert på nettet 23. januar. Antakelig ble den ikke fagfellevurdert, og nå blir den kritisert for å være så full av feil at den må trekkes tilbake.

Corman-Drosten-artikkelen

Artikkelen har tittelen “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020) og kalles Corman-Drosten-artikkelen etter to av forfatterne. Det gikk ekstremt kort tid mellom innlevering av artikkelen og beslutning om publisering, nemlig ett døgn. Det normale er at det tar måneder. To av forfatterne av artikkelen er medlemmer av redaksjonen i tidsskriftet, noe som i seg sjøl er en interessekonflikt som gjør prosedyren tvilsom. Det er også grunn til å anta at den ikke kan ha vært fagfellevurdert på ett døgn.

Dette er uhyre viktig, fordi hele koronapolitikken over hele verden hviler på denne ene artikkelen. Det er den som definerer hvordan man eventuelt skal påvise SARS-CoV-2-viruset. Hvis denne artikkelen viser seg å være feil, ryker bærebjelken i det byggverket hele koronapolitikken hviler på, både i Norge og i resten av verden.

Slaktet i fagfellevurdering

Men om det ikke forelå noen fagfellevurdering i januar, så foreligger den nå, og den er knusende. Denne artikkelen kan kalles Borger-Kämmerer-artikkelen, og den ble levert inn til Eurosurveillance 27. november 2020. Artikkelen kan leses her. Det er 22 forskere som har undertegnet artikkelen og deres dom over Corman-Drosten-artikkelen er knusende. Oppsummeringsvis finner de ti feil i den opprinnelige artikkelen, feil som er så graverende at hele artikkelen må trekkes tilbake. Det er da også deres krav til redaksjonen i Eurosurveillance.

Som de skriver i sammendraget som innleder artikkelen:

«Tatt i betraktning de vitenskapelige og metodologiske feilene vi presenterer her, føler vi oss trygge på at redaksjonskomiteen i Eurosurveillance ikke vil ha noe annet valg enn å trekke artikkelen tilbake.»

10 fatale problemer

De 22 forskerne bak Borger-Kämmerer-artikkelen har funnet 10 graverende feil i Corman-Drosten-artikkelen. De underbygger og dokumenterer hvert av punktene og oppsummerer dem slik (her formulert av oss):

 1. Protokollen som er lagt fram av Corman-Drosten forutsetter så høye konsentrasjoner av såkalte primere at den er uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
 2. Beskrivelsen i artikkelen er så forvirrende at den er uegnet som Standard Operational Protocol for å påvise SARS-CoV-2 viruset.
 3. Testen kan ikke skille mellom hele viruset og fragmenter av viruset. Den kan derfor ikke brukes diagnoseverktøy for å påvise en infeksjon av SARS-CoV-2.
 4. En temperaturforskjell på 10° C i prosedyren gjør den også uegnet.
 5. Det er en alvorlig feil at ikke Ct-verdiene som avgjør om en prøve er positiv eller negativ er oppgitt. (Ct betyr antall sykluser eller antall ganger prøven er kopiert.) Dette gjør testen uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
 6. PCR-produktene er ikke validert på molekylnivå. Dette gjør protokollen uegnet som diagnoseverktøy for identifisere SARS-CoV-2-viruset.
 7. Testen inneholder ikke noen kontroll for positivt å påvise SARS-CoV-2 eller negativt å utelukke tilstedeværelsen av andre koronaviruser. Dette gjør den uegnet som spesifikt diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
 8. Testdesignet i Corman-Drosten er så vagt og full av feil at man kan gå i et titalls forskjellige retninger, ingenting er standardisert og det er ingen Standard Operational Protocol. Dette stiller svært alvorlige spørsmål ved den vitenskapelige validiteten til testen og gjør den uegnet som uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
 9. Antakelig var ikke Corman-Drosten-artikkelen fagfellevurdert før publisering, noe som gjør testen uegnet som uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
 10. De finner interessekonflikt for fire av forfatterne bak artikkelen. I tillegg til at to av forfatterne sitter i redaksjonen for tidsskriftet er det to forfattere som er knyttet til det firmaet som først produserte PCR-testen. (TIB-Molbiol).

På bakgrunn av alle disse alvorlige feilene mener de 22 forskerne at Eurosurveillance ikke vil ha noe annet valg enn å trekke artikkelen tilbake. Dette er særlig viktig, skriver de, for å redusere de menneskelige kostnadene og lidelsene som bruken av testen forårsaker.

Tidsskriftet vurderer å trekke artikkelen tilbake

I ei melding fra redaksjonen av Eurosurveillance 3. desember 2020 går det fram at de har mottatt kritikk både mot den redaksjonelle prosedyren før publisering av Corman-Drosten-artikkelen og det faglige innholdet i den. De skriver at de vil søke videre ekspertråd og ta stilling til den kritikken som er kommet inn. Det betyr i realiteten at de vurderer om de skal trekke den tilbake.

Redaksjonen må jo også vurdere hva de skal gjøre med Borger-Kämmerer-artikkelen, for den er nå innlevert til tidsskriftet.

Man kan trygt si at dersom de 22 forskerne bak Borger-Kämmerer-artikkelen har rett, står vi overfor en av de største skandalene i vitenskapens historie, særlig når man ser hvilke enorme konsekvenser denne ene artikkelen allerede har ført til.

Les også: Dr. Pascal Sacré: How to Lock Down Humanity Using a Misleading ‘Test’ (Up to 90% of the People Who Tested Positive Did Not Carry a Virus)

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Flabb1 Flabb1 says:

  Undersøkelser fra hele verden viser at omlag 80% av de som får positiv på testen for corona har ingen symptomer på noe som helst. Under 8% har symptomer på noe som kan skyldes corona, feks redusert smakssans. Da kan det stemme det som FHI uttrykte for noen måneder siden at 14 av 15 positive tester kan være falske. FHI uttrykte seg skeptisk til å iverksette slik massestesting som gjøres i dag.

 2. Skandalen er et faktum noe mange av oss har vist helt fra begynnelsen… At de fortsatt opprettholder de drakoniske og totalt unødvendige anti Kina influensa tiltakene selv etter det er viden kjent at sykdommen har dødelighet på 0,1% og nesten ingen blir syke er krimminelt. Dette er den største forbrytelsen i menneksets historie, landsforræderi og i tilleg verdensommspennende katastrofe uten like i verdenshistorien. Og det sykeste av alt er at de bare fortsetter uansett hvor masse motbevis som kommer frem?..

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  De sykepleierne som utfører selve testen vet jo ikke en dritt, de bare stikker pinner i nesa på folk gjennom et bilvindu og sender inn en prøve til laboratoriet, hvor de sitter en eller annen høyt utdannet gjøk og kjører 40 sykler PCR test. De på sin side vet ingenting om de kliniske symptomene til de som har sendt inn prøvene, som får «positiv» eller «negativ» resultat på nett, uten noen konsultasjon med lege. (De fleste leger vil ikke engang ta imot pasienter med luftveissymptomer).

  Hele greia er så langt forbi idiotisk som det kan få blitt, og nå viser det seg at Drosten & Co er en gjeng idioter som fusket i «forskningen» som HELE «pandemien» baserer seg på. Jeg gråter for menneskehetens kollektive stupiditet.

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Du vet jo ikke hva du snakker om. Flesteparten av COV SARS2 tester skjer ikke på sykehus… :rofl: tydelig at du ikke har hatt særlig mye å gjøre med sykehusverdenen å gjøre heller, du ville blitt sjokkert over inkompetansen som regjerer der.

  Flesteparten av Fastlegene er redde og tør ikke ta imot pasienter. Jeg personlig er aldri hos legen da det ikke er noe galt med helsa mi.

  Hvem bryr seg hva en coronaindoktrinert holocaustfornekter mener :slight_smile: du får gå å lage et meme om en frosk eller en mørkhudet person med vikinghjelm eller noe som passer ditt intellektuelle nivå, hvis du ikke klarer å lese en artikkel om forskning har du vel ikke noe å gjøre i denne tråden her :slight_smile:

 5. Er ikke du bare glad for at det finns motsetninger da, siden det er en del av arbeidet ditt å peke på motsetninger .

  De som informerer seg, og de som nekter.
  Høyre og venstre.
  De hvite og de svarte.
  Sherriffen av Nottingham og Robin Hood.
  Hatter og hetter.
  Greta og Soph
  De røde og de blå
  Maske ikke maske,
  Vaksine, ikke vaksine,
  MSM, alternative medier
  Agenda 2030 informerte , Agenda 2030 fornektere.
  Innvandringstilhenger, Innvandringsmotstander osv.

  …"straks en tanke fremsettes, vil den motsies av en ny tanke. Slik oppstår det spenning mellom to motsatte måter å tenke på. Men denne spenningen oppheves ved at det fremsettes en tredje tanke som tar vare på det beste i begge standpunktene. Dette kaller Hegel en dialektisk utvikling.
  https://no.wikipedia.org/wiki/Dialektikk

 6. Avatar for pcwh pcwh says:

  Jeg tviler på at Erna og Bent har mental kapasitet nok til å gjøre dette bevisst, men noen høyere opp og smartere ser nok 2020 som en mulighet til å se hvor langt de kan tøye strikken. Hvor mye er massene villig til å godta før de gjør opprør, hvor mange ydmykelser og meningsløse påbud og forbud er nok? Foreløpig ser det dårlig ut, og mer tyranni følger garantert.

 7. Aldri glem at det er alltid Hegeliansk Dialektikk de bruker. Problem → Reaksjon → Løsning (Tese → Antitese → Syntese). Med andre ord, de som er i en maktposisjon skaper et problem i påvente av publikums reaksjon på det, og bruker denne reaksjonen til å generere etterspørsel etter “løsningen” som var det tiltenkte løsningen makthavere ønsket å gjennomføre i første omgang.

  Altså vaksinen om noen ikke skjønte det. Uten påstanden om et koronavirus så ville ikke folk tatt DNA vaksinen.

  Viruset har tatt livet av 15 personer i Norge på 1 år, årlig influensa dreper 1800 personer på 6 uker og 6000 sykehusinnleggelser.

  Fortsatt noen som ikke skjønner at de blir lurt av forførerens og løgnens mester ?

  Her fra Pet Goat 2 Heliofant, her ser du evolusjonen slik de ser den, de vaksinerte utvalgte skal opp i Lucifer lysringerens lys.

  dsfhgjk

  I filmen her beskriver NWO hele oppskriften sin.

  https://www.youtube.com/watch?v=65xLByzT1l0
 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det er derfor vi trenger influencere.

  tt

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere