Stengning, karantene og forbud bygger på EN artikkel – og den er antakelig full av feil

0
RT-PCR-tester bygger på en vitenskapelig artikkel som antakelig er full av feil.

Når myndighetene sier at det er «et høyt smittetrykk» eller mediene rapporterer om hvor mange som er smittet av koronaviruset siste døgn i Oslo eller Lombardia, så hviler det helt og fullt på en eneste vitenskapelig artikkel. Denne artikkelen, som definerer RT-PCR ble innlevert til tidsskriftet Eurosurveillance 21. januar 2020, besluttet utgitt 22. januar og publisert på nettet 23. januar. Antakelig ble den ikke fagfellevurdert, og nå blir den kritisert for å være så full av feil at den må trekkes tilbake.

Corman-Drosten-artikkelen

Artikkelen har tittelen “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020) og kalles Corman-Drosten-artikkelen etter to av forfatterne. Det gikk ekstremt kort tid mellom innlevering av artikkelen og beslutning om publisering, nemlig ett døgn. Det normale er at det tar måneder. To av forfatterne av artikkelen er medlemmer av redaksjonen i tidsskriftet, noe som i seg sjøl er en interessekonflikt som gjør prosedyren tvilsom. Det er også grunn til å anta at den ikke kan ha vært fagfellevurdert på ett døgn.

Dette er uhyre viktig, fordi hele koronapolitikken over hele verden hviler på denne ene artikkelen. Det er den som definerer hvordan man eventuelt skal påvise SARS-CoV-2-viruset. Hvis denne artikkelen viser seg å være feil, ryker bærebjelken i det byggverket hele koronapolitikken hviler på, både i Norge og i resten av verden.

Slaktet i fagfellevurdering

Men om det ikke forelå noen fagfellevurdering i januar, så foreligger den nå, og den er knusende. Denne artikkelen kan kalles Borger-Kämmerer-artikkelen, og den ble levert inn til Eurosurveillance 27. november 2020. Artikkelen kan leses her. Det er 22 forskere som har undertegnet artikkelen og deres dom over Corman-Drosten-artikkelen er knusende. Oppsummeringsvis finner de ti feil i den opprinnelige artikkelen, feil som er så graverende at hele artikkelen må trekkes tilbake. Det er da også deres krav til redaksjonen i Eurosurveillance.

Som de skriver i sammendraget som innleder artikkelen:

«Tatt i betraktning de vitenskapelige og metodologiske feilene vi presenterer her, føler vi oss trygge på at redaksjonskomiteen i Eurosurveillance ikke vil ha noe annet valg enn å trekke artikkelen tilbake.»

10 fatale problemer

De 22 forskerne bak Borger-Kämmerer-artikkelen har funnet 10 graverende feil i Corman-Drosten-artikkelen. De underbygger og dokumenterer hvert av punktene og oppsummerer dem slik (her formulert av oss):

  1. Protokollen som er lagt fram av Corman-Drosten forutsetter så høye konsentrasjoner av såkalte primere at den er uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
  2. Beskrivelsen i artikkelen er så forvirrende at den er uegnet som Standard Operational Protocol for å påvise SARS-CoV-2 viruset.
  3. Testen kan ikke skille mellom hele viruset og fragmenter av viruset. Den kan derfor ikke brukes diagnoseverktøy for å påvise en infeksjon av SARS-CoV-2.
  4. En temperaturforskjell på 10° C i prosedyren gjør den også uegnet.
  5. Det er en alvorlig feil at ikke Ct-verdiene som avgjør om en prøve er positiv eller negativ er oppgitt. (Ct betyr antall sykluser eller antall ganger prøven er kopiert.) Dette gjør testen uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
  6. PCR-produktene er ikke validert på molekylnivå. Dette gjør protokollen uegnet som diagnoseverktøy for identifisere SARS-CoV-2-viruset.
  7. Testen inneholder ikke noen kontroll for positivt å påvise SARS-CoV-2 eller negativt å utelukke tilstedeværelsen av andre koronaviruser. Dette gjør den uegnet som spesifikt diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
  8. Testdesignet i Corman-Drosten er så vagt og full av feil at man kan gå i et titalls forskjellige retninger, ingenting er standardisert og det er ingen Standard Operational Protocol. Dette stiller svært alvorlige spørsmål ved den vitenskapelige validiteten til testen og gjør den uegnet som uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
  9. Antakelig var ikke Corman-Drosten-artikkelen fagfellevurdert før publisering, noe som gjør testen uegnet som uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.
  10. De finner interessekonflikt for fire av forfatterne bak artikkelen. I tillegg til at to av forfatterne sitter i redaksjonen for tidsskriftet er det to forfattere som er knyttet til det firmaet som først produserte PCR-testen. (TIB-Molbiol).

På bakgrunn av alle disse alvorlige feilene mener de 22 forskerne at Eurosurveillance ikke vil ha noe annet valg enn å trekke artikkelen tilbake. Dette er særlig viktig, skriver de, for å redusere de menneskelige kostnadene og lidelsene som bruken av testen forårsaker.

Tidsskriftet vurderer å trekke artikkelen tilbake

I ei melding fra redaksjonen av Eurosurveillance 3. desember 2020 går det fram at de har mottatt kritikk både mot den redaksjonelle prosedyren før publisering av Corman-Drosten-artikkelen og det faglige innholdet i den. De skriver at de vil søke videre ekspertråd og ta stilling til den kritikken som er kommet inn. Det betyr i realiteten at de vurderer om de skal trekke den tilbake.

Redaksjonen må jo også vurdere hva de skal gjøre med Borger-Kämmerer-artikkelen, for den er nå innlevert til tidsskriftet.

Man kan trygt si at dersom de 22 forskerne bak Borger-Kämmerer-artikkelen har rett, står vi overfor en av de største skandalene i vitenskapens historie, særlig når man ser hvilke enorme konsekvenser denne ene artikkelen allerede har ført til.

Les også: Dr. Pascal Sacré: How to Lock Down Humanity Using a Misleading ‘Test’ (Up to 90% of the People Who Tested Positive Did Not Carry a Virus)

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLO vil ikke uttale seg om luftkvaliteten bak maskene
Neste artikkelBiden forsvarer kontroversielt val av forsvarsminister
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).