Ukritisk bruk av R-tallet

12
Shutterstock

Det såkalte R-tallet brukes stadig i diskusjonen om kornoaviruset. R-tallet, eller reproduksjonstallet er et epidemiologisk mål på spredningspotensialet til en sykdomsfremkallende mikroorganisme i en befolkning. (SNL).

Forsker Annette Brenner ved Universitetet i Bergen advarer i et leserinnlegg i Bergens Tidende mot hvordan dette R-tallet brukes. Hennes utgangspunkt er hvordan det brukes i Bergen, men advarselen er generell. Brenner har følgende argumenter:

1. Det er feil å inkludere importsmitte i beregning av R-tallet. R-tallet skal brukes som indikasjon på hvor mange personer én smittet person overfører smitten til. Siden en person som ankommer fra utlandet og tester positivt ved Flesland neppe er blitt smittet i Bergen kommune, burde vedkommende ikke inkluderes i R-tallet, med mindre denne personen sprer smitten under sin isolasjons-/karantenetid i Bergen.

2. At R-tallet kan beregnes, betyr ikke at det er meningsfullt å gjøre det. Det var ikke uten grunn at R-tallet for Norge i fjor sommer ikke lenger ble rapportert, da smittetallene var så lave at lokale utbrudd ville gi et unøyaktig bilde av smittesituasjonen.

Bergen har hatt rundt 5–20 daglige smittede (uten importsmitte) den siste måneden. Da har byen nå så lav smittespredning at ett utbrudd, som ved Haukeland universitetssjukehus i juletiden, fører til sterk stigning av R-tallet – uten at smittefaren for byens borgere er blitt nevneverdig større.

3. Da R-tallet forleden var 1,7 (med importsmitte), hadde jeg gjerne sett at man istedenfor å presentere det som krise, hadde uttrykt det som en forsker: «Vi ser en stigende smittetrend i Bergen». Begrepet «trend» brukes i vitenskapen når man har sterk tro på noe, men der det dessverre mangler datagrunnlag for å bekrefte påstanden.

Men R-tallet er hendig for å begrunne en drakonisk poltitikk, og mediene er med, for de selger aviser eller sendeflate – som igjen selger annonser. Og du selger ikke aviser på å ta forbehold. Som vi har sett gjennom hele denne koronakrisa, selger man aviser og TV-minutter på å være mest mulig alarmistisk, mest mulig ukritisk og mest mulig markskrikersk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Jeg tror vi skal ta med en klype salt at R0 (R-null) eller Rt (R på et gitt tidspunkt) kan “beregnes” med noen stor sikkerhet. Her må det gjøres masse antakelser.

  Modelleringen til FHI er bare basert på en relativt enkel SEIR model som dette, man kan lage det på gutterommet med litt videregående-matte (differensiallikninger)

  Problemet med slike modeller er at folk flest ikke gidder å sette seg inn i de, og de som forvalter de synes det er helt fint å omgi seg med litt “vitenskapelig” (lol) mystikk…

  Den største og “farligste” antakelsen i denne modellen er nok rundt R0 hvor man faktisk antar at ALLE er 100% motttakelige for smitte. Dette stemmer ikke med COV SARS2, det finnes mye kryssimmunitet og mange som kanskje får viruset men ikke blir smittebærende. Dette gir en verden av forskjell på utfallet.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Slik forklarer en batikkheks det.

  https://www.youtube.com/watch?v=jPTft0vcM2Y
 3. Det spørst om ho ikkje har nokre poeng.

  Men det store biletet er at dersom ein held R mindre enn 1 over tid vil ein epidemi til slutt gå over. Og det er i grunnen den einaste måten å få han til å gjera det.

  Når smittetilfella er få er smittesporing og testing/isolering likevel vel så viktig som generelle tiltak for sosial distansering.

 4. Avatar for thomask thomask says:

  Vitenskapelig innsikt oppnås ved at noen fremsetter noen tanker også korrigere og forbedrer noen andre. Jeg tillater meg derfor å drodle litt. Så kanskje noen kan korrigere meg?

  Jeg antar at
  -den først smittede personen i Norge var 1 mars 2020
  -at ingen var forhåndsimmune
  -at smittetallet er 2
  -at det tar 10 dager fra en person blir smittet til han smitter andre ( her 2 stk)

  Det er nå 320 dager siden 1 mars. Det vil si at det har gått 32 smittesykler ( som altså er 10 dager)

  Gitt ovenforstående er antall personer som har hatt sars-cov-2 i Norge:

  1+2+4+8+16+…+2exp31 = 2exp 33 -1 =8.4 milliarder.

  Sagt på en annen måte.
  Med et smittetall på 2 er hele befolkningen smittet etter 220 dager

  Legger man inn forhåndsimmunitet, at R på et tidspunkt (når en større andel er blitt immune) avtar m.v. ender man nok med at smitten er over etter en 6-8 uker hvilket den var…

 5. Avatar for thomask thomask says:

  Epidemier går over uansett størrelsen på R
  Dess større R dess fortere går den over.

  epidemier går ikke over ved å “holde R under 1”.
  Derimot går R under 1 ved flokkimmunitet og epidemien går over.

 6. Pestepidemien i Glasgow 1900 er eit godt døme på at ein kan få ein epidemi til å gå over lenge før nokon flokkimmumitet gjer seg gjeldande.

  Smitten var den gongen laus i dei trangbudde og ureinslege fattigkvartera i byen. Der folk i tillegg heilt sikkert mangla både D-vitamin og andre næringsstoff som er viktige for immumsystemet. 36 stykke vart smitta, av dei døydde 16. Det er ei bragd som ikkje vert hugsa som noka bragd, nettopp fordi situasjonen aldri kom skikkeleg ut av kontroll. Det var noko anna enn FHI som sat der på fjernsynet dei fyrste vekene av mars i fjor og spekulerte på korleis epidemien kom til å utvikla seg, utan å føreta seg nokon ting for å påverka situasjonen.

 7. Takk, runeulv, for litt historisk perspektiv på det heile.

 8. Når det gjelder korona så har faktisk 20 til 30% forhånds immunitet fra førkjølelse og lignende…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

4 flere kommentarer

Deltakere