Ukritisk bruk av R-tallet

0
Shutterstock

Det såkalte R-tallet brukes stadig i diskusjonen om kornoaviruset. R-tallet, eller reproduksjonstallet er et epidemiologisk mål på spredningspotensialet til en sykdomsfremkallende mikroorganisme i en befolkning. (SNL).

Forsker Annette Brenner ved Universitetet i Bergen advarer i et leserinnlegg i Bergens Tidende mot hvordan dette R-tallet brukes. Hennes utgangspunkt er hvordan det brukes i Bergen, men advarselen er generell. Brenner har følgende argumenter:

1. Det er feil å inkludere importsmitte i beregning av R-tallet. R-tallet skal brukes som indikasjon på hvor mange personer én smittet person overfører smitten til. Siden en person som ankommer fra utlandet og tester positivt ved Flesland neppe er blitt smittet i Bergen kommune, burde vedkommende ikke inkluderes i R-tallet, med mindre denne personen sprer smitten under sin isolasjons-/karantenetid i Bergen.

2. At R-tallet kan beregnes, betyr ikke at det er meningsfullt å gjøre det. Det var ikke uten grunn at R-tallet for Norge i fjor sommer ikke lenger ble rapportert, da smittetallene var så lave at lokale utbrudd ville gi et unøyaktig bilde av smittesituasjonen.

Bergen har hatt rundt 5–20 daglige smittede (uten importsmitte) den siste måneden. Da har byen nå så lav smittespredning at ett utbrudd, som ved Haukeland universitetssjukehus i juletiden, fører til sterk stigning av R-tallet – uten at smittefaren for byens borgere er blitt nevneverdig større.

3. Da R-tallet forleden var 1,7 (med importsmitte), hadde jeg gjerne sett at man istedenfor å presentere det som krise, hadde uttrykt det som en forsker: «Vi ser en stigende smittetrend i Bergen». Begrepet «trend» brukes i vitenskapen når man har sterk tro på noe, men der det dessverre mangler datagrunnlag for å bekrefte påstanden.

Men R-tallet er hendig for å begrunne en drakonisk poltitikk, og mediene er med, for de selger aviser eller sendeflate – som igjen selger annonser. Og du selger ikke aviser på å ta forbehold. Som vi har sett gjennom hele denne koronakrisa, selger man aviser og TV-minutter på å være mest mulig alarmistisk, mest mulig ukritisk og mest mulig markskrikersk.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.