Ni professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen

44
Illustrasjon: Shutterstock. Curfew betyr portforbud

Dette er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak.

Ni professorer har undertegnet en kronikk som ble publisert av Aftenposten 13. januar 2021. I kronikken tar de skarpt avstand fra regjeringas forslag om å etablere en lov om portforbud. Navnene på de ni professorene finnes nederst i artikkelen. De ni skriver:

Regjeringen argumenterer med at portforbud «er en type tiltak som de fleste andre europeiske land ser ut til å ha hjemmel for å innføre». Dette er feil.

Det er en meget spesiell gruppe land i EU: Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Danmark, Finland, Irland, Island, Nederland, Sverige, Sveits og Storbritannia har det ikke.

Bruken av portforbud sammenfaller med de landene i Europa som har hatt erfaring med diktatur og autoritære regimer de siste 100 år. Mange av disse landene har en aktiv tradisjon for bruk av portforbud i forbindelse med demonstrasjoner og uroligheter.

Hovedmomenter i kritikken

Her følger hovedmomentene i de ni professorenes kritikk:

Fremmed for vår rettstradisjon

Portforbud finnes ikke i norsk lovgivning og har ikke vært diskutert i noen sammenheng siden Norge ble selvstendig. På toppen av andre restriksjoner vil det kvele mange av de næringene som sliter med å overleve. I tillegg vil det hindre mennesker i utøvelsen av politiske, religiøse og sosiale aktiviteter, selv om de strengeste smittevernhensyn er iakttatt.

Ikke et nødvendig tiltak

Det er ingen dokumentasjon for at portforbud er et nødvendig virkemiddel, selv i en alvorlige smittesituasjon. Det er ikke lett å se hvilken effekt dette vil ha ut over alle andre restriksjoner som kan pålegges.

Forskning viser at portforbud har liten tilleggseffekt på smittevern og er dermed et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak.

Portforbud er uproporsjonalt

Portforbud er inngripende og vil ha store økonomiske omkostninger og negative virkninger på folks velferd og helse.

Portforbudet kan iverksettes i 21 dager med mulighet for forlengelse. Det er snakk om mye lengre tid enn for portforbud som brukes for å kontrollere befolkningen i forbindelse med opptøyer og uroligheter.

Rammer skjevt

Portforbud vil ramme personer med færre private ressurser mye hardere enn dem som har en egen stor bolig og eiendom.

Portforbud vil særlig ramme barn og unge og andre med spesielle behov. Regjeringen vil sikre disse ved utforming av forskrifter, men forklarer ikke hvordan det overhodet er mulig.

Terskelen for bruk er vagt definert

Skulle man innføre en hjemmel til å iverksette portforbud, må i det minste terskelen for å bruke det defineres nærmere.

I høringsnotatet sies det at terskelen skal være «meget høy», og at det er et tiltak som skal brukes i siste instans. Samtidig står det at det er et middel forbeholdt en smitte på risikonivå 5. Enkelte kommuner og bydeler har allerede vært i nærheten av dette nivået (mer enn 600 nye tilfeller pr. 100.000 innbyggere i en periode på 14 dager), og dermed er portforbud ikke bare et hypotetisk tiltak som kan være godt å ha i verktøykassen.

Den parlamentariske kontrollen er svak

Dersom regjeringen først går til et så drastisk skritt som å innføre portforbud, vil det lett ligge politisk prestisje i det. Ansvarlige politikere vil kunne kvie seg for å gå imot regjeringen midt i en kamp mot en alvorlig pandemi. Dette vil gjøre den parlamentariske kontrollen mindre effektiv.

Et selskap vi ikke ønsker å være i

Forslaget om å innføre hjemmel for portforbud i vår lovgivning bør forkastes. Alle land i Europa som har portforbud i «verktøykassen», har erfaring med hjemavlet diktatur. Det er et selskap vi ikke ønsker å være i.

Katja Franko, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Vidar Halvorsen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Mette Kalager, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, Norges Arktiske Universitetet

Peter Scharff Smith, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Nils Chr. Stenseth, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Kristine Beate Walhovd, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Einar Øverenget, Institutt for organisasjon, ledelse, styring, Høgskolen i Innlandet


Mer om lovforslaget om portforbud

Regjeringas høringsforslag finnes her. Der finnes også de konkrete lovtekstene regjeringa ønsker å endre.

Regjeringas høringsbrev finnes her. Høringsfristen er 31. januar 2021. Forslaget er utformet som en forskrift som vil bli sendt til Stortinget. Hvis Stortinget ikke stopper den innen sju dager, vil forslaget ha status som lov.

Det er mulig å sende inn høringssvar her. Per 14. januar 2021 var det ingen av de kjente partiene eller politikerne som hadde sendt inn noe høringssvar. Det hadde heller ingen store organisasjoner gjort. Nesten alle som hadde uttalt seg til da er privatpersoner.

Alle kan sende inn høringssvar her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Dette har INGENTING med noe virus å gjøre, det handler om KONTROLL! Erna Solberg og Høie vil innføre et diktatur, et diktatur der staten har full kontroll. Nå må folk snart VÅKNE før våre friheter er en saga blott. Og hvor er opposisjonen?

 2. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Les kommentarfeltet hos Aftenposten. Du vil bli deprimert av hvordan nordmenn flest tenker (eller ikke tenker). Folk synes bare dette er bra, og det vil selvsagt ikke bli misbrukt, ikke sant? Folk flest er kollaboratører dessverre, og vil gjerne gå hodestups inn i diktatur.

  Jeg tenker som forfatterne bak innlegget: portforbud er ekstremt sterk TVANG. Nordmenn er eksemplariske til å følge smittevernstiltakene. Hvorfor trenger man å en gang vurdere å bruke tvang når etterlevelsen er så stor?

  Det her blitt litt som å sette en privatdetektiv til å følge etter den trofaste kona di for å sjekke om hun er utro: det kommer ikke til å komme noe ut av det, men risikoen for å ødelegge tillitsforholdet for alltid er stor.

  Hvorfor skal jeg stole på myndigheter som ikke stoler på meg? Regjeringen står i fare for å ødelegge tilliten i samfunnet.

 3. Den tilliten er allerede en saga blott for min del. Og kommer ikke til å kunne gjenvinnes med det første.
  Jeg anbefaler dessuten ingen å snakke med folk de ikke stoler 100% på fra nå av. Folk kan tyste for det minste ser det ut som
  Tenk som en kontraspion (eller noe i den dur)

 4. “Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen”.

  Eller en kan heller uttrykke det som: Befolkningen har ingen grunn til å stole på et regime som vil innføre portforbud for et virus som ikke er isolert ennå, påvist med en PCR-test som gir en meget stor prosent falske positive, hvor de som er i risikogruppen stort sett utgjøres av pleietrengende i høy alder på sykehjem, og hvor dødeligheten er som for en sesonginfluensa.

  Det er god grunn til å mistenke at det er akkurat det, et rebadged influensavirus:
  ‘It’s Just the Flu, It’s All BS’ - Russia’s Top Official COVID Doctor Admits in Bombshell Interview.
  “It’s all exaggerated. It’s an acute respiratory disease (i.e. the flu) with minimal mortality. Why has the whole world been destroyed? That I don’t know”. Kilde.

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Influensasesongen -17/-18 ble det registrert ca 150.000 smitta av influensalignende sykdom. Blant disse ble det registrert seks forskjellige influensavirus og åtte andre luftvrisvirus (adeno-, rhinovirus, etc). 1400 ble anslått døde med influensalignende symptomer.
  I år er alt dette forsvunnet. Hokus pokus. Magisk…
  Pussig at det ikke er noen som spør hvorfor. Til og med FHI nøyer seg med å bli overraska.
  -Næææ… Så rart?
  Nå er ca. 60.000 smitta og 500 døde av covid-19. Det er vel omtrent 100 døde bak skjema fra 2017/-18 det.
  -Næææ… Så rart?
  Det var masse koronavirus som infiserte folk i 2017/-18 også. Sånt blir bare ikke registrert i noen statistikk, fordi det kryr av fire forskjellige koronavirus og de sjelden gir alvorlig sykdom.
  Er ikke det merkelig? Hvis vi hadde strøket navnet covid-19, ville årets luftveissesong ha vært reprise av -17/-18.
  Å… Det glemte jeg. Vi kaller det pandemi i år og går med munnbind. Sorry.

 6. Avatar for K11 K11 says:

  Hvor mange ville dødd av influensa på en januardag i et vanlig svensk influensaår?

  Og hvor mange dør av influensa disse januardagene i 2021?

 7. Avatar for Anki Anki says:

  Portforbud er for fascister som vil ha full kontroll på befolkningen. Punktum. NWO-gutta har lenge hatt en plan. Og de har vært helt åpne på det. Agenda 21/30, blant mye annet, kan alle finne dere ute i verdensveven. Selvsagt blir den type påstander stempla “konspi”. Gjesp. Men planen rulles ut på steroider, as we speak, mens folk flest simpelthen bare nekter å ta det inn. Et artig skue. Men - maskene faller, verdigheten krakelerer, sannheten pipler ut, og det skjer en oppvåkning. Men det kommer nok til å bli a bumpy ride en stund til :slight_smile:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

36 flere kommentarer

Deltakere