Klassekampen: Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Sjefredaktør Mari Skurdal i avisa Klassekampen tar en meget klar stilling til teknokapitalens sensur av Donald Trump. I stedet for å gjøre som enkelte har gjort, å applaudere det, gjør Skurdal det klart at dette handler om storkapitalens uinnskrenkede makt. I en kommentarartikkel 13. januar 2021 skriver hun:

Men ingen bør la seg forblinde og tro at teknologiselskapene nå har kommet over på den gode sida og vil kjempe for demokratiet. All erfaring tilsier at deres foretrukne samfunnsform snarere er plutokratiet, hvor de kan få sin vilje gjennom med en blanding av smøring og kontroll over den offentlige meningsdannelsen. I stedet for å klappe for teknologiselskapenes forsinka oppgjør med Trump, burde vi frykte og utfordre den makta de besitter.

Det er ikke ærerikt når kapitalen sparker en død hest. Særlig ikke når den var favoritten så lenge dét var tjenlig. Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste? Hvordan vil Silicon Vally reagere dersom en amerikansk venstreside får fart på antitrust-arbeidet og vil skattlegge formuer? Hva hvis kampanjen for å stemple den radikale venstresida som antisemitter brer om seg; kanskje blir det opportunt å stenge forumene deres, i den gode saks tjeneste? Denne uka har vi sett at selskapene er i full stand til å lukke hva de vil i samkjørte aksjoner.

Kommentar: Skurdal har rett

Klassekampens sjefredaktør henger bjella på katta. Dette handler om at de rikeste av de rike, de som kontrollerer alt fra våpenindustri og teknologiselskaper til merkevarer og medier, nå har en så ekstrem makt at de også kan overkjøre presidenten i verdens eneste supermakt.

Sammen med CIA har for eksempel Facebook drevet eksperimenter på sine egne brukere for å finne ut hva slags stimuli i sosiale medier som skal til for å få til ei stemningsendring i befolkninga.

Det var et svært omfattende eksperiment der Facebook og forskerne ved de to universitetene manipulerte informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette fant ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Clay Johnson som bygde opp og ledet Barack Obamas digitale kampanje i 2008, sier at «Facebooks «overføring av sinne»-eksperiment er skremmende». Han føyde til:

Kan CIA utløse en revolusjon i Sudan gjennom å presse Facebook til å fremme misnøye? Skal det være lovlig? Kan Mark Zuckerberg vippe et valg gjennom å fremme Upworthy (et nettsted som er spesialister på å få budskap til å smitte) to uker før et valg. Skal det være lovlig?

Dette er ikke lenger en teoretisk mulighet. Teknogigantene har demonstrert at de har makt til å blokkere han som i prinsippet er den mektigste politiske lederen på jorda. De har vist oss alle at de er langt mektigere.

Det er ypperlig at Mari Skurdal tar tak i dette, men hun kan ikke stoppe der. Avisa hennes har nesten ikke dokumentert noenting av det hun skriver. Det har vært svært lite i hennes avis om finanskapitalens og teknokapitalens virkelige makt. Mange av hennes lesere vet så lite om de reelle maktforholda i dagens verden at de tror at det er en «konspirasjonsteori» å snakke om plutokrati, altså rikmannsvelde. Nå har redaktøren imidlertid satt dette på dagsordenen, og hun bør sørge for at avisas lesere får se at hun har rett. Vi kan hjelpe til med å vise til våre mange artikler om dette temaet. Det er bare å forsyne seg. Hun kunne for eksempel begynne her:

Imperialismen i vår tid – en analyse i seks deler

De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

Hvem eier IT-gigantene?

Forrige artikkelNi professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen
Neste artikkelDanmark: Tvangsvaksinasjoner skrevet ut av ny epidemilov