Klassekampen: Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

4
Illustrasjon: Shutterstock

Sjefredaktør Mari Skurdal i avisa Klassekampen tar en meget klar stilling til teknokapitalens sensur av Donald Trump. I stedet for å gjøre som enkelte har gjort, å applaudere det, gjør Skurdal det klart at dette handler om storkapitalens uinnskrenkede makt. I en kommentarartikkel 13. januar 2021 skriver hun:

Men ingen bør la seg forblinde og tro at teknologiselskapene nå har kommet over på den gode sida og vil kjempe for demokratiet. All erfaring tilsier at deres foretrukne samfunnsform snarere er plutokratiet, hvor de kan få sin vilje gjennom med en blanding av smøring og kontroll over den offentlige meningsdannelsen. I stedet for å klappe for teknologiselskapenes forsinka oppgjør med Trump, burde vi frykte og utfordre den makta de besitter.

Det er ikke ærerikt når kapitalen sparker en død hest. Særlig ikke når den var favoritten så lenge dét var tjenlig. Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste? Hvordan vil Silicon Vally reagere dersom en amerikansk venstreside får fart på antitrust-arbeidet og vil skattlegge formuer? Hva hvis kampanjen for å stemple den radikale venstresida som antisemitter brer om seg; kanskje blir det opportunt å stenge forumene deres, i den gode saks tjeneste? Denne uka har vi sett at selskapene er i full stand til å lukke hva de vil i samkjørte aksjoner.

Kommentar: Skurdal har rett

Klassekampens sjefredaktør henger bjella på katta. Dette handler om at de rikeste av de rike, de som kontrollerer alt fra våpenindustri og teknologiselskaper til merkevarer og medier, nå har en så ekstrem makt at de også kan overkjøre presidenten i verdens eneste supermakt.

Sammen med CIA har for eksempel Facebook drevet eksperimenter på sine egne brukere for å finne ut hva slags stimuli i sosiale medier som skal til for å få til ei stemningsendring i befolkninga.

Det var et svært omfattende eksperiment der Facebook og forskerne ved de to universitetene manipulerte informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette fant ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Clay Johnson som bygde opp og ledet Barack Obamas digitale kampanje i 2008, sier at «Facebooks «overføring av sinne»-eksperiment er skremmende». Han føyde til:

Kan CIA utløse en revolusjon i Sudan gjennom å presse Facebook til å fremme misnøye? Skal det være lovlig? Kan Mark Zuckerberg vippe et valg gjennom å fremme Upworthy (et nettsted som er spesialister på å få budskap til å smitte) to uker før et valg. Skal det være lovlig?

Dette er ikke lenger en teoretisk mulighet. Teknogigantene har demonstrert at de har makt til å blokkere han som i prinsippet er den mektigste politiske lederen på jorda. De har vist oss alle at de er langt mektigere.

Det er ypperlig at Mari Skurdal tar tak i dette, men hun kan ikke stoppe der. Avisa hennes har nesten ikke dokumentert noenting av det hun skriver. Det har vært svært lite i hennes avis om finanskapitalens og teknokapitalens virkelige makt. Mange av hennes lesere vet så lite om de reelle maktforholda i dagens verden at de tror at det er en «konspirasjonsteori» å snakke om plutokrati, altså rikmannsvelde. Nå har redaktøren imidlertid satt dette på dagsordenen, og hun bør sørge for at avisas lesere får se at hun har rett. Vi kan hjelpe til med å vise til våre mange artikler om dette temaet. Det er bare å forsyne seg. Hun kunne for eksempel begynne her:

Imperialismen i vår tid – en analyse i seks deler

De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

Hvem eier IT-gigantene?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Når Twitter stenger ute Trump, bør vi spørre: Hvem blir den neste?

  Tja.

 2. Avatar for Slangen Slangen says:

  Vi er no i den underlege situasjonen i verden at vi applauderer det sjølvsagde, ein norsk redaktør som forsvarer ytringsfridomen på prinsippielt grunnlag.

  Etter nesten hundre år er no den globale mediemakta nesten hundre prosent eigd og forvalta av eit lite ‘etnisk folkeslag’ med særleg aktsemd for eigne interesser. Nesten all historieskriving og samtidsrapportering er sensurert og prega av dette suverene maktforholdet.

  Skrivne og uskrivne lover gjer at ingen kan offentleg nemne namnet på denne ‘stamma’. Mediemakta har derfor no blitt så total at eigarane vil vise seg fram demonstrativt.

 3. Det baller på seg. Snapchat og den storkriminelle banken AG Deutsche Bank - med en CV som ville ha gjort en storkjeltring blå av misunnelse, bryter også med Trump.
  Screenshot_20210114_150419
  Screenshot_20210114_151108

 4. Avatar for Valgeir Valgeir says:

  Trump ble USAs siste president.
  Hva skal til for at demokratiet kan gjenopprette tillit? Det er nå fritt frem for slikt å skje hvor som helst -også her. Macrons valgsuksess luktet også fælt av svindel, presset frem av frykt for Le Pens økende popularitet. Skurdal er redaktør i en avis som har blitt overtatt av oligarkenes front - staten. Hun ble nok bare litt forfjamset av disse skredene, men hun føyer seg nok inn igjen i den parlamentariske virkelighet. Ingen grunn til å til å tro at hun vil utfordre makten.

  Men når demokratiet viste seg å være så skjørt, så har det ikke mye for seg å diskutere vanlig politikk- Nå må det fokuseres på overlevelse, og hvordan organisering kan hjelpe oss.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere