Norsk strømeksport setter ny rekord

0
Foto: Shutterstock

Av Jan Herdal.

Norges energieksport skjer vesentlig i form av olje og gass. Omregnet er den minst 10 ganger så stor som hele vår strømproduksjon. Men i år setter også strømeksporten ny rekord.

Netto utgjør den hittil i år ifølge Statnett pr. dato 18,9 TWh, og fortsatt eksporteres det for fullt. Noe slikt har aldri skjedd før. Nærmest kommer året 2012 med snaut 18 TWh netto for hele året. Rundt 10 TWh har vært vanlig de seinere år. I fjor var det omtrent balanse.

2020 er ikke et normalår. Det store overskuddet setter likevel den voldsomme utbyggingen av vindkraft i et rart lys. Vindkraft er dyr, ustabil og ineffektiv. Så ineffektiv at bare de prosjektene som allerede er innvilget, ifølge KS vil medføre den verste naturraseringen i Norges historie.

Legg til massedrap på fugler og insekter, til dels helsefarlig støy, visuell forurensing, skyggekast, og spredning av mikroplast i naturen. Og at de fleste prosjektene har utenlandske eiere som sikrer profitten via skatteparadiser, mens vi i Norge sitter igjen med dyrere kraft og rasert natur.

Vi har nok kraft i Norge. Og skulle det ett og annet år skorte litt, tåler vi noe netto import.

Hittil i år er det eksportert 36 TWh og importert 17 TWh. Den virkelige handelen framkommer i nettoeksporten. Resten er trading – kjøp og salg på kraftbørsen når prisene er «bra». Vi er ikke så fattige at vi må ofre stadig mer av gjenværende uberørt natur til en gjeng børsspekulanter.

Hovedårsaken til hastverket er at EU krever at vi elektrifiserer samfunnet, og norske politikere hopper nå EU sier det. Det er tåpelig, og nedslående. Mer enn halve Norge drives av vannkraft. Det fins ikke et land i EU som er i nærheten av en så bærekraftig energiforsyning.

Likevel har energimyndighetene lydig utarbeidet scenarier som viser at vi trenger 40 TWh mer kraft til en «omfattende» elektrifisering, og 80 TWh til fullelektrifisering av samfunnet. Ved begge disse alternativene kan vi si farvel til norsk natur slik vi kjenner den. Vi blir mer lik Tyskland.

Hva skal den ekstra strømmen brukes til? Eksempler så langt: 

Anslagsvis 12-15 TWh til elektrifisering av sokkelen. Kostnad 50 milliarder kroner før obligatoriske budsjettsprekker. Klimagevinst null. Innspart gass på sokkelen selges til utlandet og brennes der. Dessuten vil et slikt gigaprosjekt sette et stort miljø- og naturavtrykk.

Luftige planer om storproduksjon av «grønn» hydrogen til transport. Hydrogen er nødvendig i industrien. Brukt som drivstoff blir det verdens dyreste og mest sløsaktige energibærer. Vi får tre ganger så mye ut av strømmen i en vanlig elbil.

Karbonlagring. Foreliggende planer med Langskip stipulerer totale kostnader på rundt 25 milliarder kroner for karbonmengder som ikke er teknisk målbare i global sammenheng. 

Hva er «grønt» ved dette, i betydningen natur- og miljøvennlig? Ingenting.


steigan.no holder deg oppdatert om energispørsmål og energipolitikk. Klikk på bildet og les flere artikler:

Forrige artikkelUSA til sanksjoner mot Tyrkia på grunn av våpenkjøp fra Russland
Neste artikkelMilliardærenes revolusjon