En ny verden?

7
Klaus Schwab

Dette må vi ta på alvor.

Av Rolf Galgerud, tidligere leder av Heismontørenes Fagforening.

Det er et faktum at i januar i år samledes 3000 topp- finans»fyrster», konsernledere og politikere i Davos under ledelse av Klaus Schwab. Det er ganske utrolig hva denne mannen har klart. Han har nidtidig holdt på i 50 år med å bygge opp dette som nå er Verdens Økonomiske Forum (WEF) og klarer altså hvert år å samle nesten alt som finnes av økonomisk og politisk makt i verden under ett tak. Som sagt, de jobber langsiktig. De har skaffet seg kontroll over Verdens Helseorganisasjon (WHO) og viktige organer i FN. Dette har blitt muliggjort ved at man politisk har åpnet for at disse mellomstatlige organisasjoner og organer skal kunne motta pengegaver, angivelig for å øke deres arbeidsevne. I dag er ca. 80% av WHOs driftsbudsjett private gaver. Noe tilsvarende er også gjeldende for viktige FN-organer. Når så stor del av driften er avhengig av givere, er det giverne som bestemmer organisasjonens arbeidsoppgaver. Disse organisasjoner brukes nå til å støtte opp under og forsterke WEFs agenda.

Schwab’s visjoner

I oktober i år ga Schwab et intervju til TIME Magazine (hvis eier var representert i Davos). Her forteller han litt om hva han mener må gjøres; «En bedre økonomi er mulig, men vi må forandre kapitalismen for å gjøre det.  ….  Det samme økonomiske system som skapte så mye velstand i «de gylne åra» av Amerikas kapitalisme i 1950- og 60- åra, skaper nå ulikheter, motsetninger og klimaendringer. Og den samme politiske system som skapte de globale prosesser og demokrati etter 2. verdenskrig, medvirker nå til sosial disharmoni og misnøye. Disse var velmenende, men hadde utilsiktede negative konsekvenser.» Han fortsetter: «Det er åpenbart at demokratiet nå, splittes opp og sprekker. Saker som Black Lives Matter og klimabevegelsen er symptom på feil i systemet fordi disse bevegelser har ikke oppstått i troen på demokratiet eller noen av demokratiets idealer. Disse bevegelser har oppstått som antitesen til demokratiet».

Så ifølge Schwab er vårt økonomiske og demokratiske system utdatert. Noe nytt må skapes. Og det skal man da bruke følgene av de verdensomspennende nedstengingene til. Hva som skal komme i stedet snakkes det ikke så høyt om, men man skal vel ikke ha så veldig lang erfaring i politikken for å regne ut hva som blir resultatet når finanskapitalen, de multinasjonale selskapene og høyrepolitikerne stikker hodene sammen.

Hva som sies og hva som ikke sies.

WEF har brukt mye tid og krefter på å skaffe seg et «spiselig» omdømme. Det er laget ei lang liste over prioriterte arbeidsfelt, 17 punkter i alt. Det ser ut som om de har stjålet samtlige partiers valgplakater; «Ingen fattigdom, ingen sult, god helse og velbefinnende, god utdanning til alle, likestilling, rent vann til alle, bærekraftig energi til alle, bekjempe klimaforandring osv…osv.» Jeg ser ikke bort i fra at en del av deltakerne i Davos er der i god tro utifra disse slagord. Vår kronprins kan være en av disse.

Det som er av større interesse er hva som IKKE sies. Jeg finner ikke noe om rettigheter i arbeidslivet, om hvordan lønnsfastsettelsen skal skje, om retten til å organisere seg, om tillitsvalgtes status, retten til ferie og fritid, om sosiale ordninger, om pensjonsordninger og størrelse.

Og hvordan skal det politiske system fungere, skal det fortsatt være partier? Hvordan skal parlamentarismen fungere, hvis den da fortsatt skal eksistere? Juss og domstoler – hvem skal vedta lover? For èn regjering for hele verden er satt opp som et mål.

Dagens spill

Schwab ga i høst ut boka: Covid-19, The Great RESET. Her forteller han om hvordan «pandemien», proklamert av WHO som de nå har full kontroll over, skal danne forutsetningen for å skape en ny økonomi, erstatte den gamle kapitalismen. Et av sitatene er at «folks redsel for eget liv og egen helse er det sterkeste våpen vi rår over». Noe å tenke på når media stadig oversvømmes av nye «smittetall», men mangler tall for nye døde, tall som er store nok til å kunne rettferdiggjøre alle tiltak og begrepet pandemi.

Schwab har også visjoner om det nye mennesket. Hans drøm er at det skal være mulig å sette inn et chip i hjernen på folk og via dette kunne lese/høre deres tanker. Likeledes forskes det nå på å sette inn et chip som gjør at man overtar individets vilje, at du kan fjernstyre dets handlinger. Hitlers eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene blir bare barnematen i forhold til dette.

Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur

Milliardærenes klassekamp for å skape et dystopisk arbeidsliv

«Great Reset vil føre til ei sammensmelting av vår fysiske, digitale og biologiske identitet»

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. En ærlig innrømmelse, og kan tolkes som en tilståelse. “Folk” er folkemassene på alle kontinenter, slaveklassen i Schwabs New World Order. “Vi” er herskerklassen. De utnytter folks redsel for eget liv og egen helse i deres konstruerte korona-krise til å erstatte økonomien for lavere samfunnsklasser med et helt nytt system som gir makt og kontroll over individet, det kontantløse samfunn med en digital valuta og en utmålt borgerlønn som lastes til en chip som kan kommunisere med 5G-nettet.

  Når menneskelig biologi kombineres med kommunikasjons-teknologi er det ikke frigjørende for individet, tvert i mot vil det eies av de som eier og kontrollerer teknologien, herskerklassen i New World Orders mål.

 2. Befolkningskontroll gjennom økonomi er cluet.

  Her er det Maurice Strong . ( co - chair council of WEF )

  There is quite a lot of evidence to suggest that China’s one-child policy hasn’t been the only form of population control in that country. As the economy helps people in their lives, they tend to have fewer children.

  Haken ved det som handler om en kontroll man ikke har sett maken til, og å synkronisere alle deler av samfunnet under en paraply.

  Prime Minister Solberg stressed that the 2030 Agenda for sustainable
  development is an agenda for all countries and for all sectors of society.

 3. “The Wizard of the Baca Grande,” which Maurice Strong conducted with West Magazine of Alberta, Canada in May 1990.

  Strong concluded the interview with a thought-provoking, apocalyptic story from a novel he says he would like to write:

  "Each year the World Economic Forum convenes in Davos, Switzerland. Hundreds of CEO’s, prime ministers, finance ministers, and leading academics gather each February to attend meetings and set the economic agendas for the year ahead.

  "What if a small group of these world leaders were to conclude that the principle risk to the earth comes from the actions of the rich countries? And if the world is to survive, those rich countries would have to sign an agreement reducing their impact on the environment? Will they do it? Will the rich countries agree to reduce their impact on the environment? Will they agree to save the earth?

  "The group’s conclusions is ‘no.’ The rich countries won’t do it. They won’t change. So, in order to save the planet, the group decides:

  Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilization collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?"

  "This group of world leaders form a secret society to bring about a one world collapse

  "It’s February. They’re all at Davos. These aren’t terrorists - they’re world leaders. They have positioned themselves in the world’s commodity and stock markets.

  They’ve engineered, using their access to stock exchanges, and computers, and gold supplies, a panic.

  Then they prevent the markets from closing. They jam the gears. They have mercenaries who hold the rest of the world leaders at Davos as hostages. The market’s can’t close. The Rich countries…?"

  "The reporter from West Magazine concluded: “I sat there spellbound. This is not any story-teller talking. This is Maurice Strong. He knows these world leaders. He is, in fact, co-chairman of the Council of the World Economic Forum. He sits at the fulcrum of power. He is in a position to do it.”

  Maurice Strong : Co-chair of the Council of World Economic Forum.

 4. Avatar for aford aford says:

  Og hvis den valutaen ikke skal hete “likes”, er det noen i NWOs kommunikasjonsavdeling som bør få sparken og dømmes til å leve resten av livet som folk.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Der fikk du litt kreditt. Ikke sløs det bort på tull og tøys da.

 6. Avatar for tore_a tore_a says:

  Begge disse bevegelsene bærer preg av en overnasjonal agenda, primært drevet frem av mediepropaganda inkludert beskyldninger om kjetteri til tvilerne. M.a.o en splittende politikk frontet av bla.a Barth Eide i Schwab’s egen organisasjon WEF.

  Dette derimot er antitesen til demokrati.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere