En ny verden?

0
Klaus Schwab

Dette må vi ta på alvor.

Av Rolf Galgerud, tidligere leder av Heismontørenes Fagforening.

Det er et faktum at i januar i år samledes 3000 topp- finans»fyrster», konsernledere og politikere i Davos under ledelse av Klaus Schwab. Det er ganske utrolig hva denne mannen har klart. Han har nidtidig holdt på i 50 år med å bygge opp dette som nå er Verdens Økonomiske Forum (WEF) og klarer altså hvert år å samle nesten alt som finnes av økonomisk og politisk makt i verden under ett tak. Som sagt, de jobber langsiktig. De har skaffet seg kontroll over Verdens Helseorganisasjon (WHO) og viktige organer i FN. Dette har blitt muliggjort ved at man politisk har åpnet for at disse mellomstatlige organisasjoner og organer skal kunne motta pengegaver, angivelig for å øke deres arbeidsevne. I dag er ca. 80% av WHOs driftsbudsjett private gaver. Noe tilsvarende er også gjeldende for viktige FN-organer. Når så stor del av driften er avhengig av givere, er det giverne som bestemmer organisasjonens arbeidsoppgaver. Disse organisasjoner brukes nå til å støtte opp under og forsterke WEFs agenda.

Schwab’s visjoner

I oktober i år ga Schwab et intervju til TIME Magazine (hvis eier var representert i Davos). Her forteller han litt om hva han mener må gjøres; «En bedre økonomi er mulig, men vi må forandre kapitalismen for å gjøre det.  ….  Det samme økonomiske system som skapte så mye velstand i «de gylne åra» av Amerikas kapitalisme i 1950- og 60- åra, skaper nå ulikheter, motsetninger og klimaendringer. Og den samme politiske system som skapte de globale prosesser og demokrati etter 2. verdenskrig, medvirker nå til sosial disharmoni og misnøye. Disse var velmenende, men hadde utilsiktede negative konsekvenser.» Han fortsetter: «Det er åpenbart at demokratiet nå, splittes opp og sprekker. Saker som Black Lives Matter og klimabevegelsen er symptom på feil i systemet fordi disse bevegelser har ikke oppstått i troen på demokratiet eller noen av demokratiets idealer. Disse bevegelser har oppstått som antitesen til demokratiet».

Så ifølge Schwab er vårt økonomiske og demokratiske system utdatert. Noe nytt må skapes. Og det skal man da bruke følgene av de verdensomspennende nedstengingene til. Hva som skal komme i stedet snakkes det ikke så høyt om, men man skal vel ikke ha så veldig lang erfaring i politikken for å regne ut hva som blir resultatet når finanskapitalen, de multinasjonale selskapene og høyrepolitikerne stikker hodene sammen.

Hva som sies og hva som ikke sies.

WEF har brukt mye tid og krefter på å skaffe seg et «spiselig» omdømme. Det er laget ei lang liste over prioriterte arbeidsfelt, 17 punkter i alt. Det ser ut som om de har stjålet samtlige partiers valgplakater; «Ingen fattigdom, ingen sult, god helse og velbefinnende, god utdanning til alle, likestilling, rent vann til alle, bærekraftig energi til alle, bekjempe klimaforandring osv…osv.» Jeg ser ikke bort i fra at en del av deltakerne i Davos er der i god tro utifra disse slagord. Vår kronprins kan være en av disse.

Det som er av større interesse er hva som IKKE sies. Jeg finner ikke noe om rettigheter i arbeidslivet, om hvordan lønnsfastsettelsen skal skje, om retten til å organisere seg, om tillitsvalgtes status, retten til ferie og fritid, om sosiale ordninger, om pensjonsordninger og størrelse.

Og hvordan skal det politiske system fungere, skal det fortsatt være partier? Hvordan skal parlamentarismen fungere, hvis den da fortsatt skal eksistere? Juss og domstoler – hvem skal vedta lover? For èn regjering for hele verden er satt opp som et mål.

Dagens spill

Schwab ga i høst ut boka: Covid-19, The Great RESET. Her forteller han om hvordan «pandemien», proklamert av WHO som de nå har full kontroll over, skal danne forutsetningen for å skape en ny økonomi, erstatte den gamle kapitalismen. Et av sitatene er at «folks redsel for eget liv og egen helse er det sterkeste våpen vi rår over». Noe å tenke på når media stadig oversvømmes av nye «smittetall», men mangler tall for nye døde, tall som er store nok til å kunne rettferdiggjøre alle tiltak og begrepet pandemi.

Schwab har også visjoner om det nye mennesket. Hans drøm er at det skal være mulig å sette inn et chip i hjernen på folk og via dette kunne lese/høre deres tanker. Likeledes forskes det nå på å sette inn et chip som gjør at man overtar individets vilje, at du kan fjernstyre dets handlinger. Hitlers eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene blir bare barnematen i forhold til dette.

Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur

Milliardærenes klassekamp for å skape et dystopisk arbeidsliv

«Great Reset vil føre til ei sammensmelting av vår fysiske, digitale og biologiske identitet»

Forrige artikkel2021: En varslet katastrofe
Neste artikkelElefanten i det offentlige rom – Del 2