Milliardærenes klassekamp for å skape et dystopisk arbeidsliv

18

World Economic Forum: Resetting the Future of Work Agenda:Disruption and Renewal in a Post-COVID World.

Det er på tide at fagbevegelsen og det som måtte finnes av venstreside og demokratiske krefter får øynene opp for hva milliardærklubben World Economic Forum i Davos planlegger for det kommende samfunnslivet og arbeidslivet Post-Covid.

Den beste måten å gjøre det på er å studere hva de sjøl skriver. Etter lanseringa av boka til WEF-sjef Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset er de på offensiven igjen med dokumentet Resetting the Future of Work Agenda:Disruption and Renewal in a Post-COVID World.

Det er et såkalt white paper, altså et slags utkast, som skisserer hva det vil komme mer av fra den kanten. Det bør leses i tilknutning til deres The Future of Jobs Report 2020. Der heter det:

«Automatisering, sammen med COVID-19 resesjonen, skaper et ‘dobbelt-forstyrrelse’ scenario for arbeidere. I tillegg til den nåværende forstyrrelsen fra pandemi-lockdown og den økonomiske nedgangen, vil teknologiske endringer i bedriftene omdanne oppgaver, jobber og ferdigheter innen 2025. Førtitre prosent av de spurte bedriftene sier at de planlegger å redusere arbeidsstyrken på grunn av teknologiske endringer. 41% planlegger å utvide bruken av kontraktører, og 34% planlegger å utvide arbeidsstyrken på grunn av teknologiintegrering. Innen 2025 vil tiden brukt på nåværende arbeidsoppgaver av mennesker og maskiner være lik. En betydelig andel av selskapene forventer også å gjøre endringer på hvor de produserer, på verdikjedene sine og størrelsen på arbeidsstyrken på grunn av andre faktorer enn teknologi de neste fem årene.«

Til nå har automatisering av oppgaver særlig rammet arbeidere, men nå kommer turen til hvitsnippyrkene.

«Åttifire prosent av arbeidsgiverne planlegger å raskt digitalisere arbeidsprosesser, inkludert en betydelig utvidelse av fjernarbeid – med potensial til å flytte 44% av arbeidsstyrken til å jobbe hjemmefra.«

WEF sier at koronakrisa vil føre til enda større ulikheter enn finanskrisa i 2008 og i enda større grad ramme folk i vanlig lønnsarbeid og med lavere utdanning.

De skriver at 85 millioner jobber vil forsvinne innen 2025, men trøster med at 95 millioner «nye roller» vil oppstå i en «ny arbeidsdeling mellom mennesker, maskiner og algoritmer». Dette høres veldig lite ut som fulltids, trygge arbeidsplasser.

Velkommen til det dystopiske nye arbeidslivet

Det framtidige arbeidslivet, slik det beskrives under ledelse av Klaus Schwab og Børge Brende i Davos lyder som noe tatt rett ut av romanene 1984 og Vidunderlige nye verden:

 • Raskere innføring av digitaliserte arbeidsprosesser, som gjør 84% av alle arbeidsprosesser til digitale eller virtuelle / videokonferanser.
 • Omlag 83% av menneskene er planlagt å jobbe eksternt – dvs. ikke mer samhandling mellom kolleger – absolutt sosial distansering, separasjon av menneskeheten fra menneskelig kontakt.
 • Cirka 50% av alle oppgaver er planlagt å bli automatisert – med andre ord, menneskelig innspill vil bli drastisk redusert, selv ved fjernarbeid.
 • Fremskynde digitaliseringen av omskolering / ny opptrening (NB: leverandører av utdanningsteknologi) – 42% av opplæring for nye ferdigheter vil bli digitalisert, med andre ord ingen menneskelig kontakt – alt på datamaskiner, kunstig intelligens (AI), algoritmer.

Her er verden i 2030 slik WEF ser den:

De som slutter opp om WEF i denne planen for en total omdanning av arbeidsliver er noen av de største industriselskapene i verden, slik som Foxconn Technology Group, Johnson& Johnson, Microsoft Corp. og Siemens AG. Gigantene i fly- og militærindustrien er med, slik som Airbus Group, Lockheed Martin Corporation og The Boeing Company. De største merkevarebedriftene er naturligvis med, slik som blant annet Cargill, HEINEKEN NV, Ingka Group (IKEA), Nestlé, PepsiCo Inc. og Unilever. Finanskapitalen stiller hele elitelaget, slik som Allianz SE, AXA SA, Bank of America, Citi, JP Morgan og Lloyds Banking Group Plc. Gruve- og metallindustrien er med: Anglo American Plc, Antofagasta Minerals Plc, Minsur SA og Vale SA. Olje- og gassindustrien er naturligvis også med, slik som: Aker, BP Plc, Chevron, Equinor, Petronas og Royal Dutch Shell.

Dette er ikke framtidsforskning – det er rå klassekamp

Det må ikke bli slik Davos-milliardærene sier. Dette er slik de ønsker at verdens og arbeidslivet skal bli for å tjene deres klasseinteresser. Det er mulig å slåss mot det, men da er første forutsetning at man våkner og, og så at man organiserer seg, for så å gå til kamp. Gjør man ikke dette, vil vi bli tauet som sauer inn i et dystopiske og totalt menneskefiendtlig arbdis- og samfunnsliv.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Tekno tyrannenes verden

  > Verdens største eiere søker en teknologisk løsning for å kontrollere og utvide sine imperier. En AI og datastyrt virtuell verden.

  Som mennesker i denne verden blir vi til en virtuell identitet under digital overvåkning og styring ved hjelp av algoritmer og AI styrte datasentraler.

  Spørsmålet alle må stille seg er om man ønsker en slik verden, og hva man må gjøre for å avvise denne utviklingen, om man ikke liker den.

  Det som er helt sikkert er at uten aktiv organisert opposisjon fra folk flest så blir det slik WEF vil ha det. De er svært godt organisert, har ufattelig store økonomiske midler til rådighet, og et umettelig behov for å eie og kontrollere alt og alle som om det er deres eiendom.

  WEF lobbyen arbeider effektivt døgnet rundt for å tilrettelegge for et samfunn i deres bilde. De ser åpenbart på seg selv som guder som er hevet over politikk og menneskelige kvaliteter.

  Bit for bit endres lover, regler og forordninger for å tilrettelegge for digital kontroll og styring samtidig som mulighetene for individer til å gjøre alternative valg for sitt liv blir innskrenket. Individuell frihet til å tenke selv og gjøre selvstendige valg blir bit for bit borte.

  Skal folket kunne påvirke og ta kontroll med utviklingen må folket samles slik at de kan bruke sitt antall effektivt. Det er folkets maktmiddel. Men det kan ikke fungere og gi innflytelse så lenge folket er splittet og fraksjonert i et stort antall partipolitiske og ideologiske særinteresse miljøer. Det er behov for en paraply organisasjon hvor alle kan samles uavhengig av individuelle partipolitiske og ideologiske tvangstrøyer.

  Gule vesters ambisjon er å kunne være en slik paraplyorganisasjon, men det viser seg svært vanskelig å samle mange nok i et felleskap som kan bli sterkt nok til å forestå den nødvendige politiske systemendring som kan gi folket suveren demokratisk innflytelse politisk.

 2. Avatar for Comrad Comrad says:

  Mer enn hundre års sabelrasling, “solidaritetsoppgjør og lønnsmoderasjon”, burde være mer enn nok til å innse at fagforeningene ikke borger for annet enn rettferdighet for noen håndplukkede få. Det fikk jeg grundig erfare alt som skomakerlærling på nittitallet, med en lønn som ga meg krav på sosialhjelp ved siden av (til tross for at jeg hadde usedvanlig lave boutgifter), og da LO’s mann var innom verkstedet hvor jeg jobbet var gunstige forsikringer alt han kunne tilby. Da jeg spurte ham hvor jeg skulle ta pengene fra, sa han at sosialen ville dekke kontingenten før han nærmest smøg seg ut av døra …

  Det er ingen grunn til å organisere seg, annet enn i frivillige sammenslutninger drevet på dugnadsbasis, og det er på tide at arbeidsfolk slutter å spenne bein for seg selv (!).

 3. “43 prosent av de spurte bedriftene sier at de planlegger å redusere arbeidsstyrken på grunn av teknologiske endringer. 41% planlegger å utvide bruken av kontraktører. Innen 2025 vil tiden brukt på nåværende arbeidsoppgaver av mennesker og maskiner være lik”.

  Dette setter mange titalls millioner utenfor arbeidslivet i den vestlige verden, samtidig som storkapitalen vil privatisere sosiale rettigheter, som vil si at det sosiale sikkerhetsnettet blir redusert eller borte for de som blir satt utenfor. Og nedstengningene har gjort at titalls millioner enkeltmannforetak og små bedrifter innen turistindustri og reiseliv har blitt borte for alltid.

  Siden reise blir sterkt begrenset for flere år fremover vil mye av turistnæringen forsvinne. Hva skal de mange millioner arbeidstakere utdannet for servicenæring gjøre? Og de som har vært feks i flyselskap, kabinansatte, ansatte på flyplasser, de som har drevet med persontransport etc?

  Globalismen gjør at all produksjon sentraliseres og monopoliseres dit det er billigst å produsere, også innen landbruk. Mekanisering og teknologi gjør at færre trengs for å produsere, fri flyt av kapital og arbeidskraft gjør at de som er i arbeid presses på lønn og vilkår hele tiden.

  Globaliseringen med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, og privatisering av sosiale rettigheter, fører til global fattigdom. Med så mange mennesker som presses ut av arbeidslivet, må det vestlige sosiale sikkerhetsnettet bryte sammen. Vesten med Skandinavia vil få en utbredt fattigdom og elendighet for de som er utenfor, som ingen kunne tenke seg får få år siden.

  WEF har alltid fattigdomsbekjempelse på programmet, men den globalismen de står for med fri flyt, akkumulerer enorm rikdom bare hos hos få, og som vi kan se er det bare de fra øvre middelklasse og oppover som lever komfortabelt i deres neo-liberale markedsøkonomier.

  Med den kolossale opphopningen av gjeld som korona-krisen har påført landene, vil storkapitalen som kreditor omforme økonomiene i vestlige land som de vil om kort tid. The Great Reset kan ikke reverseres slik som storkapitalen har satt opp fellen, verden går ikke tilbake til slik den var før den konstruerte krisen.

 4. Avatar for K11 K11 says:

  I en annen tråd, som nylig ble stengt, skrev en bruker her et godt innlegg om hvordan bedriftseiere som rammes av restriksjoner, bør gå til massesøksmål mot myndighetene.

  Og det er jo helt sant at de BØR gjøre det. Likevel gjør de ikke det, og jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg så nemlig et intervju med en slik bedriftseier her om dagen. Innehaveren av et utested som sto på randen av konkurs. Og selv om hun til en viss grad klandret myndighetene, var det bare indirekte. Hun var nemlig sur på myndighetene fordi de hadde “åpnet opp landet” FOR MYE i sommer. Dvs: De hadde ikke stengt grensene eller stengt folk inne, og det var dette som var det utilgivelige.

  Først og fremst klandret hun altså de “uansvarlige harryhandlerne, festende studentene og sydenturistene”, som var frekke nok til å fortsette å leve, midt oppe i “en forferdelig pandemi”.

  Syndebukkene var altså “den dumme befolkningen” som ikke “tar smitten på alvor”.

  Og ser man i kommentarfeltene på nettet, legger man fort merke til at det er slik folk flest tenker: Er de sure på regjeringen, skyldes det bare at regjeringen ikke var strenge nok i sommer. Har de noe imot restriksjonene, er det bare fordi restriksjonene er for MILDE.

  Selv i kommentarfeltene her inne er det nå i ferd med å bli mer comme il faut å benekte Holocaust – enn å stille spørsmål ved restriksjoner som beviselig er implementert for å gjennomføre Agenda 2030 og The Great Reset. Henviser man til hva som står svart på hvitt på www.regjeringen.no, er man “konspiranoid”. (Og man er enda mer konspiranoid om man påpeker at influensa er langt dødeligere enn covid-19.)

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Vår kulturminister har alltid det fargerike runde landsvikarmerket på brystet, Agenda 2030 står over Norges vel, og vil føre til tap for landet.
  Mange kunnskapsrike menn i Europa sit i fengsel for å stille spørsmål ved Holokaust-myten fordi det er forbode ved lov. Ytringsfridom?
  Ikkje berre Norge, men Europas folk er undertrykt. Fri meiningsutveksling er ei myte i konserneigde media.
  Vi er storkapitalens hjernevaska slavar, og no blir vi fleire og enda meir umyndiggjorde. Og vi ynskjer det slik, fordi vi veit ikkje betre.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Velstanden som arbeidsfolket i Norge har skyldes fagforeningene, hadde det vært opp til arbeidsgiverne hadde vi ennå levd i “føydalsamfunnet”, og du hadde vært en fattig stakkar som gikk på legd. Arbeidsgiverne har alltid organisert seg, og du mener at hver enkelt arbeider skal stå helt alene mot dette maktapparatet, dette er jo drømmesenarioet til grådige arbeidsgivere. Makan til tullprat…

 7. Avatar for Comrad Comrad says:

  Jeg mener at fagforeninger må være drevet på dugnadsbasis og at dagens sentalstyrte, hierarkisk organiserte fagforeninger er som skapt for korrupsjon. I dag er de rene svindelforetak, for store deler av medlemsmassen som ikke nyter godt av arbeidet deres over hodet, og forøvrig stemmer det ikke at arbeidsfolk har så mye å takke fagforeningene for. Kapitalmakten har nemlig vært opptatt av at mennesker i vår del av verden skulle fungere som et marked, for strømmen av industriprodukter som fulgte i kjølvannet av industrialiseringen. Dette innså selvsagt norske arbeidsgivere og, og åpenbart var de mer reflekterte enn hva du tar mål av deg å være.

 8. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Okay. Antar at du er ansatt i en bedrift. Du er jo håndtverker, hvorfor får du bedre betalt enn dine polske og litauiske kollegaer? Fordi du gjør en så mye bedre jobb, eller fordi du er norsk og nyter godt av den norske modellen, som fagforeningene er garantister for? Hvis din arbeidsgiver kunne valgt og det ikke var noen begrensninger, tror du ikke han ville likt å betale deg det samme? Er vel ikke noen mangel på ufaglært arbeidskraft i det landet her… jeg sier ikke det her for å «disse» deg altså, men du må jo skjønne at spesiellt i ditt yrke er det faktisk ikke noen garanti å få en anstendig lønn. Dette har andre kjempet frem for deg, uansett om du selv betaler fagforeningskontingent eller ikke.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

10 flere kommentarer

Deltakere