Elefanten i det offentlige rom – Del 2

8
Illustrasjon: Shutterstock

Av Tor Olav Steine.

Mediabildet i disse Coronatider er som nevnt i Del 1 dominert av antall smittede og døde, selv om det her på våre breddegrader er blitt mindre av det siste. Det sies også at dette kommer til å prege vår hverdag i lang tid fremover.

La oss se litt nærmere på konklusjonen fra Del 1. DnV rapporten Energy Transition 2020 Outlook, signert av CEO og Group President Remi Eriksen, fastslår med all ønskelig tydelighet at Peak Oil er nå passert. Her er en interessant kommentar om COVID-19:

«COVID-19 will reduce global energy demand by 8% this year

 • Although energy demand will pick up again from 2021, it will be from a lower base, and for the remaining years to 2050, annual global energy demand will fluctuate some 6 to 8% lower than our pre-pandemic forecast.
 • Pandemic-linked behavioural shifts, like remote working and reduced commuting,will have a lasting effect lowering energy use»

Dette er i rapporten  illustrert slik:

Man kan spørre seg hvordan DnV vet dette, eller hvor kildene til rapporten har sin informasjon fra. Ifølge denne oppsiktsvekkende rapporten fra en av våre mest pålitelige kilder, kan vi glemme «tilbake til normalt når pandemien har forlatt oss». Vi er på vei inn i en ny normal for verden, slik vår og svenskenes statsministere allerede antyder.

La oss anta at det er slik. Om vi sammenholder denne informasjonen med konklusjonen i Del 1, er vi på vei inn i en dramatisk reduksjon av energitilgang fra dagens tradisjonelle energikilder, der olje og gass er vesentlige komponenter.

Hvordan skal man møte en slik situasjon? Jo, IEA/DnV spår en dramatisk økning i produksjonen av elektrisk kraft.

Her hjemme er vi ikke glade for de fugledrepende vindmøllekraftverkene. De bråker, kapper fugler i to, og må erstattes med jevne mellomrom. Dessuten må det være så ufattelig mange av dem for å kunne erstatte mangelen på olje og gass. Her er skalaen i PetaWatttimer, der 1 Petawatttime tilsvarer omtrent 1 ukes forbruk av olje og gass på verdensbasis.

Vi kan undre oss over hvorfor de opplysningene som ligger der, åpent og tilgjengelig for alle som gidder, ikke dominerer nyhetsbildet i våre statlige nyhetskanaler og i mediene rundt om i verden forøvrig?
I stedet oversvømmes vi av «Corona News» døgnet rundt. Innimellom er nyhetene også fulle av klimakrisen og dødsdommer over vår klode om vi ikke handler nå og fjerner utslipp av CO2 (som forårsakes av at vi forbruker hydrokarboner som kull, olje og gass).

Dette forklarer kanskje våre myndigheters overdrevne iver etter å slippe til utenlandske investorer for å utplassere vindmøller, vår deltagelse i ACER, som fratar Norge suvereniteten i spørsmål om energi, og den massive kampanjen for elbiler. Alt dette forklares med våre politikeres ansvarlighet når det gjelder å bevare klimaet, som skal være truet av vårt samfunns utslipp av CO2. Ja, mon det. Kanskje forklaringen bunner i den forestående og godt dokumenterte mangelen på energi, mens vi blir fortalt noe annet.

En storskala vindmøllefarm som den som planlegges på Dogger bank, vil fullt utbygget kunne levere noe som tilsvarer 88.000 oljefat pr dag, altså 1 promille av verden forbruk av olje i dagens situasjon (https://www.greenfinanceguide.com/blog/reinterpreting-data-the-wind-turbine-that-produces-200-barrels-of-oil-equivalent-per-day). Dette skal være gjennomsnittstall over året. Ulempen med vindmøller i forhold til andre energikilder som olje, gass og vannkraft, er behovet for å lagre energien som skapes mens det blåser og kanskje forbrukes mens det er vindstille.

Mediene synes lite interessert i å fortelle oss realitetene i energisituasjonen. Det nevnes ikke i nyhetsbildet at vi faktisk er på vei mot en energiskvis med dramatisk utgang, og det har verken med pandemier eller CO2 å gjøre, det dreier seg derimot om en dramatisk forestående mangel på energi!

De spørsmålene VI bør stille oss er, for eksempel:

 • Hvorfor gir ikke våre nyhetsmedier den forestående energimangelen den oppmerksomheten den fortjener?
 • Hvilken agenda har våre politikere som kjører på med klima og pandemitiltak, men ikke nevner energikrisen som både er veldokumentert og befinner seg rett foran nesen vår?
 • Hvorfor serveres vi nyheter om despotiske ledere i fjerne og oljerike land, også når det er på sin plass å diskutere sammenhengen med disse landenes betydning for leveranse av olje og gass?

Hva berøres av en fremtidig energimangel?

Som vi ser av figuren er det ikke bare transport som blir berørt av en forestående energimangel. Alt det vårt samfunn er bygget på vil lide under det vi ser komme. Samtidig ser vi hvordan både klimatrusselen og COVID-19 tiltakene passer inn i en tvungen omlegging av vårt energiforbruk. Om dette er tilfeldig eller ei skal jeg ikke spekulere i, men det kan være et poeng å notere seg.

Når man fokuserer på denne problemstillingen blir man lett overkjørt som både villfaren og ondsinnet. Slike spørsmål skal man ikke stille. La meg minne om at alt jeg har gjort i disse to artiklene, er å referere til kilder som må ansees som verdens beste på sine områder. Konspirasjonsteorier og spekulasjoner må andre ta for seg, jeg stiller noen spørsmål som rett og slett er relevante.

Still deg gjerne også følgende spørsmål: hvorfor er det så mange konflikter rundt alt som har med olje og gass å gjøre? Hva med stikkord som Libya (med sine oljekilder i Benghazi), Syria (man kunne ha ført gass fra Nordfeltet i Quatar via Irak, Syria, Tyrkia og videre til Europa og dermed utkonkurrere Russland?), Iran (verdens 4de største oljeforekomster), Venezuela (verdens største gjenværende oljeforekomster), North Stream (gassleveranser utenom Ukraina, nå vestlig kontrollert regime), Kaukasus (der olje fra BAKU må igjennom russisk kontrollerte Armenia på sin vei til Vesten, ca 1 millioner fat pr dag).

Sjekk gjerne listen over konfliktområder mot denne listen: https://www.worldometers.info/oil/oil-reserves-by-country/

Jeg skal ikke gå nærmere inn på hva vi er med på som NATO land i forbindelse med disse konfliktene (noen er regulære kriger), det kan andre ta seg av. Det bør være nok å påpeke at energirike områder er og antagelig alltid vil være konfliktområder i tiden fremover.

Synes ikke du også det er verdt å stille slike spørsmål?

Tor Olav Steine

Sandvika, Bærum, desember 2020.

Les den første artikkelen her: Elefanten i det offentlige rom – Del 1

Klikk på bildet og bli med på dugnaden for en kritisk og uavhengig journalistikk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Hei, interessant perspektiv. Nå er det jo litt delte meninger om «peak oil» diskusjonen som dette må sies å være ett innspill til, men la oss si at det stemmer at vi er forbi toppen: Det jeg ikke skjønner er hvorfor elitene ikke bare kan si det rett ut, ville det ikke vært lettere for de å ha folket på lag istedenfor å lage intrikate falske narrativer for å oppnå en reduksjon i forbruk?

 2. Oljeledningen fra Baku I Aserbajdsjan til Ceyhan I Tyrkia, går ikke gjennom Armenia, men den går bare såvidt klar av grensen, og ligger svært utsatt til https://eurasianet.org/azerbaijan-armenia-conflict-poses-threat-to-regional-energy-corridor

  Når det gjelder Syria, så har russerne lenge hatt en marinebase i havnebyen Tartus. Hvis Tyrkia forlater Nato og lar russiske krigsskip seile fritt gjennom Bosporosstredet, vil russerne få direkte adgang fra basen på Krim og til Middelhavet. For øvrig kan nevnes at Syrenia har store forekomster av naturass utenfor kysten, men på grunn av krigen har de ennå ikke fått utnyttet disse ressursene.

 3. Hele kina influensaen er hysteri skapt av den massive propagandaen fra media og helsemyndigheter (som i tilleg sensurer bort alle som kommer med objektiv informasjon som ikke er skrekk propaganda). De helt unødvendige nedstegninene over hele verden er den størse forbrytelsen mot menneskeheten i historien og har berørt hele verdens befølkning og ødelagt mange flere liv en sykdommen noensinne kunne gjort. Det som har blitt gjort er rett å slett forræderi og verdens herskere viser ingen tegn på å moderere seg, tvert imot så har de blitt enda værre…

 4. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Om elefanter i det norske energi rommet

  Når man snakker om “Elefanten i rommet”, er det oftest mangel på kunnskap og fakta det er snakk om. Man har biter av informasjon, og fra dem spinnes det alskens konspirasjons teorier.

  Når det gjelder fossil energi fra olje og naturgass har det i mange tiår vært kjent når tid denne ikke fornybare energi bæreren tar slutt. I mange tiår har det vært advart mot faren ved at norsk økonomi var for avhengig av oljeindustrien, og at vi måtte satse på andre alternativ for å trygge økonomien på lang sikt, men alt for lite har vært gjort.

  Olje og naturgass har vi enda for mange tiår inn i fremtiden, men det hjelper ikke når annen teknologi nå kan produsere en kilowatt med strøm billigere enn hva den samme kilowatt kan produseres ved bruk av olje eller naturgass.

  I tillegg har vi miljø og klima konsekvensene ved å fortsette med utslipp av CO2 fra forbruk av fossile energibærere. Det kan vi rett og slett ikke lenger fortsette med. Konsekvensene er for kostbare. Jordens biosfære er allerede i alvorlig ubalanse. Biosfæren er summen av alle jordens mange økosystem som utgjør det helhetlige system som livet på denne jord utgjør.

  Mange økosystem er nå sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og iferd med å kollapse. Artsmangfoldet er allerede i sterk nedgang som følge av det. Økosystemene er i interaksjon med hverandre og avhengig av hverandre. Kollapser ett system, vil det påvirke andre system negativt, og vi risikerer en dominoeffekt hvor kollaps i ett system medfører kollaps for et annet system og vi får hva vitenskapen kaller en kaskade effekt.

  Jakten på elefanten fortsetter er under …

 5. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Jorden har vært utsatt for slike effekter tidligere, og hver gang har det meste av liv på jorden blitt utryddet. Det kan skje igjen. Denne gangen kjenner vi årsaken, som er menneskelig aktivitet som overforbruker naturens biosfære for å opprettholde vekst for kapitalismens industrielle økonomi. Den økonomien, basert på forbrenning av fossile energibærere kan vi ikke fortsette med. Vi har allerede tøyd strikken farlig langt.

  De store selskapene i verden vet dette, og de vet også at en økologisk kollaps vil ødelegge alle forutsetninger for deres fremtid og “fossile” økonomi. De er langt mer fremsynte enn våre politikere og folk flest, som stadig utsetter og motsetter seg de omstillinger vi må iverksette snarest.
  De store selskapene venter ikke på politikere, fagforeninger og politiske partier. De har iverksatt en stor omstilling som de nå styrer og tvinger gjennom på mange ulike vis. For dem er det egen fremtid som prioriteres, og hensynet til folk flest er underordnet deres planer for fremtiden, som er å ta eierskap i fremtidens energi produksjon og distribusjon.

  Det nest største energi selskapet brukte å være olje- og gass selskapet Exxon. De ble i 2020 forbigått av NextEra Energy. De færreste har hørt om dette sol og vind energi selskapet. Men de har allerede operert i mange år og vokst ekstremt raskt i de seinere år (https://www.nexteraenergy.com/). Noen av de virkelige gigantene innen produksjon av energi er allerede selskaper som produserer fornybar energi. Utviklingen går enormt raskt, helt uten at norske politikere og det norske folk synes å være oppmerksom på hva som faktisk skjer. Deres sovepute i norsk oljevirksomhet holder dem i en Tornerose koma lignende søvn.

  Den største elefanten i energi rommet er fornybar energi revolusjonen som skjer i verden uten at norske politikere og forbrukere enda synes å fått øye på den.

 6. Dette her er vel en tulleartikkel ?

  Energi mangel er løst for lenge lenge siden, glem vindmøller, thorium, gass, hydrogen, olje, solceller mm.
  Det verden har gjort er å bare kopiere solen som varmer oss i dag, det er lenge siden de bygget soler med en temperatur på 150 millioner grader, 10 ganger mer en solens kjerne.

  Sånn, da kan de som bekymrer seg for energi mangel i verden heller finne seg nye ting å bekymre seg for :slight_smile:

 7. Det er uenighet om peak oil har inntruffet slik jeg ser det. Noen har i stedet begynt å snakke om “peak pricing”, dvs. hvor høy oljeprisen kan bli før verdensøkonomien kollapser, og at det vil inntreffe før en fysisk grense for oljeproduksjon nås. Tilbake til 2008 husker vi at oljeprisen oppnådde nesten 150 USD/fat før økonomiene kollapset. Nå er vi i en situasjon hvor den egentlig er for lav til at mange oljefelt skal være lønnsomme, dessuten får noen oljeeksportører ikke lengre statsbudsjettene sine til å gå i hop. Koronasituasjonen har utvilsomt lagt en demper på prisen og gagnet nettoimportørene.

  Hvorfor elitene ikke kan si det rett ut at vi står overfor problemer? Det er opp til enhver å gjette seg fram til. Min gjetning er basert på at man kan løse problemet med knapphet med 2 ulike rasjoneringsmåter:

  1. Fysisk rasjonering
  2. Prisrasjonering

  Den første er lite attraktiv for “eliten” siden den potensielt rammer dem like mye. Prisrasjonering derimot kan f.eks skje ved å legge avgifter på energiforbruk, og det vil ramme relativt sett hardere jo fattigere man er. Det er derimot et lite populært tiltak blant folk flest. Hvis man derfor kan kamuflere det med nødvendighetshensyn som f.eks klimatrusselen blir myndighetenes jobb mye enklere. Derimot, å si rett ut at vi står overfor energiknapphet kan føre til panikk og hamstring osv.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere