Din mann i retten under Assange-høringen – dag 19

0
Utenfor rettssalen 28. september 2020. Foto: assangecourt.report

Av Craig Murray. London. 29. september 2020. Oversatt av Alf Inge Kristiansen.

I dag var den verste dagen for forsvaret siden rettssaken startet, da deres sakkyndige vitner ikke klarte å takle den rene aggresjonen fra advokatene som representerer de amerikanske myndigheter sin kryssutspørring. De gikk tilbake på standpunkt som de visste var sanne. Det var ubehagelig å være vitne til.

Det var ikke slik at påtalemyndigheten på noen måte hadde endret deres veldig systematiske teknikker for å sverte vitner og oppføre seg bøllete. Faktisk ble den presise malen fulgt igjen. Det går slik:

1. Undergrave akademiske kvalifikasjoner som ikke nøyaktig relevant.

2. ydmyke ved gjentatte minnetest-spørsmål om presis formulering av uklare regler eller definisjoner.

3. Nedvurdere relevansen av praktisk erfaring.

4. Gjentar offisielle meninger og utfordrer vitne til å si at de uttrykkes av navngitte tjenestemenn i uærlig hensikt.

5. Ydmyker ved å be vitner gjenta fra hukommelsen reglene for sakkyndig vitnesbyrd ved domstoler i Storbritannia.

6. Kommer med en liste over kvalifikasjoner samt myndighetens meninger om hva som er relevante for emnet, og prøver å lede vitner til å si for hvert punkt om at de har disse eller ei.

7. Påstår at vitnesmålet er partisk eller verdiløst fordi de ikke er på linje med statlige påstander.

Du vil merke at intet av dette har noe å gjøre med sannheten i de faktiske vitnemål å gjøre – og til dags dato har nesten alle vitner lett, noen ganger foraktelig, gjennomskuet denne intellektuelt grunne angrepsmetoden. Men i dag var en annen historie. Ironien er at når det gjaldt vitnemålets tema, var det åpenbart for enhver fornuftig person at når påtalemyndigheten hevder at det er gode forhold for høyprofilerte nasjonale sikkerhetsfanger i det amerikanske fengselsvesenet, er det bare er tull og tøys. Men det var en dag da skilsmissen mellom sannhet og rettsprosess var tydeligere enn vanlig. Gitt den forferdelige virkeligheten denne prosessen skjuler, var det en vanskelig dag å overvære forhandlingene.

Den første som kom med bevis via videolink var Yancey Ellis. En advokat med doktorgrad i jus, Ellis har praktisert i 15 år, inkludert 5 som «US Marine Judge Advocate». [advokat i militæret] For tiden har han privat praksis i Alexandria, Virginia, etter å ha vært en offentlig forsvarer. Som sådan er han veldig kjent med «Alexandria Detention Centre» hvor Assange vil bli holdt fanget før rettssaken. Dette inkluderer kjennskap om å besøke klienter i den administrative segregeringen, (AdSeg eller X-blokk) der fanger med høy profil og nasjonal sikkerhet holdes fanget.

Han vitnet om at varetektsfengsling kan vare i mange måneder eller til og med år. Isolering fra andre fanger er formålet med X-blokken. Fanger er i små celler på omtrent 4,7 kvadratmeter. Sengen er en hylle, egentlig. På daglig basis er det bare tillatt med en til to timer utenfor cellen, inne i et lite område utenfor, på et tidspunkt hvor ingen andre er der. Den andre timen var generelt bare tilgjengelig midt på natten, så den ble ikke brukt.

Edward Fitzgerald, advokat for forsvaret, spurte Ellis om fanger i administrativ segregering kunne ha kontakt med andre fanger. Ellis svarte «egentlig ikke». Formålet med AdSeg var å forhindre det. Man fikk aldri komme ut av cellen sin samtidig som en annen AdSeg-fange var ute av cellen. I motsetning til påstandene fra Gordon Kromberg, var det veldig vanskelig å snakke gjennom de tykke ståldørene. Du må skrike høyt for å bli hørt i det hele tatt. Ellis hadde prøvd det selv for å konsultere klientene sine. Kommunikasjon var bare mulig hvis han kunne finne en ansatt for å åpne en luke i døren for ham. Da fanger i AdSeg ble låst inne, var enheten vanligvis ikke bemannet.

Ellis sa at AdSeg var isolasjon, på definisjonen av mer enn 22 timer om dagen alene uten menneskelig interaksjon. I praksis var det ingen ankemulighet til rettsmyndighetene om fengselsforholdene. «Domstoler vil henvise til fengselet om hvordan de huser innsatte» [som selvfølgelig speiler Baraitser svar på forespørsler om å forbedre Assanges perioder i isolasjon og annen dårlig behandling i Belmarsh fengsel].

Fitzgerald påpekte at AdSeg-regimet Ellis beskrev var til og med uten tillegg av spesielle administrative tiltak (SAM), som medfører ytterligere restriksjoner. Ellis bekreftet at ingen av klientene han representerte var underlagt SAM. Han bekreftet at de fikk telefontilgang, men bare til en tjeneste som tillot dem å sende «forhåndsinnspilte telefonsamtaler» til slektninger. Fitzgerald spurte deretter hvordan dette ble påvirket av SAM, men James Lewis protesterte med begrunnelsen at Ellis hadde sagt at han ikke hadde noen direkte kunnskap om dette, og Baraitser ga Lewis medhold.

Fitzgerald spurte om medisinsk og psykiatrisk behandling. Ellis svarte at «Alexandria Detention Centre» ikke har ansett en lege. Det var dog noe sosialt arbeid og rådgivningstjenester tilgjengelig internt. Medisinske tjenester ble levert av et privat firma. Det kan ta flere uker å få se en psykiater, selv i en krise. På spørsmål om selvmordsrisiko sa Ellis at fanger kunne få på seg til å bruke en «spesiell dress» [tvangstrøye?] Og få fjernet skolisser, belte osv.

James Lewis kryssforhørte deretter for de amerikanske myndigheter, og jeg tror dette formidles best som dialog. Igjen er dette litt kondensert og omskrevet. Det er ikke en transkripsjon (det ville være ulovlig for meg å ta en transkripsjon; nei, jeg vet ikke hvorfor heller).

Lewis Du har beskrevet den amerikanske assisterende statsadvokaten Gordon Krombergs vitnesbyrd som «unøyaktig eller ufullstendig». Hvor mange fanger er det for tiden i «Alexandria Detention Centre»?

Ellis Omtrent 300.

Lewis Du sier det er fire eller seks celler i administrativ segregering?

Ellis Ja, i H-blokken.

Lewis Informasjonen din kommer fra dine besøk og fra fanger?

Ellis Ja.

Lewis Har du intervjuet fengselsdirektøren?

Ellis Nei

Lewis Har du intervjuet fengselsansatte?

Ellis Nei

Lewis Har du intervjuet psykiatere eller psykologer?

Ellis Nei

Lewis Du har gitt den ene siden av historien. Den ene siden av bildet. Er du enig?

Ellis Er jeg enig i at det er to sider ved hver historie?

Lewis US Marshalls inspiserer årlig fengselet. Er du uenig?

Ellis vet jeg ikke.

Lewis Kromberg sier at den ble inspisert 5. august 2019 av US Marshalls og funnet fullstendig kompatibel. Hva sier du?

Ellis OK.

Lewis Også Commonwealth of Virginia inspisert 23.- 25. Juli 2019. Det har ikke vært noen selvmord i den nåværende inspeksjonsperioden.

Ellis De har god statistikk når det gjelder fullførte selvmord.

Lewis Har du lest disse rapportene? Kjenner du funnene i disse rapportene? Du vet ikke hvordan fanger blir vurdert for forskjellige typer celler og avdelinger?

Ellis Jeg har ofte bedt om vurderingsrapporter i enkeltsaker. Jeg har aldri fått dem.

Lewis Du vet ikke at Assange vil bli plassert i administrativ segregering?

Ellis Jeg vil vedde på at han blir det.

Lewis Kromberg har uttalt at AdSeg-fanger har tilgang til fangerprogrammer, men du har vitnet om noe annet. Men du har aldri representert føderale fanger, har du?

Ellis Det er ingen forskjell i behandlingen i det fengselet mellom statlige og føderale fanger.

Lewis Ble du spurt av forsvaret om å si at AdSeg er isolasjon?

Ellis Nei

Lewis Det er ubegrenset tilgang til advokatene sine. Det blir ikke vurdert i din definisjon av isolasjon.

Ellis Ikke ubegrenset.

Lewis AdSeg-fanger har tilgang til biblioteket?

Ellis Sjelden. De kan være i stand til å dra dit i sin tid utenfor cellen, men bare hvis den kan være tom på den tiden, slik at de ikke møter noen.

Lewis Du sier Assange vil bli plassert i AdSeg i første etasje. Du kan ikke vite det.

Ellis Nasjonale sikkerhetsfanger er i første etasje. De høyere etasjene er for fangepopulasjonen generelt.

Lewis Klientene dine i AdSeg var en sikkerhetsrisiko. Vet du at Assange blir ansett som det?

Ellis Nei

Lewis Hvordan vet du at Assange ikke vil bli holdt i den medisinske fløyen?

Ellis Høyprofilerte fanger har ikke lov til å blande seg med andre fanger generelt.

Lewis Men vil ikke Assange ha nytte av en gruppe av advokater som stiller spørsmål ved hans forhold. Tror du ikke hans kjente status og hans støtte vil gi bedre behandling?

Ellis Jeg vet ikke om det vil være effekten.

Edward Fitzgerald kryssutspurte deretter Ellis på nytt for forsvaret.

Fitzgerald Dine vurderinger er basert på dine personlige observasjoner?

Ellis Ja, og rapportene fra klientene mine.

Fitzgerald Og hvorfor sier du at Assange vil bli holdt i H-blokken?

Ellis Det er fengselets design. Ingen andre steder kan det holdes langvarig en AdSeg-fange.

Fitzgerald På et fengselsregime som du at det ikke ville være mulig, hvis det innebar å møte en annen fange?

Ellis Ja, og det er ingen individuelle ordninger for fangene.

For første gang i denne rettsaken stilte Baraitser nå et spørsmål til vitnet. Hun spurte Ellis hvorfor han trodde at Assange ikke ville bli holdt i den generelle fengselspopulasjonen, slik han for øyeblikket var i Belmarsh. Ellis sa at det var fordi han var en offentlig person i en høyt profilert sak. Baraitser antydet at det ikke var forskjellsbehandling i Storbritannia for høyt profilerte fanger. Ellis sa at han bare forteller om den faktiske praktiseringen i fengselet i Alexandria i slike tilfeller.

Baraitser intervensjon var ekstraordinær med tanke på at hun hadde hørt ugjendrivelige bevis fra Dr Blackwood om at Assange hadde blitt isolert i den medisinske fløyen i Belmarsh etter at noen tok en kort video av ham, for å forhindre «omdømmeskade» for fengselet. Ja, nå sa hun at høyprofilerte fanger i Storbritannia ikke blir fjernet fra den generelle fengselspopulasjonen. Hun ser ut til å ha et ufeilbarlig mentalt filter for å blokkere upraktisk informasjon.

Hennes mindre underbevisste filter var neste punkt, da det var tid for en rask prosessuell avgjørelse før neste vitne, på spørsmålet om fengselsdirektørens avgjørelse i barberblad-saken. Fortegnelsen over høringen på dette løp til minimum 19 avsnitt, idet selve dommen var i avsnitt 19. Baraitser hadde antydet at hun bare var innstilt på å ta inn avsnitt 19 som bevis, selv om forsvaret sa at hele dokumentet inneholdt veldig nyttig informasjon. Jeg får beskjed om at avsnitt 1 til 18 inkluderer informasjon om den ekstraordinære avgjørelsen om å plassere Julian Assange i isolasjon forkledd som «helsevesen». Inkludert det faktum at Belmarsh’s sjefslege Dr. Daly ikke hadde produsert en eneste av de obligatoriske månedlige medisinske rapportene som var forventet, i løpet av Assange sine fem måneder den medisinske fløyen.

I en av disse imøtekommenhetene som jeg synes er uforklarlig, innrømmet forsvaret, uten å tvinge Baraitser til en beslutning, at avsnitt 1 til 18 skulle ignoreres og bare avsnitt 19 ble akseptert som bevis, med den forståelse at det stipulerte eksistensen av barberbladet og rettferdiggjør Prof Kopelmans vurdering, og viste at siktelsen bare hadde blitt avvist som «ikke betimelig».

Kryssforhøret av Yancey Ellis ovenfor fremstår veldig bra, og han ga gode svar på påtalemyndighetens angrep. Men han hørtes skranglet og nervøs ut, og forestillingen var mindre overbevisende enn slik den fremstår på papiret. Dette vil bli mye verre for forsvaret.

Neste vitne var Joel Sickler. Han har en mastergrad i ‘rettsadministrasjon’* [* = En mastergrad i emne vi ikke har noe tilsvarende til i Norge] og har jobbet i førti år med straffeutmåling og advokatvirksomhet. Han er leder for en organisasjon kalt «Justice Advocacy Group» i Alexandria, Virginia, og er en ekspert i fengselsforhold, og har besøkt over 50 fengsler over hele USA. Hans organisasjon framlegger for retten hvilke institusjoner som passer for en fange. Han vitnet om at han hadde foretatt dusinvis av besøk i «Alexandria Detention Centre».

Han vitnet om at Assange i tråd med fengselets retningslinjer ville bli plassert i AdSeg på grunn av hans engasjement i nasjonale sikkerhetsspørsmål og bekymringer om at han kan gi hemmeligheter videre til andre fanger. Han kan også bli kategorisert som en fange med behov for beskyttelse mot andre fanger og mot selvskading. Han ville ha fra ingenting til veldig begrenset kontakt med andre fanger. Sickler karakteriserte Krombergs påstand om at innsatte kunne kommunisere med hverandre gjennom ståldørene og tykke plexiglassvinduer som «latterlige». Hvis SAM ble brukt på toppen, innebar det obligatorisk isolasjon.

Sickler sa at hans kunnskap om forholdene etter fengsling ved ADX Florence i Colorado i stor grad kom fra å lese rapporter. Han hadde en klient der inne som ikke var underlagt SAM, men likevel var i praksis isolert i tjue år, til tross for god oppførsel. Fitzgerald spurte om medisinsk og psykiatrisk behandling, og Sickler uttalte at han i hele det føderale systemet hadde dusinvis av klienter som hadde funnet en måte å begå selvmord på. Spesielt i ADX var det en mulighet for å bli overført til et føderalt medisinsk senter i ekstreme tilfeller.

Ved ADX ville Assange holdes i SSU (Special Security Unit), kjent som H-blokken. Med eller uten SAM, ville kontakt med andre fanger være helt utelukket. Kontakt med omverdenen ville være ekstraordinært begrenset. Enhver kontakt tillatt med familien vil bli overvåket av FBI. En telefonsamtale på 15 minutter var tillatt per måned. Etter domfellelse, vil kontakt med advokater være veldig begrenset.

Fitzgerald spurte hvordan du kunne anke SAM eller andre fengselsforhold. Sickler svarte at å appellere selv om mindre administrative saker lykkes nesten aldri. SAM kan bare forandres av justisministeren. I fengselssystemet generelt hadde Sickler inngitt mange tusen forespørsler om fengselsforhold, og kanskje et dusin hadde lyktes. Med SAM var det faktisk ingen sjanse. Isolering kan være på ubestemt tid i ADX – det er ingen tidsgrense.

Fitzgerald spurte om endringer i fengselet etter Cunningham Mitigation-rettsprosessen*. Sickler sa at endringene hadde vært nominelle. [* =Langvarig rettspross som endte med at fengselet skal forandre behandlingen av psykisk psyke fanger (Cunningham v. Federal Bureau of Prisons)] Enhver reell forbedring hadde bare gavnet fanger under et lavere sikkerhetsregime. Om fengselsforhold generelt sa han: «Offisielle uttalelser – offentlige uttalelser er en ting, virkeligheten i fengsel er noe annet». Den skriftlige erklæringen fra Dr Alison Leukefeld for de amerikanske myndigheter så flott ut på papiret, men det var ikke det som ble praktisert. På den annen side samsvarte rapporter fra organisasjoner som Marshall-prosjektet nøyaktig med Sickler sin praktiske erfaring. Offisiell statistikk, som sier at bare 3% av føderale fanger som har psykiske helseproblemer, “høres ikke riktig ut for meg”, sa Sickler. Det var en betydelig risiko for at Assange ikke ville få tilstrekkelig fysisk- og mental- helsehjelp.

Clair Dobbin reiste seg deretter til kryssforhør. Igjen vil jeg rapportere dette som dialog.

Dobbin Hva gjør du egentlig? Jobber du for forsvaret i saker?

Sickler Ja, jeg hjelper med å identifisere riktig institusjon for fengsel og hjelper klienter med å navigere i fengselssystemet.

Dobbin Så fangehjelp?

Sickler Ja.

Dobbin Så du går bare i fengsler for å besøke de du representerer?

Sickler Ja.

Dobbin Så du er ikke fengselsinspektør?

Sickler Nei, det er jeg ikke.

Dobbin Så du er ikke akademiker?

Sickler Nei, det er jeg ikke.

Dobbin Så du er ikke psykiater?

Sickler Nei, det er jeg ikke.

Dobbin Så du er ikke forsker?

Sickler Nei, det er jeg ikke.

Dobbin Så du er ikke lege? Får du ikke se medisinske journaler?

Sickler Nei, det er jeg ikke. Men jeg har en medisinsk konsulent. Jeg ser på medisinske rapporter på innleder adferdsrapporter på daglig basis.

Dobbin Men har du ikke tilgang over hele linjen? Bare med hensyn til dine klienter?

Sickler Det er riktig.

Dobbin Men du er ikke kliniker. Du har ikke myndighet til å validere medisinsk mening?

Sickler Nei, men jeg ansetter en medisinsk konsulent.

Dobbin Er denne konsulenten klinisk psykiater?

Sickler Nei

Dobbin Har du representert noen på SAM?

Sickler Nei. SAM-lignende prosedyrer, men ikke SAM som bare kan beordres av justisministeren.

Dobbin Men du sa tydelig i din skriftlige erklæring at du har SAM-klienter. Satte du det punktet der fordi du vil gi inntrykk av at du har mer kompetanse enn du har?

Sickler Selvfølgelig ikke.

Dobbin Du har aldri vært i AdSeg-området i «Alexandria Detention Centre». Så hva er din mening basert på?

Sickler Informasjon gitt til meg av mange tredjeparter, inkludert mine klienter, andre advokater og de offentlige forsvarerne.

Dobbin Men trodde du ikke det var viktig å gjøre det klart i uttalelsen din at dette er rykter?

Sickler Jeg så ikke skillet som viktig.

Dobbin Så du reglene som som gjelder sakkyndige vitner for denne domstolen?

Sickler Ja. Jeg tror ikke det var i strid med reglene.

Dobbin Du har sett Krombergs uttalelse. Godtar du at det kan være legitime grunner til at Assange er i AdSeg?

Sickler absolutt.

Dobbin Fanger i beskyttende varetekt får alle de samme tjenestene og rettighetene som andre fanger?

Sickler Selvfølgelig.

Dobbin Er du enig i at han kunne delta på fengsles»programmer» sammen med andre fanger?

Sickler Ikke hvis det er under SAM.

Dobbin Er du enig i at de som er i varetekt kan møte andre fanger?

Sickler absolutt.

Dobbin Er du enig i at det ikke er noen begrensninger i tilgangen til advokater?

Sickler Absolutt, det er en konstitusjonell rett.

Dobbin Er du enig i at SAM bare kan pålegges av justisministeren?

Sickler Ja.

Dobbin Hva er prosedyren for det?

Sickler Det innebærer å konsultere etterretningsbyråene.

Dobbin Det trenger beslutningen til en av sjefene til en av sikkerhetsbyråene om at fangen er en trussel mot USA?

Sickler Ja.

Dobbin Du kan ikke vite at Assange vil få SAM. Og SAM varierer fra person til person.

Sickler Ja, riktig.

Dobbin I tilfelle av dømt terrorist El-Haj, var han under SAM, men likevel tillatt tilgang til familiemedlemmer?

Sickler Ja, hans nærmeste familie.

Dobbin Bestemmelser avhenger av den enkelte fange?

Sickler Ja.

Dobbin Dommeren som dømte [en annen fange, som ikke ble hørt tydelig], kom personlig inn i MCC (fengsel) for å kontrollere fengselsforholdene. Viser det ikke at det er godt rettslig tilsyn?

Sickler Jeg har sett det, men det er sjeldent.

Dobbin SAM begrenser ikke tilgang til advokater.

Sickler Hvordan får du tilgang til advokater i Florida ADX? Og før rettssaken er det er vanskelig å avtalt møter med advokaten. Hvis han er under SAM, vil advokaten selv være underlagt overvåking.

Dobbin Hvilke bevis har du for det?

Sickler Lynne Stewart-saken.

Dobbin Lynne Stewart formidlet en melding til jihadister (Dobbin la til mye påståtte detaljer). Klienten hennes var underlagt SAM for å forhindre at han [Omar Abdel Rahman] drev en terrororganisasjon.

Sickler Saken, og andre slike saker, hadde en kjølende effekt på advokaters vilje til å ta på seg SAM-saker som involverte nasjonal sikkerhet.

Dobbin «Alexandria Detention Centre» er ikke overfylt

Sickler Nei, det er under maks. kapasitet. Det er et veldrevet fengsel. De ansatte er veldig profesjonelle.

Dobbin Kromberg angir at det er meget betydelige medisinske bemanningsnivå.

Sickler Jeg forstår at det er for det meste private kontraktører, ikke ansatte i fengselet. I praksis blir ikke fangenes behov meningsfylt oppfylt. Det tar noen dager til noen uker å få behandling.

Dobbin Men de får tilstrekkelig behandling?

Sickler Det er ingen reell psykiatrisk inngrep. Dette er ikke toppnivå. Vanligvis blir fanger bare medisinert.

Dobbin Så de har tilgang til medisiner? Og noen å snakke med?

Sickler Korrekt.

Dobbin Bevisene dine refererer bare til ett selvmord ved Metropolitan Correctional Center.

Sickler Det er bare ett eksempel, en av mine nåværende saker.

Dobbin Men to fengselsbetjenter er siktet for det.

Sickler Vi er alltid raske til å skylde på en lille mannen.

Dobbin Det var ikke protokollene som var gale, bare to personer gjorde ikke jobben sin. [Dette er muligens Epstein-saken.] ADC har en god oversikt over selvmord.

Sickler Det er et veldig veldig anstrengende, nesten tortur satt i system for innesperring i AdSeg. Assange har depresjon og er på autismespekteret. Det vil være uutholdelig for ham. Selv for mine sunne klienter har det vært en skremmende forverring av disse forholdene.

Dobbin Beviset er at de lykkes med å forhindre selvmord ved ADC.

Sickler Ja, de har en fantastisk rekord.

Dobbin I Babar Ahmad-saken (2012) vurderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen SAM og avgjorde at det ikke var et uakseptabelt regime. Har noe endret seg siden 2012?

Sickler Ikke betydelig.

Dobbin Du sa opprinnelig i rapporten at Assange kanskje ikke blir sendt til ADX. Nå ombestemmer du deg. Straffutmålingen er etter dommerens skjønn. Det er ikke noe grunnlag for rapporten din.

Sickler Jeg ombestemte meg i den mellomliggende perioden. Fra den andre erstattede tiltalen er siktelsen nå spionasje, og regjeringen hevder Assange er en vedvarende trussel mot USA.

Dobbin Du var konsulent i «Reality Winner»-saken. Hun fikk bare 53 måneder.

Sickler Hun var en kvalitativt annen type tiltalt.

Dobbin Hun var en insider. De får normalt strengere straffer. Hun soner straffen sin på en medisinsk institusjon.

Sickler Ikke pga medisinsk grunnlag. Det er det nærmeste føderale fengslingsinstitusjonen til familien hennes.

Dobbin Du sier Assange vil være i isolasjon. Men Kromberg opplyser at de fleste innsatte i spesielle avdelinger befinner seg i dobbeltceller med en cellekamerat.

Sickler Det kan faktisk være verre. Mange er voldelige og psykisk uvel. Overgrep fra cellekamerater er hyppige.

Deretter fulgte et ordveksling der Dobbin prøvde å lure Sickler på glattisen for prosedyrene for å sende fanger til ADX Florida, men han viste seg å være kunnskapsrik i detalj.

Dobbin Prosedyrene sier at fanger med helsemessige forhold ikke vil bli sendt til ADX med mindre det er alvorlige sikkerhetsproblemer.

Sickler Abu Hamza er der, og han har ingen armer.

Dobbin Det er bare 14 personer i ADX i denne kategorien. Du har ikke vært der. Hvordan får du informasjonen din?

Sickler Rapporter inkludert fra «Lowenstein Center» og fra «Center for Constitutional Rights»

Dobbin Fanger ved ADX får familiebesøk.

Sickler Hvor ofte ville Assange få familiebesøk? Hvorfor forteller du ikke retten om dette?

Dobbin [navn ikke hørt] en dømt terrorist som forsøkte å sprenge et fly, er i ADX og får familiebesøk og telefonsamtaler.

Sickler Han har tillatelse til å kommunisere med to navngitte familiemedlemmer. Men hvor ofte har han lov til å ringe eller se dem?

Dobbin Du har sagt at isolasjon ved ADX kan være ubegrenset?

Sickler Det er mitt inntrykk.

Dobbin Hva er kilden til din informasjon?

Sickler Det er fra fanger og advokater. Det er anekdotisk, innrømmer jeg. Men sier du at på et tidspunkt så vil de amerikanske myndigheter bestemme seg for at Assange ikke sannsynligvis vil røpe hemmligstemplet informasjon?

Dobbin Forstår du at det er tre nivåer i H-blokken som tiltalte kan jobbe seg gjennom for å komme seg ut av?

Sickler Nei.

Dobbin Visste du at selv i SAM kan fanger blande seg sammen i sosiale perioder?

Sickler Nei, det gjorde jeg ikke.

Dobbin (Siterer EMK-dom som støtter nedgraderings-programmet)

Sickler Du må være innen to år før løslatelse. Hvis du er utpekt av justisministeren for SAM, er du ikke kvalifisert for det programmet. Forholdene i ADX er ekstremt vanskelige.

Dobbin Kromberg fortalte om trinnene og sier at trinn 3 tillater kontakt med andre fanger

Sickler Det høres forferdelig ut. Selv når du når fase 3 med ekstra privilegier. Hvis de gjør det i praksis, så er det fantastisk. Det høres fortsatt forferdelig ut for meg.

Dobbin Det er en progresjon.

Sickler Jeg vil gjerne vite hvor lang tid det tar.

Dobbin Kjenner du tallene som har kommet ut av ADX? Burde du ikke vite disse fakta?

Sickler Stedet er som tortur. Det er ikke omstridt.

Dobbin Hvordan innsatte blir behandlet, vil avhenge av hvor stor sikkerhetsrisiko de er.

Sickler akkurat.

Dobbin Medisinsk behandling ved ADX påvirkes ikke av SAM.

Sickler OK.

Dobbin Er du enig i at det som følge av Cunningham-saken så har det skjedd en betydelig forbedring?

Sickler Det kan jeg ikke si.

Dobbin Gordon Kromberg vitnet om at ADX Colorado har mere mentale helseressurser per innsatt enn noe annet føderalt fengsel.

Sickler Det er nødvendig på grunn av de ekstreme omstendighetene folk blir holdt i.

Dobbin Betyr det ikke for deg, at pleiestandarden er god?

Sickler Er det meningsfull pasient / kliniker-interaksjon? Jeg vet ikke.

Dobbin «The Cunningham Settlement» førte til at over 100 personer ble fjernet fra ADX.

Sickler Men hvor mange hadde SAM?

Dobbin Vi har slått fast at du ikke vet noe om mennesker med SAM sin videre soningsprogresjon.

Sickler Ja, det har du slått fast.

Dobbin Som et resultat av Cunningham-saken ble to nye mentale institusjoner etablert.

Sickler Ja, for schizofreni og psykoser.

Dobbin En «Department of Corrections»-rapport fra 2014 viser at noen innsatte aldri vil forlate ADX, ettersom de synes standarden på omsorg er så god. De bryter lover for å komme seg inn igjen.

Sickler De kirsebærplukket hvem de snakket med. De fleste fanger er desperate etter å komme seg ut.

Dobbin Hver rapport får offisielt svar fra styret for fengsler, og regler oppgraderes kontinuerlig.

Sickler Ja, men jeg ser bare ikke resultater i praksis. Jeg hadde en klient nylig, en fange, som i stedet for å bli behandlet, ble han slått opp og kastet naken i hullet. Det tok måneder før en domstol fikk ham ut. En annen fange ble nektet å få foreskrevet medisiner som ikke var i BoP-formularet.

Dobbin I den første saken var det rettslig gjennomgang. Så systemet fungerer.

Sickler Etter seks måneder.

Det var mer av dette. Kryssforhøret varte i to og en halv time. Igjen virker det mye mer overbevisende nedskrevet av Sickler enn hva det gjorde det i rettsaken, der han virket rystet av aggresjonen. Svarene han ga, hørtes ut som solide svar skriftlig, men hørtes i retten smålig ut og som han bare kastet ut svarene. Han ga inntrykk av at det ikke var verdt sin tid å delta i spillet til den urimelige Dobbin – og selv om jeg hjertelig sympatiserer med denne følelsen, så var ikke dette stedet og tiden til å la denne følelsen råde.

Sickler ga absolutt inntrykk av at han til tider var enig med aktor bare fordi det var den enklere linjen å ta. Han gjorde det ofte med en stemme som antydet skepsis, sarkasme eller hån, men det var ikke tydelig i hans ord og vil ikke være tydelig i transkripsjonen. I det normale livet kan det å latterliggjøre påstander fra påtalemyndighetene om forholdene i amerikanske supermax-fengsler med sarkastiske svar som “Å ja, det er fantastisk” som svar på latterlige påstander, fungere. Men, i rettssammenheng fungerer det ikke i det hele tatt. For å være rettferdig overfor Sickler, vil det å være hjemme i USA istedet for å faktisk være i rettsmøtet i Storbritannia delvis forklare dette. Men rettsprotokollen vil si at Sickler sier at fangeforholdene i amerikanske supermax-fengsler er fantastiske. Det noterer seg ikke sarkasme.

Dobbin er påståelig forbi punktet for støtende; Hun virker å være skikkelig motbydelig, personlig også.

Den ubehagelige ironien i alt dette er at både Ellis og Sickler ble latterliggjort og hånet for sin manglende personlige kunnskap om ADX Colorado, da påtalemyndigheten og dommeren sist fredag hadde slått seg sammen og hindret to vitner som forsvaret ønsket å føre, fra å avgi vitnemål. De hadde ekspertkunnskap og personlig opplevelse fra ADX Florence, Colorado.

Dette er nok et slående eksempel på at denne prosessen er skilt fra ethvert ekte forsøk på å finne sannhet eller rettferdighet.

Først publisert på bloggen til Craig Murray.

Bidrag til Craig Murrays blogg her.

De fem foregående referatene:

Din mann på galleriet – dag 14

Din mann på galleriet – dag 15

Din mann på galleriet – dag 16

Din mann i retten under Assange-høringen – dag 17

Din mann i retten under Assange-høringen – dag 18


Forrige artikkelDen tyske legen Heiko Schöning arrestert i London da han talte mot koronatiltakene
Neste artikkelUbalansert fra PEN om Kina
Craig Murray
Craig Murray er forfatter, kringkaster og menneskerettighetsaktivist. Han var britisk ambassadør i Usbekistan fra august 2002 til oktober 2004 og rektor ved University of Dundee fra 2007 til 2010.