USA: Åtte av ti velgere mener landet er på vei ut av kontroll

0
Politi foran en brennede bil i Washington 30. mai 2020. Shutterstock

Gitt begivenhetene de siste ukene er det ikke så rart at et flertall av velgerne i USA mener at landet er i ferd med å spinne ut av kontroll. Det som er overraskende er at hele 80 prosent, åtte av ti, mener dette. Det går fram av en meningsmåling som er gjennomført av NBC News Poll for Wall Street Journal i juni 2020. Bare 15 prosent mener at situasjonen er under kontroll.

Blant Demokratene er det 92 prosent som mener at landet er ute av kontroll, mens tallet for Republikanerne er 66 prosent.

USAs økonomi kan kollapse

Den nylig avdøde finske økonomen Jon Hellevig kommenterte i 2018 en studie som konkluderte med at USAs økonomi kunne komme til å kollapse:

Signs that the US Debt-Fueled Economy Might Actually Collapse.

Konklusjonene i studien var:

  • USAs gjeld vil nå et nivå på 140% av BNP i 2024.
  • Nettoøkninga av gjelda kan bli så mye som 10.000 til 15.000 milliarder dollar fra 2019 til 2024.
  • De føderale utgiftene til rentebetaling vil komme opp i 1.500 milliarder dollar i 2028, omtrent 25% av hele budsjettet.
  • Det har ikke vært noen reell vekst i BNP siden 2007.
  • Veksten i statens gjeld har overgått den nominelle BNP-veksten de fleste årene siden 2007.
  • USAs regnskaper er full av manipulering med tall.
  • Krigsutgiftene skaper enorme underskudd.
  • De sosiale utgiftene går til himmels og gjør det umulig å få til reell reduskjon i utgiftene.
  • Social Security og Medicare tørker ut.

Vi har sammenfattet og kommentert Hellevigs artikkel her:

Det synkende imperiet

Vil det synkende imperiet ta verden med seg ned i avgrunnen?

I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket det nøt godt av de første 20 årene etter Sovjetunionens fall.» I de innerste sirklene i maktapparatet i USA vet man at imperiet står for fall. Det er harde økonomiske og strategiske årsaker til dette, slik vi har pekt på i de to foregående artiklene. Del 1 her og del 2 her.

Kan imperiet avvikle seg fredelig, eller må det gå ned i flammer?

Enhver som kan regne, og som kjenner trendene i internasjonal økonomi, kan se at imperiets dager er talte. Spørsmålet er ikke om USA vil bli forbigått av Kina, men når. Og svaret på det siste spørsmålet er: innen utgangen av neste tiår.

Spørsmålet da er: Vil imperiet kunne omstille seg til den nye virkeligheten, eller er det dømt til å gå til grunne, eventuelt sammen med resten av oss, i flammer?

Dette er et retorisk spørsmål. Imperier har det ikke med å avvikle seg. De eksploderer eller imploderer. USA er nå der Romerriket var før sammenbruddet. Landet har ei gjeld det ikke kan betale, som øker eksponentielt. Valutaen er de facto verdiløs, men holdes oppe av militært hegemoni. Landet fører krig på krig, men taper dem alle sammen. Landets egne borgere vil ikke lenger delta i disse krigene, derfor føres de med leiesoldater. På Capitol har senatorene forfalt til å leke polsk riksdag. Og utfordrerne går forbi USA på område etter område.

Og nå har koronakrisa kastet nesten 40 millioner mennesker ut i arbeidsløshet, økonomien har falt som den ikke har gjort siden den store depresjonen på 1930-tallet og den herskende politiske kasten er i djup indre splittelse. Da er det ikke så merkverdig at åtte av ti velgere mener at landet spinner ut av kontroll.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel– Modernisering av vannkraftverk gir mer fornybar energi uten nye naturinngrep
Neste artikkel– Den største krisa siden den store depresjonen