USA: Åtte av ti velgere mener landet er på vei ut av kontroll

13
Politi foran en brennede bil i Washington 30. mai 2020. Shutterstock

Gitt begivenhetene de siste ukene er det ikke så rart at et flertall av velgerne i USA mener at landet er i ferd med å spinne ut av kontroll. Det som er overraskende er at hele 80 prosent, åtte av ti, mener dette. Det går fram av en meningsmåling som er gjennomført av NBC News Poll for Wall Street Journal i juni 2020. Bare 15 prosent mener at situasjonen er under kontroll.

Blant Demokratene er det 92 prosent som mener at landet er ute av kontroll, mens tallet for Republikanerne er 66 prosent.

USAs økonomi kan kollapse

Den nylig avdøde finske økonomen Jon Hellevig kommenterte i 2018 en studie som konkluderte med at USAs økonomi kunne komme til å kollapse:

Signs that the US Debt-Fueled Economy Might Actually Collapse.

Konklusjonene i studien var:

 • USAs gjeld vil nå et nivå på 140% av BNP i 2024.
 • Nettoøkninga av gjelda kan bli så mye som 10.000 til 15.000 milliarder dollar fra 2019 til 2024.
 • De føderale utgiftene til rentebetaling vil komme opp i 1.500 milliarder dollar i 2028, omtrent 25% av hele budsjettet.
 • Det har ikke vært noen reell vekst i BNP siden 2007.
 • Veksten i statens gjeld har overgått den nominelle BNP-veksten de fleste årene siden 2007.
 • USAs regnskaper er full av manipulering med tall.
 • Krigsutgiftene skaper enorme underskudd.
 • De sosiale utgiftene går til himmels og gjør det umulig å få til reell reduskjon i utgiftene.
 • Social Security og Medicare tørker ut.

Vi har sammenfattet og kommentert Hellevigs artikkel her:

Det synkende imperiet

Vil det synkende imperiet ta verden med seg ned i avgrunnen?

I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket det nøt godt av de første 20 årene etter Sovjetunionens fall.» I de innerste sirklene i maktapparatet i USA vet man at imperiet står for fall. Det er harde økonomiske og strategiske årsaker til dette, slik vi har pekt på i de to foregående artiklene. Del 1 her og del 2 her.

Kan imperiet avvikle seg fredelig, eller må det gå ned i flammer?

Enhver som kan regne, og som kjenner trendene i internasjonal økonomi, kan se at imperiets dager er talte. Spørsmålet er ikke om USA vil bli forbigått av Kina, men når. Og svaret på det siste spørsmålet er: innen utgangen av neste tiår.

Spørsmålet da er: Vil imperiet kunne omstille seg til den nye virkeligheten, eller er det dømt til å gå til grunne, eventuelt sammen med resten av oss, i flammer?

Dette er et retorisk spørsmål. Imperier har det ikke med å avvikle seg. De eksploderer eller imploderer. USA er nå der Romerriket var før sammenbruddet. Landet har ei gjeld det ikke kan betale, som øker eksponentielt. Valutaen er de facto verdiløs, men holdes oppe av militært hegemoni. Landet fører krig på krig, men taper dem alle sammen. Landets egne borgere vil ikke lenger delta i disse krigene, derfor føres de med leiesoldater. På Capitol har senatorene forfalt til å leke polsk riksdag. Og utfordrerne går forbi USA på område etter område.

Og nå har koronakrisa kastet nesten 40 millioner mennesker ut i arbeidsløshet, økonomien har falt som den ikke har gjort siden den store depresjonen på 1930-tallet og den herskende politiske kasten er i djup indre splittelse. Da er det ikke så merkverdig at åtte av ti velgere mener at landet spinner ut av kontroll.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det forutsetter selvfølgelig at en tar dagens økonomikk for god fisk. Det er det ingen grunn til å gjøre.

 2. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Det er et veldig forsiktig anslag?

  Kinas økonomi er størst ut fra kjøpekraft. Kinas produksjon av stål er halvparten av verdens-produksjonen, ti ganger større enn USA’s. Kina produserer åtte ganger flere fagfolk innen STEM enn USA. Fire største bankene i verden er kinesiske.

  Kina håndterer korona-viruset uendelig mye bedre, mer effektiv og presist, enn hva USA gjør. USA bekrefter fortsatt nå i juni omlag 20 000 nye tilfeller hver dag. Kina derimot hadde full kontroll på sykdommen i løpet av februar. Det betyr at Kina har kunne gjenåpne og normalisere produksjonen mye fortere.

  Kina håndterer økonomisk krise-hjelp mye bedre enn USA. Mer presist og behovsprøvd. USA pøser ut med penger til overklassens bedrifter, slik de har gjort siden krisen 2008. Det virker ikke og skaper heller sosial splid.

  USA’s økonomi er i kraftig fall nå. 4,8% tilbake i første kvartal, og trolig mer enn 50% tilbake i andre kvartal. 40 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige. USA ligger ikke an til å få økonomien i gang igjen.

  Kina derimot, etter tilbakegang i Q1, har økonomien i gang igjen og ligger an til å få vekst i forhold til 2019.

  Kina har ikke kostbare kriger i noe land. USA har kostbare kriger og militær aktivitet i mange land.

  USA blir rammet av oljepriskrigen drevet av Saudi Arabia, i tillegg til fallende etterspørsel på olje. Bare en av tre oljerigger i USA produserer nå olje i forhold til mars 2020.

  USA har ikke et kommunistisk parti. Et parti av og for folket med langsiktige ambisjoner. Et kommunistisk parti der alle kan delta. – Derfor har de ikke kontroll!

  Med økonomiske sanksjoner og konflikt med nesten alle land, med generell urealisme der alt er fake, med alle kriser, med økonomisk form som ligner uland, så tror jeg USA skal være heldig om de er største økonomi utgangen av dette år.

 3. Avatar for FMD FMD says:
  https://www.youtube.com/watch?v=xJgMaVBegf4
  Ti år?!?
  Det vil gå mye raskere enn som så, den økonomiske kollapsen startet allerede i 2008 og har bare fortsatt siden da. Det som skjer nå er sluttspillet, og det er kun ønsketenking at det skal ta ti år.
  Kollapsen har absolutt ingenting med Kina å gjøre, men alt med USA og den korrupte eliten sine herjinger.
 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Vestens elite er som bonden som inviterer sine venner på fest for å spise opp såkornet. Det kan virke som kollapsen er ønsket

 5. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  RT oppgir at “credit card debt” er på størrelse med $1 trillion.

  Det betviler jeg sterkt
  USA GDP 2018 = $20,5 trillion
  Private debt vs. GDP 2018 = 196%
  Dvs. 2018 var privat gjeld $40 trillion

  Storbritannia har mest gjeld med GDP * 6.5

  Ben Swann følger opp med å fortelle oss at beskrivelsen overfor fra RT er “dekkende”.
  La oss ikke glemme at RT er også progressive … eller junk på norsk

 6. Alt dette; både den overraskende nesetellingen fra WSJ og oppsummeringen fra finnen Hellevig, er entydige og viser klare tendenser i økonomien.

  USA har et voldsomt krigsbudsjett, i egenskap av å spille verdenspoliti, og det kan bli vesentlig vanskeligere fra godt nede i grøfta. Dette med militære utgifter slår meg som en større sak enn mange tenker over:

  I etterkrigstiden var det to land som skilte seg svært fordelaktig ut når det gjaldt økonomisk vekst; nemlig Tyskland og Japan. Tyskland kom seg utrolig raskt gjennom gjenoppbyggingen, og Japan kom utrolig raskt inn i rollen som verdens sentrum for forbrukerelektronikk og andre teknologiske nyvinninger.

  Det som var felles for disse to; i motsetning til de fleste andre land, var at de ikke hadde militære utgifter av betydning, og derfor kunne investere og utvikle seg på de kommersielle feltene, på en helt annen måte enn de landene som var direkte involvert i den Kalde krigen.

  Selvsagt hadde begge disse landene en høyt utviklet teknologisk industri allerede før krigen, og store deler av denne kompetansen var intakt, selv om Tyskland mer enn alle var nødt til å bygge opp infrastruktur og produksjonsenheter fra bunnen.
  Men nettopp det at tyskerne mått bygge opp fra bunnen, viste seg jo å bli et kjempe fortrinn, i og med at de ble sittende med den mest moderne og effektive industrimaskinen av alle. Dette flyter de høyt i vannet på, den dag i dag.

  Når Amerika har sluttet å bekymre seg for gjelden til omverdenen, (Arabia og Kina) så er det etter mine begreper et tegn på en slags mental Korona av Trumpisk kaliber. (Det innbefatter selvsagt største delen av GOP).

 7. Avatar for FMD FMD says:

  Begrepet privat gjeld dekker mer enn bare kredittkort gjeld, programmet handler om gjeld som vil gå til forfall.

 8. Det Kerensky gjorde sommeren 1917 var å starte en stor militær offensiv som fra hans side var ment å samle og redde nasjonen. Det gikk den motsatte vei.
  Russland gikk definitivt i oppløsning.
  Men oppi alt dette med rasekrigene og Coronaen,fortsetter USA sine militærøvelser i Baltikum og andre steder,flytter 9000 soldater til Polen-Baltikum. Noen ønsker seg en reprise av Kerensky i USA: en storkrig som samler landet. Til det kan det være bra med en politi-militær stat.
  Klassekampen og Braanen er pådrivere for krigsopptrapping. Her er hva han skriver 11 juni 2020: “Europeiske land frykter også at USA ikke i samme grad som tidligere vil GI DEM MILITÆR STØTTE I FORSVARET MOT RUSSLAND.”
  Dette har vært Klassekampens sentrale geopolitiske vurdering gjennom tre år:
  at kan vi stole på at USA kommer oss til unnsetning når Russland angriper oss? Når Russland angriper oss.
  Et eller flere store krigsprosjekt kommer etter påtrykk fra USA,akkurat i samme filosofi som Kerensky sto for. “Venstresida” er ikke interessert i amerikanske militærøvelser i og rundt Norge.
  Kamp mot militarisme og imperialisme er lagt bort i Norge.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere