Det synkende imperiet

11
Titanic, skipet som ikke kunne synke. Britisk tegning fra 1912.

Økonomien i USA er i dårlig forfatning. Landet har en gjeldsbasert økonomi, og har knapt hatt noen reell vekst siden finanskrisa. Det aldrende imperiet taper for Kina på stadig nye fronter, og er helt besatt av militære eventyr, som det aldri vinner, men som har ført til en ytterligere forverring av statens økonomi.


Dette er en nyutgivelse av tre tidligere artikler på steigan.no.


Jon Hellevig, som er en finsk økonom og jurist, har publisert en artikkel basert på en studie som er gjort av den russiskbaserte Awara Group. Studiene har kommet til følgende konklusjoner:

 • USAs gjeld vil nå et nivå på 140% av BNP i 2024.
 • Nettoøkninga av gjelda kan bli så mye som 10.000 til 15.000 milliarder dollar fra 2019 til 2024.
 • De føderale utgiftene til rentebetaling vil komme opp i 1.500 milliarder dollar i 2028, omtrent 25% av hele budsjettet.
 • Det har ikke vært noen reell vekst i BNP siden 2007.
 • Veksten i statens gjeld har overgått den nominelle BNP-veksten de fleste årene siden 2007.
 • USAs regnskaper er full av manipulering med tall.
 • Krigsutgiftene skaper enorme underskudd.
 • De sosiale utgiftene går til himmels og gjør det umulig å få til reell reduskjon i utgiftene.
  Social Security og Medicare tørker ut.

En god del av dette vil være kjent fra andre kilder. USA har kunnet drive med grov underfinansiering av budsjettene ved stadig å ta opp nye lån. Dette har man kunnet gjøre fordi dollaren er internasjonal reservevaluta, båret oppe av petrodollarsystemet. Alle som handler med olje må kjøpe dollar, eller har måttet det inntil nå. Det har gjort at The Fed, som kalles USAs sentralbank, har kunnet trykke opp så mange dollar man måtte ønske, vel vitende om det det alltid vil være avsetning for dem på det internasjonale markedet.
USA har også kunnet drive med et ekstremt underskudd på handelsbalansen, ikke minst overfor Kina og har kunnet dumpe amerikanske arbeidsplasser til fordel for billig import. Dette systemet har tjent finanskapitalen og de store korporasjonene, som jo også har etablert seg i lavkostland og Kina for å kunne utnytte disse fordelene.
Det krever ikke mye innsikt å skjønne at dette ikke vil gå i det lange løp. Når det har kunnet fortsette, skyldes det USAs militære og politiske hegemoni. USA har kunnet bruke sin militære slegge til å knuse enhver regjering som utfordrer dette systemet.

Gjeldseksplosjon

USAs regjering har sjøl kalkulert med en økning i renteutgiftene til 760 milliarder dollar i 2028, mens Hellevig og Awara-gruppa mener at tallet vil bli det dobbelte. I 2018 utgjør renteutgiftene 7% av statsbudsjettet. Allerede det er svært mye. Men skulle Hellevig få rett og renteutgiftene nå 25%, så sier det seg sjøl at dette ikke vil være holdbart.

Ingen virkelig vekst i økonomien

Det er kjent fra andre kilder at USA driver mye kreativ bokføring for å få det til å se ut som om det er vekst i økonomien. Men svært mye av det som gis ut som vekst er i virkeligheten svært tungt lånefinansiert pumping av offentlige og private regnskaper.
Denne grafen viser hvordan USAs totale gjeld har vokst sammenliknet med BNP fra 1952 til 2015.

Denne tabellen viser hvordan gjelda har økt mye mer enn nominell BNP siden 2007. Det er bare to år, nemlig 2014 og 2015, da gjelda ikke økte stort mer enn nominell BNP.

Disse store problemene dekkes over gjennom kreativ regnskapsføring og direkte manipulasjon med statistikk. USA har kunnet betale sine enorme militære utgifter gjennom å trykke gjeldsbevis som utenlandske kreditorer som Kina og Japan har kjøpt. Dette er et pyramidespill som ikke er levedyktig. Mange kommentatorer mener at det vil kollapse før slutten av det neste tiåret.

Triksing med statistikk

USA hevder nå offisielt at landet har en arbeidsløshet på bare 4,1%, men som Paul Craig Roberts har pekt på, er dette et tall som er så oversminket at det er vanskelig å ta det alvorlig. De langsiktige tallene for sysselsettingsgraden har falt fra over 67% til under 63% siden 2000.

Dette går ikke ihop, hvis man ikke trikser med tall. Amerikanske myndigheter har nemlig endret måten å beregne arbeidsløshet på. Hvis du ikke har prøvd å få jobb de siste fire ukene, så er du ikke arbeidsløs. Når det ikke finnes jobber, slutter folk å lete etter dem. Og bingo: da er de ikke arbeidsløse.

John Williams, som driver Shadow Government Statistics har vist hvordan den statistiske metoden ble endret i 1994, slik at store grupper arbeidsløse simpelthen forsvant fra statistikken.

Når han regner med alle de gruppene som har gitt opp å finne jobb, eller som faller ut av statistikken av andre grunner enda de er arbeidsløse eller ufrivillig undersysselsatte, kommer han til en arbeidsløshet på 21,7% i mars 2018.

De permanente krigene er et enormt pengesluk

Som den «uunnværlige» supermakta er USA alltid på krigsfot. Landet har over 800 militærbaser over hele verden og bruker mer penger på krig og krigsmateriell enn alle de største konkurrentene til sammen.

CNN Money viser til Neta Crawford ved Brown University som har beregnet seg fram til at de totale kostnadene med krigene i Irak, Afghanistan (og Pakistan) nærmer seg 5000 milliarder dollar.

Center for Strategic and International Studies har pekt på at på tross av disse enorme kostnadene, er det knapt nok noen debatt om dem i Kongressen. De skriver at i sammenliknbare dollar er krigene i Afghanistan, Irak og Syria fem ganger så kostbare for USA som første verdenskrig. De er fem ganger så kostbare som Koreakrigen. De er 2,5 ganger så kostbare som Vietnamkrigen.

Her er naturligvis ikke ofrenes kostnader tatt med i regnestykket, og man snakker også lite om de menneskelige lidelsene og andre materielle tap.

Dette har ikke USA økonomisk rygg til å bære. Om ikke konkurrentene gjør det, så er det USA sjøl som ødelegger sin egen økonomi gjennom de evige krigene. Likevel har krigene sin egen rasjonale. De er nemlig uhyre lønnsomme for det militærindustrielle komplekset og de 0,1% av den amerikanske befolkninga som profitterer direkte på dette systemet.

Det gjør at det ikke finnes noen «checks and balances» som kan korrigere dette enorme gapet mellom USAs reelle økonomiske bæreevne og det faktiske pengeforbruket. Så det vi ser er kanskje verdenshistoriens største pyramidespill, og det er ikke rakettvitenskap å peke på at dette vil ende med et brak.

Tenketanken Committee for a Responsible Federal Budget har beregnet seg fram til at det årlige underskuddet vil vokse til 2.400 milliarder dollar i 2028. Awara-gruppa, som vi har sitert tidligere, mener at utsiktene er enda dystrere og mener at veksten i gjelda fra 2019 til 2028 kan bli på totalt mellom 10.000 og 15.000 milliarder dollar, noe økonomien umulig vil kunne klare.

Vil det synkende imperiet ta verden med seg ned i avgrunnen?

I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket det nøt godt av de første 20 årene etter Sovjetunionens fall.» I de innerste sirklene i maktapparatet i USA vet man at imperiet står for fall. Det er harde økonomiske og strategiske årsaker til dette, slik vi har pekt på i de to foregående artiklene. Del 1 her og del 2 her.

Social security og Medicare er ute av kontroll

I forrige artikkel viste vi hvordan USA enorme militærutgifter ødelegger landets egen økonomi og bidrar til en uløselig gjeldskrise. Men det er andre poster på USAs statsbudsjett som vokser enda raskere enn det gallopperende militærbudsjettet. I budsjettet for 2018 sto pensjonene (Social Security) for 24% av utgiftene. Etter prognosene vil disse utgiftene øke med 77% fram til 2028 og vil nå en sum av 1.748 milliarder dollar eller 28% av totalen. Helsekostnadene (Medicare) står også for 24% av budsjettet og vil øke med 89% til 1.824 milliarder dollar eller 29%.

Mange amerikanere tror at pensjonene deres er en slags kontrakt mellom dem og staten. Slik er det ikke. Pensjonene og helsekostnadene skulle i prinsippet være dekket av fondsoppbygging. Problemet er at de i realiteten er uten dekning i noe fond. Det er en gigantisk underdekning, som det statlige budsjettkontoret har beregnet til 46.700 milliarder dollar. (Se Financial Report of the U.S. Government, 2017, side 63.)

Ifølge Awaras beregning vil renter, pensjoner og helsekostnader tilsammen spise 59% av det føderale budsjettet i 2028. Andre beregninger kan gi noe mindre tall, men tendensen er det ingen tvil om. Dette lar seg ikke opprettholde.

Det vil naturligvis ikke finnes skatteinntekter til å tette dette hullet, eller denne avgrunnen. Det betyr at den amerikanske statens evne til å sørge for sine innbyggeres framtidige pensjoner og helse ikke finnes. Mange amerikanere har oppdaget dette allerede. Selv akademikere kan ikke slutte å jobbe sjøl om de har passert 70 or vel så det, fordi de ikke har noen pensjon å falle tilbake på. Men før utgangen av neste tiår vil det bli umulig å dekke over at det ikke finnes dekning for de utgiftene den amerikanske staten har påtatt seg.

Som tabellen vikser har USAs gjeld vokst fra ca. 8.000 milliarder dollar i 2007 til nesten 22.000 milliarder i 2018.

Pyramidespillet vil ta slutt

For å holde illusjonen om «det skinnende huset på toppen av åsen», so Hillary Clinton kalte USA, levende, har The Fed drevet en lånekarusell. Nye penger er blitt trykt og lånt ut til null prosent rente. Ideen var å kickstarte økonomien, men det har bare ført til at de 1% rikeste er blitt rikere. Men pengetrykking har sin begrensning, som vi har lært av Romerrikets og Weimarrepublikkens erfaringer.

USAs kreditorer vil ikke mer. Av-dollariseringa av verdensøkonomien er i gang, og USAs egen aggresjon mot den største av sine utenlandske kreditorer, nemlig Kina, har allerede gjort at petrodollarsystemet står for fall.

I denne situasjonen har USA valgt å ofre alt på den militær opprustningas alter.

Donald Trump øker militærbudsjettet med 320 milliarder dollar. Ifølge den pensjonerte oberstløytnanten Daniel L. Davis legger dette grunnen for en «større økonomisk katastrofe». Tidligere formann for Joint Chiefs of Staff, admiral Michael Mullen sa i 2010 at «den største trusselen mot vår nasjonale sikkerhet er vår gjeld», ikke Kina eller Russland.

Kan imperiet avvikle seg fredelig, eller må det gå ned i flammer?

Enhver som kan regne, og som kjenner trendene i internasjonal økonomi, kan se at imperiets dager er talte. Spørsmålet er ikke om USA vil bli forbigått av Kina, men når. Og svaret på det siste spørsmålet er: innen utgangen av neste tiår.

Spørsmålet da er: Vil imperiet kunne omstille seg til den nye virkeligheten, eller er det dømt til å gå til grunne, eventuelt sammen med resten av oss, i flammer?

Dette er et retorisk spørsmål. Imperier har det ikke med å avvikle seg. De eksploderer eller imploderer. USA er nå der Romerriket var før sammenbruddet. Landet har ei gjeld det ikke kan betale, som øker eksponentielt. Valutaen er de facto verdiløs, men holdes oppe av militært hegemoni. Landet fører krig på krig, men taper dem alle sammen. Landets egne borgere vil ikke lenger delta i disse krigene, derfor føres de med leiesoldater. Og utfordrerne går forbi USA på område etter område.

RAND Corporation som ble ble grunnlagt av Douglas Aircraft Company for å gi råd til USAs militære styrker, publiserte i 2016 en rapport som har tittelen War with China – Thinking Through the Unthinkable.

Rapporten går ikke så langt som til å anbefale krig, men den sier at USA har et tidsvindu åpent fram til 2025. Etter den tid vil USAs eventuelle tap øke og Kinas minske.

Den herskende klassen i USA har valgt å pantsette huset og alt de eier og satse alt på rødt. Necons vil løse problemet med krig. Problemet deres er at en slik krig også vil utslette USA. Og det hjelper dem ikke stort at en del av de søkkrike nå kjøper seg atmbombesikre tilfluktsrom i luksusklassen.

Og det er ikke så enkelt å avvikle USAs hegemoni heller. Dagens verden er dominert av USAs imperium. Hele den globale produksjonsmåten, pengesystemet, verdenshandelen, jordbruket, energisystemet og så videre er preget av dette. Hvis USA bryter sammen, er det et globalt system som bryter sammen. Etter at Romerriket gikk i oppløsning tok det 1400 år før produktiviteten i Europa var oppe igjen på samme nivå som i imperiets glansdager, slik vi har pekt på i artiikkelen Det gjør vondt når imperier brister.

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Bra artikkel. Min refleksjon er at alternativet er usikkert. Kina og Russland er aktoritære stater med store indre utfordringer framover. Krig er på menyen er mitt bet som artikkelen viser til. Og verdenshistoriens største pyramidespill er det men ikke bare i USA. Se på hva som skjer her i Norge eksempelvis.

  Vi har en gjeldsbasert økonomi som ikke økonomer har kunnskap om og man løser eller har løst alle problemer med å øke pengermengden/gjelden. Nå snakkes det om en stor rente høyning… Arbeidsledigheten hva er den😉 Ikke fan at den er 2.4%. Summert, få til den ekvasjonen🤔

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er hverken nødvendig, eller mulig. En telefon til NY federal reserve, skulle holde i massevis. Og de ville sannsynligvis kunne fortelle at renta er det vi som bestemmer.

  Det er de vitterlig ikke alene om - bare se på hvordan vi manipulerer våre egne.
  Det er så utbredt, at det kunne ha vært grunnlag for et eget tidskrift - Ønsketenkning kunne vært en god tittel.
  Etter ti-år med kreativ statistikk, er det sannsynligvis nærmest umulig å hente nyttig informasjon i fra dem, så hele greia må sannsynligvis skrotes.

  Det er de nok ikke alene om - eller hvordan er det med pensjonsreformen?

  Du kan si de har dekning i oljefondet vårt, så lenge illusjonen varer.

  Huff, disse usikre skatteinntektene, som er så vanskelig å inndrive. Hvor er deres kilde?

  Vi lever under et system som likner veldig på Monopol, men der nye spillere ikke blir utstyrt med penger fra banken. De må låne dem, av de andre deltakerne. Siden det snart blir for lite penger i forhold til etterspørselen, så må pengemengden økes, og det gjøres ved det såkalte Fractional-reserve banking. Systemet er avhengig av at det til en hver tid er nok penger i omløp til å betale nestemann, enten det er en internasjonal bank eller frisøren din.

  I min samfunnsøkonomi 101 ble dette presentert i form av den magiske penge-multiplikatoren, som skal vise hvor mye økonomi en kan få ut av en liten pengemende-økning(inflasjon).
  Hva som ville skje med regnestykket i en deflasjon, var det ingen som snakket om. Enda Japan alt hadde femten år med disse problemene og de tross alt hadde carry-traden å støtte seg på. Og “lånt” direkte av egen befolkning, i stedet for av internasjonale banker.

  Problemet er at det dreper intern etterspørsel, og dermed næringsvirksomhet, og gjør dem fullstendig avhengige av eksport/import. Jeg husker at det bli nevnt i forbifarten som et mysterium at de klarte å holde det gående, samt at det japanske bankvesenet var fullt av svarte hull.

  I Bibelen er sabbats-begrepet ikke begrenset til den sjuende uke-dagen, men gir også innstruks om sju-års-sabbat og syttiårs-sabbat. Ved sjuårs-sabbaten skulle alle geldsslaver frigies, og jorda skulle hvile. Ingen skulle høste, men la alt som vokste bli samlet av de eiendomsløse. Ved syttiårs-sabbaten skulle all gjeld slettes, og all eiendom tilbakeføres. Det er verdt å merke seg at dette var innstrukser som gikk Israelittenen hus forbi, men blei følge David Graeber praktisert i Babylon med svært godt resultat.

  Hvis dette hadde blitt praktisert i dag, ville vi hatt en nødvendig reset i 2000.
  De som styrer har nok lest Bibelen, men de har ingen planer om å la den styre seg. Så de satser alt og slipper bankuhyret løs. Fyrt av våre “sparepenger” har de kunnet blåse opp regnskapstallene ekspotensielt, og det har de gjort på måter som langt fra tåler dagslys. Et raskt søk på bank og bot, viser bare det som er blitt avslørt som direkte ulovlig.

  Som Bill K.Black skriver i boka " The Best Way to Rob a Bank, is to Own One", så er viste det seg at det var i de bankene som rapporterte de største overskuddene, kriminaliteten var verst.

  Som en ekstra påminning:

 3. Avatar for Olav Olav says:
  • Det har ikke vært noen reell vekst i BNP siden 2007

  Samtidig har befolkningen i USA økt fra ca 301 mill. i 2007 til ca 327 mill. i 2018. En økning på 8-9%. BNP per capita har med andre ord blitt betydelig redusert. Noe av det samme har skjedd også i Norge og flere andre europeiske land. Når det har “lykkes” å få til en viss økning i BNP gjennom de siste 10-12 årene så skyldes det i hovedsak økt befolkning ved innvandring. En viss andel av denne “økonomiske veksten” skyldes også økt levealder i Europa. Hadde levealder for befolkningen i USA økt tilsvarende som i Europa så ville jo BNP vært høyere også der. Det kunne kanskje gitt noen flere arbeidsplasser. Men uten annen økonomisk vekst så ville det reellt dreid seg om en utgift som øvrig befolkning måtte finansiere. Det samme gjelder jo innvandring hvor andelen som kommer i arbeid ligger langt under gjennomsnitt for eksisterende befolkning. Regnet i dollar ligger BNP per innbygger i Norge nå omtrent på samme nivå som i 2006. Samtidig skyldes en langt større andel rene utgifter til eldre og innvandrere. Hvor brukbart BNP er som mål på velstand kan en vel diskutere. Men om en først tar utgangspunkt i det som et mål på dette, da er det`vanskelig å konkludere med annet enn at økonomien ihvertfall neppe har styrket seg for “vanlige folk” i løpet av de siste par tiårene.

  .

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det ville nok kunne hjulpet i Japan, men vår økning kommer av oppblåste regnskaps-tall, ikke innvandringen slik den praktiseres. At noen av disse tallene knyttes til innvandring, endrer ingenting, siden det stort sett er “tenk på et tall”.

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg vil prøve meg på et oljeperspektiv ogg energiperspektiv:

  Økningen i gjeld i årene 2014 og 2015 var ganske moderat. Dette skjedde samtidig med oljeprisfallet. I 2014 fallt prisen på olje ganske kraftig, noe som tydeligvis har stimulert verdensøkonomien. Siden den gang har oljeprisen økt en del. I 2018 økte strømprisen i Europa en god del, og det ser ut som de økte energikostnadene (for både olje og strøm) har ført bla tysk økonomi ut i en tilstand som nå ligger på grensen til å være resesjon/nedganstider.

  I år 2018 (under finanskrisen) lå oljeprisen på hele utrolige 145 dollar, den høyeste oljepris noen sinne. Kan dette ha vært en (medvirkende) årsak til finanskrisen? I perioden 2011-2014 (i over tre år) lå oljeprisen ganske stabilt på 110 dollar (og var også høy men noe lavere i USA). En slik høy oljepris vil føre til stagnasjon i verdens realøkonomi. Oljeprisen var også ganske høy i 2007. Det er derfor å forvente at verdensøkonomien pga høy oljepris har ligget i stagnasjon i hele perioden mellom 2007 til 2014 (da altså oljeprisen var ganske høy).

  På toppen av høye energipriser kommer også gjeld som skal nedbetales, noe som blir spesielt vanskelig når gjelden stadig øker og når sentralbanker og banker samtidig setter opp rentenivået. i USA har man en del problematiske former for gjeld. Bedriftenes gjeld har økt ganske kraftig over tid og har blitt ganske høy, studiegjeld har økt mye sammen med økt gjeld til bilkjøp og kredittkort gjeld og også økt boliggjeld. Mye sparepenger og reserver har blitt brukt opp, Tyrkia opplever nå en statsgjeld krise. Betaling av gjeld (av renter og delvis avdrag) sammen med økte energiutgifter reduserer folks kjøpekraft og reduserer konsumet i samfunnet. Bla har handelsnæringen i Norge opplevd lavere omsetting pga økte strømpriser i Norge.

  En stemningsrapport fra USA:

 6. Faren er at de vil prøve å starte en krig mellom Russland og Europa. Det kan være grunnen til at de har forhåndslagret enorme mengder militært utstyr i alle land i Europa. En storkrig som ødelegger Europa og Russland, men sparer USA for store ødeleggelser vil redde dollaren og gjenopprette USAs stilling som USA hadde i 1945.

  De fleste av rakettbatteriene som er plassert rundt Russland av USA/NATO skal være avskjærings-raketter, beregnet på å skyte ned raketter i et russisk gjengjeldelsesangrep. En vannvittig gambling i så fall.

  Hvis krigen mellom Europa og Russland er planlagt og skal gjennomføres, er det ikke rart at de trykker penger ut av den blå luft som aldri før, og bruker hundrevis av milliarder de ikke har, krigen vil starte før USA erklæres konkurs.

 7. Steigan overdriver hvor elendig økonomien I USA er:

  1. Arbeidsledigheten har sunket fra 10 til 3.9% fra 2010 fram til i dag.

  2. Den reelle veksten i GDP har ligget ganske stabilt på 2-3% i flere år er helt på linje med eller høyere enn andre OECD-land:
   https://drive.google.com/open?id=1KG2op6cjfwBLjI7-AJN_u0Pd5E9J--HB

  3. Hvor stort problem er det egentlig med den store statsgjelden for et land som kan trykke sine egne penger og som hele verden bruker som fellesvaluta? At USA får store lån er faktisk et sunnhetstegn for økonomien, fordi det viser at den har høy tillit. Den dagen de ikke lenger ikke lenger får lån lenger er burde de ha større grunn til bekymring.

 8. Her er stedet hvor USAs grunnlov, sier makten skal ligge :
  Hos folket.
  Ikke hos en bank-elite.
  Amerikanernes opprinnelige statsforfatning bygger på lov.
  USAs grunnlov er forbilde for vår egen grunnlov .
  Her kommer du rett inn i The Constitution via linken:
  https://www.usconstitution.cc/

  POWERS GRANTED TO CONGRESS

  Section 8. [5] To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures;

  Bankfolkene gikk sammen under dekke av andejakt på Jekyll Island i all hemmelighet i 1910, og
  "The federal reserve act " ble undertegnet av president Woodrow Wilson 23 desember 1913 .

  On the centenary of the meeting that led to the founding of the US Federal Reserve, a distinguished panel of economists gathered to ponder the legacy and history of America’s central bank. The conference was held at the Jekyll Island Club, the location of the original convening, where Senator Nelson Aldrich and Assistant Secretary of Treasury A. Piatt Andrew Jr spent ten days with a group of the nation’s top bankers, including J. P. Morgan & Co partner Henry P. Davison, Kuhn, Loeb & Co partner Paul M. Warburg, and National City Bank President Frank A. Vanderlip, discussing a proposal for a central bank. Unlike the 1910 meeting, which was secret, the 2010 proceedings have been documented by an engaging volume of essays.
  https://www.the-tls.co.uk/articles/private/were-going-on-a-duck-hunt/

  The federal reserve er et slags Kartell, se artikkel her , og en hybrid mellom privat og offentlig og er vel under privat eierskap om man tar opplysningene i denne artikkelen for gitt.

  They are the Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans and Kuhn Loebs of New York; the Rothschilds of Paris and London; the Warburgs of Hamburg; the Lazards of Paris; and the Israel Moses Seifs of Rome.

  Det var derfor en stort problem når de har mulighet til å skape børskrakk, som i 1929 .
  I løpet av de få dagene fra 24. til 29. oktober 1929 mistet det amerikanske aksjemarkedet 47 prosent av sin verdi. Næringslivet opplevde en helt utenom det vanlige. Folk mistet både sparepenger og jobb, og uten nåtidens velferdstat med arbeidsledighetstrygd sank etterspørselen dramatisk i den amerikanske økonomien. Det forsterket bare den negative utviklingen og førte til enda flere konkurser og eskalerende arbeidsledighet.

  Følgene av Wall Street-krakket var følgelig stagnasjon i USAs økonomi og massearbeidsledighet. I 1929 var arbeidsledigheten 1,5 millioner, i 1930 var den steget til 3,5 millioner, og i mars 1933 var den oppe i hele 14,5 millioner. Det er alvorlige tall.
  Da bodde et av familiemedlemmene mine der, og tok seg av sjøfolk i Sjømannskirken i New York, da de drev omkring i gatene pga. nedgangstiden . https://snl.no/Wall_Street-krakket_i_1929

  Pengesystemet er i tillegg til trykkingen av sedler, gjeldsbasert slik at det er låntakeren som skaper pengene idet lånet blir innvilget, og underskriften satt på.

  Børspekulantene er spennings søkende og flere bruker kokain .

  https://www.youtube.com/watch?v=203Ya51ta_A https://www.youtube.com/watch?v=2nBPN-MKefA

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

11 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.